De 4 seizoenen van de Kondratieff-golf

4

Koen Hoefgeest via Twitter: ‘Het KOeNdratieff-schema voorziet sterke deflatoire asset-tendensen de komende ca. 3 jaar.

kondratieff 4 seizoenen