De rol van goud met betrekking tot de Yuan

Onlangs schreef ik over de Yuan en haar eventuele rol als wereldreserve munt. Nu geeft ook Julian Phillips zijn mening over deze zaak en die wil ik u niet onthouden. De Chinese autoriteiten hebben laten lekken dit jaar met plannen te willen komen voor een vrijere stroom van haar Yuan in zowel binnen- als buitenland. Het is de bedoeling om de controle op de Yuan en China’s commerciële rentetarieven te laten vieren. Oorspronkelijk was het plan tot een volledig vrijgeven van de Yuan, na 2022 te laten plaatsvinden. Maar het is nu duidelijk dat deze plannen versneld zullen worden uitgevoerd. Hoe ver en hoe snel ze zullen gaan met deze volgende fase van een vrij verhandelbare Yuan op de valutamarkten zullen we aan het eind van dit jaar kunnen zien.

dollar yuan grafiek

Een geleidelijk proces

Het spreekt vanzelf dat dit proces heel voorzichtig zal worden uitgevoerd, want men wil beslist geen extra crisis veroorzaken. Ook zullen we steeds in ons achterhoofd moeten houden dat wat China op dit gebied doet, uitsluitend Chinese doelen zal dienen en niet die van de gehele wereld. Maar de conclusie die we kunnen trekken is dat de Yuan de US$ voor een steeds groter deel zal gaan vervangen naarmate deze meer en meer op het wereldtoneel zal verschijnen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot meer onzekerheid in de wereld en instabiliteit van de dollar, omdat de hegemonie van de dollar wordt aangetast. Dat op zich zal reden zijn tot meer volatiliteit in de valuta wereld. De toekomstige marktreacties hierop konden wel eens heftig zijn en naar Phillip’s mening wel eens gunstig voor goud kon uitpakken.

Goud en zilver in het monetaire systeem

Phillips denkt ook dat het onvermijdelijk is dat goud weer een spilfunctie in het monetaire systeem gaat innemen na verloop van tijd. Dat zou dan het begin zijn van aanzienlijke structurele veranderingen in het globale financiële systeem en in het bijzonder in de goudwereld. Dat zal gebeuren op een moment dat het globale huidige financiële systeem zich in een zwakke fase zal bevinden, worstelend om een economische groei met alle mogelijke middelen te bewerkstelligen. Dat wordt dan ook zeker een tijd om het nationale perspectief te verlaten en meer aandacht te schenken aan de globale economische en financiële stromen. En wat Phillips betreft zal de vraag naar goud en zilver voor een nieuw anker zorgen voor deze edelmetalen, in een groeiende rol naar de toekomst toe.

De wereld maakt zich op voor de mogelijke aardschokken die zich kunnen voordoen in de gevaarlijke en precaire positie van de twee belangrijkste valuta: de Dollar en de Euro. En ondertussen maakt China zich klaar om in het spel rond goud mee te gaan spelen. Hoewel goud tot op heden geen formele rol meer speelt als officiële bezitting in het monetaire systeem, heeft het dit systeem nooit echt verlaten en zal ongetwijfeld weer haar spilfunctie gaan innemen. Velen zien goud als een relikwie van het verleden of als een slechte , ontoereikende dekking tegen inflatie. Maar gezien vanuit het asset management evenals de politieke situatie, heeft goud nog steeds veel dat voor haar pleit. En wel in het bijzonder vanwege haar negatieve correlatie met de US dollar. Er is geen enkele andere bezitting die bestand zal blijken te zijn tegen de komende dollar schok.

Druk op de dollar zal toenemen

Als het spook van de ineenstorting zich aandient en de belangrijkste van de huidige reserve valuta’s, de dollar, veel minder waard zal maken, zal de wereld op zoek gaan naar andere veilige havens wanneer de druk op deze valuta’s toeneemt. Ondertussen heeft de Yuan zijn benodigde tijd  genomen om zich te positioneren, En met de verwachte vrije inwisselbaarheid van Yuan tegen het einde van dit jaar kon het wel eens heel verstandig zijn om je plan klaar te hebben voor dit soort eventualiteiten. En goud kon wel eens de enige echte reserve bezitting zijn, dat over de juiste eigenschappen beschikt, hoeveelheid en historische achtergrond om de druk die vanaf het jaar 2014 op het globale monetaire systeem zal ontstaan, op te heffen.

dollar

Overgangsperiode

De westerse wereld zit zo langzamerhand in de langste economische crisis sinds de jaren ’30. Ondermijnd door de verplaatsing van productie van het Westen naar het Oosten, waarbij uiteraard ook de rijkdom zich verplaatst. In het verleden slokte de ontwikkelde wereld 80% van het wereld inkomen op, terwijl het slechts 20% van de wereldbevolking herbergde. Volgens Wolfensohn, voormalig hoofd van de Wereldbank, zal dit vanaf 2020 nog slechts 35% van het wereld inkomen bedragen en 65% zal gaan naar de opkomende landen, waarbij het de natuurlijke vraag naar de dollar en de euro die er was, zal doen afnemen. De opkomende landen, aangevoerd door China, hebben inmiddels enorme overschotten in de vorm monetaire reserves opgebouwd. Dit geeft nu natuurlijk aanleiding tot diversificatie in andere bezittingen dan de monetaire, zoals o.a. goud.

Voorbereidingen en uitvoering van de strategie

De Chinezen hebben tot nu toe een goed geplande en voorbereidde koers gevolgd om de Yuan tot een international aanvaarde munt te maken. Maar ook het aanpassen van hun banksysteem was hiervoor noodzakelijk en dit in samenhang met de vele bilaterale handelsovereenkomsten die ze inmiddels afgesloten hebben, wordt deze positie steeds sterker ten nadele van de dollar die zij dus o.a. vervangt. En nu komt de enorme omvang van het Chinees/Aziatische handelsblok (SCO), nu nog ’s werelds op één na grootste en waarschijnlijk vanaf 2016 het grootste handelsblok, in een positie waarin het de rest van de wereld een monetair systeem kan opleggen, dat ook voor hen acceptabel is. Let in dit verband ook op de BRICS. Het is inmiddels duidelijk dat China niet aan een monetair systeem wil deelnemen, waarin alleen Amerika de dienst uitmaakt. Als opkomende grootmacht zal het proberen zoveel mogelijk de valkuilen uit het verleden te vermijden en hoopt d.m.v. haar eigen standaarden, dat zij krachtig genoeg is de rest van de wereld te laten volgen.

De rol van goud

Hoewel de laatste 42 jaar alles in het werk is gesteld om de rol goud als effectief geld te ontmantelen, wordt het toch nog steeds als een zeer belangrijke monetaire bezitting gezien. Het fiatgeld experiment met ongedekte valuta’s, wat ontworpen was om de kracht van de ontwikkelde wereld te gebruiken, ligt onder vuur vanwege een veelheid van redenen. Maar in deze poging heeft het goud juist klaargestoomd om het vacuüm, dat door het overduidelijke falen van de dollar en euro, op te vullen. Misschien dat de Yuan daar nog verandering in kan brengen. Voor de goudprijs is het niet van belang of de Yuan nu wel of niet een wereldwijde geaccepteerde valuta gaat worden. Belangrijker zijn de veranderingen in de machtsverhoudingen, zowel economisch en financieel, die de druk door gebruik van een op vrije wil geaccepteerde en internationaal erkende bezitting kan wegnemen en weer continuïteit aan het globale monetaire systeem kan geven.

Toch weer die SDR

De rol aan goud toebedacht moet in overeenstemming zijn met de ambities en voorschriften van in 1e instantie China zelf. En daarna, met de acceptatie van de rijke landen, in een poging vast te houden aan globalisatie en internationale handel. Dat zou zich dan kunnen manifesteren in een vorm van een indexatie van de valuta’s aan goud. Of als andere mogelijkheid indien acceptabel voor de Chinezen, de Special Drawing Right (SDR) met haar componenten. Daarbij ligt het voor de hand dat de Yuan daar onderdeel van zou moeten gaan uitmaken naast de dollar, pond, euro en yen. En dit is destijds al als suggestie voorgesteld door het hoofd van de Wereldbank, Robert Zoellick.

Goud als maatstaaf

Het goud zelf zou niet gebruikt hoeven worden, maar wel haar equivalent in bijvoorbeeld dollar, yuan of roebel, die op hun beurt weer gebaseerd zijn op de respectievelijke valutawaarde tegen goud van dat ogenblik. Als zodanig zou goud dus als maatlat functioneren t.o.v. fluctuerende valuta’s. Als eindconclusie voor de toekomst zou je kunnen zeggen dat we in nog niet in kaart gebracht territorium, op weg zijn naar een langdurig multi-valuta reserve systeem, waar de dollar zijn spilfunctie zal gaan delen met andere valuta, waaronder de yuan. Historisch gezien en afgaande op de achterliggende principes van asset diversificatie mogen we verwachten dat in een toekomst van voortdurende verandering en onzekerheid grote behoefte gaat ontstaan voor landen met aanzienlijke reserves, om hun investeringen in een relatief grote groep van assets en sectoren te doen.

11 reacties

 1. Freegold, Dick! 😉

  Het prive bezit van goud in India wordt overigens ruw ingeschat op 20.000 ton. Een ongekende welvaart in dat land zodra edelmetaal haar rechtmatige positie komt opeisen. En nog mooier, welvaart bij een groot deel van de bevolking, ipv in de ‘verkeerde’ handen.

  De import van goud gaat zelfs zover in India dat het een belangrijke oorzaak is van haar handelstekort.

  Spaar in goud en zilver biflaten. Die aziaten kun je blinddoeken met flosdraad, maar ze zijn niet gek.

  1. “Die aziaten kun je blinddoeken met flosdraad, maar ze zijn niet gek.” Prachtig geschreven hahahaha 🙂

   Ja ik denk dat we nu ook een bodem zien in goud en zilver en dat het vuurwerk eind dit jaar te verwachten zal zijn na de verkiezingen in Duitsland…

   1. Had ‘m ook maar gejat hoor..

    Punt is, volgens mij, dat er wordt gewerkt aan de ontmanteling van de zware hefboom in alle papieren markten, voordat die hefboom zichzelf opblaast. Als dat laatste gebeurt (counterparty risk) klapt ongecontroleerd het hele systeem.

    Dat betekent dat de wereld vlucht in harde assets. Fysiek goud en zilver, wellicht ook mijnaandelen maar die laatste lopen veel risico om velerlei redenen, gaat dan parabolisch omhoog.

    Er is geen ontsnappen aan dat de papieren wereld een flinke schuiver gaat maken. Jammer alleen dat allerlei instituten en beleggingsfondsen fiat steken in papieren markten voor papieren rendement. Anders was het feestje al lang over geweest.

   2. Ik ben een dergelijk artikel al in februari tegengekomen. De prijzen van goud en zilver zullen explosief gaan stijgen al is het moeilijk in te schatten wanneer dat gaat gebeuren want achter de schermen wordt keihard gewerkt om deze zaken zo veel mogelijk te manipuleren. Dat Yuan verhaal kan zomaar leiden tot hyperinflatie in de VS en Europa en kunnen alle bezuinigingsmaatregelen zo de prullenbak ik en is de ramp helemaal niet meer te overzien.

  2. Ik had nog geen tijd voor een antwoord over Freegold, houtskool. Maar Fofoa heeft het me makkelijk gemaakt. Kijk maar eens naar zijn samenvatting over Freegold en vooral ook naar wat er geschreven wordt. Zelf volg ik nog steeds de Gold Standard Institute, die min of meer op een aantal punten hetzelfde zeggen, maar hier en daar toch afwijken. Zij volgen een iets meer wetenschappelijke benadering. Fekete et all.
   Hier is de link naar Fofoa, veel plezier en ik hoop dat je die 20 minuten kunt vrijmaken: http://fofoa.blogspot.nl/

   1. Bedankt Dick, ik check die site regelmatig en zag het filmpje reeds enkele dagen terug. Freegold spreekt me aan. Wereldwijd gebeurt er zo veel en zijn er zoveel onzekerheden dat het alle kanten op kan gaan.
    Goud en zilver zijn m.i. ‘musthaves’ om velerlei redenen. We gaan verrassende dingen meemaken. Je artikelen zijn zeer boeiend en uitgebreid overigens, bedankt daarvoor.

    In de basis is Freegold net als bitcoin, maar met minder nadelen.

 2. Hum, als dit de toekomst is, waarom slaapt dan iedereen, de goudprijs is enorm gedaald…….weet niemand, behalve Dick dan wat de Chinezen van plan zijn?

  Kennelijk is men nog steeds overtuigd ,dat het fiat geldsysteem zal herstellen, gezien de prijsdaling van goud.

  De strijd is dus nog in volle gang, tot heden is het 1-0 voor het fiat geldsysteem. Het wordt tijd dat goud een doelpunt scoort, hiervoor zal wel een “black swan” op het veld moeten verschijnen.

  Er loopt echter een vogelverschrikker (Ben Bernanke) druk te zwaaien om allerlei vogels te verjagen!

  Wordt het 2-0 of 1-1, afwachten maar.

  1. Als je vrijwel zeker weet dat je huis binnenkort afbrandt, sluit je dan een opstal- en inboedelverzekering af? Opstal is goud, inboedel is zilver in dit geval. En het huis is een kaartenhuis.

  2. Eigenlijk ligt het iets anders Martin. Het is niet alleen wat de Chinezen mogelijk van plan zijn, maar wat ze ondertussen al doen. Ongeveer anderhalf jaar geleden gaf ik in een discussie op een andere site al eens aan, dat het misschien wel de Oosterse partijen waren, die d.m.v. futures de zaken naar hun hand zetten. Bewust spreek ik niet van manipulatie. Het wordt naar mijn mening steeds duidelijker dat het niet zozeer de westerse Centrale Banken zijn die het spel domineren. Ze denken misschien van wel, maar maken een vergissing. Ze hebben indertijd wel de fout gemaakt met het leasen van goud en worden daarvoor nu genadeloos afgestraft. Ook is het nog steeds zo dat goud blijkbaar een heel belangrijk asset is. En waarom zou dat zo zijn? Formeel is goud nog Tier 2, wat inhoudt dat valuta’s en bonds belangrijker zijn dan goud. En als dat zo is, waarom dan al die heissa om goud. Het lijkt me duidelijk de die Oosterse landen met hun enorme deviezenreserves eieren voor geld kiezen, in dit geval o.a. goud dus.
   Om nu te zeggen dat die lui totaal door de ratten besnuffeld zijn en niet weten wat ze doen, is een klassieke fout van het onderschatten van de ‘vijand’ en dat moet je nooit doen. Zelfs West Point zal dit zo langzamerhand moeten toegeven, na zo vele onderschattingen, die op rampen zijn uitgelopen vanwege hun zgn. superioriteit. Viet-Nam, Irak, Afghanistan en nu dan weer het Midden Oosten. Het lijkt haast wel of onze onvolprezen democratie alleen nog maar op geweld en intimidatie gestoeld is en dat lijkt me niet de bedoeling van democratie. De Amerikanen leven m.i. nog steeds in een oorlogseconomie en dan is het gekend dat goudgedekt geld niet gewenst is. Dat het goud sinds het jaar 2000 weer stijgt is eigenlijk heel bijzonder, gezien die oorlogsomstandigheden. En misschien wel een aanwijzing dat de ‘vijand’ zich onderhand sterk voelt om de tegenaanval in te zetten, maar dan nog niet eens zozeer fysiek, als wel economisch.
   Voorlopig draait het fiatsysteem inderdaad nog steeds en kun je zeggen dat het 1-0 staat, maar de druk neemt allengs toe en eens moet iets of iemand gaan toegeven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Bernanke echt aanstuurt op een collaps, maar ook hij is niet echt dom en mogelijk was zijn opdracht misschien wel een herstel van goud als monetair #1 asset, boven fiatgeld en bonds. Want zowel fiatgeld en bonds als goud beide Tier 1 maken, lijkt me nog steeds een onmogelijke opgave toe. Want wat moet je hier nu als standaard gebruiken? Politiek economische willekeur bepaalt de waarde van de verschillende valuta’s en voor een nieuwe wereldorde heb je natuurlijk een algemeen wereldwijd aanvaard geldmedium nodig en dat is geen fiatgeld, maar misschien wel – en daar heb je hem weer – die vermaledijde SDR.
   Mede daarom zou het wel eens interessant zijn te weten wie nu hoeveel goud heeft of daarover kan beschikken en hoeveel van dat goedje er nu werkelijk is. Dat zou de werkelijke machtsverhoudingen wellicht beter tot uitdrukking brengen. En dat heb ik al eens proberen te doen in een artikel op goudportal, waarin ik alle reserves zoals opgegeven door het IMF heb uitgedrukt in goud. En dan blijkt pas goed hoe scheef de verhoudingen in de wereld liggen en wie de echte economische machten van dit ogenblik zijn. Als je die lijst ziet dan zul je je nog eens achter je oren krabben. Maar goed, je hebt gelijk als je zegt dat economisch nog niet zoveel zegt als je militair buiten beschouwing laat. En ook hier lopen dat soort landen de achterstand snel in, weliswaar niet altijd op een even elegante manier. Maar dat kun je ook niet verwachten is het wel?
   Dit is een wat langer antwoord geworden dan ik oorspronkelijk had willen geven.

   1. De VS weet dat haar schuld niet kan worden terugbetaald en laat op termijn de boel klappen denk ik. Als de bullion banks long gaan is er wellicht nog wat papieren winst te zien. Vooralsnog destabiliseert de VS het midden-oosten om de laatste ‘goedkope’ olie aan de rokende puinhopen te kunnen onttrekken. Voor meer serieuze bewegingen in edelmetaal zullen we, denk ik, moeten wachten op een ‘force majeure’, de fysieke tekorten die de papieren markten opblazen. Op die dag zit ik met bier en chips voor de buis, met de tablet op schoot 😉

 3. Hierbij moet ik aangeven, dat u Houtskool en Dick S beiden goed kunt redeneren en zich geen rad voor ogen laten draaien.
  U heeft absoluut + punten in uw redenatie.
  Ik denk dat de US op het eind van het liedje aan het kortste eind gaat trekken en wij ook , omdat wij volgers zijn.
  De westerse valuta zal op een bepaald moment vernieuwd worden, in een verhouding van 100:1 of misschien 1000:1.
  Dus lijkt mij een gedeelte goud en zilver niet onrealistisch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.