Het wordt eens tijd om na 7 jaar crisis, of zo u wilt, economische neergang, de boel op een rijtje te zetten. De stand van zaken. In ons polderlandje, wat zo mooi was ingericht volgens democratische politieke besluitvorming, is de laatste jaren veel veranderd. Het bekende poldermodel, wat ooit tot stand is gekomen na veel overleg en waarin met alle bevolkingsgroepen met hun sociale aspecten rekening is gehouden, wordt langzaam afgebroken. We kijken er naar, halen onze schouders op, mopperen wat en doen vervolgens heel weinig om de huidige afbraak tegen te gaan.

Grootkapitaal van de ECB

Nog altijd denkt de grote meute dat onze gevestigde politieke kliek het tij wel zal keren en ons laagland zal beschermen tegen de opkomende vloed van de hogere machten die onze polder onder water dreigen te zetten met een stormvloed van maatregelen waarop wij laaglanders totaal geen invloed meer kunnen uitoefenen. Dit is zo ongeveer het beeld wat ik voor ogen heb wanneer ik doel op de hogere machten in de vorm van het grootkapitaal van de ECB, die bij machte van super-Mario Draghi onze Europese grootbanken van veel kapitaal voorzien om daarmee de enorme schuldencarrousel op gang te houden ten faveure van een mislukte muntunie. Een muntunie die ten koste van geslachtofferde belastingbetalers overeind moet worden gehouden om te voorkomen dat bij een crash van de muntunie de hele EU in elkaar stort door financiële chaos.

Het rommelt in het Zuiden

We kunnen de naderende donderbui in het zuiden al zien hangen. De telkens terugkerende financiële en maatschappelijk ellende van een totaal onbetrouwbare Griekse “partner” die de EU-politici en IMF bij herhaling onder druk zetten om uitstel van executie af te dwingen. Ondertussen gewoon steun zoeken bij Rusland, momenteel de opponent van de EU. De bekende kat in nood. Om te voorkomen dat de boel gaat schuiven zal de EU-ministerraad met het IMF op het allerlaatst weer akkoord gaan met de meest idiote Griekse voorstellen waarmee de onderkant van de Griekse samenleving van een inmiddels derde wereldland nog verder wordt uitgemolken.

Griekse belastingmoraal wordt “zomaar beter”

Eén van de voorstellen om de belastingmoraal van een diep weggezakt immoreel land op te vijzelen lijkt realistisch maar naar mijn mening onmogelijk toepasbaar binnen afzienbare tijd. Het opkrikken van een fiscale moraal van een land wat al eeuwenlang niet meer weet wat belasting betalen is naar draagkracht is een utopie. Een gemiddelde Europese burger met een middelbare schoolopleiding snapt zelfs dat het decennia of gewoon een generatie lang gaat duren om een land anders te leren denken en vooral veerkrachtig te handelen. Maar Europese politici geloven meer in sprookjes dan de gemiddelde burger. Daarom zullen we er met ons allen aan moeten geloven dat het laatste sprookje van een neurotische euro, met een neuro- en zeuro-keerzijde, de sprookjesgeschiedenis in gaat als een muntunie met de meest fantastische politieke denkbeelden die zelfs Hans Christian Andersen in zijn hele verzameling niet had kunnen bedenken. Als je het goed beschouwt dan lijkt de hele muntunie een dramatisch opgevoerde klucht waarbij goedgelovige belastingbetalers zich laten misleiden door eurofiele politici die het nodig vinden om met geld van belastingbetalers een enorm gedrocht overeind te houden.

ECB gelooft ook in wonderen

Naast dromende politici staat de ECB die met het bijeen gespaarde kapitaal van hun burgers trachten de balansen van bijna misdadige banken schoon te vegen met nieuw vers geld. Blinkende nieuwe euroos die vervolgens kunnen worden aangewend om het bedrijfsleven nieuw leven in te blazen. Alsof het MKB in de rij staat om nieuw bedrijfskapitaal te vergaren omdat de consumenten zich staan te verdringen voor hun panden om hun koopwaren af te nemen. Het zou aan mij kunnen liggen maar ik zie deze fantastisch voorgestelde verschijnselen niet gebeuren in mijn omgeving. Had wel gekund natuurlijk wanneer de ECB niet de balansen van onze grootbanken schoonveegt maar die 1,1 biljoen eurootjes gewoon ten goede had laten komen aan ons bankrekeninghouders. Is net zo makkelijk gedaan als gezegd hoor.

Graag overmaken naar mijn IBAN-rekeningnummer…

Voor het Europese betalingsverkeer hebben we met ons allen het IBAN-nummer moeten toevoegen aan ons rekeningnummer. Had ik altijd gehoopt hiermee enig voordeel op te doen. Beste meneer Draghi, u hebt mis geschoten; u hebt uw kans voorbij laten gaan. Al uw systeembanken hadden eenvoudig ongeveer 3 tot 4 duizend eurootjes over kunnen maken naar al die IBAN-rekeningnummertjes van al die miljarden rekeninghoudertjes. Stel je voor wat al die honderden miljoenen EU-burgers met een laag inkomen daarmee hadden gedaan. Niet op de rekening laten staan met die lage rente maar in lange rijen voor de deuren van ons MKB om daarmee een inhaalslag te maken en de ontstane tekorten aan te vullen. En ook de schatkist van onze minister van Financiën, die dan zelfs een verlaging van het BTW-tarief had kunnen voorstellen. De enorme omzetvergroting van het MKB had met een lager BTW-tarief heel veel meer eurootjes in het laatje gebracht. Misschien denk ik te simpel, maar ja wat wil je, hier schrijft een burger die moe is geworden van de enorme brij van regelgeving waarmee wij EU-burgers om de oren worden geslagen. Het is niet zo moeilijk om een geldstroom op gang te brengen die de hele geldomloop van beneden naar boven laat bewegen. Simpelweg het beschikbare bedrag van 1,1 biljoen (QE) over de hele samenleving uitstrooien. Alleen op deze manier had de reële economie, dus de hele samenleving, kunnen profiteren van de kwantitatieve geldverruimingsactie (QE) van onze ECB.

Lage rente maar minder lenen

Wat er nu gebeurt is alleen het laten rondpompen van geld binnen de interne keten van de grootbanken ver boven onze samenleving. Slechts druppelsgewijs vloeit er iets door naar de reële economie. Een klein beetje misschien door de superlage rentes zoals deze nu worden berekend. Alleen met een gedegen onderbouwd ondernemersplan krijg je nog een lening tegenwoordig. Als je daarmee tenminste weet aan te tonen dat je absoluut meer omzet en meer winst weet te maken. De banken willen in deze tijd alleen 200 procent zekerheid. Hetzelfde geldt voor de particulier die telkenjare minder geld kan lenen voor het kopen van een huis door de alsmaar strengere leennormen. Dat huizenprijzen toch nog oplopen vindt grotendeels z’n oorzaak in de historisch lage rente en het feit dat de huurhuizen nu echt onbetaalbaar zijn geworden voor de modale inkomens.

Koekje van eigen deeg

Er is totaal geen sprake van een echt aantrekkende economie doordat burgers ineens netto meer overhouden van hun zuur verdiende loon of uitkering. Als het nettoloon nu hoger is dan in december dan heeft dat alleen te maken met een lagere pensioenpremie. Een koekje van eigen deeg dus. Dat we direct al weer aanlopen tegen hogere lokale lasten en stijgende verzekeringspremies zal zo meteen duidelijk worden als we de balans opmaken na 4 maanden steggelen met het besteedbare budget. En natuurlijk straks in juni al die aanslagen inkomstenbelasting over 2014 die voor heel veel belastingplichtigen honderden euro’s hoger uitvallen of wel honderden euro’s lager in teruggaaf. Oké, een fors lagere brandstofprijs geeft natuurlijk wel voordeel wat automatisch met enige vertraging wordt doorberekend door de transportsector en het bedrijfsleven naar ons consumenten. Hierdoor zien we vrijwel geen inflatie maar zelfs onderliggende deflatie.

Naar negatieve rente?

Goed beschouwd wordt de huidige lage inflatie juist veroorzaakt door het beleid van de ECB. Als na jaren van herhaaldelijke renteverlagingen blijkt dat een dergelijk beleid niet de gewenste uitwerking heeft met hogere inflatie en zelfs na 6 jaar nog dichter bij deflatie is terecht gekomen dan ooit, dan moet toch duidelijk worden dat het niet werkt. Hoe kun je het dan bedenken om als laatste redmiddel nog eens 1,1 biljoen euro over bankbalansen uit te strooien waarvan vooraf al vaststaat dat het geld grotendeels gebruikt wordt om bankbalansen op te schonen i.p.v. beschikbaarstelling aan Jan Publiek via gratis geld uitgifte. Het lijkt er sterk op dat deze laatste zogenaamde reddingspoging van onze Draghi een soort sprong is in het duister. De bekende kat in nood. We zien toch de geldmarktrentetarieven sinds begin maart nog verder dalen. Mogelijk gaan we naar negatieve rente. De calculerende burger weet wat dat betekent. Verdere aantasting van onze spaartegoeden en opgebouwde pensioenreserves. En dan eindig ik mijn column met dezelfde woorden als waarmee ik begon. We kijken er naar, halen onze schouders op, mopperen wat en doen vervolgens heel weinig om de geleidelijke afbraak tegen te gaan. We worden langzaam gaar gekookt.

Piet Pineut

34 reacties

 1. Volgens mij hebben we een mol in ons midden. Iemand die bijna structureel een artikel op biflatie.nl als slecht beoordeelt. En ? Onderbouwen ? Ho maar !
  Dit artikel kan natuurlijk nooit als slecht worden beoordeeld. En als iemand dat wel vindt geef dan een motivatie #@&*^!@ !
  .
  Piet… Prima artikel hoor !

 2. Het stuk waarin verteld wordt dat iedere burger wel 3 of 4 duizend euro bijgeschreven mocht krijgen vindt ik interesant. Ik heb het vaker voorbij horen komen. Mijn vraag is dan wakker je dan niet meteen de inflatie ontzettend aan ? Er is dan namelijk veel meer geld voor de diensen en producten dat betekend meestal dat deze in prijs omhoog gaan. Nu zal het ook wel gebeuren omdat de winstnemingen van de gestegen beurzen besteed worden maar zal dat niet veel langzamer tot een inflatie lijden ? Inflatie moet dat weten we nu wel.

  Tevens denk ik dat onze overheid het eigenlijk best goed doet wat betreft ons land te proberen te beschermen tegen schadeljke invloeden. We zijn maar een piepklein landje en hebben eigenlijk geen billebaps te vertellen in de wereld. Er gebeurt veel achter de schermen waar we niets van weten. We zijn een land wat afhankelijk is van handel, opslag en doorvoer. En we hebben nog een pruttelend gasbelletje die steeds minder aangesproken mag worden anders zien we over 15 jaar de huizen wegzakken in gaten.

  Met dit laatse wil ik gelijk een bruggetje maken naar Rusland. Als we het goed aanpakken dan zouden we de bulkopslag voor midden europa kunnen worden voor de doorvoer en het gebruik van Russische gas. Dat heeft veel voordelen. De boel verzakt niet meer omdat het Russische gas de leegte opvult. We kunnen opslaggeld vragen of goedkoop gebruik maken van het gas. Er komt nu al gas uit Rusland dat kan toch veel meer worden ? Echter moeten we geen ruzie of grote mond op gaan zetten maar idd net doen of we de schouders op halen en het wel best vinden ondertussen ons eigen economische toekomstplan opzetten in verschillende senarios.

  Ook moetje niet vergeten dat een economische achteruitgang zoals we nu in zitten nog door niemand is doorleefd. We hebbeb groot ouders die ons vertellen dat het vroeger zo slecht was. Crisis jaren voor de oorlog en de jaren in en na de oorlog. Wij allemaal die nog leven hebben het alleen maar beter zien worden. We zijn nog nooit de economische glijbaan afgegaan dus mensen realizeren zich ook niet wat het inhoud. Onze landsbestuurders hopelijk nu wel. Zie het aansluiten bij de Chineese handels verreneging en de uitspraak van Klaas Knot dat de geldverruimende acties van de ECB niet goedgekeurd werd.

  Zomaar een paar gedachten van mij.

 3. Jullie zien altijd dingen die ik niet zie…
  Toch maar eens Firefox met wat extensies installeren.
  Dan zie je de inhoud en niet de ruis eromheen zoals sociale media, reclame, plussen en minnen en meer van die onzin.
  Dan zie je dus ook meteen dat deze website minder en minder inhoud heeft maar jullie in een kringetje lopen. Wees niet getreurd, vrijwel iedereen en alles loopt tegenwoordig in een kringetje rond…
  Schijnt besmettelijk te zijn… lately…

  Jongeluy

  1. @moerstaal,
   .
   Behalve je bananenprobleem en je bewapeningen kom jezelf ook niet vaak met structurele oplossingen aangaande de economie, maatschappij en monetaire inzichten. Soms kom je over als iemand die ook niet precies weet wat ie wil. Een paar jaar geleden was het: Brazilië hosanna en Nederland is niks, heden ten dagen is het weer precies andersom. Of is het inmiddels alweer anders ?

   1. Als dat alles is wat jij je kan herinneren dan stemt mij dat heel droevig. Ik heb meermalen getracht zinnige reacties te geven maar kreeg geen bijval. Blijkbaar blijven dingen als bananen (wat een grapje was) en bewapenen (doet madman ook) wel hangen…
    Maar min gerust, mij zie je dus steeds minder of op een gegeven moment helemaal niet meer terug. Verder alles goed, sinds ik de luchtbel genaamd Internet steeds meer achter mij laat gebeurt er in het echte leven steeds meer. Kwestie van de deur achter je dicht trekken en het ene been voor het andere zetten…
    Mensen zijn in het echt veel leuker dan al die alter egootjes in de virtuële zandbak…

    1. Das dan weer waar, van dat internet, is net zon gecontroleerde vrijheid als de schijndemocratie, en het echte leven, daar moet je t zoeken. 🙂

 4. Mijn reactie was op R op 7 april 2015 21:06 maar op de een of andere manier komt na een melding van een XSS aanval mijn reactie helemaal onderaan terecht…

  1. da zal de nsa wel zijn met die aanval, vanwege je scherpe commentaren die een bedreiging vormen voor de nwo haha

   1. Stelletje UILSKUIKENS !
    .
    Kijk, de VS heeft Europa sinds WO2 die vervloekte euro opgedrongen om er zo zéker van te zijn dat er een dikke vette “bumper” voor hun wereldreservemunt, de dollar, kwam.
    .
    NU wordt die euro-functie dus aangesproken, 28% waardeverlies tov de USD de afgelopen 8 maanden, dus wààrom janken we eigenlijk ?
    .
    Omdat de bumper éindelijk z’n bumperfunctie mag vervullen waar ie voor ontworpen is ?
    .
    Dus nou niet janken aub.
    .
    @moerstaal : Ik heb nergens last van met m’n “Norton Antivirus”.
    Nèrgens.
    Kost natuurlijk wèl 65€ voor m’n 2 pc’s en 1 laptop, maar dat is het dubbel en dwars waard !
    .
    Al die Panda-shit wordt niet voor niets gratis weggegeven heheh …
    .

     1. Norton maakt je systeem knetterlangzaam en is veel te duur. Er zijn gratis virusscanners die net zo goed zijn. Je bent er weer eens ingetrapt net als met je condensator. haha, komt de geloofwaardigheid van je praatjes en getier allemaal niet echt ten goede wat mij betreft, als u mij wilt excuseren.

    1. Sjee, zit jij nog op windhoos???
     Ach ja, angst voor het onbekende… Al het onbekende is moeilijk.
     Ik zal wel tegen dovemans oren praten maar als je de openSuse DVD in jouw PC doet dan kan je kiezen voor een test. Dan weet je zeker dat alles werkt. Daarna kan je alsnog kiezen voor installatie…
     Het is zichtbaar gelijk aan Windows alleen is het veel beter.
     Dus virusscanner? Wat zou je ermee moeten op een Linux bak…
     Maar blijf lekker bij je mams, wiskey drinken en windhoos gebruiken.
     Veel plezier nog in dat zwembad, dat zal binnenkort wel weer open gaan niet?

    2. voor de computerfreaks, gewoon overstappen op linux, geeft een enorme hoeveelheid rust in je leven, tevens stop je met het sponsoren van multinationals zoals microsoft.

  1. Bedankt voor de koppeling beste Jaren Tachtig.
   Gelukkig hebben we elkaar allemaal heel hard nodig. De “gewone” mannen en vrouwen die voorzien in onze dagelijkse behoeftes en de intellectuelen die ons “met vallen en opstaan” bijvoorbeeld technologisch verder helpen.

   We kunnen ongetwijfeld veel van elkaar leren als we bereid zijn over onze eigen schutting heen te kijken en goed naar elkaar te luisteren.

   Zelf denk ik dat wanneer je compassie hebt met je medemens – ongeacht de opleiding die je hebt gevolgd – je niet veel slechte keuzes maakt. Uiteindelijk gaat het er om wie je bent en is wat je kunt en kent mooi meegenomen.

 5. Ik heb eindelijk de moeite genomen om het artikel te lezen.
  Lezen deed ik niet meer omdat het merendeel van de artikels ronduit onleesbaar was door bombastisch taalgebruik met allerlei stijlen door elkaar waarbij tevens een rode draad ontbrak.
  Uitstekend artikel Piet! Ik zal kijken of ik een plusje kan geven…

 6. een enkele toevoeging voor het artikel, het grote probleem is dat het hele grote geld grensoverschrijdend is, en de budgetten waarmee ‘sprinkhanen’ kunnen werken groter zijn dan landen individueel aankunnen, denk aan hoe Soros in staat was de Bank van het Verenigd koninkrijk hak te zetten, een deel van de schuld ligt aan (het gebrek aan)wetgeving in voornamelijk de Verenigde staten die dergelijke grootgeld bezitters zijn gang laat gaan. als oplossing zullen landen gezamenlijk afspraken moeten maken om sprinkhaanfondsen aan te pakken en niet zoals nederland en het VK gaan meehuilen met de wolven in het bos door fiscale voordelen en ruime vestigingsmogelijkheden. Eigenlijk zou dit een taak zijn voor de Verenigde Naties zodat ook de VS zich een keertje moet conformeren naar meer macht en bescherming voor de burger (een werkende democratie voor iedereen)

  het tweede punt is dat je kan burgers wel een geldbedrag ineens geven om de economie te stimuleren maar dit zal geen lange termijn verbetering geven, Probleem is dat de lastendruk te hoog is voor burgers en daardoor de economische activiteit afremt. In Nederland is een groot deel van de werkgelegenheid afkomstig van de dienstensector, juist deze sector is afhankelijk van de luxere uitgaven van de gemiddelde burger, ik ga nog zelden een kop koffie pakken op een terras, naar de kapper eens in de 7 weken, was eens in de 5 weken, hoe minder we besteden, hoe meer de werkgelegenheid voor kleine zelfstandigen afneemt. Oplossing verlaag de lastendruk, Ronald Reagan deed dit ook in de VS met als gevolg een opleving in de economie, ik kan mij nog herinneren dat de dollar in die tijd meer dan 4 gulden waard was, bijna het dubbele van nu.

  Ten aanzien van de negatieve rente, dit is een verschrikking, je wordt als burger gedwongen om je geld van de bank te halen en niet meer verder te kijken dan vandaag, sparen zou juist moeten worden aangemoedigd omdat een spaarbedrag een buffer is voor onvoorziene omstandigheden en voor grote uitgaven, beter sparen voor een auto dan lenen, dit scheelt de samenleving heel veel risico’s op wanbetalers en faillissementen. Met alles wat de overheid doet, wordt nimmer verder gekeken dan vandaag en dan zijn ze in de toekomst verbaasd over de puinhopen die in het verleden zijn ontstaan.

  De tijd dat nederland er het beste voorstond was de tijd dat nederland het grootste spaarbedrag had bij de burgers, dat de talenkennis van de burgers wereldwijd bekend was (frans/duits/engels op hoog niveau) dat philips nog in nederland produceerde en daarbij een hele goede opleiding had die vele wetenschappers heeft opgeleverd en patenten, vandaag de dag is het allemaal weg, net zoals de grenscontrole.

 7. Klopt wel wat je zegt piet,we zijn collectief lijfeigene van de ecb en politiek geworden door een monstrueus europroject.Die prijs voor het eurodebacle wordt elk jaar hoger en “We”kunnen er niet zoveel aandoen, althans als je het stemhokje overslaat. Dus wat mij betreft is alleen een soevereine terugkeer de enige oplossing,er is geen andere weg.

  1. Ik denk eerder aan zelfvoorzienende groepen samenwerkend met andere zelfvoorzienende groepen,kennisdelend en elkaar ondersteunend. Met als munt/ruil eenheid, stukjes goud en zilver. Of nog beter zonder, en op vertrouwen gebaseerd vanuit een hoger bewustzijn dat we elkaar allemaal nodig hebben. Want waar is al die concurrentie uiteindelijk goed voor als je er goed over nadenkt?

    1. Mij lijkt het zeker iets, en dit sluit er heel nauw bij aan.
     Ik denk dat u wel geïnteresseerd zult zijn in deze link, als u deze al niet hebt gelezen.

     https://cassandraclub.wordpress.com/2015/04/11/afnemende-rendementen-diminishing-returns/

     Helaas is het merendeel van de “mensen” er nog niet klaar voor, en bovendien maakt de fascistische roverheid het er ook niet makkelijker op met volledig vastgeroest te blijven zitten in de huidige status quo.

     Wat u zegt is inderdaad de oplossing : Minder Roverheid, decentralisatie (van zowel macht, als economie en productie), depopulatie en terug meer plaats voor moeder natuur.
     (je ziet het al op sommige plaatsen he, Tsjernobyl is terug een woud waar wolven leven, in Detroit komen terug bevers voor….)

     Maar net diezelfde Roverheid is het probleem dat een oplossing in de weg staat.

     Als ik bv mijn surplus productie van mijn eigen moestuin verkoop doe ik aan zwartwerk en ben ik dus een crimineel. (ik heb zulk een vb hier in mijn naaste omgeving gezien, een persoon die de surplus van zijn moestuin gewoon aan de straat verkocht, en hij is daarvoor beboet. Met het gevolg dat het stopt natuurlijk)

     Dus eerst de crash, zodat de Roverheid volledig haar bestaansrecht verliest, en dan opnieuw beginnen.
     Helaas zal dat niet zonder bloedvergieten verlopen, dat is in het verleden nog nooit niet zo geweest, dat zal nu in en in de toekomst ook niet zo zijn.

 8. ik begrijp niet waarom mensen altijd zo negatief zijn op deze website, het gaat nu zo goed met de EU en er is zo veel vertrouwen dat zelfs Spanje, een van de PIIGS landen geld toekrijgt op zijn staatsobligaties, ja, negatieve rente op Spaanse staatsobligaties, hoe meer Spanje leent, hoe meer geld het erbij cadeau krijgt, we gaan een gouden toekomst tegemoet. http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015-04/08/content_35261686.htm en http://globaleconomicanalysis.blogspot.nl/2015/04/stupidity-of-negative-interest-rates.html

 9. Simpel en kort gezegd.
  De ECB graaft hiermee een hele diepe kuil waar alle Europese slachtoffers in begraven worden,die slachtoffer worden van dit waanzinnig desastreuze monetaire beleid op termijn.
  Het zal maar een schijntje economisch voordeel opleveren ten opzichte van de monetaire/maatschappelijke schade op termijn.

 10. “Oké, een fors lagere brandstofprijs geeft natuurlijk wel voordeel wat automatisch met enige vertraging wordt doorberekend door de transportsector en het bedrijfsleven naar ons consumenten”.

  De euro 95 kost nog gewoon € 1,60 ( Fl 3,52 ) aan de pomp.
  Wat nou goedkope energie?,een vat olie is sinds juni 2014 in prijs gezakt van $150 naar $ 55 nu.
  Wie houdt wie nou voor de gek?

  Toen een vat olie in 2010 $ 150 koste,betaalde ik voor een liter euro 95
  € 1,72.

  1. Natuurlijk, de brandstofprijs bestaat voor 75% uit belastingen. En dan wil men nog REKENINGRIJDEN of KILOMETERHEFFINGEN gaan invoeren …. Trouwens, wil je de banken een hak zetten, koop dan goud en stop het weg buiten het bancair circuit. Betaal je ook geen vermogensbelasting meer.

   1. Precies Hendrik,
    Het is nu wel overduidelijk dat ze de burgers hoe dan ook,links of rechts om van hun geld en natuurlijke vrijheid willen ontdoen.
    En uiteindelijk willen ze nog bekeren tot absolute slavernij.
    De kikker die in de kookpot zit,die langzaam naar het kookpunt wordt gebracht.
    Alleen eerlijke bewuste mensen zullen hier niet aan toe willen geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: