Begrotingstekort Groot-Brittannië: 178 miljard pond

0

Het begrotingstekort van Groot-Brittannië komt in het begrotingsjaar 2009/2010 naar verwachting uit op 178 miljard pond (197 miljard euro). In april werd nog uitgegaan van een tekort van 175 miljard pond. Wel kruipt de Britse economie in 2010 volgens Alistair Darling (minister van Financiën) weer uit de recessie met een verwachte economische groei van 1 tot 1,5%.  Voor dit jaar wordt nog uitgegaan van een krimp met 4,75%. In eerdere ramingen dit jaar ging men er nog van uit dat de Britse economie in 2009 met 3,5% zou krimpen.

Volgens Darling hebben de steunmaatregelen van de overheid de gevolgen van de recessie binnen de perken gehouden. De Britse regering pompte tientallen miljarden ponden in de financiële sector om de banken overeind te houden. Ook injecteerde de Britse centrale bank vele miljarden in de geldmarkt om de kredietverlening op gang te houden en werd er net als in de VS en in andere Europese landen een slooppremie voor oude auto’s ingevoerd.

Verder wil Darling een eenmalige belasting van 50% invoeren op bankiersbonussen van meer dan 25.000 pond sterling. Hij hoopt hiermee het excessieve bonusbeleid bij de banken aan banden te leggen en een deel van de kosten van de steunmaatregelen voor de bankensector terug te verdienen.