(door Gerrit Welbergen) Niet iedereen zal de kreet “Target 2” kennen. Voor velen een ver-van-mijn-bed-show. Wat niet weet, wat niet deert. Voor wie het weten wil, het is een gebruikte term binnen het bancair systeem in de Eurozone. Zeg maar een gecompliceerde betalingsbalans tussen de 19 landen die binnen de EU de euro gebruiken. De meeste inwoners van die landen maken zich er geen zorgen over.

Betalingsbalans uit balans

Mensen vinden het al lastig om het onderscheid te maken tussen de EU-landen en de eurolanden. Van de 28 EU-landen gebruiken 19 lidstaten de euro als betaalmiddel. De familie doorsnee heeft al moeite genoeg om de complexe problematiek binnen de EU-lidstaten en de eurozone te volgen. Daarvoor hebben we toch politici gekozen die ons vertegenwoordigen en de ingewikkelde problemen maar moeten oplossen.

Gevaren Target 2

De Europese Unie met zijn verschillende instituties verbergt nogal wat kwalen voor de buitenwacht omdat ze bang zijn voor het anti-EU sentiment. Door  complexe verstrengeling worden makkelijk onjuiste conclusies getrokken door Jan Publiek. En er zijn al genoeg wrijvingen tussen de lidstaten momenteel die de volle aandacht trekken. De naderende verkiezingen in Italië, de Brexit, immigratie en nog wat andere zaken zouden een negatieve weerslag kunnen hebben op het anti-EU sentiment. Ook de ECB doet een duit in het zakje met zijn repressieve monetaire beleid, waar de familie Doorsnee al behoorlijk wat last van ondervindt. Wat echter bijna niemand in beeld heeft zijn de gevaren van het Target 2 systeem. Naast het beteugelende ECB-beleid misschien wel het grootste gevaar dat de eenheid van de EU bedreigt. Om te weten wat het gevaar exact inhoudt is het zaak om Target 2 een beetje te begrijpen. Voor een duidelijke uitleg kunt u terecht bij Wikipedia.

Vorderingen en schulden

De tabel geeft de saldo’s van wat de aan TARGET2 deelnemende centrale banken op elkaar hadden vanaf 2008. Het zijn de vier landen met de grootste vorderingen en de vijf landen met de grootste schulden. Voor de andere deelnemende landen zijn de saldi relatief klein.

TARGET 2 Saldotabel: Saldo’s in miljarden euro per jaar einde:

Enorme onbalans

In de bovenstaande tabel komt een duidelijke onbalans naar voren. Het enorme positieve saldo van Duitsland van 966 miljard(!) valt direct op en als klein landje doen wij ook braaf mee met ons tegoed van meer dan 100 miljard eind 2019. Zie hoe onrustbarend elk jaar de saldo’s stijgen. De bedragen lopen alleen maar op in plaats van afnemen. Je zou je toch als eerzaam burger van een landje met een goeie boekhouding kunnen afvragen waarom er na 11 jaar oplopende tekorten op de betalingsbalans niets wordt gedaan om deze recht te trekken. Als boekhouder van een bedrijf had je al lang aan de bel getrokken. De ECB en de Nederlandse Bank ondernemen niets. Is dat een vorm van machteloosheid? Of zou er achter de schermen worden gewerkt om de balans recht te trekken door een of andere boekhoudkundige kunstgreep. Wat speelt hier?

Manipulatie van de eerste orde

Ik denk het te weten. Een pasklare oplossing in de vorm van een (eind)afrekening bestaat niet. Een schuldeiser die uitgestelde betalingen te ver laat oplopen kan meestal naar zijn centen fluiten en gaat failliet. De vorderingen neerleggen bij een incassobureau leidt meestal tot faillissement van de schuldenaar. Kortom, het afrekenen gaat niet gebeuren want dat zal de val van de euro inleiden. Hiermee moet toch duidelijk worden dat de eurozone ten dode is opgeschreven en alleen nog bestaat door boekhoudkundig gesjoemel. Hoe geloofwaardig zijn onze centrale banken nu nog. Hier is toch sprake van manipulatie van de eerste orde? Kom op mensen, wakker worden.

Waar wachten we op

De reden dat ik hier over schrijf is omdat ik mij zorgen maak. Het lijkt alsof dit probleem onder tafel wordt gehouden. Er is al teveel gedoe binnen de EU waar de Europese Centrale Bank(ECB) een repressief beleid voert. Kennelijk is men bang voor enige beroering. Het is weer de bekende veenbrand. Er broeit wat ondergronds en op gegeven moment komt het vuur aan de oppervlakte. Wat te denken als straks Italië afkoerst op een populistische regering met een vijandige houding t.o.v. de EU met de euro. En wat te denken als de publieke opinie in Duitsland omslaat naar een anti-EU stemming. De problemen rondom de euro en de bancaire onevenwichtigheden met de Target 2-afspraken zijn donders goed bekend bij de echte insiders bij onze Duitse buren. Deze houden zich echter wijselijk stil omdat ze weten dat het enorme verschil in de betalingsbalans nooit door de ECB met de nationale centrale banken kan worden opgelost. En dezelfde insiders snappen ook dat hun machteloosheid vanzelf wordt ingehaald door de bittere realiteit van een totaal faillissement van de eurozone.

ECB doet geheimzinnig

Overigens zien de werkelijke netto saldo’s van de Target 2 betalingsbalans er wel wat anders uit dan wat de tabel aangeeft vanwege nog wat onduidelijke verrekeningen, waarover de ECB geheimzinnig doet. Maar de risico’s zijn absoluut zorgelijk. De ECB geeft weinig informatie over de netto blootstelling van de verschillende nationale centrale banken. In 2011 zei de bekende econoom Willem Buiter er dit over: “These imbalances may beand currently likely are – a symptom of the difficulty of banking systems in a number of Eurozone periphery countries have in funding themselves in the markets without public support.” Kortom, bij een naderende recessie lijkt een bankencrisis onafwendbaar.

Domino-effect

In het ergste geval een crisis met een domino-effect naar een kredietcrisis en mogelijk uitwaaierend naar een eurocrisis, een EU crisis, en wat nog meer. Wat in deze omstandigheden de Deutsche Bank(DB) gaat doen, daar wil ik het maar niet over hebben. Misschien wordt de volgorde van de kettingreactie wel heel anders. Eerst de DB, dan de bankencrisis en kredietcrisis tegelijk. De euro zal deze dubbele crisis simpelweg niet kunnen overleven. Dus zou de volgende dominosteen eerst de euro zijn en daarna de EU. De vraag is of eerst de sterke landen de EU verlaten of eerst de zwakke landen. En hoe moeilijk is het dan om na de Brexit gewoon nummertje 2, 3 en 4 te zijn. In de chaos wil je snel weg zijn. Eén ding is zeker, geen saaie tijden maar weer eens een keer wat leven in de brouwerij. Brouwerijen die het alcoholpercentage wat omhoog brengen op verzoek van de bierdrinkers. Na de verslaving aan stimulantia van centrale banken zoeken de fervente drinkers hun heil in een andere verslaving. Het bekende vluchtgedrag voor de keiharde werkelijkheid.

GW

23 reacties

 1. Eens kijken wat de Italianen gaan doen nu, en of ze ook effectief de mini-bots gaan doordrukken bij winst van Lega. Het heeft er alle schijn van dat Oktober een historische make-or-break maand zal worden voor Europa, en waarschijnlijk de wereld.

 2. Bankieren is dubbel boekhouden. Binnen het systeem van de centrale banken krijg je het niet weggeboekt. Enkel absurde mogelijkheden krijgen de saldi weg. Bijvoorbeeld, het ABP wordt solidair verplicht Spaans en Italiaans schuldpapier op te kopen. Duitsland gaat BMW´ s etc. produceren in Italie en importeren in Duitsland. De NB vraagt aan de Italiaanse Centrale Bank om het saldo over te boeken naar hun rekening bij de FED.

   1. En wat zal de rol van de Deutsche Bank hier in zijn? Daar gaan we weer. Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling die wordt weggekeken. Het tegen elkaar wegstrepen van schulden is onvermijdelijk en de landen die in de plus staan zullen de grootste verliezers zijn. Kortom dit monetaire systeem is nog veel zieken dan velen denken.

 3. Een soort van mortgage backed securities.
  Lekker mixen van goede en slechte leningen, zodat niemand er wijs meer uit kan.
  Met dit soort producten is ook de credietcrisis in 2008 begonnen.

   1. Typisch dat Romaanstalige landen in de Eurzozone er een potje van maken en dat de twee Germaanstalige landen Duitsland en Nederland van de strenge zuinigheid zijn.

    1. Het ‘potje’ in het zuiden wordt wel gesanctioneerd en gefinancierd door de ‘zuinigheid’ in het noorden. Voor een ‘vriendelike’ afzetmarkt doen we alles, zelfs royaal met belastinggeld smijten.

 4. Het ‘gevaar’ van Target2 bestaat niet, zegt het Euro-establishment. Kwestie van vestzak/broekzak en een rekening-courantverhouding, met de ECB als ‘sluitpost’.
  ALS… het ‘project’ zijn finale, FEDERALE eindstadium heeft bereikt, in de vorm van een politieke en fiscale (begrotings-) eenheid.
  (De kans daarop wordt steeds kleiner).

  Target2 is nu niets anders dan een bail-out voor gammele banken in het zuiden. En een maskerade voor de kapitaalvlucht uit Eurolanden met een beruchte bankensector.
  Hiermee worden geen leningen, maar van noord naar zuid cadeautjes uitgedeeld. Geen rente, geen aflossing. Gratis. Buiten elke democratische besluitvorming om.

  De ECB voorziet – als ‘clearing bank’ – in de munitie, voor rekening van de nationale bank van het ‘exportland’. Niks aan de hand, zolang de ontvangende bank niet ‘in gebreke’ blijft t.o.v. de ECB, die daarmee dus risicodragend is. En het verlies zal moeten nemen die minderwaardige zekerheden (onderpand) bij verkoop opleveren.

  Het aldus (en anderszins!) ontstane verlies (voor de ECB) wordt naar rato van de onderscheidenlijke kapitaalinbreng verdeeld over de nationale centrale banken van (‘draagkrachtige’!) Eurolidstaten.

  Dat is de ‘blauwdruk’, niet alleen voor de Target2-saldi, maar voor ALLE € biljoenen aan krediet- en andere transacties van de ECB.

  Het steeds groter wordende gevaar van een mogelijke verlieslawine voor de staten in het noorden kan alleen door een volledige begrotingsintegratie worden ‘gespreid’ over het hele Eurogebied.
  Geen wonder dat Draghi de Euro ooit ‘onomkeerbaar’ noemde.

  1. Deze reactie verdient een plaats in de mainstreammedia. Jammer dat nog zo weinig “EU-burgers” op de hoogte zijn van deze materie. Niet voor niets streven de eurofiele politici naar een totale politieke unie met bankenunie en fiscale unie, De VSE(Verenigde Staten van Europa). N.m.m. gaan we dat nooit redden, gezien de toenemende onvrede over diverse onderlinge geschillen. De zwakte van de EU gaat straks een rol spelen als de economie afzwakt tot mogelijke krimp. Zal ook de euro naar beneden duwen en daarmee het vertrouwen van beleggers, en tegelijk de samenleving. Kortom, een vertrouwenscrisis ligt op de loer. Als één Brexit over de dam is, volgen er meer. En bij het 2e schaapje zal grote ruzie ontstaan over de ontstane schade als er moet worden afgerekend. Met GB hoeft niet afgerekend worden binnen Target2 omdat ze niet meedoen in de euro. Maar wanneer een euroland het op de heupen krijgt dan zijn de rapen gaar.

   1. Mee eens. Geen zinnig mens zal ontkennen dat Target2 een ptentieel gevaar voor de stabiliteit van de euromunt vormt (zie @MyWay).
    Ofschoon de Britten niet meedoen aan de euro, voeren voordtsndrs van Brexit ook het argument van Target2 op, omdat een mogelijke destabilisatie van de euro ook negatieve gevolgen kan hebben voor andere valuta in de EU, zoals het Pond.

 5. Op https://www.telegraaf.nl/nieuws/176141549/coalitie-broedt-op-miljardeninjectie-voor-economie “Coalitie broedt op miljardeninjectie voor economie”:

  Den Haag – De coalitie broedt op een plan om een miljardenfonds op te richten waarmee de economische groei op de lange termijn moet worden gewaarborgd. De Staat zal daarvoor fors extra moeten lenen op de kapitaalmarkt, wat voordelig is vanwege de historisch lage rente, melden bronnen aan De Telegraaf.

  Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/991430268/kabinet-breekt-met-streven-om-staatsschuld-af-te-bouwen “Kabinet breekt met streven om staatsschuld af te bouwen”.

  1. Wat moet je als het geld voor het oprapen ligt en lenen niets meer kost. En burgers worden ontevreden over toenemende inkomensongelijkheid. Houd ze koest met mooie beloftes en ga leuke dingen doen met nieuw geld. Waarom niet de rekening laten oplopen als de andere lidstaten van de EU dat ook doen? Gewoon meedoen in de totale kredietgekte. We leggen de rekening neer bij de jongere generatie. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

  2. 50 miljard extra lenen, het is van de zotte!!
   Die weten natuurlijk ook dat er stront aan de knikker is, de gehele opleving van de economie is kunstmatig!

   1. Dat is dus dubbele stimulatie, van Drakie en per land extra pecunia.
    Pure wanhoop cq symptoombestrijding om het failliete systeem in leven te houden!

 6. Target-1, Target-2, LTRO, QE1,QE2, CDS,, etc, etc,
  Allemaal termen om het zo ondoorzichtig mogelijk te maken voor het klootjesvolk.
  Die snapt er geen biet van.
  Als ze s’avonds maar hun pilsje kunnen drinken en de tv op voetbal, dan vinden ze het wel goed zo.

  1. Niet alleen voor het Klootjesvolk is het ondoorzichtig, NIEMAND begrijpt er nog iets van en laten het allemaal maar gebeuren!

   Wat mis ik de site “Geennieuws.com” die ter ziele is gegaan door inmenging van de door U gekozen Nedriglandse Landsvertegenwoordigers en met de door hun aan links gesoepsidieerde belastinggeld verdelgers!

   Want het gevaar, van welke orde en uit welke hoek dan ook, laat iedereen immers zelf in zijn omgeving toe!

   1. Yep! Herinneren ons ook nog de ‘Beul van Bezuidenhout’ uit die dagen 🙂
    GeenNieuws ter ziele is een gemis. Veel gelezen, die schietgrage site. Stijl à la GeenStijl, dus nogal provocerend en soms vergetend dat een ‘kritische site’, zonder ‘sales’, zelf ook kritiek moet kunnen slikken.
    Biflatie is tammer en beschaafder, misschien ‘realistischer’ en minder controversieel/subjectief, maat de kleine redactie weet -naast de hardnekkige reclame voor cryptomunten- toch steeds voor blijkbaar een groeiend aantal lezers maatschappelijk en economisch interessante onderwerpen te publiceren.
    Zelfs ongezouten en off topic reacties (zoals deze!) worden de laatste tijd zonder strafpunten geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: