De crises: Zijn er überhaupt oplossingen mogelijk?

45

De schrijvers van Biflatie krijgen, in de reacties, regelmatig te horen dat ze bijna alleen maar oog hebben voor drama en problematiek. Sommige lezers weten het nu wel. Oplossingen zijn er nodig! Geen regen maar zonneschijn. Geen zonsondergang maar een nieuwe dageraad, met fluitende vogels en dartelende konijntjes. Dat verlangen, die hunkering naar het mooie en het schone, naar de warmte, naar zekerheid en het kunnen vertrouwen op de medemens, de overheid, en het liefst alle anderen, dat is meer dan begrijpelijk. Wie goed leest die ziet dat er regelmatig aanzetten zijn die zouden kunnen leiden tot een weg omhoog. Eerbied voor de natuur en de medemens. Niet meer nemen dan nodig is. Delen, solidariteit of helemaal voor jezelf gaan zorgen, zelfvoorzienend of autark worden zoals dat met een moeilijk woord heet. Of we het daarmee op globale of zelfs alleen maar Nederlandse schaal gaan redden is voor mij geen vraag. Niet dus.

zon

Maslow en de gezondheidszorg

Om niet onmiddellijk in een onoplosbare knoop terecht te komen pak ik maar twee onderwerpen uit het geheel om er eens naar te kijken. Op basis van Maslow gaat het om ons basiswelzijn. Hoe kunnen we leven, ademen, wonen en werken op een zodanige manier dat we ons allen veilig en wel kunnen voelen. Dat we daar nu niet echt in slagen mag wel duidelijk zijn. Bijna 30.000 daklozen. Talloze voedselbankbezoekers. Meer dan 750 duizend werklozen en nog eens zo’n 300 duizend bijstandstrekkers. Vanuit de eigen pensioenen en de afdracht van werkenden moeten inmiddels meer dan drie miljoen AOW’ers worden onderhouden. Een aantal dat nog vele jaren flink zal stijgen.

Veiligheid

Een ook niet onbelangrijk element uit de opsomming van Maslow is die van in- en externe veiligheid. Burgers en bedrijven ervaren jaarlijks 8,2 miljoen misdrijven. Van politie en justitie hebben we daarin niet veel te verwachten. Er is altijd een tekort aan menskracht, protocollen, computercapaciteit en daadkracht. Alleen bij zaken waar gemakkelijk geld mee valt te verdienen, in het bijzonder verkeersgerelateerd, is men altijd paraat. Wat de veiligheid betreft tegen invallen of aanvallen van vreemde mogendheden valt er ook niet veel te berichten. Het leger is geminimaliseerd. Europa zal als reddende engel moeten dienen in het geval van. Wat daar van terecht zal komen mag u zelf invullen.

De basislasten en de inkomensparadox

We blijven nog even bij Maslow. De basislasten voor alleenstaanden en gezinnen zijn in een periode van zo’n veertig jaar, tot grote hoogte gestegen. Met één (minimum)loon kom je er echt niet meer en ook met twee minimumlonen wordt het steeds moeilijker. Het is hollen en nooit meer stilstaan. We zitten inmiddels ook midden in een inkomensparadox voor de midden- en lagere klassen. Meer en harder werken maar minder verdienen. Voor de rijken geldt deze paradox ook maar dan omgekeerd. Minder en minder hard werken maar meer verdienen (binnenhalen). Recent kwam het Ziggo opperhoofd daar nog mee in het nieuws. Drie miljoen in 19 dagen.

Dan naar de Gezondheidszorg

Met name door goed eten, een goede gezondheidszorg, adequate riolen en afwatering, hebben we veel meer kans dan vijftig jaar geleden om tachtig jaar of ouder te worden. Daar is echter wel een probleem mee verbonden. Voor wie ziek is of zich gewoon drie keer achter elkaar in coma heeft gezopen is er medische zorg beschikbaar in vele maten en soorten. Van simpele pillen, kleine of grote ingrepen tot complete 3D scans in ultra high field, 7 Tesla MRI scanning devices. Met elk van die mogelijkheden is een geavanceerde kassa verbonden. Het maakt niet uit hoe, maar gerekend wordt er. In 2012 werd er bijna 93 miljard uitgegeven aan gezondheid- en welzijnszorg, en de teller loopt nog rap op.

De economische redding?

Mijn werkzame leven bestond en bestaat uit research, analyse en probleemoplossing. Zowel het MKB, de overheid in haar diverse gedaantes, als de politiek, dienden als werk- en speelveld. Vanuit al die ervaringen kan ik niet anders dan eerlijk zijn en daarmee toegeven geen echte en totale economische oplossing te zien voor de huidige situatie. Er zijn goedwillende mensen maar ook zeer velen die alleen voor het eigen gewin en genot blijven gaan. Natuurlijk kan ieder van ons iets doen en vele beetjes helpen. Echter veranderingen, anders dan kaasschaafmethodes, zie ik vanuit de politiek het bedrijfsleven en ons zelf niet komen. De krachten (macht en belang)  van het globale vliegwiel zijn te groot. Alleen wie dit vliegwiel vernietigd en daarmee een systeem reset in gang zet – iets waarover in vele termen en begrippen maar al te vaak wordt geschreven- kan een systeemverandering in gang zetten. Of dit dan een verandering ten goede wordt is maar helemaal de vraag.

Redding: Sterven om te leven

Stephen Levine schreef een boek met als titel “Nog één jaar om te leven”. Wat zou je voelen en doen als je te horen zou krijgen dat je nog maar maximaal één jaar hebt op deze aarde. Dat je weet binnen niet al te lange tijd te zullen gaan sterven. Een vrouw schreef dat ze, na zo’n bericht, haar benen oneindig zwaar voelde worden, alsof alle moed en alle kracht wegvloeiden. Wat later kwam er een gevoel van ruimte en vrijheid. Elke ademtocht kreeg waarde. Het materiële werd niet meer dan een tijdelijk gebruiksvoorwerp. Een lach een omhelzing, een aanraking werden meer waard dan goud. In Sciencefiction zie je nog wel eens een enorm krachtveld dat in eens de hele aarde omspoelt. Niemand en niets kan er aan ontkomen. Geen miljardair, geen bankier, geen politicus, geen broker, nee geen mens. Vanaf dat moment leeft ieder als in zijn laatste jaar. De 3D, 7 Tesla scanner kan bij het oud ijzer en de gezondheidskosten zakken in sprongen. Kwaliteit voor kwantiteit. Een gelukkig leven gaat voor een lang leven en een hele natuur voor alles.