Currency Wars: Valutaoorlog in volle gang

6

Kenners van het financiële systeem vragen het zich inmiddels al langer af; Zijn alle stimuleringsmaatregelen nu een maatregel om de nationale economie een handje te helpen of heeft het vooral als doel om de valuta te laten depreciëren?

valutaoorlogWat het antwoord dan ook mag zijn, de tweede mogelijkheid lijkt in ieder geval een positief bijgevolg voor nationale exporteurs. Een goedkopere munt betekent immers meer export en dus meer inkomsten. Iets waar centrale bankiers maar al te goed van op de hoogte zijn. Met wereldwijde stimuleringsmaatregelen aan de orde van de dag is het van belang dat we ons gaan verdiepen in de term “Valutaoorlog”, ook wel bekend als “Currency Wars”. Guido Mantega, de Braziliaanse minister van Financiën, gebruikt de term dan ook expliciet, wanneer hij het heeft over de nieuwe stimuleringsronde van de Federal Reserve.

Valutaoorlog, handelsoorlog, oorlog

Het devalueren van de nationale munt is volgens het veelgeprezen boek Currency Wars dan ook één van de mogelijkheden om de nationale belangen te verdedigen. Jim Rickards, auteur van het boek, noemt drie verschillende stadia waarin oorlogen tussen landen zich kunnen bevinden. Ten eerste zijn er de bovengenoemde currency wars (valutaoorlogen), waarbij met de hulp van de centrale bank de nationale munt goedkoop wordt gehouden. Vervolgens zijn er trade wars, ofwel handelsoorlogen. Dit is het stadium waarin landen zich bedienen van allerlei economische sancties. Voorbeelden hiervan zijn exportquota’s of tarieven. Tenslotte volgen real wars, ofwel de echte oorlogen, dit is volgens velen een wetmatigheid die nauwelijks te ontkennen valt.

Financiële oorlog Japan en China

Japan en China maken elkaar momenteel het leven zuur om een paar eilandjes. Het begint op een heuse handelsoorlog te lijken. Handelssancties van beide kanten worden geïmplementeerd en tevens worden er internetaanvallen uitgevoerd. Dit zijn de eerste tekenen van flinke problemen tussen Japan en China. Je kunt ook de financiële markten ten val brengen. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat een Chinese overheidsadviseur opriep tot een aanval op de Japanse obligatiemarkt, waamee een ‘funding crisis’ zou worden veroorzaakt. Door financiële aanvallen zou het Japan op de knieën krijgt, tenzij Tokyo zijn beslissing intrekt om de Senkaku/Diaoyu eilanden in de Oost-Chinese zee te nationaliseren.

China kan Japanse obligaties gaan verkopen

Op dit moment zou China ongeveer $230 miljard aan Japanse staatsobligaties bezitten, waarmee het de grootste buitenlandse crediteur is. Volgens The Telegraph zal het land niet schromen om deze in te zetten “als effectieve sancties voor Japan”, wat waarschijnlijk neer zou komen op het massaal dumpen van deze obligaties. Een crash van de Japanse obligatiemarkt zal een verwoestend effect hebben op financiële markten, waarbij crediteuren in de rij zullen staan om hun obligaties eveneens te verkopen en waarbij de Bank of Japan als “buyer of last resort” zich zal moeten opwerpen als laatste reddingsboei.

Japan daarentegen heeft nauwelijks vuurkracht van gelijke soort, het bezit nauwelijks Chinese obligaties en heeft zelf al genoeg fiscale problemen om de boel op gang te houden zoals wij u al eerder lieten weten. Het is daarom ook afwachten hoe hoog Japan de spanning wil laten oplopen met China. Het heeft immers het verkeerde land uitgekozen om ruzie mee te maken.