D66: Drie keer als een gevaarlijke partij ?

43

d66 eurocrisisAls het aan D66 en hun leider Alexander Pechtold ligt dan worden we heel binnenkort allemaal als fulltime Europeaan wakker. De nationale driekleur wordt onmiddellijk ingeruild voor Europees blauw met sterretjes. Ook moeten we ons binnen één week op het gemeentehuis melden met medebrenging van het Nederlandse identiteitsbewijs of het paspoort. Tegen betaling van een voor Europa gunstig  bedrag van 100 euro per persoon wordt dit dan verplicht omgeruild tegen een echt Europees exemplaar. Om het allemaal nog universeler te maken wordt er en passant ook nog even een wetsvoorstel door D66 ingediend om ons lichaam automatisch als een pakket reserveonderdelen te gaan bezien, waarbij je als je niet uitdrukkelijk het tegendeel hebt vastgelegd, bij voorbaat geacht wordt toestemming te hebben gegeven tot hergebruik. Drie punten nader bekeken.

1 – Europa

Uit het verkiezingsprogramma van D66: “D66 kiest voor Europa. Nederland kan alleen groeien door een sterk, veilig en welvarend Europa, met het handhaven van de euro en het toewerken naar een echte, democratische politieke unie. Met een sterk Europa kunnen we de toekomst aan. Werk maken van echte oplossingen voor de economische crisis en voor de klimaatverandering. Opkomen voor burgerrechten en vrijheden. Bijdragen aan een beter, democratischer en slagvaardiger Europa kan alleen door actief mee te doen. Daarom zeg wij Ja tegen Europa. D66 pleit voor een volwaardig gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Europa moet met één mond spreken binnen de NAVO en VN.”

Wat D66 betreft is niets te gek wat Europa betreft. Als Pechtold er over praat krijgt hij lichtjes in de ogen onder het uitroepen van de tekst:

opzij opzij opzij
maak plaats maak plaats maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij opzij opzij
want wij zijn haast te laat
we moeten rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven we kunnen nu niet langer blijven staan

2- De integriteit van ons lichaam

In o.a. de Grondwet, het Europees verdrag Voor de Rechten van de Mens zijn artikelen opgenomen over de integriteit en het zelfbeschikkingsrecht wat ons lichaam betreft. Wat willen we als we komen te overlijden. Als er niets is bepaald betekent dit automatisch dat er niet gesneden, geschaafd of geknipt wordt. Dat men niet met begerige blikken en euro’s of dollars in de ogen met de koelbox in de aanslag kan gaan staan. Dat organen en lichaamsdelen namelijk een hot item zijn blijkt op dit moment meer dan duidelijk in ons buurland Duitsland waar een groot zogenaamd “Organspende-skandal” aan het licht is gekomen.

De negatieve optie

Als het aan D66 ligt wordt voor het hele orgaandonorschap de zogenaamde negatieve optie gehanteerd. Omdat de meeste mensen niet weten wat dit precies inhoudt hier wat –fictieve- voorbeelden:
1.    Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe abonnement op onze krant “Het Dagblad voor de slimme Nederlander”. Ons is gebleken dat vele landgenoten best graag een krant lezen. Om aan deze stille wens te voldoen sturen wij u vanaf volgende week daarom automatisch onze krant tegen een vergoeding van slechts 85 euro per maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Wilt u geen gebruik maken van ons fantastische aanbod dan verwachten wij binnen drie dagen een aangetekend schrijven waarin u deze wens kenbaar maakt;

2.    Geachte klant. Ons is gebleken dat u al lang een trouwe afnemer van onze autoverzekeringen bent. Om u nog meer van dienst te kunnen zijn bieden wij u daarom ingaande volgende week een volledige rechtsbijstandverzekering aan voor slechts 15 euro per maand. De verzekering gaat automatisch in. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Ook de premie boeken wij  automatisch af. Gemakkelijker kan het dus niet voor u. PS. Als u geen gebruik wilt maken van ons mooie aanbod dan verwachten wij binnen een week een telefoontje van u op ons 0900 xxxx nummer (5 euro per seconde). Door in het menu voor de juiste keuze optie te kiezen kunt u etc. etc

D66 Kamerlid Dijkstra

Kamerlid Pia Dijkstra (D66) dient volgende week een initiatiefwet in waardoor iedere burger automatisch orgaandonor zou worden. Met het initiatiefwetsvoorstel wil Dijkstra het huidige toestemmings-systeem vervangen door het zogeheten Actieve Donor Registratiesysteem (ADR) waarbij iedere burger automatisch donor wordt en zelf in actie moet komen als hij of zij niet automatisch als donor wil gaan fungeren. Dijkstra wil op deze manier de wachtlijsten voor organen terugdringen. “Volgens haar hebben veel mensen er niets op tegen dat hun organen na hun dood worden gebruikt, maar laten zij zich niet als donor registreren omdat het er niet van komt”.

Eigen lichaam als hoogste goed

Of iemand zijn of haar lichaam ter beschikking wil stellen als orgaandonor of voor andere doeleinden is een puur persoonlijk iets. Het gaat om ethiek, moraal, recht, geloof, eerbied voor het leven en over standpunten betreffende, leven en dood. Een negatieve optie, inhoudende het automatisch inleveren van de persoonlijke beslissingsvrijheid, ook als je er helemaal niet over na wilt denken, is wat mij betreft een enorme stap te ver, zeker als je daarbij ook nog eens een zinnetje gebruikt als: “Volgens D66 hebben veel mensen er niets op tegen dat hun organen na hun dood worden gebruikt.”  Dat laatste riekt toch wel heel erg naar manipulatie.

3 – Alexander Pechtold

Het derde punt van gevaar ligt wat mij betreft in de persoon van Alexander Pechtold zelf. Hij wil te graag meedoen, scoren, regeringsverantwoording dragen en bij de groten in Europa horen. Hij krijgt er rode wangetjes van. In het Kunduz-debat werd even zijn ware ik duidelijk toen Arie Slob van de ChristenUnie vroeg waarom zijn partij niet mee had mogen doen in het proces om tot het “bezuinigingsakkoord”  te komen. Haast verbeten, gooide Pechtold in de ring dat ze met hun vijven genoeg stemmen hadden. Lees: niet zaten te wacht op nog een mee-eter, die wilde delen in de roem van de overwinning.

Duidelijk is dat D66 graag voor de muziek uit wil lopen. Dat kennelijk niets te gek is als het op Europa en mee-regeren aankomt. Het zou en zal zeker niet mijn keuze zijn als het er op aankomt om een vakje rood te gaan maken.

Ben H.J. Bennink

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie