‘De stimuleringen halen niets uit’

5

Pieter Gautier, Sweder van Wijnbergen, Me Judice | Het stimuleren van de economie haalt bijzonder weinig uit, stellen Pieter Gautier en Sweder van Wijnbergen. Als er al Keynesiaanse effecten zouden zijn na een stimuleringsprogramma voor een open economie als de Nederlandse, dan zouden die snel uitdoven door de gebrekkige kredietverlening waar het bedrijfsleven nu onder lijdt. Zonder hervorming van de bankensector hoeven we sowieso niet op snel herstel te rekenen.

Drang tot stimuleren

Het bezuinigingsdebat is weer helemaal terug van weggeweest. Op het wereldtoneel staan Hollande en Merkel recht tegenover elkaar, maar ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om de teugels te laten vieren. Ook hier loopt de werkloosheid op en blijft herstel uit. Iedereen is het wel eens over een beperkte toename van het begrotingstekort vanwege automatische stabilisatoren (meer bijstandsuitkeringen en lagere belastinginkomsten in een recessie) . En niemand wil overheidsinvesteringen met een hoog rendement staken. Maar velen willen meer: actief stimuleren en laat de tekorten maar weer oplopen.

De desastreuze ervaring na de stimuleringsprogramma’s van Wouter Bos stemt kennelijk niet iedereen tot reflectie: Bos begon met een overschot van 1%, liet dat binnen twee jaar uit de hand lopen tot een tekort van practisch 6% van het BBP maar zonder enig waarneembaar effect op de conjunctuur. De voorstanders van actief stimuleren gaan creatief om met de data. Ze wijzen op het feit dat in Griekenland en Italië stevig bezuinigd wordt terwijl de groei laag is, zie hier. Maar ze negeren voor het gemak alle structurele problemen (op deze lijst van de Wereldbank die meet hoe eenvoudig het is om een bedrijf te beginnen of zaken te doen staan ze bijvoorbeeld lager dan Ghana). Ook negeren ze dat Duitsland volgend jaar op een begrotingsoverschot van 1% afstevent terwijl het tekort voor de crisis nog rond de 3% zweefde. De Duitse ervaring suggereert dat de evangelisten van agressief stimuleren misschien ernaast zitten met hun boodschap dat alle problemen veroorzaakt worden door teveel bezuinigen. Lees verder op MeJudice

Over de auteur

Berichten van externe websites en andere bronnen.