De goudprijs volgens Kitco

Kitco staat niet echt bekend als een bron voor informatie aangaande de goud- en zilvermarkt bij vele goeroes op het internet. Waarom dat zo is laat ik hier verder in het midden. Maar Kitco publiceert al tijden dagelijks een interessant prijsoverzicht van goud en zilver in de dollarwaardering, maar wel op een bijzondere manier. Dat is waar ik het hier over wil hebben.

goud kitco

Maar allereerst wil ik het volgende meegeven. Ik denk nog steeds dat de manipulatie waarover op het internet zoveel gesproken wordt geen manipulatie op onderdelen is, zoals zo vaak wordt aangegeven m.b.t. de dollar en de overige fiatvaluta’s. Het ligt voor mijn gevoel nog steeds andersom en dat is dat de dollar resp. fiatvaluta’s worden gemanipuleerd. En alle middelen die hiertoe kunnen bijdragen worden gebruikt. Of dat nu goud, zilver, olie, staatsobligaties, opkoopprogramma’s, politiek of wat dies meer zij zijn, alles dient slechts één doel en dat is het in stand houden van die dollar, resp. de fiatvaluta’s. Op het oog niet zo’n verschil voor de meesten, maar toch geeft het in de basis een andere kijk op zaken. Het spel daarover is inmiddels wel erg onoverzichtelijk geworden en wordt nog alleen maar politiek en letterlijk op het slagveld uitgevochten en heeft weinig meer te maken met de werkelijk waarden van de onderliggende economieën. Wat toch de basis voor een valuta zou moeten zijn. En dat is nu eenmaal waar goud zijn kracht uit put, uit handelseconomieën.

Terug naar Kitco. Wat is er nou zo bijzonder aan dat dagelijkse prijsoverzicht. Wel, dat is eigenlijk erg simpel. Zij breken een goudprijs in dollars af in twee componenten. De ene is de dollar t.o.v. andere fiatvaluta en de tweede is de prijs van goud als gevolg van zoals zij dat noemen ‘normal trading’. U begrijpt nu meteen waarom zovele goeroes dus niet veel ophebben met Kitco. Zij zetten die naast elkaar, zodat je daar kunt zien hoeveel de invloed van de dollar/andere valuta was op die betreffende goudprijs. Op zich een goede methode, naar mijn idee.

Om de vergelijking te maken neem ik een willekeurige begindatum en de datum van gisteren en als andere valuta neem ik de Euro, omdat die voor ons in de EU het belangrijkste is. Toevallig komt dat leuk uit, omdat de goudprijs in dollars bijna hetzelfde is, als je 30 april 2014 vergelijkt met 21 januari 2015. Alleen het valutaverschil komt hier dan wel aardig tot uitdrukking.

goud in dollar euro

Overigens, de getallen die hier de tabel staan zullen niet exact overeenkomen met de getallen zoals u die elders op het internet vindt. Wel zullen ze er wel heel nabij moeten liggen, want ik baseer me op de laatste prijzen van de dag zoals ik die vind op Forex. En u zult begrijpen dat ik niet iedere dag op exact dezelfde tijd kijk.

Hier is wat Kitco zelf over deze toegepaste methode zegt:

When the US Dollar gets stronger, it takes fewer dollars to buy any commodity that is priced in $USD. When the US Dollar gets weaker it takes more dollars to purchase the same commodity.

The price of all US Dollar denominated commodities, like gold, will change to reflect the fact that it will take fewer or more dollars to buy that commodity. So it’s quite possible, in fact it’s almost always the case that a portion of the change in the price of gold is really just a reflection of a change in the value of the US Dollar. Sometimes that portion is insignificant. But often the opposite is true where the entire change in the gold price is simply a mathematical recalculation of an ever-changing US Dollar value.

When the dollar gets strong, gold appears to go down, and vice versa. That accounts for part of the fluctuations that we see in the value of gold.

