De huidige crisis, een patroon

Deze avond schotelen we u een paper voor met de naam: The present crisis, a pattern. Geschreven door de heer Grommen. Current problems associated with