De EU en de Eurozone bijna voorbij ?

34

Minister-president Tsipras en zijn minister van Financiën Varoufakis hebben dit weekend nog eens meer dan duidelijk gemaakt dat ze niet langer mee willen werken aan het door de EU en de Eurozone opgezette plan om de Grieken “te redden”. Na een kennismakingsronde in Europa, waarin ze dagelijks werden bedreigd met Sodom en Gomorra als ze niet heel snel van mening zouden veranderen, zijn ze nog meer overtuigd geraakt van de juistheid van de door hen uitgedachte strategie. Niet nog meer schulden aangaan, zorgen voor tijdelijke speelruimte om het hoofd boven water te kunnen houden en Griekenland nu echt herstructureren.

EU voorbij

Hard tegen hard waarbij niemand weet wat de uitkomst is

Als er op dit moment één ding zeker is dan is dat wel dat er, met de Europese burgers als onderpand hevig wordt gegokt. Met onze toekomst als inzet, hebben de op dit moment machtigste Euro-fielen besloten dat na vele berekeningen en enorme, uiterst slimme voorbereidingen, Europa de inslag van de asteroïde “Hellas” goed kan verdragen en de effecten daarvan kan opvangen. Na de klap zal alles duidelijk worden.

Eén wat nooit één zal zijn

De landen in Europa tot één geheel willen samensmeden is een onmogelijke opgave. Niet voor niets wordt het wel het gebied van de duizend grenzen genoemd. De verschillen in volksaard, cultuur en ontwikkeling zijn enorm, waarbij ieder graag het zijne wil behouden. Wie denkt dat de dynamiek van het leven volkomen in regels en afspraken is vast te leggen, die staat wel heel erg ver af van wat de natuur en de spirituele mens wordt genoemd.

De natuur is een geheel van energiestromen. Deze energie, die qi wordt genoemd, veroorzaakt de voortdurende veranderingen in de natuur. Tao is het patroon waarlangs de veranderingen zich voltrekken. De mens hoort in harmonie met de tao te leven, om het evenwicht niet te verstoren. Wu wei.

Griekenland, de Oekraïne en Rusland, HSBC

Harmonie vergeet het maar. Wie om zich heen kijkt dit ziet dat de problemen alsmaar groter worden. De rijken blijven hun inkomsten en vermogens verzwijgen en de bankiers, die ook graag rijk willen zijn, doen daar dapper aan mee. De Zwitserse tak van de Britse bank HSBC zou meer dan 75 miljard geld in kas hebben gehad. Onder de klanten zouden zich politici uit tal van landen bevinden.

Griekenland is failliet. De Oekraïne, wat dat begrip dan ook mag inhouden, is feitelijk failliet. Poetin moet de knieën, waarbij er kennelijk een opinie is dat als er maar genoeg economische en verbale druk is hij wel zal luisteren en gehoorzamen. Vechten met de Russische Beer. Wie zit daar op te wachten? Eén Europa, één geheel, één economie, één politieke- en fiscale unie, allen voor één en één voor allen. Wat niet natuurlijk is zal nooit natuurlijk worden. Het brengt ons alleen maar verder weg van onze oorsprong.

Grexit en de Boter op het hoofd

Een Grieks faillissement gekoppeld aan de terugkeer naar de Drachme zal een enorm effect hebben op de euro en Europa. De koers van de euro zal omhoogspringen, gekoppeld aan het inzakken van de export. Dit is nadelig voor zowel de zuidelijke als de noordelijke EU-landen. De te betalen rente op staatslening zal stijgen omdat de onzekerheid over landen als o.a. Portugal, Italië en Frankrijk, drastisch toeneemt. De paar miljard die de nieuwe Griekse regering nu extra vraagt valt in het niets vergeleken met de uiteindelijke totale kosten van een Grexit. Vele van de inmiddels verdwenen en nog zittende politici hebben meer dan boter op hun hoofd. Men wist heel goed hoe Griekenland er in het verleden voorstond en heeft, voor eigen gewin, toch gedaan wat eigenlijk niet kon, of nagelaten wat wel had moeten gebeuren. Opportunisme ten top. Een schandblok is wel het minst wat zij verdienen.

En de Grieken? De nieuwe regering kan zich geen enkel gezichtsverlies ten opzichte van zijn eigen bevolking veroorloven. Tsipras en Varoufakis hebben afgelopen zondag nog eens duidelijke lijnen getrokken. Tot hier en niet verder. Zij moeten en zullen bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Ik las in het ZeroHedgeblog een prachtige zin die dat illustreert.

it is only after we have lost everything,

that we are free to do anything.”