Na een uitgebreid Studium Generale Klimaatprogramma, en met ‘Parijs’ achter de rug, is het tijd om eens de balans op te maken. Veel hebben we voorbij zien komen, en voor velen is het nu echt ‘vijf voor twaalf’ geweest, Maar wat mij persoonlijk is bijgebleven is de toenemend drammerige hoeveelheid negativiteit die wordt gegenereerd door de klimaatalarmisten (overigens geldt dat niet voor de keurige sprekers die wij voor/tegen hadden bij Studium Generale hoor). En dat parallel aan ridiculisering en soms zelfs demonisering van zogenaamde ‘ontkenners’. Climate Change ontkennen – eerder was dat nog Global Warming, maar dat was niet houdbaar omdat de planeet niet meer zo blijkt op te warmen – staat volgens sommigen inmiddels gelijk aan het ontkennen van de Holocaust en wordt binnenkort waarschijnlijk dan ook ook strafbaar….

tot zelfs de doodstraf:

Het debat is dus zwaar gepolariseerd en iedere zichzelf respecterende wetenschapper en politicus kan zich dus maar het beste verschuilen achter de consensus… Of is dat zo? Dat lijkt me namelijk heel erg gevaarlijk en het dwong mij om eens goed in de materie te duiken. Iets dat geen vanzelfsprekendheid is en onaangenaam bovendien, immers het is erg comfortabel om je aan te sluiten bij de consensuswetenschap. Daarmee blijf je namelijk met de meeste mensen bevriend, hou je je baan en hoef je geen ingewikkelde betogen te houden over de meest complexe wetenschap die er zo’n beetje bestaat: een vergelijking met iets teveel onbekenden…. modellen gebaseerd op iets te veel variabelen die weer gebaseerd zijn op iets te veel data verzameld en gemeten met iets te lastige meetmethoden over iets te korte tijdsperiodes… Ach, en je weet van computermodellen, onzin in – onzin uit.

We hebben getracht een gebalanceerd programma te maken bij Studium Generale met voor- en tegenstanders van de consensus. Dat is redelijk gelukt denken we, hoewel we erg vooringenomen waren met 18 voor – 2 tegen…. Maar zelfs dan kun je nog altijd kritiek krijgen natuurlijk – namelijk dat je 2 tegen hebt geprogrammeerd… Zelf schrok ik pas echt van twee studenten die ons onafhankelijk van elkaar mailden met de vraag waarom wij deze ‘klimaatontkenners’ een podium gaven om hun ‘onwetenschappelijke’ verhaal te komen doen… Hmmm, nou, euhm, we zitten op een universiteit, dus een inhoudelijk en oorbaar debat moet toch te allen tijde mogelijk zijn, zou je zeggen? Noodzakelijk zijn misschien zelfs….? Kennelijk niet…

Het betrof o.a. de lezing van Marcel Crok, iemand die in de afgelopen 10 jaar al vele duizenden uren studie heeft verricht inzake het klimaat, lezingen geeft voor politici en wetenschappers – het KNMI bijvoorbeeld, geen onbelangrijke speler in ons land – iemand die boeken schrijft, enfin dus niet iemand die gisteren uit het ei is gekropen en toevallig ook ‘een mening heeft’.

Wat bezielt een aankomend ingenieur om zo’n standpunt in te nemen? Op onze vraag – na hen vriendelijk voor hun mail te hebben bedankt – of ze die avond wilden komen om met dhr Crok in debat te gaan, werd verbazingwekkend genoeg ontkennend geantwoord. Men ‘ging niet in debat met onwetenschappelijke sprekers waarvan de mening afweek van die van de meerderheid van wetenschappers’… ‘Die komen altijd met zo’n stortvloed aan informatie dat er geen zinnig woord tegenin gebracht kan worden…’ Arme Einstein dacht ik nog en ik moest daarna meteen denken aan de pauselijke bul Ineffabili Deus uit 1854 … waarbij de toenmalige Paus, ongetwijfeld na zorgvuldig overleg met de curiekardinalen, de mannelijke intelligentia van die dagen, ‘ontdekt’ had dat Maria onbevlekt ontvangen moest zijn geweest. Waarschijnlijk na bestudering van jaarringen van Ceders uit Libanon van 2000 jaar oud, of boringen in het ijs op de berg Ararat o.i.d. Enfin, om hun moverende redenen was duidelijk dat dit de enige waarheid was.

Overigens wie vindt dat dit een slechte, stigmatiserende vergelijking is die nogal afleidt van de zaak, hij of zij kan niet slechter geïnformeerd zijn. De huidige Paus heeft zich met zijn laatste bul, Laudato Si, en zijn toespraak voor de VN dit jaar, uitdrukkelijk gemengd in de klimaatdiscussie, waarmee de oude religie (de RK kerk) en de nieuwe religie (volgens een toenemend aantal critici de ‘consensuswetenschap’) het voor het eerst sinds tijden weer eens roerend met elkaar eens zijn. Het kan verkeren. [Overigens ben ik naast wetenschapper ook nog steeds niet uitgeschreven als Katholiek, praat regelmatig met zowel wetenschappers als priesters en bisschoppen, dus mag ik best dergelijke vergelijkingen maken.]

Enfin, iemand die boven iedere verdenking staat is was de andere ‘denier’, – sommigen zeggen liever integere onafhankelijke denker – TUDelft hoogleraar Salomon Kroonenberg. Een heerlijke spreker, niet in de laatste plaats omdat hij met de meest fantastische voorbeelden komt die iedereen – wetenschapper of niet – kan begrijpen en aanvoelen, maar bovendien iemand met relativeringsvermogen en de nodige humor! Iemand ook die de tijdschalen wat ruimer neemt – hij is geoloog – om daarmee e.e.a. in perspectief te plaatsen. Shockerend is zijn verhaal wel. Het impliceert namelijk niet minder dan dat de consensuswetenschap – u weet wel, het collectief aan tijdelijke waarheden die door een meerderheid van de wetenschappelijke meningdragers (kardinalen) wordt aangehangen en tot de ene absolute waarheid wordt bestempeld (onbevlekte ontvangenis – we vieren dat overigens op 8 december) en waar vervolgens continue door iedereen aan wordt gerefereerd (redelijk kritiekloos en zonder al teveel zelfstudie meestal – en uiteindelijk vergeten we waar het ook al weer vandaan kwam) en waar alle onderzoeksmiddelen aan worden toegekend (kaarsengeld) en die erg in de smaak valt bij nogal wat stakeholders (priesters, pausen en politici bijvoorbeeld) – er best een behoorlijk beetje naast zou kunnen zitten. [pun intended]

Op dat moment ontstaat er bij mij altijd weer een cui bono momentje… wie heeft hier eigenlijk belang bij? Volgens het Climate Change Business Journal, gaat er per jaar 1500 miljard dollar om in de klimaatbusiness. Dat is 4 miljard per dag. Best een leuke markt eigenlijk… Maar dat volledig terzijde uiteraard.

Aan de andere kant, er moeten wel wat meer academici van onbesproken gedrag te vinden zijn die de nuance zoeken. Zijn die er? Ja wel degelijk. Ik zal er een paar noemen:

Nobelprijswinnaar natuurkunde, Ivar Giaever – toespraak juli 2015:

En de oprichter van de Weather Channel in de VS, (Altijd leuk om CNN een veeg uit de pan te zien krijgen. Als je lang genoeg luncht in de Aula kom je ze vast een keer tegen op het grote scherm daar….) John Coleman:

Of een Lord Christopher Monckton, vooral politicus maar ook schrijver, journalist en uitvinder, iemand met ongekende ingangen bij wetenschappers en politiek – uiterst illustratief voor studenten omdat het hier o.a. gaat over het lezen van grafieken… een noodzakelijke vaardigheid die kritisch denken stimuleert…

Maar ook de Nederlandse klimaatonderzoeker Richard Tol recent nog in het AD:

En voor de liefhebbers, er is ook een wiki voor mensen met afwijkende meningen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_opposing_the_mainstream_scientific_assessment_of_global_warming (Laten we hopen dat dat niet een soort death list is voor toekomstige door Amerikaanse presidenten gesanctioneerde drone aanvallen…). En nogal wat andere academici – die misschien wat minder bekend zijn – als je even een zoekmachine gebruikt. Dan hebben we het nog niet eens over Wikileaks en Climategate. Ongemakkelijke feiten die we niet zomaar terzijde zouden moeten schuiven maar moeten zien voor wat het is… weeffouten in het systeem die leiden tot perverse prikkels (zoals Joris Luyendijk ons vertelde over het bankensysteem), ook bij wetenschappers.

Over suggestief gebruik van data nog een heel mooi overzicht:

Pseudoscience ?

Een mooie samenvatting van de ‘wetenschap’ achter Global Warming – sorry, ik bedoel Climate Change – namelijk het feit dat Climate Change ALLES verklaart, wordt hier gegeven door James Corbett:

Optimisme ?

Is er reden om wat minder pessimistisch te zijn over stijgende temperaturen en zeespiegels door de mens veroorzaakt? Jazeker! En gelukkig maar wat niet wil zeggen dat we niets zouden moeten doen om de trends in de gaten te houden om onze habitats aan te passen aan de altijd optredende veranderingen van het planetaire klimaat. Immers dat is alleen maar verstandig, het klimaat verandert namelijk inderdaad. Continu! Met of zonder ons. Maar heb niet de illusie dat we er op een andere dan een adaptieve manier iets aan zouden moeten willen doen.

Daarbij verhoede de Almachtige dat we aan geo-engineering gaan doen: actief het klimaat beïnvloeden om bepaalde effecten te genereren. Op de eerste plaats omdat nu duidelijk is dat we niet zelf verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het klimaat, maar vooral omdat we werkelijk geen enkel idee hebben wat we dan precies doen en welke effecten dat heeft. Er zit geen enkele veiligheidsfactor op dat verhaal en ik vond in dat opzicht de lezing van Herman Russchenberg – directeur Climate Institute in Delft – erg verhelderend en eerlijk.

Hij gaf toe dat een van de belangrijkste eisen aan zo’n exercitie moet zijn dat het omkeerbaar is. En dat weten ze gewoon niet. Afblijven van die planeet dus! Ook al omdat het enorme hoeveelheden energie en/of chemicaliën kost om op de schaal van onze planeet aan de klimaatknoppen te draaien. Met andere woorden, meer CO2 waar men zo bang voor is, en tegelijkertijd het vergiftigen van lucht, water en aarde – en onszelf ? – met chemische middelen…

Verandering of Vervuiling?

En dat brengt mij op het naar mij enige waar het over zou moeten gaan: vervuiling! CO2 is een namelijk wel een van de indicatoren van planetaire vervuiling door de mens. En dat is op dit moment de allergrootste bedreiging. Op een inmiddels ongekende schaal wordt ons milieu verwoest en vervuild. Op sommige plekken onherstelbaar en onomkeerbaar beschadigd. Om maar een paar recente nieuwsberichten – waar het daarna in het publieke debat uiteraard totaal niet meer over gaat – te citeren:

Leven in zee in 40 jaar tijd gehalveerd

Kwart alle landbouwgrond uitgeput

Het kappen en opstoken van het tropisch regenwoud voor de aanleg van oa. palmolieplantages gaat onverminderd door:

Met andere woorden: ja we moeten minder CO2 uitstoten omdat het verbanden van fossiele brandstoffen (met alles wat dat impliceert) planetair suïcidaal is – want leidt tot ongelooflijk vervuiling. En het is daarbij volkomen onnodig. Nicola Tesla [google: Tesla free energy] wist ruim 100 jaar geleden al dat de mens geen olie, steenkool of gas nodig heeft om energie te genereren. En ook geen kernenergie. Er bestaat een andere natuurkunde die, zoals Herman Wijffels het zo mooi uitdrukte in zijn laatste lezing bij Studium Generale, ‘nog in de laboratoriumfase zit’.

Ik bedoel dan ook geen LENR – low energy nuclear reaction – waar we op dit moment steeds meer van horen en wat naar mijn mening zeker een grote tijdelijke bijdrage kan leveren aan onze energievoorziening – ver te verkiezen boven fossiel, wind, water en bepaalde vormen van zonne-energie. Ik bedoel dan zero point energy of vrije energie. Gelukkig beginnen daar meer mensen in ‘te geloven’ – wat niet nodig is trouwens maar gewoon als uitdrukking gangbaar is – hoewel het iets is dat evident is uit mijn eigen topic, ufo’s, maar dat terzijde.

Cui bono zei ik al… Daar moeten we naar kijken, dat kan niet anders. Wie hebben er belang bij het alarmistische klimaatveranderingsverhaal? Zijn dat politici die op zoek zijn naar nieuwe vormen van belasting? Wordt dat geld dan geïnvesteerd in klimaatmaatregelen of hebben we het over belastingen die gebruikt zullen worden om andere gaten in de gouvernementele begrotingen te dichten? Misschien om eerst oorlogen te beginnen en daarna de terroristen die daarvan het gevolg zijn te bestrijden? Of zijn dat bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe markten? Uiteraard betalen grote bedrijven zelf niets. Grote bedrijven betalen namelijk geen belasting. Hier is uiteraard wel sprake van klimaat, maar dan in de vorm van een gunstig vestigingsklimaat. Zijn dat de vele duizenden en duizenden wetenschappers die onderzoek doen naar klimaatverandering? Nouja alleen als je je beweegt in het aangenaam warme consensusklimaat. Dan heb je een mooi inkomen en voldoende onderzoeksfondsen.

De vele honderden miljarden die nodig zouden zijn voor mitigatie of adaptatie komen linksom of rechtsom uit de zakken van de burger. In welke zakken verdwijnen ze dan? Hmm, let me think….

Of denk je dat deze 80 niet van plan waren om een graantje mee te pikken van de klimaatdiscussie? Of, zoals sommigen zeggen, misschien wel deze hele (non)discussie zijn gestart… En sommigen zeggen dat dit veel gevaarlijker is voor de mensheid dan klimaatverandering. Overigens is cui bono? meestal een moeilijk eenduidig te beantwoorden vraag; cui non bono? is altijd een stuk duidelijker… maar dat terzijde.

Overigens over grote bedrijven gesproken – en politici en zo – die zich druk maken over global warming

Niemand kan zonder humor! Waarschijnlijk is dit aantal zwaar overdreven, maar daar gaat het nou niet om.

En dan is er uiteraard ook een enorme geo-politiek factor die meespeelt. Landen worden tegen elkaar uitgespeeld. Het uitstootgedrag wordt gedemoniseerd en binnenkort afgerekend. Dit kan leiden tot oorlogen. Of enorme schadeclaims (TTIP?) Net als oorlogen die gevoerd worden om olie en gas. En water binnenkort. Ook onze geschiedenis speelt hierin een rol: (neo)kolonialisme – het Westen tegen… de rest. Wanneer begint je verantwoordelijkheid als land? Vandaag pas of al honderden jaren geleden? En mogen India en China alstublieft ook een beetje CO2 uitstoten? Sommigen gaan zo ver dat ze zelfs het hele Syrie-conflict aan klimaatverandering toeschrijven…

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/nov/23/prince-charles-climate-change-may-have-helped-cause-syrian-civil-war

Geo-politieke onzin? Nouja, pas op, de Windsortjes bestieren nogal veel land en hebben invloed in nogal wat delen van de wereld. Overigens wist je dat Engeland op twee of drie landen na met iedere land op de wereld in oorlog is geweest?

Over planetaire business modellen gesproken. Deze agenda is al honderden jaren oud. Actueel? Hoe het ook zij, de economie van de toekomst – het verdienmodel – zal de komende tientallen jaren gedomineerd worden – als het aan de alarmisten ligt – door CAP & TRADE- achtige modellen. En als die alarmisten hun zin krijgen zal je voor iedere uitademing straks moeten gaan betalen. En denk maar niet dat jij dat stiekum kunt doen….. uitademen…. Een chipje in iedere pasgeborene zal alles registreren. Wat dan wel weer fijn is, is dat we niet meer zoveel hoeven te sporten… Immers dat veroorzaakt alleen maar meer CO2. Beste is gewoon op jezelf in een hoekje, rustig met je iphone en je tablet…. hoewel….

En zeker niet in de TU Libray, alleen maar ingewikkeld

Nee, het is allemaal niet zo makkelijk. Blijf nadenken en vragen stellen!

ceterum censeo

Overigens ben ik van mening dat het logisch en abstract denkvermogen van ingenieurs vaker zou moeten doorklinken in het publieke debat. Ongeacht welk debat. Ingenieurs zijn in hoge mate verantwoordelijk voor alle gebruikte en misbruikte techniek in de wereld. Zij zouden zich veel nadrukkelijker moeten bemoeien met hoe en waar en door wie hun technologieën gebruikt worden. Een stevig basis in moreel en ethisch besef is hiervoor noodzakelijk, naast een goede kennis van de historie en de actualiteit van alle menselijke geloofssystemen: zoals daar zijn o.a. wetenschap, techniek, economie, filosofie, religie en politiek. Voorwaar geen sinecure, maar voor een werkelijk vreedzame ontwikkeling van onze soort van het allergrootste belang. Met respect voor elkaars standpunten in een taboe- en waardevrij debat, waar men openstaat voor de inzichten van de ander. Om zo in gezamenlijkheid, in het besef dat de menselijk soort een werkelijk oneindige creatieve potentie heeft, alle ontstane problemen op te lossen .

Bron: http://sg.tudelft.nl/

44 reacties

 1. Met de schrijver eens! Mijn vader zei altijd;”Denk je nu echt dat de mens enige invloed heeft op het klimaat? Wat dacht je van een stevige vulkaan uitbarsting? Dat heeft toch vele malen meer ‘uitstoot’ dan wat de mens aan het prutsen is?”

