Weinig medelanders zal het zijn ontgaan dat er iets fundamenteels mis is met het huidige geldstelsel. Wat dat ‘iets’ precies inhoudt en in welke gedaante het rondwaart, zal hooguit een enkeling doorgronden. In essentie is de huidige economische malaise het gevolg van een eenvoudig fenomeen. Het monetaire systeem, zoals dat vanaf het einde van de 17de eeuw met de oprichting van de ‘Bank of England’ vorm heeft gekregen, stelt een samenleving in staat excessieve schulden op te bouwen en stimuleert dat zelfs.

schulden biflatie

Uit het Niets

In de financiële sector zijn veel mensen actief die er een royale broodwinning aan hebben om individuen, gezinnen en ondernemers te verleiden tot het aangaan van grote schulden. Niet alleen het geleende geld moet worden afgelost binnen een contractueel vastgelegde tijd, maar over het geld dat uit het niets wordt gecreëerd dient een aanzienlijke vergoeding te worden betaald, rente genaamd. Alleen bankiers is het bij wet vergund om een product uit het niets te creëren en daarmee een riant inkomen te verwerven. Een timmerman moet een stoel, tafel of kast leveren aan de klant, een hovenier plaatst planten in tuin of groenzone, een huisschilder zet ramen en deuren in de verf. Alleen bankiers kunnen producten in de markt zetten zonder gebruik van grondstoffen. Geen wonder dat sommige bankiers het bestaan om zichzelf met God te vergelijken.

Paaien

Helaas zijn we zo dom geweest om ons door de banken te laten paaien. De wijze lessen van onze grootouders zijn vergeten of bijgezet in het mortuarium van ouderwetse ideeën en niet meer relevante problemen. We zijn grote schulden aangegaan, overmatig groot zelfs, zoals in 2008 met seismisch geweld aan de oppervlakte kwam; schulden voor het bewonen van ons ‘droomhuis’, voor het investeren in een nieuwe keuken of badkamer in datzelfde droomhuis, voor het te water laten van een boot, voor het kweken van afgunst bij de buren door de aanschaf van een SUV. Het ‘koop en geniet nu en betaal later’ syndroom heeft alom postgevat. Maar kopen met schuld is niets anders dan nu consumeren op toekomstige verdiensten. Zolang lonen stijgen evenals de waarde van huizen en andere onderpanden en inflatie een steuntje in de rug geeft, komt elke schuldenaar makkelijk weg. Zolang banken doorgaan met de expansie van de geldhoeveelheid door het maken van schulden aan te moedigen en kwistig met schuldbekentenissen rond te strooien, groeit de schuldenlast en raakt een samenleving langzamerhand doordrenkt van schuld.

Schuldenpest

Er komt een dag dat de totale schuld over de dijken klotst. De mensen die daar achter wonen zullen erdoor worden verzwolgen, ongeacht of zij hebben meegevierd op het schuldenfestijn of sober hebben geleefd. Inderdaad, het fnuikende is dat de schuldenpest iedereen even hard kan treffen. Voor de banken is de remedie gemakkelijk: contractie van de geldhoeveelheid, dat wil zeggen de uitgifte van schuldbekentenissen wordt op rantsoen gesteld. Consumenten en ondernemers merken dat aan den lijve. Bankiers keren hen minachtend de rug toe wanneer zij om geld smeken. Inderdaad, potentiële kopers van huizen klagen steen en been over banken omdat zij zeer karig zijn met de verstrekking van hypotheken. Ondernemers gaan bankroet omdat banken niet bereid zijn om de schuldenlat te verhogen, iets dat zij in de jaren van euforie maar al te graag deden. Werknemers merken dat loonsverhogingen, waarop hun schuldentoren is gefundeerd, uitblijven. Morren helpt niet. ‘Wees blij dat ik nog werk voor je heb,’ roept de baas. Of: ‘Je zult een verlaging van salaris moeten accepteren. Voor jou tien anderen.

Achterklap en Ellenbogenwerk

In plaats van geld lenen, gaat men schulden aflossen. In plaats van consumeren gaat men consuminderen. Men ruilt de luxe vakantiebungalow in voor een stacaravan. De tweede auto wordt verkocht en ingeruild voor een e-bike. De aanschaf van een nieuw bankstel kan nog wel een jaartje wachten. Kledingzaken, Gamma, Praxis, touroperators, allemaal proberen ze klanten te lokken met forse kortingen. Vergeefs. Men houdt de hand op de knip. Men spaart of lost schulden af. Aflossing veroorzaakt dat de hoeveelheid geld in oploop afneemt. Geldcontractie gaat onherroepelijk gepaard met contractie van de werkgelegenheid, waardoor banen voor jongeren schaars worden en zij die nog een baan hebben deze met alle oorbare en onoorbare middelen verdedigen. De sfeer op de werkvloer wordt om te snijden. Achterklap en ellenbogenwerk vieren hoogtijdagen. Dat proces is nog lang niet afgerond en kan nog vijf mogelijk zelfs tien jaar duren. Daarom: iedere centrale planner, elke politicus die roept dat het leed nu wel zo’n beetje is geleden, dat de crisis op de huizenmarkt voorbij is, dat we in stabiel vaarwater terecht zijn gekomen, kortom dat het economische getij is gekeerd, staat grof te liegen, al dan niet bewust. Want ook onder politici heerst grote onwetendheid.

Tjeu

32 reacties

 1. Nog maar eens even ter verduidelijking: Staatsschuld op dit moment: 458 miljard. Private schuld nu: bijna 800 miljard. Samen dus meer dan 1,2 BILJOEN. Kijk dan nu naar de woningmarkt die lijkt aan te trekken zoals men beweert. Er worden meer hypothecaire leningen verstrekt door aantrekkende verkopen, dus is mijn conclusie dat de private schulden na een kleine daling wellicht weer gaan stijgen. Tegelijk heerst het besef bij steeds meer schuldenaren dat er moet worden afgelost nu juist de rente op het laagste niveau staat sinds mensenheugenis. Een lage rente betekent lage inflatie en zelfs deflatie. De schulden gaan meer en meer drukken op ons BBP. De economische groei haalt bij lange na niet het niveau van de vorige eeuw waardoor de nationale schuld(= staatsschuld + private schuld) steeds een groter beslag legt op het nationaal inkomen. Nu mag iedereen zelf bedenken wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Mijn naam is Pineut en straks zijn we met z’n allen Jan met de korte achternaam.

  1. To the point, al de bullshit die politici debiteren is praat voor de vaak. De schuldenbergen werden gewoonweg te groot, er komt een crash ipv. dat we “eruit zijn”. En ik hoop dat het geen WO3 wordt.

   1. Volgens Keynesiaanse economen kunnen we juist beter WO3 krijgen. Of nog beter een buitenaardse invasie. Aldus Paul Krugman. Dat zwengelt de wereldeconomie aan als nooit tevoren. We waren toch op ons rijkst tijdens de wederopbouw na WO2, nietwaar? Stel dat de hele wereld in de as ligt, wat voor onbegrensde mogelijkheden schept dat wel niet? /s

    1. Je vergeet wel de MARSHALLHULP uit Amerika.
     Zeer goed voor de wederopbouw.
     Dat was na de 2de wereldoorlog.
     Na de eerste wereldoorlog lag ook alles in puin.
     En toen liep het niet zo goed met de wederopbouw.
     En viola , daar kwam HITLER als verlosser.
     Hoe dat is afgelopen , dat weten we allemaal wel.

  2. Doe de schulden van de bedrijven er ook maar bij. (Die moeten ook in leven blijven via de niet-papieren economie van goederen en diensten.) Kom je op een schuldentotaal van 3,3 x het bbp voor de Nederlandse economie.

 2. Houtskool vriend, stop je er druk om te maken.

  Je zegt zelf al dat alles Nep is…
  Waarom je er dan nog zo op focussen.

  The matrix is real , nepgeld is the matrix.
  Zorg voor jezelf en je gezin daar buiten te gaan staan.
  Richt je energie daarop ipv keer op keer te proberen te bewijzen hoe nep het is.

  1. Yep Madman.ik maak ook plezier. Maar tv kijken boeit me niet en dit wel. Ik heb veel geleerd de laatste jaren. Je hebt gelijk, ik laat het wel los. Blijf stiekum toch finance en peak cheap energy lezen hoor…. Maar de shit is zo negatief dat ik het even laat voor wat het is, hoewel ik er geen last van heb.

   Geluk in Zweden.

   1. Dank je wel, dat gaat goed hier.

    Maar ik merk dat nu ik het hier ook los kan laten, zoals je zegt , dat je daar echt van
    opknapt, sterker nog, volgens mij is het de bedoeling paniek en angst te zaaien. Het is een heel gehaaid spel allemaal. En niemand weet meer wat waar is of niet , dus eigenlijk is het nutteloos om het te bekijken want , volgens mij als er echt iets dreigt uit te lekken van waarheid zit de NSA niet voor niks in de woestijn alle emails/nieuwsberichten telefoongesprekken, enz enz te scannen.
    Dat komt er echt niet door en in de openbaarheid.

    Je wordt er allemaal niet blijer van en dat is nou net de bedoeling.
    Want de baas van al die mennekes drijft op die negatieve emotie.

    1. Er komen andere tijden aan. Ik heb dusdanig zitten lezen dat ik me een aardig beeld heb kunnen vormen. En ik ben sinds een paar jaar bezig met de nodige voorbereidingen. Garanties krijgt niemand, dat is logisch, maar niets doen is voor mij geen optie.

     Die negatieve sfeer prik ik wel doorheen, echter, zodra er echte scheuren gaan ontstaan in de grote machtsstructuren, is het party time.

     Ik vind het niet erg, de meesten zijn toch al braindead. 😉

     1. IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! 3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? 4 Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. 5 De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. 6 De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. 7 Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. 8 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. 9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. 11 Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

      of je nou gelovig bent of niet, daar zit veel waarheid in.

 3. mensen met schulden overladen is al een heel oud iets, het gebeurde al in de romeinse tijd, indien je je schuld inclusief woekerrente niet kon aflossen werd je als slaaf verkocht, een middel om je vrijheid terug te krijgen was, als Rome in oorlog kwam met een buurstaat, mee te vechten en te plunderen, van het geplunderde bedrag kon je weer je vrijheid terugkopen, meestal trok Rome ten oorlog als de bevolking over iets ontevreden was, Oorlog tegen een vijand bind mensen en geeft een gevoel van saamhorigheid.

 4. Tja, dit is natuurlijk het gevolg van jarenlange inflatie. Iedereen een steeds weer wat er bij. Nu de ambtenaren weer. En de gewone man probeert zich daar tegen de beschermen door maar steeds hogere prijzen te betalen voor een huis. Een vluchtplaats voor het wegsmelten van je geld. Helaas is dat uiteindelijk ook geen oplossing en loopt de zaak vast. Jammer, maar de schuld ligt bij steeds weer geven van loonsverhogingen..

  1. De schuldencrisis is eerder een gevolg van te lage dan te hoge lonen. Lonen moeten meegroeien met de toename van de arbeidsproductiviteit anders krijg je vroeg of laat afzetproblemen. Wat geproduceerd wordt moet je immers ook verkopen. Kijk alleen al naar Nederland; daar blijft de groei van de lonen per werknemer al sinds de jaren ’80 trendmatig achter bij de groei van de productie per werknemer. In de afgelopen tien jaar was de loonstijging vaak zelfs lager dan de inflatie. De resultaten zie je terug in een gestaag dalende arbeidsinkomensquote.

   Wat de werknemer niet mocht verdienen mocht hij klaarblijkelijk wel lenen, met name voor de aanschaf van een koophut. In de tien jaren voorafgaande aan het uitbreken van de schuldencrisis in 2008 steeg de Nederlandse hypotheekschuld van minder dan 200 naar meer dan 600 miljard euro. Soortgelijke ontwikkelingen zie je terug in de economie van alle Westerse economieen. ’t Is het lelijke achterkantje van wat we de globalisering van de economie noemen. Een permanente druk op de koopkracht van de loonslaaf als gevolg van de verplaatsing (of alleen al de dreiging daarmee) van werk naar lage lonen landen. Leuk voor CEO’s en aandeelhouders van het multinationale bedrijfsleven, maar inmiddels een spelletje dat op de grenzen van de mogelijkheden aan hetstuiten is.

   1. Nee, kan nooit van te lage lonen zijn. Als de prijzen te hoog zijn tegenover de vraag zullen de prijzen zakken. Dat de mensen geld gaan lenen om het toch te kopen, is hun eigen verantwoordelijkheid. Als ze wat geduld hadden gehad waren de prijzen zeker gedaald. Dat zie je nu gebeuren. Globalisering is zeker geen feest voor de man in the street. Echter geld moeten gaan lenen staat daar los van.

    1. Ja, ja als er bij de gegeven prijs te weinig vraag naar appels is, zakt de prijs van appels. Tot zover het lesboek economie uit HAVO 4. Tijd voor een realitycheck.

     Multinationale ondernemingen verplaatsten werk naar lage lonen landen. Die landen produceren voor de export en zijn daarom geneigd de lonen af te knijpen. Dat kan als de binnenlandse markt niet van belang is en vakbonden zwak zijn en zwak worden gehouden door de vaak autocratische regimes in de lage lonen.

     In de ontwikkelde landen voelen de ondernemingen de concurrentiedruk van de lage lonen landen. Er blijft steeds minder ‘pricing power’ over waardoor de nadruk steeds meer op kostenbeheersing komt te liggen. De ene efficiencyronde is nog niet afgerond of de andere afslankoperatie staat al weer voor de deur. Werkdruk van het personeel stijgt, ondernemersrisico’s worden afgewenteld op het personeel via flexibeler arbeidscontracten en over hoger loon praat al helemaal niemand meer. Winnaars zijn de aandeelhouders en het topkader.

     Hoe zorg je voor voldoende koopkracht als de globale productie jaarlijks toeneemt, maar de lonen stagneren?
     ‘Meer lenen’ is het antwoord dat in alle westerse landen wordt gegeven. Zonder dat lenen, via met name het hypothecaire krediet, was de globalisering al veel eerder vastgelopen op een gebrek aan koopkracht. Want, nogmaals, wat je maakt moetje ook verkopen. Als je alle remmen los gooit bij het aanbod van hypothecair krediet
     (idiote leennormen van 1,6 de waarde van het huis zonder eigen geld, subsidie op schuld via hra en een propagandabombardement over huizenprijzen die altijd zullen stijgen) en tegelijkertijd het aanbod van huizen afknijpen, ontstaat als vanzelf een huizenprijszeepbel waardoor elk jaar meer geleend moet worden voor een koophut. Misschien geen toeval dat het land waar ‘loonmatiging’een soort religie was geworden ook het land werd met per hoofd de hoogste hypotheekschuld.

     Ben inmiddels een beetje allergisch voor de loonmatigers. Komt ook doordat de grootste propagandisten van loonmatiging de zogenaamde de heilzame werking ervan nooit op zichzelf betrekken.

     Nog van bronmateriaal:
     http://www.ftm.nl/column/30-jaar-loonmatiging-grafieken/

     http://www.ftm.nl/column/loonmatiging-levert-per-saldo-geen-winnaars/

     https://goudportal.nl/?itemstr=amerikaanse-welvaart-concentreert-zich-rond-de-top

     http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederland-snakt-naar-loonstijging

     1. Je hebt gewoon geen geduld. Alle productie moet ook weer verkocht worden. Zie momenteel de prijzen bij winkelketen Action. Maar inderdaad: het wordt vervelend als je moet concurreren met een Chinese arbeider. Dan moet je niet aan loonsverhoging denken, want dat veroorzaakt natuurlijk alleen maar werkeloosheid. Je zal dan de grenzen moeten gaan sluiten.

  1. Ktm, ik zie je ragen op die site van Micha Kat.

   Wat doe je toch allemaal jongen. Snap out of it.
   Stap uit je deur en kijk naar het gras, en de bomen en de zon.

   Dat is echt. De rest is verzonnen.

   En wat als in Januari 2015 de zilverprijs verhonderdvoudigd?
   Ben je dan gelukkig? Omdat je dan veel hebt of omdat je gelijk had?

   The matrix is a system, en you are in it.
   Ook al denk je van niet.

   Gewoon loslaten Jonguh!

   1. Praa me niet over gras aub ; we hebben her een ‘privé-parkje’ van 1 hectare, waarvan het gras de afgelopen 15 jaar niet ZO vaak gemaaid moest worden.

    En JA, wanneer zilver verhonderdvoudigt ben ik gelukkig ; kan ik 1% ddarvan besteden aan de aflossing van m’n sgulden en heb ik 99% over voor de financiering van een wel héél Humaan Projektje dat totààl NIET-MATERIALISTISCH is !!!

    Dus oordeel mij nou even niet te snel 😉

     1. Eigenlijk een beetje zoals het nu gaat , maar dan ben jij degene die bepaald omdat je veel hebt.

      Ik wens je veel succes. En nee, das idd niet materialistisch 🙂

    1. We zullen je het voordeel van de twijfel geven Makker,maar ook niet meer dan dat.
     Een wolf verliest wel z’n haren,maar niet z’n streken is een zeer oud gezegde.
     Leer van uw fouten en tekortkomingen,zoals ieder mens en wat u wenst zal vanzelf op zeker moment gegund naar u toe komen.
     Ik bespeur,dat u inmiddels wel uw bewustzijn heeft ontwaakt.
     Schroom u niet,uw positieve ervaringen met ons te delen.
     We zitten uiteindelijk allemaal op onze leerweg in dit leven.
     We kunnen en willen ook graag leren van elkaars ervaringen en inzichten.
     Dit kan ook bijdragen aan onze groei als geaard mens en het welzijn van ons allen.
     Want egoïsme heeft namelijk geen bestaansrecht meer.

     1. De (bijna)onafhankelijk van geld en de rust en stilte van de natuur hebben een helende werking om de mens 🙂

  2. Het Zilver en goud vuurwerk wordt alweer een half jaar vooruit geschoven.
   Ja,op een zeker moment zal het weer gaan aantrekken.
   En dan is het van, TaTuTaTUTaTu ik heb toch gelijk gekregen.

 5. Op http://www.nujij.nl/economie/peter-schiff-grootste-crisis-ooit-dreigt-en-zal.29677641.lynkx lees ik het volgende:

  Peter Schiff: Grootste crisis ooit dreigt en zal de hele economie met zich mee nemen

  door dat er niet veel verander is met het beleid in de economie,zal er uiteindelijk weer een crisis komen en de vraag is of die wel aan kunnen.

  Alleen de Derde Wereldoorlog zal de economie redden en zal de werkgelegenheid een enorme boost geven.

  1. Kunnen we dan niet eens voor de verandering alleen elkaars spullen in puin slaan en dan die collectieve moordpartijen die bij oorlog horen gewoon overslaan? Gewoon eens een keer gek doen en out of the box durven denken? Of misschien zelfs van elkaars spullen af blijven en dan meer tijd over te houden om een partijtje te voetballen, een boek te lezen of muziek te maken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: