Centrale banken trekken steeds meer macht naar zich toe

2

Het Europees Parlement stemt in met het voorstel om de Europese Centrale Bank toezichthouder te laten zijn van 6000 financiële instellingen. Langzaam maar zeker wordt de totstandkoming van de Bankenunie een feit. Het wordt een instituut waar de machthebbers in ons Europa op de achtergrond hard aan gewerkt hebben die alle financiële macht naar zich toe zal trekken. Er zijn regels en wetten ingevoerd waardoor een weg terug niet meer mogelijk is en waar verdacht weinig over bericht wordt in de reguliere media.

centrale banken

De crisis blijkt een prachtige kans voor de ECB

Na de bankencrisis in 2008 is door de EU bedacht dat een crisis als deze nooit meer mocht plaatsvinden, dus zijn er destijds drie nieuwe financiële toezichthouders opgericht, te weten; de Europese Bankenautoriteit, Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Sinds 2011 zijn deze instituten aan de slag gegaan om een nieuwe crisis te voorkomen. Bijkomend nadeel is wel dat dit ten koste zou gaan van de nationale soevereine bevoegdheden van landen zelf, maar dat was een kleine opoffering gezien de ‘briljante oplossing’ bedacht door het Europees Parlement.

4.500 miljard onder toezicht van de ECB

Deze oplossing bleek slechts 2 jaar te werken. Met het in september genomen besluit  de ECB als toezichthouder te laten fungeren voor de financiële sector in Europa is er een nieuwe stap genomen om te komen tot een bankenunie. Centrale banken krijgen steeds meer macht. Momenteel zullen 150 banken met minimaal 30 miljard euro op de balans onder toezicht komen te staan van de ECB en uiteindelijk zullen alle 6000 banken binnen Europa onder het gezag van de ECB vallen. De ECB krijgt alle macht over alle banken, de euro en daarmee een flink bepalende factor in onze samenleving en ons welzijn. De centralisatie van macht is nog nooit zo actueel gebleken. Lees meer op Goud-Portal.