The other part is an actual increase in the supply or demand for gold. If the price is higher when being measured not only in US Dollars, but also in Euros, Pounds Sterling, Japanese Yen, and every other major currency, then we know the gold demand is higher and it has actually increased in value.

Consequently, if gold is higher in US Dollars while at the same time cheaper in every other currency, then we can conclude that the US Dollar has weakened, and that gold has actually lost value in all other currencies. But the price, because it is being quoted in $USD will be higher and give the illusion of gold becoming more valuable. In such a case the devaluation of gold, due to increased supply on the market, is camouflaged by a weakened US Dollar.

Our feature on kitco.com breaks the change of the price of gold into 2 components. One part shows you how much of that change can be attributed to US Dollar strength, or lack of it. The other portion is indicative of how much the price changed as a result of normal trading. Interestingly whatever changes happen to the price of gold as a result of US Dollar strength/weakness also occurs to every other US Dollar denominated commodity by the exact same proportion.

Een moeilijke zaak blijft wel dat wat Kitco ziet als normal trading. Daarvan mag je veronderstellen dat ze bedoelen de prijs van de future’s handel in goud en dat lijkt mij nou ook niet echt wat het zou moeten zijn. Maar zij zien goud ook nog steeds als commodity en ik kijk daar echt anders tegenaan.

De vraag rijst dan natuurlijk moet het zo zijn dat een goudprijs uitgedrukt in dollars voor datzelfde goud aanzienlijk kan verschillen met die in andere fiatvaluta’s. En nou zei ik het hierboven al, en dat is dat goud zijn kracht put uit de onderliggende economieën, dus is het antwoord volmondig ja. Want er zijn vele factoren zijn die de werkelijke waarde van die onderliggende economie bepalen. Landen met een fors dalende valutakoers zien eigenlijk altijd een corresponderende stijging in de goudprijs in die valuta en niet zonder reden.

Het streven van goud is het zoeken en vinden van een bepaald evenwicht tussen de handel en wandel van de verschillende landen, die uitgedrukt wordt in de valuta van dat betreffende land, maar als basis een onpartijdige standaard heeft. En dat is voorlopig dan nog steeds goud. Zelfs Jim Rickards heeft zeer recentelijk laten weten dat ook hij denkt dat goud nog steeds een monetaire standaard is en feitelijk nooit is weggeweest.

Zelf geloof ik niet zo in het vraag en aanbod verhaal voor goud omdat de prijs voor fysiek goud wordt vastgesteld op de future’s markten, terwijl dit toch echt andersom zou moeten zijn. Zou het dus toch alleen maar een politieke manipulatie van die fiatvaluta zijn? En is het dan toch alleen maar goud dat de werkelijke dienst uitmaakt? Of zouden olie en de andere aspecten hierboven genoemd er ook toe bijdragen? Wie het weet mag het zeggen.

En ook blijft de vraag hoe zien de fiatvaluta’s eruit als we goud als standaard nemen en niet de dollar. Daar is ondertussen genoeg over geschreven, en één van de weinigen die daar bijna wekelijks over publiceert is Keith Weiner. Hij drukt de dollar uit in milligrammen goud. Dat kan natuurlijk ook voor alle ander fiatvaluta. En de conclusie is daar wel erg duidelijk en die is dat alle fiatvaluta toch wel erg snel aan waarde verliezen t.o.v. goud gezien op langere termijn, zelfs als goud, pardon de fiatvaluta natuurlijk, gemanipuleerd worden.

11 reacties

 1. Beste Dick, dank voor fijn artikel. Om het debat te kunnen voeren maak ik alvast een onderscheid tussen ‘monopoly’ en ‘economie’ en definieer als volgt : monopoly = economie + speculatieve elementen. Speculatieve elementen herbergen geen economische logica zoals gangbaar voor de traditionele economie waar mensen werken maar verstoren deze markt wel. Voor speculanten is chaos en allerhande manipulaties nuttig volgens de drijfveer die ze erop nahouden. Voor wie het herstel van onze economie ambieert zijn deze elementen slechts vijandig voor dat doel. Voor biflaten is het zelfs absurd, dit is een stelling die niet arbitrair bedoeld is maar de nuchtere waarneming wanneer het EN/EN perspectief in rekening wordt gebracht. Deze intro brengt me tot een eenvoudige vraag: wat is het verschil tussen een wereldmunt en een goudstandaard? Zie hierover graag je mening.

  1. Ik heb het al eens geschreven Werner, goud is dualistisch. Je kunt het beschouwen als commodity en daar gelden nou eenmaal bepaalde standaards, zoals meters, kilogrammen kortom de 7 standaard IS normen. Verder heeft een commodity nog een eigenschap en dat is zoiets als zuiverheid of kwaliteit, die mede een rol speelt in een waardebepaling voor die commodity. Goud kan ook beschouwd worden als geld. Waarom? Omdat dit ter wereld het meest marketable goed is, d.w.z.in dit geval dat heel veel mensen ter wereld goud als ruilmiddel voor andere zaken als betaling zullen aannemen zonder dwang van bovenaf.
   Natuurlijk blijven er altijd mensen, die dit anders zien. Maar aan hen zou ik willen zeggen kijk eens naar hoe geld is ontstaan, aan welke criteria dit voldeed en waarom.
   Goud als munten is vaak niet erg praktisch in het dagelijks gebruik, maar niet om reden van gewicht. Daarom is er een goudcertificaat uitgevonden, dat we geld noemen. Dat certificaat moet dus aan toonder op aanvraag in goud omgezet kunnen worden. Hieruit komt voort het veelgehoorde gouddekking verhaal voor fiatvaluta. Maar dat is m.i. nonsens. Men koppelt daarbij de fiatgeld hoeveelheid aan een bepaalde hoeveelheid goud in gewicht. En dan spreken we ook alleen nog maar over de hoeveelheden goud van de centrale banken, omdat zij de uitgevers zijn van dat fiatgeld, wat als wettig betaalmiddel wordt aangemerkt. Ook nonsens natuurlijk, want er is veel meer goud dan dat, dat altijd nog wacht op het moment dat dit omgezet gaat worden in andere voor die mensen meer praktische zaken. En goud maakt hierbij een heel goede kans om omgezet te kunnen worden als één van de most marketable goods als alle fiatvaluta’s falen.
   Ik denk echt dat je je toch echt iets meer moet verdiepen in het alternatief van een goudstandaard. Waarom? Omdat dit enige eeuwen lang heeft bewezen van onschatbaar nut geweest te zijn voor de mensheid en haar ontwikkeling. Als bijkomende prettige eigenschappen heeft het er ook voor gezorgd dat inflatie en deflatie nauwelijks kans kregen zich te ontplooien. Behalve in perioden van oorlog, want oorlogvoerende partijen hebben nooit goud genoeg, dus gaan ze over op nood- oftewel fiatgeld. De hele vorige eeuw tot nu toe heeft zich eigenlijk gekenmerkt door vele grote en kleinere oorlogen. Je zou haast zeggen, de reden dus om dat noodgeld als fiatgeld te houden met alle gevolgen van in- en deflatie vandien.
   Goud is overal en altijd inzetbaar als betaalmiddel, zonder dat daarvoor verdere bijzondere afspraken gemaakt hoeven te worden.
   Maar ik proef regelmatig heel andere zaken uit jouw verhaal en dat is o.a. de kloof tussen arm en rijk. Die kloof zal goud niet echt overbruggen, wel kan het de fiatgeld ontwaarding bij de burger beperken of zelfs omkeren. En zoiets heb ik ook nooit beweerd. En tot zoiets zal jouw fiatgeld niet in staat blijken, want je bent afhankelijk van een ‘overkoepelende’ entiteit in wat voor vorm en wat voor beslissingen dan ook. Persoonlijk zie ik dat als een nieuwe vorm van NWO en daar moet ik echt niet aan denken.
   Los hiervan speelt ook nog eens het verhaal over de hoeveelheid geld in omloop. Dat waar wij als gewone mensen dus mee te maken hebben. En ook nog eens het veelgehoorde verhaal dat geld uit het niets komt. Dit laatste is echt onzin, want geld ontstaat in de vorm schuld. En dat is nou precies één van dingen waar goud een heel duidelijke rem op kan zetten.
   Kortom, Werner, ik zei het al eerder, jij en ik kijken heel verschillend tegen de economie aan. En dat is maar goed ook, want dat houdt je scherp.

   1. Beste Dick, dank voor duiding maar zie nergens een direct antwoord op de gestelde vraag. Wat ik wel zie is de conformatie aan het gekende dogma dat van een open systeem een gesloten systeem maakt. De reden waarom dat gedaan wordt staat los van de technisch economische fiche. Ik licht het even op.

    D : En ook nog eens het veelgehoorde verhaal dat geld uit het niets komt. Dit laatste is echt onzin, want geld ontstaat in de vorm schuld. En dat is nou precies één van dingen waar goud een heel duidelijke rem op kan zetten.

    W : De reden waarom dit een dogma is, is makkelijk aan te tonen met biflatie en al meermaals aangetoond in diverse artikelen. Het is heel eenvoudig, aan de bron is geld altijd neutraal.

    MxV=PxT

    Als P daalt (cfr deflatie) daalt dan komt er M vrij, enkel hiermee is je stelling als ‘onwaar’ aangetoond. Dit is gewoon een kwestie van rationele (deductieve) logica en heeft niets met NWO (ed) te maken, dat is een andere kwestie.

   2. Beste Dick, wat betreft ‘overkoepelend’ merk ik vaak dat je je angst in het debat betrekt waardoor je dat woord een andere connotatie lijkt te geven dan wat het in werkelijkheid (binnen deze context) wil zeggen. Ook eenvoudig, een monetair systeem (welk het ook zij) is altijd ‘overkoepelend’ aangezien het ten dienste staat van de totale wereldbevolking. Het systeem zelf is neutraal, wanneer dat gekaapt wordt door elitarisme dan spreken we over ‘mismeestering’. Anders gezegd, als je spreekt over een toekomstige NWO dan zegeviert die vandaag al. Ter getuigenis daarvan alle oplossingen die gewoon op de tafel liggen en waar vooral niets mee gedaan wordt. Maar dan komt het, je lijkt (en corrigeer me) de oplossing te zien als de voorbode van die NWO terwijl ze nu net een antwoord bieden om dat heerschappij te neutraliseren en het systeem terug ten dienste te stellen van een noodlijdende bevolking die vastgeketend wordt door de thans heersende elite.

   3. Beste Dick, wat betreft ‘eeuwenoud’ geef ik je – als interludium – even een dieperliggende grondslag van waaruit we deze kwestie beschouwen. Weinig mensen zullen dit als relevant beschouwen maar dat blijkt eigen aan de oppervlakkigheid van de gekende ‘waan van de dag’. Anders gezegd, het gaat over veel meer dan goud of fiat. Het aangehaalde begrip ‘overkoepelend’ staat derhalve in relatie tot de ‘hypercycli’ in dit exploot:

    Iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ ten gevolge van de integratie van voorheen relatief autonome systemen (die voortaan als subsystemen fungeren) is in de systeemtheorie een bekend begrip. Zulke suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die elkaar wederkerig katalyseren : de zogeheten ‘kruiskatalytische cycli’. Hierdoor worden de subsystemen in toenemende mate afhankelijk van elkaar, terwijl het suprasysteem dat ze gezamenlijk vormen zijn structuur en autonomie verwerft. De met de Nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde. In de rijke moleculaire ‘soep’ der oeroceanen werden kruiskatalytische cycli door de natuur verkozen boven andere vormen van samenhang, omdat ze in een turbulente omgeving stabieler waren dan ieder ander moleculaire organisatievorm. De fysisch chemicus en expert in thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden had uitgewerkt. Kruiskatalytische systemen zijn ook in de menselijke samenleving werkzaam.

   4. Beste Dick, na wat informatieve ‘omzwervingen’ kom ik graag terug op de vraag die ik stelde, namelijk ‘wat is het verschil tussen een goudstandaard en een wereldmunt’. Ik stelde de vraag niet zomaar en vandaar het exploot over de ‘hypercycli’. We nemen de goudstandaard als grondslag, zoals je zelf terecht aangeeft dienen we op te letten om geen contexten door elkaar te haspelen. Alweer eenvoudig:

    (1) goud in de kluis @ prijs x => geldhoeveelheid in verschillende valuta
    (2) goud op de markt => vraag en aanbod => handel in verschillende valuta

    Wat voor nut hebben al die verschillende valuta nog als goud als universele grondslag dient? Al wie een beetje gezond verstand heeft van organisatiekunde weet dat zoiets slechts de complexiteit verhoogt, al die tijd die we hieraan verspelen kunnen we veel nuttiger gebruiken. Anders gezegd, de mondiale basis is goud en we maken er een absurd schouwspel van met al die verschillende valuta’s om dan te zeggen dat het crisis is. Dit gaat enkel over synchronisatie van systemen waardoor het ook in ons hoofd wat helderder kan worden.

    1. Prachtige theoretische reacties en aannames Werner, maar er is ook nog zoiets als de praktijkomgeving, waarin dit zou moeten kunnen functioneren. Maar we verzanden hier in semantiek en verschillen in definities van vele begrippen en uitwerkingen.
     En zoals je misschien weet zijn er vele scholen waar je in principe hetzelfde ‘vak’ kunt leren. Die komen vaak tot verschillende benaderingen van hetzelfde probleem met ook vaak verschillende uitkomsten. En nou blijkt vaak dat ze die problemen benaderen vanuit een verschillende achtergrond.
     En jij, of jouw groep, gaat uit van gelijkheden als je over vergelijkingen spreekt. A=B. Maar eigenlijk is dit nou doodsimpel, A kan nooit B zijn, anders zou het A moeten heten. Wat anders in dit geval is dat de waarde die jij toekent aan A zowel als B, bijv. uitgedrukt in geld of een SI norm of wat dan ook, wel degelijk gelijk kan zijn. Maar A is nog steeds A en B,B.
     Als we het erover eens zouden zijn dat ‘geld uit het niets’ niets waard is, dan is een discussie over dat onderwerp verder zinloos nietwaar? Nou is dat blijkbaar niet zo, want geld heeft in de praktijk wel degelijk waarde als ruilmiddel, maar moet wel ergens vandaan komen. Maar wat is nou eigenlijk geld en waar komt het vandaan?
     Bij het laatste voorbeeld stel je dat de geldhoeveelheid in verschillende valuta het gevolg is van goud in de kluis @ prijs x. Leuke aanname, daar niet van, maar daar gaat het helemaal niet om. En volgens mij weet je dat best wel. Waarom redeneer je zo? Waarschijnlijk omdat jij het idee hebt dat dit de basis is van de goudstandaard. Nou niets is minder waar in mijn ogen. Als het onderwerp je interesseert lees dan eens de werken van de New Austrian School van prof. Fekete. Hier heb ik wel eens eerder op gewezen. Het voert me veel te ver om dat hier even kort samen te vatten, als ik dat al zou kunnen. Zo goed en ver boven de materie sta ik niet, maar ik zie wel de steekhoudende argumenten die hij in een logisch verband weet te plaatsen. Keith Weiner, Sandeep Jaitley, Rudy Fritsch zijn slechts een paar namen van alle mensen die uit die school komen en ook hun werken dragen veel bij tot de totstandkoming van een idee hebben over hoe de economie nou eigenlijk functioneert, of zou moeten functioneren. En die staat bekend onder de naam ‘unadulterated gold standard’. Een voorloper van wat we nu gedeeltelijk terugzien onder de naam ‘Freegold’. Ook gaan zij diep in op wat geld nou eigenlijk is en daar komen nogal wat verrassingen uit naar voren, gebaseerd op het verleden. Zaken die je helemaal niet terugvindt in de huidige economische benaderingen.
     Fekete zelf baseert zich op de Oostenrijkse school. En wel in het bijzonder op Menger, Von Mises en Hayek. Volgens mij zijn dat niet zomaar de eerste de besten.
     Ikzelf zit nog steeds vol met vragen en hoop daarop ooit nog eens antwoorden te vinden. Maar alles op zijn tijd.

     1. Beste Dick, aan praktijkervaring geen gebrek. In bedrijven werd ik altijd ingeroepen als er problemen waren. Wat we dan doen is heel eenvoudig, bekijk je systemen en kieper alles wat je niet nodig hebt overboord, tegelijkertijd kan je dan ook afscheid nemen van een groot deel van het personeel omwille van ‘overtollig’. Je gaat dan verder met mensen die wel bereid zijn om samen te werken als een team, niet als een stelletje egotrippers die enkel uit zijn op geld en macht.

      Vandaag zitten we met z’n allen gevangen in een werkelijk absurd monopolyspel dat we verkeerdelijk de naam economie geven. Op den duur wordt zoiets zelfs wetenschappelijk, niet moeilijk als we altijd met onze kop tegen dezelfde muur lopen. Economische domheid verwordt dan tot een normaliteit, de ene crisis na de andere maar toch veranderen we het systeem niet fundamenteel. In het verlengde bibliotheken vol met verklaringen die aangeven waarom dat zo is, net zoals allerhande oplossingen in geschenkverpakking.

      En dan gaan we verder, net zoals voorheen om dan te zeggen dat het altijd al zo geweest is. Praktijkervaring? Ik vrees het ergste Dick, niet omwille van een gebrek aan oplossingen maar om heel andere zaken.

     2. Beste Dick, als je de goudstandaard als basis neemt dan zouden de prijzen bij een stijgende bevolking moet dalen. Dat is economie en gezond monetair beleid, zeg dit vandaag tegen politiek en ze denken dat je van een andere planeet komt. De maatschappij is economisch zwaar ziek Dick, het probleem is heel fundamenteel en de bevolking krijgt er niet eens correcte informatie over. Integendeel, het wordt alsmaar erger en we blijken het allemaal normaal te vinden. Why bother?

     3. Beste Dick, economie is niet zo moeilijk, het is net zoals psychologie. Elke school heeft iets te zeggen, het is in de combinatie van alle scholen dat het antwoord ligt. Economie is net zoals de menselijke ontwikkeling een organisch proces met breekpunten en groeifases, als we dat a priori al vergeten dan ondermijnen we elke flexibiliteit en wellevendheid. En dan ja, stomverbaasd staan we dan te kijken dat depressie een welvaartsziekte blijkt te zijn. Stel vandaag de eenvoudige vraag om mondiaal de koopkrachtpariteit te herstellen en je weet voldoende over hoe weinig we van economie begrijpen. Economie gaat over evenwicht, mens en welzijn maar vandaag zijn we nog aan het strijden tegen virtuele schuldenbergen die je gewoon met een boekhoudkundige journaalpost kan wegwerken. Kortom, wat we vandaag nog zien is simpelweg een catastrofe, een tragische absurditeit zoals insiders al meermaals hebben aangegeven, het wordt allemaal genegeerd en dat treft letterlijk miljoenen mensen, jij en ik horen daar ook bij.

 2. Goud & zilver is geld. De rest zijn valuta’s. De ‘prijs’ van goud & zilver is niet te bepalen of af te zetten tegen fiat geld; fiat kent een voortdurende daling is WAARDE (inflatie), en de diverse valuta’s worden tegen elkaar gewogen langs een gemanipuleerde (dirty float) meetlat.

  De prijs van goud & zilver bestaat alleen tussen de geindoctrineerde oortjes.

  Biflaten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.