  1. Nou zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden dan alleen die vulkaanuitbarsting, maar in principe had jouw vader voor mij groot gelijk. Er zijn zo’n 1700 vulkanen op aarde, waarvan een aantal nog in meer of mindere mate actief. En van die 1700 zijn er zo’n 600 zichtbaar. De rest zit onder de zeeën. Zelfs op Antartica, diep onder de ijskap zijn er een paar. We kunnen bij wijze van spreken mensen op de maan zetten, maar we weten nauwelijks wat er zich onder onze voeten afspeelt. En misschien is dat maar goed ook. Rampscenario’s zijn er al voldoende.

   1. Elke ramp heeft – naargelang doelstelling – z’n voordelen, volgens Naomi Klein:

    Zij stelt dat dit een nieuwe vorm van kolonialisme voorstelt. Het ontstane puin bij een ramp is het bijna bijbels klinkende nieuwe onontgonnen land: leeg en open voor wie het wil inpalmen. Terwijl het bloed van de getraumatiseerde slachtoffers vloeit en men enkel denkt aan zelfbehoud, rinkelt de kassa van de ondernemers die de vrije markt uitroepen als enige ware. Dit met als doel winst te halen uit de desoriëntatie van de bewoners, privatiseringen doorvoeren terwijl de mensen in shock zijn en zich enkel op hun dagelijkse zorgen kunnen concentreren.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/De_shockdoctrine,_de_opkomst_van_rampenkapitalisme

   2. klopt, er is al geruime tijd geen grote klapper meer geweest zoals de krakatau, die de aarde afkoelde en toevalligerwijs ongeveer aan het begin lag van de wereldwijde temperatuurmetingen, ze zijn dus begonnen te meten na een grote afkoelperiode, in dat opzicht is het niet vreemd dat het de afgelopen eeuw weer is opgewarmd, tevens hield de grote zwaveluitstoot van de industriële revolutie ook veel licht/warmte tegen, het kan heel goed zijn dat de aarde voor de krakatau en de industriële revolutie een paar graadjes warmer was en dat we momenteel weer naar normale waarden gaan, nu de lucht weer schoner wordt in de zin van minder vulkaanstof en zwavel in de atmosfeer. helaas kijkt het knmi niet verder terug dan de meetgegevens van de afgelopen honderd jaar die niet representatief zijn voor de afgelopen 1000 jaar, wel ben ik het eens dat ontbossing voor klimaatverandering kan zorgen, als je over europa vliegt is het eerste wat opvalt, hoe ontbost europa is, zon op de kale grond warmt harder op dan de zon op boomtakken, dit probleem is helaas wereldwijd

    1. Als je kijkt naar de definitie van klimaat van het KNMI zul je zien dat ze over gemiddeldes van 30 jaar spreken. En dat is natuurlijk heel wat anders dan de karakteristieken die wij op school nog leerden over bijv. land- en zeeklimaat. Zelf beschouw ik de grote discussie over Climatechange dan ook niet zozeer als relevant, het is eigenlijk weersveranderingen waar over gesproken wordt. Je kunt je misschien voorstellen dat na 2004, de tsunami (eigenlijk natuurlijk de aardbeving), de zeebodem over een lengte van ca. 2000 km als breukvlak zo’n 30-50 meter gestegen is, de zeestromen waarschijnlijk ook anders gaan lopen. En het lijkt me dat die zeestromen van grote invloed zullen zijn op het weer. Wat zich onder water afspeelt, daar hoor je niet zoveel over, als we dat al weten.

     1. Hoi Dick en Jaren Tachtig , Deze link vinden jullie misschien wel interessant..
      Onder al zijn You Tube filmpjes staat een geweldige lijst met links naar zijn bronnen en nog veel meer wat wel de moeite waard is over het klimaat. De invloed van de zon speelt in ieder geval DE hoofdrol in zijn verhaal maar ook het klimaat en VERANDERINGEN tot aan Europa toe.. Geef het AUB een kans want naar mijn gevoel is het echt van waarde..

      Voor iedereen trouwens…

      https://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers/videos

      Ook de inleidende ” sun series “… https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSoxioQtwZcJj_9clLz7Bggso7qg2PDj
      “global warming has failed but climate change is real ” https://www.youtube.com/playlist?list=PLHSoxioQtwZcqdt3LK6d66tMreI4gqIC-

     2. Ja leuk, maar niet veel nieuws. Dat soort discussies had ik op het Free Energy forum van Eric Krieg al in 2006. We zitten nu in 2016, maar zijn nog echt niet veel opgeschoten. Dat het van echte waarde is voor een fors aantal mensen wil ik best geloven. Dat ze daar nu pas achter komen vind ik jammer. Ga nou alleen maar eens na wat er onder broeikasgassen wordt verstaan. Of wat er bekend gegeven is over geologie en de tijdsperioden, waar we dan over spreken. De impact van vulkanisme, of over binnenaardse convectiestromen. En zo zijn er best nog veel meer zaken te bedenken. Op de één of andere manier schijnen we altijd statisch te moeten denken, terwijl al de processen om ons heen en waar we mee geconfronteerd worden, dynamisch zijn.

      Eigenlijk op de keeper beschouwd weten we nog niet eens zoveel. We denken het te weten, maar dat is wat anders.

      Dit is niet bedoeld om je ontmoedigen MaD, maar – en daar ben ik het met Werner eens – niemand kan alle informatie die er is tot een juist wereldbeeld scheppen. Het is en blijft altijd subjectief, ondanks onze computerlogica. Iedereen staat met zijn benen op de aarde, denkt men. Dat we er aan hangen komt eigenlijk bij niemand meer op, behalve een man als Newton dan. En hem wordt verweten dat hij de relativiteitstheorie niet zou hebben gezien. Nou meer mogelijke onzin bestaat er niet. Hij schrijft het zelfs als één van de eerste zinnen in zijn Principia. Maar je moet ook ergens beginnen en dat heeft hij gedaan, maar dan wel proefondervindelijk, waarop hij zijn theorieën heeft gebaseerd. En zowat de hele exacte wetenschap is op zijn fundamenten (en die van zijn voorgangers) geschoeid. Maar ook hij twijfelde als je het mij vraagt, als het om een totaal wereldbeeld gaat. Hij was o.a. alchemist, muntmeester, historicus enz.

      Zelf geef ik vaak de voorkeur aan controversiële meningen. Waarom? Omdat als je het kunt weerleggen (voor jezelf dan) je je eigen mening versterkt en als dat niet het geval is, je je mening zult moeten herzien. En ook dat is volgens mij gewoon een dynamisch proces. En een mening blijft een mening. En hopelijk blijft dat voorlopig zo. Als je alles zou weten dan zou je voor God kunnen spelen, als er al zoiets zou bestaan. Einstein zei ook al dat God niet dobbelt. En daarmee is hij gelijkertijd de voorloper van de conspiracytheorie. Immers alles verloopt via een vast plan dat de schrijver van dit omschreef als: een vergelijking met iets teveel onbekenden…. modellen gebaseerd op iets te veel variabelen die weer gebaseerd zijn op iets te veel data verzameld en gemeten met iets te lastige meetmethoden over iets te korte tijdsperiodes…

      Hier zou ik het bij willen laten.

     3. Mooi betoog Dick, wetenschap is de kunst van het twijfelen en dat leidt tot onzekerheid waar de menselijke psyche op deze of gene manier op reageert, dissonant of consonant. Vandaag zien we dat heel wat beproefde ‘kapitalistische’ overtuigingen helemaal niet blijken te kloppen, dit is wetenschappelijk eenvoudig te bewijzen wat niet wil zeggen dat het ook – ondanks alle beschikbare kennis – als vanzelfsprekend aangenomen wordt. Thomas Kuhn geeft dit mooi weer:

      Aan de hand van enkele gevalstudies uit de geschiedenis van de
      wetenschap liet hij zien dat die wetenschap geen gesmeerd lopende, autoritaire machine is die kennis produceert, maar een menselijke bezigheid waarbij men met vallen en opstaan en soms op basis van irrationeel mechanismen vooruit strompelt. En een belangrijk detail: wetenschap beweegt zich niet naar de waarheid, maar weg van foute opvattingen.

      http://achterdesamenleving.nl/wetenschappelijke-revoluties-thomas-kuhn/#.Vo5Hd14oDtR

     4. Als je het mij vraagt Werner, heb je de laatste zin dus helemaal niet begrepen. Maar dat is mijn mening. Een trucje leren kan iedereen, iets echt begrijpen – voor zover in je vermogen ligt – is echt heel iets anders. Anderen alleen maar napraten is te simpel.

     5. Napraten is simpel inderdaad, praktische voorbeelden helpen een handje. Naargelang de manier van denken ontstaan er dynamieken die we – omwille van het repeterende karakter – als een wetenschap gaan beschouwen waarop een beleid kan geënt worden. Wanneer we onze manier van denken veranderen dan verwordt het tot pseudo-wetenschap, we bewegen ons dus weg van foute opvattingen. Een perfect voorbeeld zijn die gekende Kondratieff cycli, het is een soort wetenschap die perverse effecten voor normaal neemt zonder dat er nog dieper over nagedacht wordt. En binnen hetzelfde denkkader kunnen we inmiddels een reeks soortgelijken opsommen, niet moeilijk om te begrijpen waarom het hier over economisch analfabetisme gaat, het is nog amper geloofwaardig dat we ons hier anno 2016 nog mee moeten bezighouden. En we staan erbij en kijken ernaar, op naar nummer 5?

      http://i.imgur.com/44tXsl7.jpg

     6. Jammer dat je het dan hier bij wilt laten.., niet echt een uitnodiging voor mij om er op in te gaan , wat ik eigenlijk wel zou willen maar een eenzijdig gesprek is ook niet alles.. Je zegt iets terug en loopt dan maar weg.
      Next..

     7. Voor je het weet praat je over 10 tallen onderwerpen tegelijk, die alle met klimaatverandering te maken kunnen hebben en dat draagt niet echt bij tot een zinvolle discussie. Je had natuurlijk ook kunnen kijken naar bijv. welke broeikasgassen er nog meer zijn en dan zou zich daar heel misschien een echte discussie kunnen ontpoppen. Daarvoor echter moet je wel behoorlijk veel over natuur- en scheikunde weten en ik betwijfel of die kennis aanwezig is. Bij mij ontbreekt er daar best wel het e.e.a. aan, dus wil ik me niet teveel aanmatigen.
      Verder lees je slecht. Ik zeg toch ook ronduit dat ik je niet wil ontmoedigen? En wat doe je, je zegt dat ik wegloop en zo ontmoedig jij jezelf. Zo kan je dat opvatten, maar als ik alles tot helemaal in de puntjes moet gaan uitleggen van hoe ik daar zelf tegenaan kijk, dan kan ik beter een eigen site beginnen. Vind je ook niet?
      Ik denk dat ik genoeg punten heb genoemd, die niet zo vaak genoemd worden in dit verband en waarop je zelf verder kunt gaan. Als je denkt dat ik of een ander hier, misschien bepaalde antwoorden zou kunnen geven, waar jij naar zoekt, dan kun je dat altijd vragen. Maar nee, zelf iets ondernemen om ergens achter te komen doe je niet echt. Ik heb dat ook moeten doen. Tenminste dat is mijn mening, anders zou je wel op een andere manier reageren.
      Los hiervan staat natuurlijk nog steeds als een paal boven water, dat een avondje praten onder vier, of een zeer beperkt aantal ogen, veel meer duidelijk zou maken dan een reactie hier, waarin elk woord gewogen wordt.

     8. Weer een mond vol Dick met allerlei aannames over mij en toekomstig verloop van een eventuele discussie.. Of dat je nu afsluit met ” wat denk jij ervan ? ” of ” hier wil ik het bij laten…” Zelf iets ondernemen doe ik niet ?? Wat een poeha om dat over iemand te zeggen waar je geen contact mee hebt.. Wat ik heb ondernomen had in een verder verloop van het gesprek naar voren gekomen en zoals jezelf zei “Niemand heeft de absolute waarheid in pacht dus ik vind het belangrijk om te “overleggen” over bepaalde zaken.. en NEE daar hoef je geen expert voor te zijn op dat gebied.. Ik had het over de invloed van de zon op het klimaat en geen 10 tal onderwerpen tegelijk.. Als je de moeite had genomen om eens wat te bekijken had je inhoudelijker kunnen reageren dan dat ze na 2006 nauwelijks iets opgeschoten zijn.

     9. Feit blijft dat met alleen hier een beetje reageren je geen enkele notie hebt van wie er tegen over je staat. Of wat diegene voor moeite gedaan hebt..Onzinnig om dingen voor mij te bepalen of in te vullen vanuit die positie.. Kennelijk zijn er dan toch mensen die na een korte schriftelijke communicatie de ander al beter kennen dan diegene zelf..

     10. Het klopt nochtans wat je zegt, niemand heeft de waarheid in pacht. Wie is er dan om telkens zichzelf om de tuin te leiden?

 2. Het strafbaar stellen van dat klimaatverandering niet bestaat geeft volgens mij juist aan dat het klimaat verhaal uit de dikke duim komt.
  Indien het een serieus probleem zou zijn dan lijkt mij dat alle activiteit gestopt moet worden zoals woud en bos kappen tbv landbouw en biomassa, het oceaanwater niet verder bevuilen met plastics en de aanwezige plastics opruimen.
  Auto`s verbieden die sneller kunnen rijden als 110 km/u en ook een krachtbron hebben meer als 50 pk
  Het verbieden dat iemand meer dan 10 km van zijn werkplek afwoont en woon/werkverkeer met auto verbieden.
  2takt motoren volgens oud systeem verbieden en verplicht versnelt ontwikkelen van de keramische motor voor mobiliteit, heeft geen smeerolie meer nodig en gebruikt gem. 50% energie van huidige motoren.
  Verbieden dat er in huis geen gloeilampen en andere elektrische energie slurpende apparaten aanwezig zijn.
  Luchtvaart en ruimtevaart minimaliseren en nog tal van andere zaken afschaffen.

 3. Doet een beetje denken aan de sociale imbecielen van Amartya Sen, het behalen van een Nobelprijs staat mooi op het palmares en de Rational Fools doen rustig verder. Anders gezegd, zelfs zonder klimaatopwarming kan iedereen wel zien hoe tragisch absurd en mensonterend de situatie is.

  De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’ waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

  https://www.vn.nl/amartya-sen-pluralist-tussen-rationele-idioten/

 4. het zogenaamde broeikas effect kwam voor het eerst in het nieuws toen de VS enthousiast begon met het experimenteren met geo – engineering, HAARP en het SDI programma, momenteel doet iedere grote wereldmacht mee aan deze experimenten, de EU heeft het LOFAR-systeem, het broeikas verhaal is een afleidingsmanoeuvre is voor de geo engineering experimenten en de gewenste en ongewenste effecten ervan. het komt de VS in meerdere opzichten goed uit als het noordpool ijs veel kleiner wordt, boren naar olie, scheepvaart naar oost en west om het noorden, geen verstop plekje meer voor russische onderzeeers onder het poolijs, tevens kan je met geo engineering droogtes veroorzaken in landen als Noord Korea en Iran, een hongersnoodje geeft altijd een zetje aan regime change, Als je mijn visie niet geloofd; doe wat research naar Nicolai Tesla, onderzoek de invloed van de straalstroom op klimaat, de uitgebreide satellietdekking wereldwijd die weergegevens bijhouden, supercomputers die weer / klimaatberekeningen maken, hoe radiogolven hogere lagen van de atmosfeer opwarmen zodat de straalstroom ‘iets’ is aan te sturen

 5. Gezien de aard van het artikel…

  Kan iemand mij eens de zin of onzin uitleggen over het fenomeen “chemtrails” ? Dat zouden sporen zijn die vliegtuigen achterlaten en dat zouden dan niet alleen condenssporen zijn maar ook gifsporen als toevoeging. (chem) Het doel van deze “chemtrails” zouden onder andere moeten zijn het beïnvloeden van het weer tot zelfs depopulatie aan toe ! Ik ken tenminste twee mensen die hotel de botel overtuigd zijn van dit fenomeen. Er zijn best overtuigende filmpjes te googlen maar er zijn ook mensen die kicken op de ‘views’ die ze op zo’n filmpje krijgen lijkt mij. En als je de zanger “Prince” en “chemtrails” googled dan zou die je ook moeten overtuigen. Nou zou je kunnen zeggen dat de uitstoot van vliegtuigen inderdaad sowieso niet al te fris is maar depopulatie gaat mij wel heel ver.

  Als ik de personen vraag of ze nou al een monster van de grond hebben genomen waar deze gifstoffen in terug te vinden zouden moeten zijn dan krijg ik het antwoord: nee. Dat dan weer wel.

  1. kijk naar de lucht, je ziet de afgelopen zomers vliegtuigen op lagere hoogte vliegen die een enorme wolkenstraal achter zich meeslepen, de hoogte waarom de vliegtuigen vliegen die extra grote contrails veroorzaken vliegen over het algemeen op militaire hoogte, (het luchtruim is ingedeeld in zones,) de vliegzone waarin het meest ‘chemtrails’ worden aangebracht zijn niet zomaar toegankelijk voor onderzoekstoestellen, daarom is het heel lastig te onderzoeken, tav het weer, kun je zeggen dat met kunstmatige bewolking het zonlicht kan filteren, het opvallende is, is dat de kunstmatige bewolking vaak wordt aangebracht op tijdstippen dat het zonlicht niet weerkaatst wordt maar juist omgekeerd, zodat de kunstmatige wolkenlaag de warmte vasthoud, op een heldere winternacht koelt het bij heldere lucht enorm af (minder warmte uitstraling) een wolkenlaag isoleert juist, daarom is mij de bedoeling van het aanbrengen van kunstmatige bewolking mij onduidelijk, ik heb ook al een aantal keren gezien op een warme zomerdag dat een melkachtige waas word aangebracht om zonlicht te weerkaatsen? het vreemde is dat de normale nederlandse wolkenopbouw hierdoor verstoord raakt, de stratocumulus komt veel minder voor in de zomer, de melkachtige luchten in de zomer is echt iets van de afgelopen 10 jaar, de huidige wolkenluchten kloppen vaak niet meer met die van voor het ‘broeikas verhaal’, ik zit al tijden te zoeken naar wetenschappelijke publicaties omtrent de mogelijkheden omtrent weer manipulatie maar vindt geen universitaire stukken, terwijl de basismogelijkheden al lang bekend zijn, laat ik het zo zeggen, het zou mij eerder verbazen dat het niet wordt onderzocht met de huidige stand van de technologie: uitgebreid satellietnetwerk, supercomputers) dan dat wel wordt onderzocht en dat het als ‘geheim’ wordt gekwalificeerd net zoals radar onderzoek voor WW2

   1. het verhaal van de-populatie is weer een Schoppenhauer techniek, hoe overdrijf ik de stelling van de tegenpartij zodat de hele stellingname belachelijk wordt. vervuil de discussie met onzin en de hele discussie gaat stuk, probeer het bij waarnemingen te houden en wat technisch mogelijk is, zo en nu ga ik een goed boek lezen, wat zal het worden, Dostojewski’s witte nachten of iets van Aldous Huxley, allebei leerzaam

  2. een paar jaar terug is wel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de lucht , het vreemde is dat in de periode dat het onderzoek plaatsvond er geen vliegtuigen vlogen met een enorme langdurige contrail aan hun staart, de lucht was blauw en helder, vanzelfsprekend bleek uit dit onderzoek dat er geen afwijkende waarden werden gevonden, dit onderzoek wordt hoe opvallend niet gedaan op een zomerse dag als de lucht melkachtig wit is na veelvuldig vliegverkeer in een rasterpatroon (waarom verbaasd zoiets mij niet)

 6. @ JT. Nou kon ik me nog van heel vroeger zilverjodide herinneren om wolken te laten uitregenen. En bij het zoeken daarnaar kwam ik terecht op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Regen_maken
  Dus in zoverre is er wel iets van waar, neem ik dan maar aan.
  Verder denk ik dat als het om temperaturen in onze aardatmosfeer gaat waarschijnlijk het KNMI wel het e.e.a. daarover kan vertellen. Ik weet nog wel dat er op grote hoogte – ik dacht iets van 50-80 km – luchtlagen zijn die duidelijk warmer zijn dan die eronder of erboven. De straalstroom daarentegen ligt dacht ik op iets van 10-15 km. Maar ik ben beslist niet 100% zeker van de genoemde getallen.

  1. Alweer die elite om mensen aan banden te leggen? De tirannie van de meerderheid en bijhorende onverschilligheid zal beslist niet tot een doorbraak leiden. De mensheid beperkt zichzelf door de manier waarop gedacht wordt, hoog tijd om vastgeroeste overtuigingen los te laten opdat herstel zich kan voltrekken.

   Dit artikel wil ik echt graag onder de aandacht brengen! Er is -zoals velen van ons al langer weten, maar voor diegenen die het niet weten of niet willen weten- GEEN sprake van opwarmen van de aarde, noch van overmatige CO2 uitstoot die ‘zou worden veroorzaakt’ door de mens. En dan komt er zo’n conferentie over ‘Climate Change’; dagenlang ‘zwetsen’ over niet bestaande onzin, een verzonnen verhaal dat Agenda 21 (de nieuwe Wereldregering die zich al langer in de schaduw bevindt en aan de touwtjes trekt) openlijk in het zadel moet helpen.

   http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/wetenschappers-op-klimaatconferentie-opwarming-is-fabeltje/#.Voy6wF4oDtR

   1. het is 1 land dat de wereldmacht wil uitoefenen, denk maar eens terug aan het voorstel aan het eind van de wereldoorlog dat Roosevelt aan Stalin deed dat de wereld moest ontwapenen op 1 land na, welk land denk je dat Roosevelt bewapend wilde houden? (een echte verenigde naties is er voor alle landen en geen land kan of mag een dominante factor zijn binnen dit wereld-orgaan, samen doen is ook echt samen doen)

   2. Vind je het leuk, om een link die ik een halve dag eerder geplaatst heb in dit artikel, ook nog een keer daarna te plaatsen?
    Het is de tweede keer dat je dat doet, rare gewoonte.

    1. Denk je echt dat mensen dat ook lezen? Plaats er gewoon een intro bij volgende keer, het is interessant genoeg om diepgaander te beschouwen. Zoals je ook wel weet wordt economisch analfabetisme in stand gehouden door steeds hetzelfde te herhalen wat zich op niveau 1 bevindt. Die malicieuze elite kent dat spel zeer goed, dit in de veronderstelling – en dat is uiterst twijfelachtig – dat ze het zelf begrijpen natuurlijk. De alledaagse productie ‘mainstream’ berichten is dan hoog, herstel en/of progressie blijft uit. 🙂

     Op Niveau 1 wordt het functioneren van individuen volledig gedetermineerd door een primitief, geïntegreerd, stereotypisch geheel van biologische impulsen en, voor zover aanwezig, socialisatie. Aanpassing aan de maatschappij is doorgaans hoog, waardoor mogelijke verwachtingen zoals het ‘hogerop komen’ op sociaal en carrièrevlak onkritisch als doel kunnen worden nagestreefd. Omdat op Niveau 1 de mentale structuren van een individu een hoge mate van integratie vertonen, zijn innerlijke conflicten – en daarmee ook zelfreflectie – vrijwel geheel afwezig. Conflicten hebben altijd betrekking op de ander of op de maatschappij en zelfrechtvaardigingen voeren derhalve de boventoon. Doordat innerlijke conflicten uitblijven is de alledaagse productiviteit vaak hoog.

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

     1. Ik snap een beetje wat je steeds wilt vertellen, maar ga niet een ander z’n link dubbel plaatsen.

      “Denk je echt dat mensen dat ook lezen?”
      Vreemde, hoogmoedige reactie van je.

      Je denkt, dat je het beter kan en dus anderen hun reactie moet verbeteren.
      Is dit om anderen te irriteren, of ben je schoolmeester geweest?

     2. Ja, staat in het artikel dat je aanreikte, hoe meer hoe beter voor het leven in de zee. Voor de economische analfabeet is het nu pompen of verzuipen, ook iets waar ze het heel warm van krijgen. Misschien hebben ze zich van statistiek vergist?

     3. Draai er niet steeds om heen of bij langs.

      Mijn reactie met bijbehorende link was overduidelijk.
      Iemand die op de link klikt, krijgt direct het hele verhaal voor z’n neus.

      Daar hoef jij geen dubbel of verbeteringen aan te brengen, ook al kan je dit heel moeilijk laten,gewoon niet doen.

     4. Het is net als kleine kinderen, als psychische inflatie en economische irrationaliteit de grondslag vormen voor beleid dan krijg je logischerwijs van hetzelfde nog veel meer. Vandaag hebben we al een hersenonderzoek nodig om zoiets te verklaren, op zich helemaal niet zo moeilijk maar wellicht zal men de verklaring niet begrijpen omwille van de psychische inflatie die als norm genomen wordt. En zo is het cirkeltje weer rond, wat een haast onwaarschijnlijke tragedie, niet waar?

      “Dit gaat over geld en macht”, vertelde Singer aan de New American in
      een interview, en hij voegde eraan toe dat de overheden een
      samenwerkingsverband van diverse wetenschappers die zich bezighouden met klimaat -alarm hebben ‘gekocht’. “Wetenschap speelt maar een kleine rol en het wordt meestal misbruikt. Het is werkelijk zaak om dit te controleren”, zei Singer, daarbij aantekenend dat de controle over CO2 tevens controle over de economieën inhoudt en uiteindelijk over de mensheid. Wat er nu allemaal wordt besloten tijdens deze VN-COP21-top, voegde hij eraan toe, is een directe subsidie aan kleptocratieën “die het klimaat confisqueren en dat verbergen in hun bankrekeningen. Het is een kwestie van de armen in rijke landen die de rijken ondersteunen in de arme landen”, concludeerde Singer.

      http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/wetenschappers-op-klimaatconferentie-opwarming-is-fabeltje/#.Vo3S514oDtR

 7. Anderen omschrijven het zo : De waarden, wereldbeelden en ethiek van een kritische volksmassa in de samenleving bieden weerstand aan veranderingen of veranderen te langzaam, waarbij de gevestigde instituties te weerbarstig zijn voor een tijdig voltooide transformatie. Ongelijkheden en conflicten, samen met een verarmd milieu creëren onbeheersbare spanningen. De maatschappelijke ordening degenereert en valt ten prooi aan conflicten en geweld.

 8. Misschien ook interessant om te horen, te 2012 / 2013 was ik betrokken bij het bevoorraden van de Argentijnse stations op de Zuidpool.
  Het was een drama! Uiteindelijk is het gelukt maar met ontzettend veel moeite.
  Ieder jaar wordt er rondom de Zuidpool weer een nieuw record gevestigd wat betreft de hoeveelheid zee ijs. Nog nooit eerder is er zoveel ijs gemeten. Ieder jaar wordt dit meer en het wordt steeds moeilijker om de stations vanuit zee te bevoorraden.
  Volgens de modellen zou juist het tegengestelde gebeuren. Minder ijs, meer open water wat de zonnestralen niet meer weerkaatst waardoor warmer en minder ijs. Juist het tegengestelde gebeurd!
  Maar wat hoort men hierover in de MSM?
  Eerst zeiden de alarmists dat dit een uitzondering is. Nu dit niet waar bleek te zijn zeiden ze dat het komt door de enorme hoeveelheden smeltwater waardoor de zee minder zout wordt en dus makkelijker bevriest. Het water is echter nog net zo zout als voorheen dus dat is ook reeds gedebunked.
  Nu beweren ze dat het komt door veranderende windrichtingen vanuit het continent.
  Misschien wordt het kouder en ontstaat er juist daardoor meer ijs?
  De tijd zal het zeggen maar de mediastilte hierover maakt mij sceptisch.

 9. Goedemorgen vrienden, nou ja.
  Aan het het eind van de rit, kijk je de oprechte vrienden in de ogen.
  Ik ben de grootste vriend van mezelf, dat scheelt de helft.
  Dan heb ik nog 20% onvoorwaardelijke support.
  Die 30%, het is goed.

  Volgens de onlangs afgesloten klimaat conferentie in Parijs;
  Het lijkt er op, dat er alleen in Parijs knopen mochten worden doorgehakt.

  Het plaatje is duidelijk, Hollande, een gladdekker ( President ) en de Japanner mee-vreter ( Secretaris Generaal ).

  Drie dik betaalde banen, op kosten van de belasting betaler voor 3 niets zeggende poppenkast figuren.

  Maar goed, in Parijs hebben ‘ze’ besloten , dat de temperatuur tot 2050 niet meer dan 1,5-2,0 graad mag stijgen.

  Dit is een bindend advies aan de aardse regeringen en de aarde.
  De CO2 uitstoot moet met 80-95% verminderen tot eerder genoemd jaar.
  60% van onze energie voorziening moet duurzaam zijn tegen die tijd.

  Momenteel is dat voor Nederland 6%.
  Dus Nederland moet 1,5% per jaar verduurzamen de komende jaren.

  Waar moet dat geld vandaan komen, precies.

  Zonder een behoorlijke economische groei van 5-10% per jaar gaat het dus niet uit groeiende economische belasting opbrengsten bekostigd worden.

  Waar gaat het geld dan vandaan komen?
  Daar, waar het de afgelopen 15 jaar al is weg geroofd, via belasting verhoging,bezuinigingen, afstoten van Overheidsrechten naar Gemeente gunsten, systematisch korten van de huur en zorg toeslag, prijsverhogingen, door fabrikanten stiekem realiseren van het verkleinen van producten in aantal en gewicht per verpakking.

  Ja, de consument heeft doorgaans een zeer slecht kort/middellange termijn geheugen, wat prijs, inhoud en aantal betreft van een bepaald aangeboden artikel.

  Het is achteraf ook heel moeilijk nog te bepalen, ik ben me er zeker van bewust.
  Maar die overheid, banken, fabrikanten, supermarkten en semi instellingen denken ons voor de gek te houden en uit te kunnen lachen, maar uiteindelijk gaan ze zich zelf voor de gek houden.

  Er zijn uitzonderingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: