De goudprijs volgens Kitco

11

Kitco staat niet echt bekend als een bron voor informatie aangaande de goud- en zilvermarkt bij vele goeroes op het internet. Waarom dat zo is laat ik hier verder in het midden. Maar Kitco publiceert al tijden dagelijks een interessant prijsoverzicht van goud en zilver in de dollarwaardering, maar wel op een bijzondere manier. Dat is waar ik het hier over wil hebben.

goud kitco

Maar allereerst wil ik het volgende meegeven. Ik denk nog steeds dat de manipulatie waarover op het internet zoveel gesproken wordt geen manipulatie op onderdelen is, zoals zo vaak wordt aangegeven m.b.t. de dollar en de overige fiatvaluta’s. Het ligt voor mijn gevoel nog steeds andersom en dat is dat de dollar resp. fiatvaluta’s worden gemanipuleerd. En alle middelen die hiertoe kunnen bijdragen worden gebruikt. Of dat nu goud, zilver, olie, staatsobligaties, opkoopprogramma’s, politiek of wat dies meer zij zijn, alles dient slechts één doel en dat is het in stand houden van die dollar, resp. de fiatvaluta’s. Op het oog niet zo’n verschil voor de meesten, maar toch geeft het in de basis een andere kijk op zaken. Het spel daarover is inmiddels wel erg onoverzichtelijk geworden en wordt nog alleen maar politiek en letterlijk op het slagveld uitgevochten en heeft weinig meer te maken met de werkelijk waarden van de onderliggende economieën. Wat toch de basis voor een valuta zou moeten zijn. En dat is nu eenmaal waar goud zijn kracht uit put, uit handelseconomieën.

Terug naar Kitco. Wat is er nou zo bijzonder aan dat dagelijkse prijsoverzicht. Wel, dat is eigenlijk erg simpel. Zij breken een goudprijs in dollars af in twee componenten. De ene is de dollar t.o.v. andere fiatvaluta en de tweede is de prijs van goud als gevolg van zoals zij dat noemen ‘normal trading’. U begrijpt nu meteen waarom zovele goeroes dus niet veel ophebben met Kitco. Zij zetten die naast elkaar, zodat je daar kunt zien hoeveel de invloed van de dollar/andere valuta was op die betreffende goudprijs. Op zich een goede methode, naar mijn idee.

Om de vergelijking te maken neem ik een willekeurige begindatum en de datum van gisteren en als andere valuta neem ik de Euro, omdat die voor ons in de EU het belangrijkste is. Toevallig komt dat leuk uit, omdat de goudprijs in dollars bijna hetzelfde is, als je 30 april 2014 vergelijkt met 21 januari 2015. Alleen het valutaverschil komt hier dan wel aardig tot uitdrukking.

goud in dollar euro

Overigens, de getallen die hier de tabel staan zullen niet exact overeenkomen met de getallen zoals u die elders op het internet vindt. Wel zullen ze er wel heel nabij moeten liggen, want ik baseer me op de laatste prijzen van de dag zoals ik die vind op Forex. En u zult begrijpen dat ik niet iedere dag op exact dezelfde tijd kijk.

Hier is wat Kitco zelf over deze toegepaste methode zegt:

When the US Dollar gets stronger, it takes fewer dollars to buy any commodity that is priced in $USD. When the US Dollar gets weaker it takes more dollars to purchase the same commodity.

The price of all US Dollar denominated commodities, like gold, will change to reflect the fact that it will take fewer or more dollars to buy that commodity. So it’s quite possible, in fact it’s almost always the case that a portion of the change in the price of gold is really just a reflection of a change in the value of the US Dollar. Sometimes that portion is insignificant. But often the opposite is true where the entire change in the gold price is simply a mathematical recalculation of an ever-changing US Dollar value.

When the dollar gets strong, gold appears to go down, and vice versa. That accounts for part of the fluctuations that we see in the value of gold.

The other part is an actual increase in the supply or demand for gold. If the price is higher when being measured not only in US Dollars, but also in Euros, Pounds Sterling, Japanese Yen, and every other major currency, then we know the gold demand is higher and it has actually increased in value.

Consequently, if gold is higher in US Dollars while at the same time cheaper in every other currency, then we can conclude that the US Dollar has weakened, and that gold has actually lost value in all other currencies. But the price, because it is being quoted in $USD will be higher and give the illusion of gold becoming more valuable. In such a case the devaluation of gold, due to increased supply on the market, is camouflaged by a weakened US Dollar.

Our feature on kitco.com breaks the change of the price of gold into 2 components. One part shows you how much of that change can be attributed to US Dollar strength, or lack of it. The other portion is indicative of how much the price changed as a result of normal trading. Interestingly whatever changes happen to the price of gold as a result of US Dollar strength/weakness also occurs to every other US Dollar denominated commodity by the exact same proportion.

Een moeilijke zaak blijft wel dat wat Kitco ziet als normal trading. Daarvan mag je veronderstellen dat ze bedoelen de prijs van de future’s handel in goud en dat lijkt mij nou ook niet echt wat het zou moeten zijn. Maar zij zien goud ook nog steeds als commodity en ik kijk daar echt anders tegenaan.

De vraag rijst dan natuurlijk moet het zo zijn dat een goudprijs uitgedrukt in dollars voor datzelfde goud aanzienlijk kan verschillen met die in andere fiatvaluta’s. En nou zei ik het hierboven al, en dat is dat goud zijn kracht put uit de onderliggende economieën, dus is het antwoord volmondig ja. Want er zijn vele factoren zijn die de werkelijke waarde van die onderliggende economie bepalen. Landen met een fors dalende valutakoers zien eigenlijk altijd een corresponderende stijging in de goudprijs in die valuta en niet zonder reden.

Het streven van goud is het zoeken en vinden van een bepaald evenwicht tussen de handel en wandel van de verschillende landen, die uitgedrukt wordt in de valuta van dat betreffende land, maar als basis een onpartijdige standaard heeft. En dat is voorlopig dan nog steeds goud. Zelfs Jim Rickards heeft zeer recentelijk laten weten dat ook hij denkt dat goud nog steeds een monetaire standaard is en feitelijk nooit is weggeweest.

Zelf geloof ik niet zo in het vraag en aanbod verhaal voor goud omdat de prijs voor fysiek goud wordt vastgesteld op de future’s markten, terwijl dit toch echt andersom zou moeten zijn. Zou het dus toch alleen maar een politieke manipulatie van die fiatvaluta zijn? En is het dan toch alleen maar goud dat de werkelijke dienst uitmaakt? Of zouden olie en de andere aspecten hierboven genoemd er ook toe bijdragen? Wie het weet mag het zeggen.

En ook blijft de vraag hoe zien de fiatvaluta’s eruit als we goud als standaard nemen en niet de dollar. Daar is ondertussen genoeg over geschreven, en één van de weinigen die daar bijna wekelijks over publiceert is Keith Weiner. Hij drukt de dollar uit in milligrammen goud. Dat kan natuurlijk ook voor alle ander fiatvaluta. En de conclusie is daar wel erg duidelijk en die is dat alle fiatvaluta toch wel erg snel aan waarde verliezen t.o.v. goud gezien op langere termijn, zelfs als goud, pardon de fiatvaluta natuurlijk, gemanipuleerd worden.

Over de auteur

Altijd geïnteresseerd in de goud- en zilvermarkt. Artikelen vaak geschreven vanuit een historische invalshoek. Dick is in september 2016 overleden.