Zo luidden de berichten afgelopen week via de mainstream media. De online dagbladen vielen over elkaar heen om dit nieuws groots te melden. Alle radiozenders verkondigden de “mooie cijfers” die het CBS de wereld had ingeslingerd tot vervelens aan toe. De hele ochtend werd ieder half uur het goede nieuws herhaald. Onderweg op de autoradio was het al niet anders. We werden nadrukkelijk geconfronteerd met positieve berichten over onze herstellende economie. Het is natuurlijk niet zomaar dat ik het nodig vond hierbij kritische kanttekeningen te plaatsen op deze website die er voor door gaat een hele eigen kijk, maar wel een realistische kijk,  te hebben op de (macro)economische ontwikkelingen. Door sommigen misschien afgedaan als negatief, maar dat is een logische reactie van iemand die vindt dat de meningen op Biflatie.nl nogal afwijken met de subjectieve presentatie zoals het “nieuws” vaak wordt gebracht door onze (politiek) gestuurde media.

economie cijfers

Wishful thinking

Instanties zoals de Rabobank en de NVM roepen al vele jaren achtereen dat bijvoorbeeld de Nederlandse woningmarkt het volgende jaar “licht” lijkt aan te trekken. Dat is het bekende wishful thinking van partijdige organisaties. Vaak doet een minister er een schepje bovenop zoals onze Jeroen Distelbloem die vrijdag verklaarde: “Ik ben tevreden met de economische groei in het vierde kwartaal van vorig jaar, maar de vlag mag nog niet uit. De cijfers zijn goed, terwijl 2013 in z’n totaal geen goed jaar was, er was toch economische krimp. Maar goed, alle trends gaan de goede kant op. We gaan er alles aan doen om dat te versterken. Bemoedigende woorden dus van een minister van Financiën, die er alles aan wil doen. Oké, denk ik dan, maar hoe? Door alleen positief geneuzel om de burger het geld de portemetniks uit te praten. Ik zie totaal niet in hoe onze regering het geld bij elkaar moet schrapen om bedrijfsinvesteringen te stimuleren door bijvoorbeeld fiscale maatregelen.

Nog meer lenen

Er kan alleen extra geld worden gecreëerd door geld te lenen middels het uitschrijven van nieuwe staatsleningen. Een onmogelijke oplossing wanneer ons marionettenkabinet onder druk van Brussel het begrotingstekort naar beneden moet brengen. Meer geld lenen kost rente en verhoogt de staatsschuld. De afspraak was juist om deze naar beneden te brengen vanwege torenhoge rente- en aflossingsverplichtingen. Deze betalingen gaan geheel ten koste van belastingopbrengsten en belemmeren dus investeringen en daaruit voortkomende echte groei. In het kader van schuldverkleining was de hoop gevestigd op de ECB die als doelstelling had de inflatie naar 2 procent te brengen. Met een hogere inflatie verlaag je de schuldratio. Zoals bekend daalt de inflatie alleen maar en zijn we zo ongeveer aangeland in een deflatie-periode. Hoewel dat door de officials nog altijd wordt ontkend. Uiteindelijk betekent dit dat onze staatsschuld nog harder gaat drukken op het BBP, de som van wat we met ons allen produceren. Volgens mij is dit puur slecht nieuws maar niet benoemd door onze minister van de schatkist.

Bedrijfsleven heeft net als de overheid alleen bezuinigd

Verder zijn er de woorden van onze minister van economische zaken, Henk Kramp(lijkt veel op krimp). Hij verklaart: “Het bedrijfsleven heeft ons er doorheen getrokken. De groei is ingezet en zet door.” Hij wijst er op dat Nederland het nu beter doet dan Frankrijk en Duitsland”.  Verder zei hij:  “dat we de effecten ervaren van de beleidsinspanningen van de afgelopen jaren. De inzet om onze schulden te verminderen en de balansen van huishoudens, banken en overheid meer in evenwicht te brengen”. Dezelfde bemoedigende taal als van Jeroen van de Schatkist. (Vergeef me mijn naamsverbastering. Ondanks alle goede bedoelingen van onze hardwerkende ministers vind ik het hele Haagse circus momenteel één grote poppenkast, waarbij Brussel aan de touwtjes trekt. Af en toe bungelt er weer een bewindsman aan een dun touwtje, maar dat hoort nu eenmaal bij een poppenspel). Wat betreft de woorden van Henk Kramp vind ik daar ook weinig van kloppen. Dat het bedrijfsleven ons er door heen heeft getrokken is natuurlijk pure nonsens. Het bedrijfsleven heeft net als de overheid alleen bezuinigd op personele uitgaven en hooguit geïnvesteerd in hoogwaardige machines, maar absoluut te weinig banen gecreëerd. Hierdoor zijn wel de waardes van beursgenoteerde bedrijven omhoog gegaan zoals het laatste jaar de AEX heeft laten zien. Prima jaar dus voor de grote beleggers, banken en pensioenfondsen. De dekking van onze pensioenfondsen is wat verbeterd, maar pensioenen zijn niet verhoogd. Ja oke, mondjesmaat misschien en dan nog een verhoging die lager is dan de inflatie. Sommige pensioenen zijn zelfs opnieuw verlaagd. Als je roept dat het bedrijfsleven ons er doorheen heeft getrokken dan mag je een daling van de werkloosheid verwachten. Dat zien we dus niet.

Consumentenbestedingen gedaald

Alle bemoedigende woorden ten spijt geloof ik er geen snars van dat we echte groei gaan meemaken met een grotere arbeidsparticipatie en betere vooruitzichten voor de belangrijkste groeimotor van een economie, het MKB. Een groeicijfer die het ook mogelijk maakt om de staatsschuld af te lossen. Door het CBS wordt wel fijntjes opgemerkt dat de consumentenbestedingen waren gedaald over het afgelopen jaar. Nu kunnen onze bewindslieden nog zoveel bemoedigende woorden uitspreken, maar als de arbeidsdeelneming van de beroepsbevolking nog altijd daalt en veel mensen met teveel (hypotheek)schuld hun aflossingswoede alleen nog vergroten, dan zal het niet anders kunnen dan dat er per saldo nog altijd geld aan onze economie wordt onttrokken. Dus geen omzetgroei bij ons MKB en geen groeiende bezetting van lege winkelpanden. De zogenaamde groei zal voornamelijk zijn veroorzaakt door de kapitaal aantrekkende beursgenoteerde multinationals. Beleggers kopen massaal hun aandelen omdat cashgeld en staatsobligaties nauwelijks nog rente genereren. Het zogenoemde grootkapitaal investeert voornamelijk in machines en te weinig in banen. Er zal dan misschien meer in- en export zijn, maar de banengroei is telkenjare weer lager door de technologische innovatie in productieprocessen met hoogwaardige apparatuur waarbij telkens minder menselijke inzet nodig is. Dat is nu eenmaal een voortschrijdende ontwikkeling waar multinationals  hun kapitaal in investeren.

Gratis-geld-injectie voor EU-burger

Echte banengroei moet worden gezocht in het MKB. Dat lukt alleen maar door meer vertrouwen en uitgaven bij de consumenten, door meer kredietverlening door (bange) banken, door meer stimulerende overheidsmaatregelen in klein- i.p.v. grootschaligheid. Ondanks alle opbeurende woorden zal er een wonderbaarlijke opstanding moeten plaatsvinden van een failliete economie door middel van een gratis-geld-injectie van bijvoorbeeld de ECB rechtstreeks naar de EU-burger en dus niet naar de financiële markten. Het is toch van de zotte om te moeten constateren dat er recordwinsten worden gemaakt op de beurzen dankzij de record lage rentestanden en door een geldverruimingspolitiek van centrale banken met record bedragen. En wat zien we daar tegenover; ondanks de laagste (hypotheek)rentestanden nog altijd lagere waarderingen op onroerende zaken, zoals winkel- en kantoorpanden en woonhuizen. Minder kredietverlening door banken aan MKB. Lagere hypotheekverstrekkingen door strengere normen banken en overheid. Loonstijgingen lager dan inflatie, lagere consumentenuitgaven en noem maar op.

Stilstand is achteruitgang

Wat ik wil verduidelijken is dat de verdiensten van burgers (consumenten) en MKB lager worden gewaardeerd, en alles wat het grootkapitaal, zoals multinationals, beleggers en grootbanken aangaat, hoger staat gewaardeerd. En, daar komt-ie weer, de armen worden armen en de rijken worden rijker. Het verschil wordt allengs groter en baart zorgen. Er zijn genoeg signalen dat het vertrouwen in overheid, banken en politiek enorm daalt bij de middenklasse en alles wat daaronder hangt. Alle nepmaatregelen ten spijt zal geen enkele regering, in welke samenstelling dan ook, het voor elkaar krijgen om het vertrouwen te herwinnen van burgers die door de uitzuigende werking van het grootkapitaal hun uitzicht op vaste waarden hebben verloren. Geen uitzicht meer op voldoende werkgelegenheid, voldoende financiële armslag, positieve toekomstverwachtingen, etc, etc. Het geloof in een beter bestaan heeft men bij een groeiend deel van onze bevolking opgegeven. Men moppert wat, haalt de schouders op en roept, we moeten maar tevreden zijn met wat we hebben. De prikkel om vooruitgang te boeken wordt bij steeds meer mensen weggenomen. Dat is het slechtste wat een land kan overkomen. De progressie is er uit. Stilstand is achteruitgang.

Gerrit Welbergen

35 reacties

  1. Alle ongedekte geldsystemen falen. Period. Kijk wat er is gebeurd in de VS na het loslaten van de goudstandaard in 1971; lees: het voetje van de rem is gehaald, de handrem is gesaboteerd en 3 turbo’s zijn bijgeplaatst

   http://financemymoney.com/wp-content/uploads/2010/01/deficit.png

   Tel daarbij op globalisering, derivaten, financial engineering en we zijn aan het einde van de grootste debt cycle ooit.

   Landen en banken krijgen een reddingsboei toegeworpen, de burger plukt de wrange vruchten en mag verzuipen. Alleen nog ff je pensioen in “risicovrij” staatspapier. Eerst 5%, dan 10% enzovoort.

   Cash geld bannen, capital controls; een VS staatsburger is het vrijwel onmogelijk gemaakt om een rekening te openen in het buitenland, om maar iets te noemen. Worldwide black hole financing; steeds meer liquiditeit in een reeds failliete insolvabele toko.

  1. Die signalen lijken langzaam zichtbaar te worden. Zie de verkiezingspolls. Groot verlies voor de regeringspartijen en winst voor PVV. De regerende VVD en PvdA zullen ten koste van alles blijven doorregeren, bang als ze zijn voor enorm zetelverlies. Hoe langer ze blijven zitten des te minder vertrouwen ze genieten.De bezuinigingen via de Gemeenten gaan zeer binnenkort opspelen met het gevolg dat vertrouwen tot dieptepunt daalt. Een vertrouwenscrisis te samen met een schuldencrisis is teveel van het “goeie”, dan gaat de boel schuiven.

   1. Ik voorspel dat PvDA en VVD een hoop belastingen weer terug gaan draaien om weer zieltjes terug te winnen. Er zullen dan altijd mensen zijn die er in trappen bij de verkiezingen en zo blijven ze aan de macht.

    We lopen dus eerst 4 stappen achterwaarts en daarna weer 1 stap voorwaarts, waarna we als argeloze burgertjes in onze handjes mogen klappen van blijdschap, hoi hoi hoi….

 1. Gelukkig heeft het volk hier zelf voor gekozen. Als meer dan 30 jaar PVDA,CDA,VVD en D66. Gefeliciteerd , ze stemmen er zo weer op.

  1. Beste Hans, als je het totaalplaatje van de wereld realistisch inziet weet je dat stemmen op een politieke partij, welke dan ook, niets uitmaakt voor het geheel. De overheid maakt namelijk niet uit wat er op economisch vlak werkelijk gebeurt, het zijn de toneelspelers van de maatschappij. Iedereen die gelooft in de politiek of democratie is slechts naïef. Sorry voor deze eventuele kritiek.

  2. 100% waar , het kuddedier stemt als idioten op de zelfde partijen al 30 jaar , en leren niets van de geschiedenis.

   U en ik mag hopen dat andere partijen een keer de andere richting mogen bepalen , al was het alleen maar om de tegenhangers hun ongelijk te laten inzien dat het natuurlijk ook anders kan .

 2. Realistisch commentaar. Het perceptie management waar de bevolking aan onderworpen wordt raakt steeds zichtbaarder. Ook de opties van het establishment om de krimp te verbloemen zijn met de dag ludieker.

  Er is geen herstel mogelijk zolang er voor elke € 1,00 gerealiseerd BBP er automatisch een schuld ontstaan GROTER dan € 1,00.

  Het “geldsysteem” als SCHULDENFABRIEK is mathematisch onhoudbaar, onmogelijk te redden en trekt de fysieke economie naar de diepste zeebodem.

  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/24/zonder-schulden-inbalans-met-de-liquiditeit-geen-gezonde-economie/

  1. In de VS is de verhouding inmiddels 6$ (bijgedrukt) om 1$ (BNP-vergroting) ‘groei’ te realiseren (*) WAHAAHAAA !!!

   *= geheel volgens het (destructieve) ” K-Plan ” hihi …

   1. Met als verschil dat Mario doelt op ‘groei uit schuld; rente’ en ktm op ‘verruiming’, beide overigens de door tbtf vurig gewenste en inmiddels noodzakelijke flow van verse liquiditeit.

 3. Tja, hoe kan ik naar eigen ervaring op dit artikel reageren ? Tot 2007 was ik een behoorlijk geschikte kandidaat om een woning te kopen. Dat heb ik nooit gedaan wel over nagedacht. Als ik dat rond 1994 had gedaan dan was dat ook nu nog -ondanks de situatie waarin ik nu verkeer- misschien niet eens zo’n gekke keuze. Namelijk dat ik het huis van mijn ouders zou hebben gekocht en mijn ouders een deel van de aflossing had laten betalen, een bedrag dat ze anders kwijt zouden zijn geweest aan huur.

  Maar nu komt het. Ik ben bij lange na niet meer een kandidaat om een huis te kopen ! En zo zijn er met mij anno 2014 veel en veel meer Nederlanders. Dat is zo vreselijk essentieel anders dan de jaren ’90 van de vorige eeuw dan in het tweede decennium van de jaren 2000+ !

  En dan wat arbeid betreft. Ik als ICT-er werd ingehuurd om software te ontwikkelen. Software met als doel om met -minder- mensen hetzelfde te kunnen produceren. Feitelijk behoorde ik tot de groep ‘arbeidsplaatsen vernietiger’. Wat zie ik nu gebeuren ? Steeds meer software wordt -of- uitbesteed -of- gestandaardiseerd. Dwz geen softwarebouw ‘in huis’ meer. En dus, nu behoor ik zelf tot de groep ‘arbeidsplaatsen vernietigd’. Tegenwoordig zijn ‘ze’ gek op werk flexibilisering. Prima, maar daar krijg ik geen hypotheek op zelfs geen huurwoning in de vrije sector voor.

  Tot op heden heb ik niet echt te klagen ondanks het veel zuiniger aandoen. Maar ‘ze’ hebben me wel zover gekregen dat ik niet meer -het-laatste-van-het-laatste-prullaria- meer koop. Zo zijn er meer Nederlanders. En dat zie ik de komende decennia niet zo snel meer veranderen !

  1. Ik heb precies hetzelfde gedaan als u. Ik kon wel een huis kopen maar deed het gewoon niet. Niet dat mijn ouders een huis hadden om te verkopen maar ik had geen zin om de klauwen van het vraatzuchtige bankensysteem te komen. Bovendien kon je de bubble al halverwege de jaren ’90 al aan zien komen. Door de steeds maar toenemende werkloosheid, de vergrijzing en het verdwijnen van arbeid naar goedkopere landen zullen steeds meer mensen gedwongen worden om hun huis te verkopen zodat een verder herstel op de woningmarkt niet zal optreden. Het herstel van de economie is hoofdzakelijk te danken aan stimuleringsmaatregelen die inmiddels zijn afgelopen of die voor 2015 aan hun einde komen. De nieuwste prullaria koop ik al helemaal niet..

   *verstuurd vanaf mijn allernieuwste IPad…..

 4. Waarom wil ieder toch steeds hogere cijfers zien?

  Het is een illusie om te veronderstellen dat alles omhoog moet gaan om goed te kunnen leven.

  De realiteit dwingt ons tot nadenken. Het aantal banen in Nederland (en heel Europa) is snel aan het afnemen. Ja, schrik niet in Nederland verdwijnen per jaar zo’n 100.000 banen. Die krimp blijft het hele decenia doorzetten (tenzij U niet de cijfers ,maar de politici gelooft).

  Op zich is het verdwijenen van banen niet zo’n probleem zou U denken. Immers gaan jaarlijks ruim 100.000 mensen met AOW en Pensioen. Er verdwijnen dus net zoveel mensen van de arbeidsmarkt als dat er banen verdwijnen.

  Dat is niet helemaal waar, omdat de arbeidsparticipatie van oudere heel laag is. Ik zal het uitleggen. Ten eerste een groot deel van die oudere ontvangt al WAO, WW, Bijstand, IOAW ,AWW ofwel neemt al geen deel meer aan de arbeidsmarkt. De werkelijkheid is dat slechts 40.000 banen beschikbaar komen door AOW of pensioen.

  OK, dan komt er natuurlijk nog vervangingsvraag uit de groep , die wordt afgekeurd of overlijd (voor 65). Dit gaat om zo’n 30.000 banen.

  De jaarlijkse vraag voor vervanging levert zo’n 70.000 vacatures per jaar op.

  Dat is dus VEEL MINDER als de 100.000 banen die verdwiijnen (door fabrieksluitingen, failissementen etc.)

  Er is dus spraken van een negatief saldo van 30.000 banen (2014).

  Komt nu het aanbod……….900.000 werkzoekende met een uitkering (WW, Bijstand, IOAW, WAO “herintreders”, huisvrouwen “zonder baan of uitkering”)…….En nu even slikken…..aantal nieuwe instroom van de MBO, HBO en Universiteiten…..120.000. JA, U leest het goed er komen 120.000 werkzoekende bij (meeste met een goede opleiding).

  Totaal aantal werkzoekende is dus ruim 1 miljoen. Die 1 miljoen werkzoekende concureren om slechts -30.000 banen!!!!!!

  Het is allemaal list en bedrog……Europa (en dus Nederland) zakt steeds verder in het moeras van leugens en bedrog.

  Onze maatschappij wordt langzaam maar zeer zeker omgevormd tot een derde wereld maatschappij. Het afbreken van uitkeringen is hier een goed voorbeeld van…AOW omhoog naar 67 jaar (GEEN WERK, GEEN BANEN en toch doorzetten). Afschaffen van WW (naar maximaal 24 maanden). Jongere krijgen niets meer (geboren na 1965). Aanpak Wajong en WAO. Ga zo maar door……

  Cijfers zijn te manipuleren en op verschillende manieren uit te leggen. Open de ogen voor de werkelijkheid. Prik door die schijn van illusie en het bedrog….

  Hoe verder….net als vroeger toen er een werkweek bestond van 48 uur en dit is teruggebracht naar 38 uur moeten we dit middel hanteren om banen te creeren, dus op naar de 32 urige werkweek (verplicht).

  Dit levert per direct aan 1 miljoen mensen werk!
  Soms is het leven toch erg simpel, nu de politici nog!

  1. Zal onze verwende westerse welvaartmaatschappij genoegen nemen met een aanhoudende afbraak van het sociale stelsel en een aanhoudende (per saldo) krimpende groei? Dat is de grote vraag die we ons kunnen stellen. Persoonlijk kan ik tevreden zijn met minder. Ben geen voorstander van dure vakantiereizen ver over de grens. Geef liever mijn zuur verdiende vakantiegeld uit binnen onze eigen landsgrenzen, da’s beter voor ons eigen MKB. Moesten meer Nederlanders gaan doen. Mijn grote vrees is echter dat we vast gaan lopen op de afbraak aan verworvenheden. Dat gaat onrust geven.

 5. Het is het grote plaatje wat telt, niet de maand, kwartaal of jaarcijfers. En het grote plaatje ziet er gewoon niet goed uit. Natuurlijk als de ECB ons allemaal zou verwennen met een sigaar uit eigen doos, dan kunnen we misschien eerst weer even verder, in grote lijnen blijven we afstevenen op beduidend mindere tijden voor de meeste van ons. Dat kan trouwens ook uit een heel andere hoek komen dan we misschien verwachten. In een tijd waar steeds meer aan elkaar gekoppeld is, waar alles van elkaar afhankelijk is, zijn er zoveel onvoorziene mogelijkheden die het systeem overhoop kunnen halen.

  Vreemd van die opbeurende Europese bedrijfsinvesteringen. De kredietvoorziening aan het bedrijfsleven gaat nog steeds met sprongen achteruit. Komt het geld zeker ergens anders vandaan.

 6. Goed dat er kritische kanttekeningen bij de groei geplaatst wordt. Maar Kees de kort was ook niet erg positief over het verhaal. http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2159461&audioId=2159415
  Dit is een van de weinigen, die op de reguliere media kanalen geen peptalk weggeeft om de bevolking moed in te praten. Zeker met de gemeente en Europese verkiezingen op komst moet alles weer even wat opgepoetst worden en worden er erg eenkennige getallen weergegeven. Liegen kan je het net niet noemen, maar feiten weglaten is duidelijk sprake van.

  Laten we wel wezen dat in een tijd waarin het oppoetsen van statistieken alsmede het selectief met de waarheid omgaan, aldan peptalks doen in de massamedia al inmiddels gemeengoed geworden. De betrouwbaarheid van de massamedia is infeite te vergelijken met het oostblok ten tijden van het socialisme.

  Het feit dat men met lenen problemen probeert op te lossen zegt mij dat dit economisch systeem vegatatief of stervend is ipv herstellend, maar ja als je dit tegen de bevolking verteld weet ik niet wat de gevolgen hiervan zijn. Laten we wel zijn. Niemand heeft belang bij een volledige collapse en de consequenties van een volledige collapse zijn zodanig dat men gaat voor tijd kopen in de hoop dat de bui overwaait of men een heldere ingeving krijgt. Beide een illusie denk ik. – Ik vraag me af of er wel sprake is van deflatie. Immers er is zoveel met de statistieken geknoeid en dus ook met de inflatieberekeningen dat de getallen kunstmatig laag zijn, terwijl de burger feitelijk weldegelijk minder te besteden heeft en de werkelijke inflatie hoger is dan de officiele. Ik denk dat de uitkomsten van de statistieken voor een groot deel ook een politiek doel hebben en hier zullen veel mensen, die in de financiele wereld zitten alsmede de politiek zeker baat bij hebben.

  Het bedrijfsleven probeert nu goedkoop resources in te kopen voor de tijd dat het weer gaat groeien. Imeers ALS de economie gaat groeien dan zullen de resources snel duurder worden. Waarom niet de zaken kopen nu het allemaal relatief goedkoop is. Dat verklaart de toename van de inkoopmanagercijfers, die je vaak bij Kees de Kort hoort voorbij fietsen. Maar er is geen vraag, doordat de consument geen geld heeft en dus ook geen productie. Dus bezuinigen en hopen dat de economie weer gaat groeien. En de volgende ontslaggof betekent ook automatisch dat het ex-personeel minder te besteden heeft, waardoor de economie zeker niet van gaat groeien. Niet echt een succesverhaal.

  Het gratis geld zorgt er alleen voor dat de beursen een all-time high beleven, terwijl de armoede onder de bevolking alleen maar toeneemt. Eigenlijk ook weer een vorm van pure bedrog en zorgen dat de financiele werld zelf geen verliezen hoeven te nemen. En metname als inkomens en bonussen van de managers.

  Deze economie stagneert. Ik vraag me af of groei nog wel wenselijk is. Ik denk dat deze situatie zich uitstekend leent tot echte vernieuwing. Zoals een nieuw economisch paradigma op basis van duurzaamheid, regionalere en menselijker economie als manier is om uit de crisis te komen. Niet alleen de financiele crisis, maar ook alle andere crisissen, waar we ons in bevinden.

 7. Ehhh, dat legt Dijsselkut verkeerd uit….”Cijfers voor banken en mega multinationals zijn meer dan memoedigend”. De cijfers voor de burger zijn ronduit om te janken. Nogmaals duidelijk weergevend dat Dijsselblaar niet voor ons, maar voorzichzelf en zijn superrijke vriendjes aan het werk is…

 8. Misschien is het nog niet zon verkeerd idee om post-acopalypse te gaan leven…want dat is de enige manier om tptb de macht te ontnemen….

  Dit kun je doen door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te kopen.
  En ook door eten voor jezelf te gaan verbouwen. In je tuin, als je die hebt, of op een stukje grond, wat niet wordt gebruikt. Eventueel samen met anderen. En ook door de kleine bedrijven die dit in de buurt te steunen, of er mee samen te werken.

  Eigenlijk teruggaan naar tijden van weleer, maar of dat werkelijk achteruitgang is, dat is de vraag die je wordt opgelegd doot tpta…dat willen ze je in eigenbelang doen geloven. Denk er eens over na..
  Reacties zijn meer dan welkom!

 9. Stel voor dat we de zogenaamde elite of tptb zouden afslachten. Doodmaken dus. Zou er dan wat veranderen?
  Tijdelijk wel. Maar wanneer we in hetzelfde systeem en vooral hetzelfde denkpatroon verdergaan zou weer precies hetzelfde ontstaan.
  Hebben, en nog meer hebben.

  Vriendschap, samenwerking, vertrouwen…simpelweg gewoon leven, zijn op deze aarde, met elkaar..dat is eigenljk voor iedereen beter.

  Dus een bewustzijn daarvan is zeer belangrijk.

  Een mooie film die dit laat zien is La Belle Vert, een fransse film, hier te zien op youtube…

  http://www.youtube.com/watch?v=gNrOUUnF06Y

 10. ik las net dit artikel http://www.businessinsider.com/art-cashin-a-very-dangerous-situation-2014-2

  de angst is van overheden is deflatie, maar het gekke is,dat de door onze regering genomen maatregelen van lastenverzwaringen, het gevolg hebben dat de consumentenkant steeds minder te besteden heeft, dit is nadelig voor de stimulering van de economie en het stimuleert juist deflatie, als niemand bij de huidige prijzen kan kopen, dan moeten de prijzen zakken.

  het lijkt wel alsof dit deflatiegevolg een bedoeld beleid is, zorgen dat de prijzen zakken, zodat de partijen die wel geld van de centrale banken geld krijgen, alles voor een dubbeltje kunnen kopen, de burger blijft berooid achter

  je weet tegenwoordig niet meer wat nu de werkelijke bedoelingen zijn van de genomen overheidsmaatregelen.

  (overigens zegt het artikel in de genoemde link dat de stimuleringsmaatregelen van de centrale bank het risico met zich meedragen dat de boel knalt met niet gewilde hyperinflatie)

 11. Kleurtjes gevraagd:

  Er komen EU-verkiezingen die moeten gewonnen worden dus hoe ver ga je , hoe doe je dat en welk is het resultaat.

  De groei is veel positiever als vooraf aangenomen nu 0,7 % doch net voor de verkiezingen wordt dit 1,2 % tot zelfs 3 % groei in sommige sectoren.
  Waar komt die ‘groei ‘ opeens vandaan ..?
  Uit Hun computer.
  Hoe bereken je de 1,2 % en tot 3% in sectoren van de economie

  Tijdens je studie is je geleerd om vanuit cijfers en data te starten en berekenen.
  G.Sachs Ecb Eu draaien dit om. Cijfers loslaten is G.sachs joods werk in uitvoering met grote borden erbij.

  Geef eerst het gewenste uitkomst getal zeg 0,9 –1,2 % economische groei en laat vervolgens hier en daar cijfers en data in lichte mate wijzigen zodat en tot dat je de 0,9 of 1,2 % krijgt.
  Dit is een job van enkele dagen. En slinger dit in de media.

  Waarom werkt het. Jij weet niet beter je wordt onwetend – niet wetend gehouden hoe ze dit berekenen. Niemand mag hun gegevens inzien kan dus na- of herberekenen.

  Wat niet weet wat niet deert….alleen de gevolgen je gezin – je baan -je geld op de bank – soevereiniteit vallen daar buiten..doch daar kom de Ned. vanzelf wel achter.

  Waar komt die ‘groei ‘ opeens vandaan ..?
  Uit hun computer en dus modellen natuurlijk die … barst van de groei… zit er tjokvol mee.

  Is het verkiezingsgroei of verkiezingspropaganda..?
  Propaganda mag je al zeker niet gebruiken want dat komt te dicht bij de realiteit.
  Is het om de Eu- realiteit werkelijkheid niet zichtbaar te doen worden…
  Niet-zichtbaar is onwetend dom-houderij. Zoals je een geiten- varkens houderij hebt.
  Cijfers loslaten is G.Sachs puur joods werk in uitvoering met grote borden erbij van allerlei opschriften.
  Ze dient niet ons doch Hun doel. En hun Doel heiligt alle middelen: Banken en multinationals nog hoger boven alles en een ieder.

  Doch het niet-weten onwetend of dom houden heeft de meeste voordelen.
  Ook dat is berekend en bekend.
  Waarom kiezen GSachs en de Jezuïet in Brussel en Rome zie Vaticaans Karen Hudes voor dom houden.
  Dom houden in hun ogen is het dom-houden. Ze lachen je midden in het gezicht erom uit.
  Wil je ‘wat’ verdienen zoek werk in deze richting. Het goud ligt voor t oprapen.
  Dom-houden als studie richting heeft een ander naam/faculteit.

  Brussel en Frankfurt G.Sachs is -zoals een geiten fokkerij- een domhoud-fokkerij.
  Klink dit wat onaardig – overdreven dan wrijf de ogen uit, er komt nog veel meer van die Eu dom-houderij. Jij staat n.m. in hun stal vrijwillig nee verplicht gedwongen.
  Mag je blaten of ook dat niet meer….een eu-geit mekkert trouwens.

  Dom houden m.b.v. cijfers is een van de meest gemakkelijk toe te passen en uit te voeren joodse werkwijze en methodieken.

  Hoeveel groei wil je hebben net voor de verkiezingen volgende week….?
  Niet overdrijven anders wordt de leugen te groot.
  Zelfs een grote leugen werkt beter als een kleine -Zie Goebbels rien ne va plus- doch pas deze aan het onderwerp. Fluoride wordt niet voor niets veelvuldig ingezet en gesproeid vanuit de lucht. Ook hier is over nagedacht en wordt zo toegepast.

  Hun Eu kan het daglicht niet verdragen. Niet alleen in cijfers ook in andere aspecten.
  Dag licht : gezond verstand weten – correcte cijfers en feiten – media informatie.

  Hoe kan je nu ons daglicht verdraaien en een andere kleur geven.?

  Hoe meer Oranje als kleur je voorgeschoteld wordt hoe beter. Ook al berekend d.w.z bewust toegepast.
  Zoals ze het daglicht van een Nederlander verkleuren met Oranje zo doe je dat met andere kleuren op ander gebied. Waarom zie je zoveel Oranje…?
  Waarom wordt het dagelijks leven van veel landgenoten oranje overladen.

  Dan voel je de pijn niet zonder werk bijv. niet. Je bent verdoofd –(onder de Eu-burundango) apathisch voor – versuft – gedwee – onverschillig het maak je niet meer uit.
  Daar is overnagedacht en joodse-jezuieten ‘wijsheid .

  Herken toch de methodieken en werkwijze. De kleur maakt niet uit. Ze kunnen elke vrolijke kleur erop loslaten.
  De vrolijk kleuren komen… en blijven komen.. onderbouwd met (..geitenfokkerij..) > dom-houd-fokkerij cijfers en data.

  Als je weet hoe ver Ze gaan – hoe Ze dit doen en welke resultaat er moet komen kan zelfs elke Surinamer dit wasje doen.
  Eu als domhoud-fokkerij…voor 500 miljoen mensen, er is niet alleen over nagedacht doch dagelijks praktijk.

  Een ander aspect hiervan is als je toch in naar Brussel gaat probeer te ontdekken welke afdelingen en departementen er zijn – wie er werken- aan wat ze werken -waarvoor met welk doel. Hoe minder jij weet hoe beter hun geitenfokkerij domhoud-fokkerij fungeert.
  De departementen maken regels regelgevingen en wetten.

  Wie dienen deze regels regelgevingen en wetten en tegen wie zijn deze..? The Golden Rule is He who has the gold makes the rules…..

  Nederland draagt per jaar 10 miljard af aan Brussel . 8 miljard officieel en zeg 2..of…? miljard zwart d.w.z. via o.a douane-inkomsten door en over geboekt naar rekeningen in Brussel. 10 miljard of 40 of 50 of….miljard …?

  Nederland draagt minstens 40 miljard per jaar af …dus Bij…. aan Brussel als je meer zaken gaat toevoegen en in de berekening betrekken.
  Bij = Blij doch niet voor ons.

  Als je het verlies aan/van banen gaat meetellen door niet alleen de 13.000 faillissementen o.a door de absurde regel en regelgevingen vanuit Brussel welke op je bedrijf worden toegepast is dit veel hoger.
  Als je het verlies gaat meeberekenen door de belastingongelijkheid -Multinationals en Banken- betalen niet meer als 4,5 % aan belastingen ten hoogste voor enkelen van hun sectoren.

  Het bedrag aan verlies van de Ned. economie komt per jaar al op 70-90 miljard euro.

  Verlies – verloren – failliet wordt in Brussel -mag in Brussel – in geen enkele van hun berekeningen worden meegenomen.
  Verlies: staat voor grijs en grauwe kleur dus die laat je weg. Oranje en vrolijk boven.
  Eu als zoethoudertje, als zuurstok. Geeft het Ned. Eu- kind een zuurstok – maak er een kermis van- ( verkiezingen ) en gewonnen die eu-verkiezingen.

  Alleen vrolijk kleurtjes voor de Ned. Eu kindjes en als voeding vooral veel groen Brussels-gras.

  1. Detail: Brussel=Bank&Multinational

   Er is gestart met 149.000 aan regels regelgeving en wetten in 2002 .
   Nu zijn er meer als 300.000.

   Voor elke regel -regelgeving- wet is een ambtenaar of eu medewerker nodig natuurlijk. Nee meer als een, drie.

   Om al die regels regelgeving en wetten uit te voeren zijn er evenveel eu -ambtenaren werkzaam in Brussel Frankfurt Luxb en de landen zelf. En welke in nevenfunkties eraan verbonden veel meer. Er zijn in Brussel al 55.000 eu-ambtenaren werkzaam. ECB Hof v. Justitie Lux. enz.

   M.a.w. Ze houden zichzelf niet alleen aan t werk – breiden uit in aantal – en passen daar weer nieuwe regels-regelgevingen en wetten op toe.
   Worden extreem betaald i.v.t. hun opleiding niveau kennis en bekwaamheid tot 43.000 nettto per maand alleen de 1ste 6.800,- ervan zijn belastbaar.
   Het gemiddelde salaris ligt bij 18.000 euro nettto per maand van laag- postkamer- restaurant- bediening tot afdeling medewerker-.

   Ga er eens afwassen voor 4500 netto per maand om ‘ iets’ bij te verdienen. Dat wast heel prettig….

   Alles is jouw geld en van je buurman. Een 140 miljard per jaar.

   A: Regel- regelgeving en- wet is voor ter bescherming van zijn positie vermogen inkomen manier van werken- iemand of bedrijf tegelijkertijd vaak daarmee tegen of tegenover of ten nadele van iemand of bedrijf of organisatie.

   Deze regels beschermen op plaats Een – vooral hun eigen positie en de positie van toekomstige eu- medewerkers-.
   Zo zijn velen onschendbaar dwz juridisch nooit aansprakelijk in geen enkel eu- land voor gedane criminaliteit-fraude- witwassen -smeergelden enz..
   Deze beschermen op plaats 2: Bank en GrootKapitaal

   Ontleed de regels en regelgevingen verder en zie dat er rond de 50.000 zijn om de eu burger te ondersteunen beschermen .

   Dus Wie dienen de anderen 250.000 aan regels wetten en regelgevingen > Banken en Multinationals. In hun werkwijze Methodiek Financien Accountancy Juridische recht Onschendbaarheid -Houdbaarheid enz enz.

   Hoe houdt je dit nu verborgen voor de eu -dom en slaafs gehouden- geit.?
   Je maakt in de media -telgr nujij ned1 rtlz -alleen ophef of kenbaar een van die 50.000 regels regelgevingen of wetten ten gunste van voor JanenSjaan.

   De ongeveer 250.000- ten ongunste van sjaak – laat je ongemoeid hun werk doen -tot zelfs vernietigend werk.
   Ik noem dat joods doch het is puur Ueber joods.
   Het – Watermerk – van GSachs Rotschilds 1% Elite en de nsb-er als rutte pechh. met uwer eu- jezuieten.

   Doch dit is een oordeel en constatering- feit – realiteit en bij de naam noemen van t beestje- niet eens een vooroordeel-.
   Het heeft geen kleur. Niet- gekleurd en zelfs ongezouten….

   Zo kleur je nu de 50.000 regels regelgeving en wetten voor jan.
   Zo gebruik je 250.000 regels regelgevingen en wetten.

   Banken en Groot Kapitaal en eu – ambtenaar moet zich echter aan ongeveer twintig regels houden welke lastig zouden kunnen zijn .
   Die meet je groot uit in de media…. een ‘ stresstest ‘ voor banken…een stresstest voor banken bestaat niet.

   Banken en multinationals hebben geen regels regelgeving of wetten tegen zich in hun eu -alleen …schijnbaar…. voor Sjaan en Sjaak -.

   Ze liggen dubbel van t lachen om die ‘ stresstest ‘ doch het verkoopt hun eu zo lekker..zichzelf dus..Een stresstest of …test is dus feest en drank, hogere bonus, promotie hogere op de loonschaal.
   Zo Kleur je dit ….leuk je dit op.
   Zo verkoop je dit d.w.z breng je aan de man en in zijn financien binnen.

   Van wat uit Brussel en Frankfurt komt kan ten hoogste een/vijfde in je voordeel werken of zijn. Dus.

   Je zit in hun Fuik -vaak gemeld bij tissen- en zit als een visje in de hun net. Naarmate meer naar de punt hoe verstikkender t wordt.

   De Fuik heeft een handvat en stok van puur Goud ,-voor Hen welke hem vasthoudt- degene welke hem vasthouden zal flink schudden zodat en totdat elke muntje eruit en door de mazen van t net gevallen zijn.
   Rutte- Pechh. -Diederick de Vieserick-…oud hollands-nieuw UeberJoods..- ze helpen gaarne mee om te rapen.

   Stap uit Hun Fuik…niets is onomkeerbaar. Ze doen alles om je te doen geloven dat zaken of munten onomkeerbaarzijn.

   Als een grote groep dit gaat geloven dan wordt dat een vanzelf sprekend feit en als waarheid op school onderwezen.
   Daar werkt GSachs Frankfurt elke dag aan. Wat hier staat weten zij d,w,z is hun joodse ‘wijsheid’.

   1. Wat een onzin vertel jij, waar heb jij je informatie vandaan? De inkomens van EU-ambtenaren staan gewoon op de web maar daar moet je dan eerst voor googlen, hetgeen jij duidelijk niet gedaan hebt. Bovendien moeten ze hun personeel inkrimpen met 5% gespreid over 5 jaar en dus niet uitbreiden zoals jij zegt. Tot daar ben ik geraakt in jouw gewouwel want verder lezen had duidelijk geen zin.

 12. Ik kan er voorbij schieten maar het ging toch om de propaganda publiciteit van de gevestigde media zowel publiek als commercieel. Denk dat wij op deze site wel doorhebben dat we bestuurd worden door een elitaire machtsvorm en niks geen democratie. Nou is de afgelopen tijd bewezen dat privacy totaal niet bestaat, toch een fundament van een democratie, en voor het ogen sluiten van de gevestigde media over economische misstanden en gemanipuleerde cijfers is het bewijs weer geleverd.

 13. De groei van de NL economie kwam vgl. het CBS door meer investeringen. Waarom zijn er plots meer investeringen? Het blijkt dat er van 1 juli 2013 t/m 31 dec. 2013 een fiscale regeling actief was waarbij ondernemers willekeurig 50% extra mochten afschrijven. Dit drukt de winst dus de te betalen belasting. Kennelijk heeft dit voor meer investeringen gezorgd. Ben dus benieuwd hoe het eerste kwartaal 2014 zonder de regeling eruit ziet. Eind dit jaar loopt ook het 6% tarief op arbeid af bij verbouwingen aan huizen > 2 jaar ………..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: