De prosument en revolutionaire rijkdom

revolutionaire rijkdomDe voorspellingen die futuroloog Alvin Toffler in zijn vorige boeken deed (Powershift, De nieuwe machtselite) hebben tientallen jaren standgehouden. Zijn ideeën over informatietechnologie vormen zowel voor de culturele als voor de economische wereld een inspiratiebron van formaat. In ‘Revolutionaire rijkdom‘ schrijven Alvin en Heidi Toffler over de economische omwentelingen die nu gaande zijn en over de impact die deze zullen hebben op wetenschap, economie, landbouw en politiek, maar ook op het alledaagse gezinsleven en de school. Revolutionaire Rijkdom gaat over vragen als: wie zijn de rijken van morgen, hoe zullen rijkdom en welvaart in de toekomst ontstaan en wat betekent het om rijk te zijn? De economie van de toekomst zal het aangezicht veranderen van de gezondheidszorg, energievoorziening, vervoer, landbouw en talloze andere sectoren.

Reflectie

Voor het juiste economische inzicht in de 21ste eeuw, is het verhelderend om zich een economie voor te stellen die uit twee sectoren bestaat. Sector A omvat het onbetaalde werk dat mensen voor zichzelf, hun gezin of hun eigen gemeenschap verrichten, terwijl sector B het geheel van goederen en diensten omvat dat bestemd is voor verkoop of ruil via één of andere markt. De productie van goederen en diensten ten behoeve van de markt is zo dominant geworden, dat de economen van het Industriële Tijdperk het hele bestaan van sector A vrijwel vergeten zijn. Het woord “economie” werd op een manier gedefinieerd die alle vormen van productieve arbeid die niet voor de markt zijn bestemd, uitsluit.

Onzichtbaar

De prosument (uit sector A) is daarmee onzichtbaar geworden en geen onderdeel van de economische definities en statistieken. Dat betekent bijvoorbeeld, dat al het onbetaalde werk thuis, het zelf schoonhouden van het huis, kinderen opvoeden en het vrijwilligerswerk in al zijn vormen wordt afgedaan als “niet economisch” terwijl sector B, de zichtbare economie, niet zou kunnen bestaan zonder de goederen en diensten die in sector A, de onzichtbare economie, worden geconsumeerd.

Verwaarloosbaar

Politici en deskundigen staren zich (in het kader van de huidige crisis bezweringen) blind op statistieken die uitsluitend zijn gebaseerd op sector B–transacties. Ze maken zich zorgen over teruglopende “groei” en “productiviteit”. Zolang we echter blijven denken, doen en handelen in achterhaalde categorieën uit het Industriële Tijdperk en sector A blijven beschouwen als verwaarloosbaar en buiten de economie staande, zullen we onze economische problemen nooit onder de knie krijgen.

Inefficiëntie

De “Wet van de relatieve inefficiëntie” is in deze relevant … hoe meer we de productie van goederen automatiseren en de stukprijs verlagen, hoe duurder handwerk wordt en hoe hoger de kosten van niet geautomatiseerde werkzaamheden. Zelfs zonder inflatie zorgt deze wet ervoor dat voor steeds meer mensen het meer “winstgevend” wordt om te produceren voor eigen behoefte, waardoor steeds meer activiteiten van sector B naar sector A worden overgeheveld (van marktsector naar prosumptie).

Ter discussie

De huidig opmerkelijke stijging van de proconsumptie in welvarende landen stelt de meeste veronderstellingen en doelstellingen uit het Industriële Tijdperk ter discussie. In ieder geval moet de proconsumptie in de 21ste eeuw worden gezien als iets positiefs, in plaats van als betreurenswaardig overblijfsel van het verleden. Misschien is wat de meeste mensen nodig hebben, wel gedeeltelijke werkgelegenheid, gepaard gaande aan een nieuw beleid met visie, erop gericht hun “prosumptie” productiever te maken.

Armoedig

De armen van onze wereld vragen niet in de eerste plaats een baan, maar om voedsel en een dak boven hun hoofd. Een baan is daar hoogstens een middel toe. Vaak echter kunnen deze mensen hun eigen voedsel verbouwen en hun eigen huis bouwen, of daar op zijn minst een bijdrage toe leveren. M.a.w. alles wat ertoe bijdraagt dat het individu op een effectievere wijze prosumeert, is net zo belangrijk als productie, op de conventionele manier uitgedrukt in BNP. Om de “productiviteit” van de prosument op te voeren, dienen regeringen de wetenschappelijke en technologische researchinspanning te richten op prosumptie.  (via Managementpro)

47 reacties

 1. En heeft dat echtpaar Toffler in hun boek ook een rol weggelegd voor Goud / Zilver of Bitcoin, of zijn ze gewoon zo blind als een paard van 35 ?

  Waahaaahaaaa !!!

  Nee, ff serieus nou !

  Of hebben ze een rotsvast Geloof in gecentraliseerde fiat-puin-pulp als intermediair voor ‘arbeidsuren’ en/of produkten ?

 2. Juist. Een basiseconomie, NAAST een op duurzaam fundament gestoelde kapitalistische tegenpool, langs de wet van de communicerende vaten, zorgt ervoor dat een ‘systeem’ zichzelf niet alle belangen kan toe eigenen. Een ‘free & clean float’ haalt de angel uit een zichzelf versterkend en suicidaal systeem.

  In andere bewoordingen weliswaar, maar in dezelfde richting. Een basiseconomie, mist verantwoord ingericht, haalt macht en belangen weg waar ze niet thuis horen.

   1. Thanks R. Inderdaad mijn morele verplichting. Ik zal kijken of ik dat deze maand rond krijg, mits Koen het wil plaatsen natuurlijk. In wezen is het niet zo spannend, slechts het besef van een ‘free & clean float’, in veel dingen, een overdrukventiel, is voldoende.

    Multifunctioneel en overal toepasbaar; natuurlijke ondermijning van overmatig belang.

    1. Wie en wat is Koen eigenlijk? Wil me echt niet speciaal naar Koen toe richten,maar vindt het primitief en onwaardig om een menselijk persoon de hemel in te prijzen wie het ook mag zijn. Ieder mens heeft net zo veel kwaliteiten als een ander,ook al wordt dit niet altijd erkend/ontwaakt of geactiveerd. De ene mens treed meer op de voorgrond,heeft een grote mond,kan een medemens beter intimideren/beïnvloeden en/of heeft zich een betere status verworven in het oude tijdperk. Ik heb van Super Koen tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen op mijn plaatsingen aan zijn adres. Is op zich ook niet zo verwonderlijk.

 3. SOOO TRUE : Everything Is Upside Down Now ! ! !

  ” Historically, the progress of civilization has been based on one simple rule: produce more than you consume.
  This is the foundation of civilization.
  Today we turned that completely upside-down : The ‘rich’ countries of today consume far more than they produce.”

  http://www.silverdoctors.com/human-civilization-was-built-on-this-one-simple-premise-now-its-broken/#more-48187

  En daar gaan we de ( af-grij-se-lijke ! ) prijs binnenkort voor betalen, hè ?

  1. En wie is het domste schepsel in deze; hij die grondstoffen en diensten verkrijgt in ruil voor digitale beloften, enen en nullen, of degene aan de andere kant?

   BTW, ik vind ze beide dom.

    1. Maar uit jou woorden proef ik dat jouw geest steeds rijper wordt voor
     “Da Crypto Awareness”.

     Admitted, it takes time Bro !

     ( an a lot of reading ! )

    2. Mijn verhouding is ongeveer 3:1; brandhout/moestuinkennis.

     De yellow wallets zullen wel vollopen tijdens die Aziatische devaluatie competitie. Ik vertrouw crypto’s niet, sowieso niet, maar ook niet omdat het grote publiek bij falend fiat m.i. niet massaal de crypto’s zal adopteren. Een speculatieve mania phase is ‘in the cards’ ongetwijfeld bij alts. Btc heeft die reeds achter de rug. Ukraine heeft btc verboden inmiddels….

     Maar goed, genoeg off topic.

     1. Een paar honderd miljardjes van paniekerende stockbrokers will do the job, houts !

      And I’ll be OUT !

      Adding ‘some’ N°47 …

      ( brandhout heb ik zo’n 40-45m3 liggen, waarvan éénderde eik/beuk hihi )

      O ja, ook nog zo’n 5.000 liter stookolie.

      “Baas boven baas”, hè

     2. Je bent via je genen en gevoel een echt natuurmens,daarmee zitten we wel op 1 lijn.

    3. Beste wetende,

     Je zal uiteindelijk alles als woestijnzand door je vingers zien weglopen.
     En waar heb je het meeste behoefte aan, als je midden in de woestijn staat?
     Precies.

     1. Ktm, jongen, het is niet om je te zieken, maar als ik je her en der zo bezig lees, niet alleen hier maar ook op andere sites krijg ik ongewild het gevoel dat je dagelijkse inname , je geen goed doet.
      Nogmaals, niet om rottig te doen, maar zo komt het wel op me over, en dat wilde ik graag aan je kwijt, want t is zonde vind ik.

 4. “Btc heeft die reeds achter de rug”

  OOOEI !!!

  Hoe KOM je d’rbij ? ? ?

  Afijn, laat de Tijd zich maar uitspreken.

  Persoonlijk beschouw ik 10K$/BTC als absolute (toekomtige ! ) ondergrens, maar dit terzijde.

  ” Ukraine heeft btc verboden inmiddels….”

  Daar geef ik niet eens m’n mening over, ZO triviaal is dat (tijdelijke) “besluit” van die NATO controlled gasdoorvoer-republek ; -)

  ( die ook nog eens op (NATO-)commando de MH17 heeft neergehaald )

 5. @allen

  Zou er ook iemand kunnen becijferen met hoeveel het BNP zou stijgen wanneer we de informele economie (waar het artikel over gaat) wel bij die statistieken voegen? Welke impact zou dit hebben op het hedendaagse beleid? Hoe kunnen we daar een indicatie van krijgen? Anders gezegd, hoe lang kunnen we iets in stand houden dat op drijfzand gebaseerd is?

   1. @houtskool. Is altijd sterk afhankelijk van het vooropgestelde doel, als SM het doel is dan hoeven we niets te veranderen. De verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat je met dergelijke statistieken de werkgelegenheid in stand houdt, vooral in de regio Brussel. 🙂

    1. Het vooropgestelde doel is m.i. niet het doel van 98% van de bevolking; globalisering en winstoptimalisatie. Te bereiken langs manipulaties van inmiddels ongekende omvang. Brood en spelen; McDonalds en Farcebook, weerhoudt het gepeupel van een zekere bewustwording dat het reeds op de pijnbank is bezweken. Ik zeg: afbranden dit dorp. Hoewel ik zeker weet dat ik daar spijt van ga krijgen.

     1. Waarom spreek je dan niet uit,wat je gevoel en je intuïtie je aangeven? Waarom die angst en onzekerheid?

     2. Je haalt hier twee interessante termen aan, zoals altijd voor interpretatie vatbaar: (1) globalisering en (2) winstoptimalisatie. Bij (1) denk ik aan het ‘evolutionaire imperatief’ waardoor we als mensheid ‘gedwongen’ worden om tot een co-creatieve samenleving te komen. De co-creatietheorie impliceert (2) winstoptimalisatie maar is onvergelijkbaar anders dan wat we hier courant onder begrijpen. Met ‘afbranden van het dorp’ denk ik dat je een metaforische verwijzing maakt naar de noodzakelijke ‘ethische upgrade’ van hedendaagse systemen, het begrip ‘winst’ krijgt hierdoor een heel andere invulling, een kwestie van normen en waarden. Niets nieuws onder de zon natuurlijk, het is de evidentie zelve. Aan informatie en middelen ontbreekt het niet, vraag is mi hoe je politiek zover kan krijgen om hier diepgaander over te willen nadenken. Achten we dit onmogelijk? Zo ja, wat dan?

 6. Wat je nu ook vaker hoort is dat werkloosheid nu ook meer de middenklasse raakt maar zo vreemd vind ik dat niet. Banen verdwijnen maar er komen andere banen voor terug, dat geloof ik wel, maar veel is er op gericht dat er minder mensen nodig zijn. Die nieuwe banen die er komen zijn er voor de wat slimmere mens en daarmee wil ik zeggen dat het niet zo vreemd is dat nu ook de middenklasse aan de beurt is. Haalde de middenklasser vroeger zijn/haar schouders op als er werd verteld dat banen verdwenen aan de onderkant om een voorbeeld te geven textielproductie uitbesteed aan het buitenland, zijn nu ook de middenklassers aan de beurt maar met de regel ‘hogere productie met minder arbeidsplaatsen’ Om in mijn eigen vakgebied te blijven: Je hebt software dat software produceert. Als 1 computerprogrammeur met zo’n tool net zoveel produceert als twee computerprogrammeurs zonder deze tool dan is de keuze gauw gemaakt lijkt me de eerste optie is gewoon goedkoper. Als door deze ontwikkelingen er toch minder arbeidsplaatsen ontstaan, hoe gaat Nederland BV zijn geld ophalen ? Want opbrengsten uit inkomstenbelasting wordt dan minder en minder. Minder bedrijvigheid in sector B (de klassieke arbeider) dus maar meer in sector A, even heel basaal: -Werken voor je eten (tuinieren)- ipv -werken voor je geld om eten te kunnen kopen-.

  Kort door de bocht betreffende de toekomst: Goedkope hoge productie (automatisering, robotisering) veel mensen, weinig banen.

  Stel, (met de nadruk op stel) dat je deze positieve transitie kunt maken (Van de werkende mens met vele banen naar weinig banen en veel mensen) dan kan je dat volgens mij maar op 1 manier doen. Minder leunen op inkomstenbelasting en meer leunen op bedrijvenbelasting vervolgens zou de burger een soort basisuitkering moeten krijgen waarvan ook nog eens wat uitgegeven kan worden, bestedingsmogelijkheden dus.

  Overigens… lopen sector A en sector B ook niet een beetje door elkaar heen ? Even de voorbeelden in het artikel:
  1) Schoonhouden van het huis: Het ontstaan van subsidies voor huishoudelijke hulp en in een later stadium weer korten op subsidies (demonstrerende mensen in de zorg als gevolg verliezen van baan)
  2) Kinderen opvoeden: Zo kwamen de kinderopvangcentra als paddenstoelen uit de grond, zo had je weer de afbraak hierin (subsidie geven en later weer korten) Ouders (vrouwen) stoppen weer met werken om de opvang zelf te doen, opvang te duur. Activiteit in sector B verplaatst zich naar activiteit in sector A.
  3) Vrijwilligerswerk. Wat ooit echte banen waren (sector B) worden nu werkzaamheden (in sector A ?) met behoud van uitkering.

  1. @R

   Dank voor inhoudelijke reactie, je kan – op basis van deze manke statistieken – heel wat scenario’s en afgeleiden bedenken inderdaad. Aan de basis wordt arbeid niet gewaardeerd zoals dat zou kunnen, vervolgens wordt het als ‘jongleren’ van waaruit een bepaalde berichtgeving komt, goedschiks, kwaadschiks.

   Als denkexperiment, het meest bijzondere zou zijn dat heel onze economie naar sector A wordt overgeheveld waarbinnen wel correcte statistieken en financiële ethiek gelden. Politiek – die zich nog baseert op het ‘sector-B-denken’ – zou dan denken dat de crisis compleet is, in werkelijkheid is er niets aan de hand. Het is misschien een extreme voorstelling, het zegt wel dat besluiten nemen op manke data wel bijzonder moeilijk is, de bevolking is er wel onderhevig aan.

   Op analoge manier kan je ook de redder worden van een regio, eenvoudig voorbeeld:

   (1) sector A => perfecte economie => geldloos => niet in statistiek
   (2) sector A => sector B => perfecte economie => geld => wel in statistiek

   Hierna kan je verkondigen dat je de economie in een regio hebt opgebouwd, de wereld is je eeuwig dankbaar maar uiteindelijk heb je – tenzij de invoering van geld, computer, data en statistieken – niets gedaan. Andersom geldt hetzelfde, verschuif mensen van sector B naar A en noem het ‘gemeenschapsdienst’, de bevolking is makkelijk te misleiden met berichten over de Kondratieff cyclus, dat helpt altijd om de laagconjunctuur te verklaren. Het is een ‘yoyo’ die enkel kan bestaan als je ‘yoyo’ speelt, herhaal het genoeg en het wordt wetenschap.

   De vraag stelt zich of politiek dat weet en/of dat we inderdaad mogen spreken over blindheid? Anders gezegd, omdat de getallen niet resoneren, gaan we met mensen jongleren, eenvoudig verhaal. Hoezo, crisis?

 7. Behol … september 2015 … “But, I believe what is coming is far bigger than what they say about a mere, but significant economic collapse. It is a worldwide economic collapse, and also the start of the prophet Daniel’s 70th Week and that begins on September 23, 2015 – and institution of a one world government, one world currency, in the 6-9 months following these events.” http://www.silverdoctors.com/marshall-swing-gold-silvers-day-of-reckoning-to-begin-92315/#more-48440

  1. Hallo weet niet, Waarom blijf je toch steeds maar Euro’s,Dollars,Bitcoins,goud en zilver voor je ogen zien. Waarschijnlijk droom je er ook vaak van. Geef dat spul toch weg aan degenen die het nodig hebben en ga je eens bezinnen op wat je echt waard bent en voor je medemens kan betekenen.

 8. @Werner, kon geen reply geven. Alleen na een epische crash van het huidige systeem ontstaat er bewustwording bij het grote publiek. Globalisering heeft alles aan elkaar gekoppeld waardoor het hele lijf ziek is geworden. Niemand kan de stekker uit de eerste domino trekken. Moet je opletten hoe ze Japan straks laten watertrappelen als het dreigt te zinken; grote centrale banken met onze toekomstige arbeid als ‘garantie’ en het IMF springen bij. De status quo… We zijn overstreched in alle opzichten en er is niemand die pro actieve krimp kan promoten. De reactieve krimp wordt kunstmatig vermeden tot het elastiek knapt. Daarna gaan we werken aan iets beters.

  1. Via http://www.peakoilbarrel.com Dennis, Ron, et al., adjust world C+C for population, and we’re at the levels of 2000-01 and 2003 per capita. Total world petroleum production per capita is at the level of 2004. US C+C per capita peaked in 1970 and is down 46-47% since, and it will achieve a 50% decline by “no later than” 2020-21, with a 50%+ probability of occurring in 2016-17. Peak Oil is history, i.e., it happened in 2004-05 in per capita terms, which is what matters to real GDP/final sales and net available liquid fossil fuel per person we can afford to burn and avoid contraction of real final sales per capita. We can’t grow the 5- and 10-year real change rate of real final sales per capita AND have $80-$100 to profitably extract tight and deep oil. Therefore, it follows that we can neither afford to build out the renewable infrastructure to the necessary scale AND maintain the existing liquid fossil fuel infrastructure indefinitely. Peak Oil + population overshoot + resource depletion per capita = “Limits to Growth” (LTG) = no further growth of world real GDP or final sales per capita hereafter. The oil-, auto-, debt-, and suburban housing-based economic model is done, but we’re in a Red Queen Race over the Seneca Cliff and don’t know it collectively (or those in positions of authority and power are not telling us, for obvious reasons). The US shale boom/bubble’s rate of change of acceleration peaked in 2012-13, and the absolute peak is likely to occur “no later than” 2017-19, with increasing evidence that the leading edge of the peak is occurring now and into early 2015. US-Canada total petroleum production is likely to peak sooner than is now anticipated, as the differential trend rates of growth of production to consumption projects that US and Canada will become “energy independent” by no later than 2017-19, but not in the way proponents of the idea currently envision. The parity of US-Canada production and consumption is more likely to occur as a result of consumption “catching down” to production in the years ahead with production peaking, rather than the converse. As the rest of the world’s real GDP per capita decelerates further because of Peak Oil, overshoot, and peak Boomer demographic drag effects, the export market for shale and tar sands will not be there as is now assumed, apart from exports for US imperial military needs abroad. Again, “Peak Oil is history”; it is in the rear view mirror, and we’re on the road off the Seneca Cliff, at the end of the Oil Age epoch, and the beginning of the end of the financial and economic basis for modern, high-tech, high-entropy, mass-consumer society. The tragedy is that there is no alternative system emerging to permit us to transition seamlessly and successfully to a post-Oil Age epoch. Politicians, eCONomists, CEOs, public intellectuals, and mass-media influentials are not even permitted to admit that Peak Oil has occurred, assuming they are aware and properly informed about the phenomenon, its manifest effects, and the implications hereafter.

  2. @houtskool. Daar komt het uiteindelijk op neer, waarom zou er niemand die ‘pro-actieve krimp’ kunnen promoten? Doe je dit niet terwijl je het schrijft? 🙂

   1. Zeker wel. De kritieke massa wordt pas bereikt als het veel te laat is. Politiek, finance en vooral de media spelen het spel tot de val dichtklapt. Ik heb niet de illusie dat een blog als deze dat kan voorkomen en post enkel om van elkaar te leren. Ter voorbereiding op een transitie en voor de periode erna.

    1. @houtskool. Je weet maar nooit of de staatsveiligheid meeleest op deze blog. 🙂 Had er eens het volgende over gelezen, iets van systeemwetenschappers die zich bezighouden met dergelijke processen: Als het leven van een organisatie in haar praktijkgemeenschappen zetelt, en als creativiteit, leren, verandering en ontwikkeling inherent zijn aan alle levende systemen, kunnen we ons afvragen hoe deze processen zich feitelijk in de levende netwerken en gemeenschappen van de organisatie manifesteren. Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons buigen over een sleutelkenmerk van leven … ‘het spontaan verschijnen of doorbreken van een nieuwe ordening’. Het verschijnsel ‘doorbreken’ voltrekt zich op kritische punten van instabiliteit, die het gevolg zijn van fluctuaties in de omgeving die door terugkoppelingslussen worden versterkt. Doorbreken leidt tot het ontstaan van een innovatie die vaak in kwalitatief opzicht verschilt van de verschijnselen waaruit zij is voortgekomen. Het continu genereren van innovaties – de ‘creatieve vooruitgang van de natuur’, zoals de filosoof Alfred North Whithead het noemde – is een sleuteleigenschap van alle levende systemen. In een menselijke organisatie kan de gebeurtenis die de stoot geeft tot het op gang komen van het doorbraakproces bestaan uit een terloopse opmerking die misschien voor degene die haar maakt niet eens van betekenis is, maar wel voor sommige leden van een praktijkgemeenschap. Omdat de opmerking betekenisvol voor hen is, kiezen zij ervoor zich erdoor te laten storen en laten de informatie snel de ronde doen door de netwerken van de organisatie. Terwijl de informatie door de verschillende terugkoppelingslussen circuleert, kan zij worden versterkt en uitgebreid, zelfs in een dusdanige mate dat de organisatie die informatie niet langer in haar bestaande toestand kan absorberen. Als dat gebeurt, is het punt van instabiliteit bereikt. Het systeem kan de nieuwe informatie niet integreren in zijn bestaande ordening en is genoodzaakt iets van zijn structuren, gedragingen of overtuigingen overboord te zetten. Het gevolg is een toestand van chaotische verwarring, onzekerheid en twijfel, en hieruit vloeit een nieuwe ordeningsvorm voort, georganiseerd rondom nieuwe betekenis. De nieuwe ordening is door niemand ontworpen, maar breekt door als gevolg van de collectieve creativiteit van de organisatie.

     1. Helemaal mee eens. De ’transitie’. Zoals er al zoveel zijn geweest de afgelopen 1000 jaar. Mijn grote zorg; het imploderen van onze overgehefboomde ‘just in time’ economie. http://www.feasta.org/wp-content/uploads/2012/06/Trade-Off1.pdf Heb ik enkele weken terug ook geplakt in een reactie op je comment. Initiatieven om de status quo te bewaren worden vurig bestreden door tbtf overigens. Misschien wel terecht.

  1. @Houtskool. Dank, die link was me eerder niet ontgaan, is gelijkaardig met andere informatie/studiewerk omtrent deze transitie. Het gaat inderdaad om het doorbreken van een dogma (cfr ‘status quo’), men zal dit tegenwerken omdat men zich bedreigt voelt, zelfs zonder de voordelen te kennen voor henzelf. De sociale verwoesting is echter wel mensonterend, net omwille van het dogma heeft men daar geen besef van. Zeer bijzonder proces, tegelijkertijd angstaanjagend als we zien tot welke gevolgen het kan leiden, onnodig als we voor het doorbraakscenario kiezen. De theorie is eenvoudig, nu de praktijk nog.

    1. @houtskool. Dank, materie is me gekend inderdaad, kwestie van logisch boerenverstand en evolutionaire logica. Ligt in lijn met het idee van ‘consuminderen’, ik tracht dan ook al een tijdje te zeggen dat we in werkelijkheid werkloosheid zouden moeten promoten. Sommigen vinden dat vreemd, ze staren zich dan ook blind op statistieken die “kost wat kost” moeten groeien. Inderdaad, ‘degrowth’ brengt ons tot een heel andere uitkomst, kan schokkend zijn. 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: