De tijd van financiële repressie is aangebroken

22

Sylvester Eijffinger & Edin Mujagic, MeJudice.nl | Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dit geldt ook voor het monetaire beleid in crisistijd, aldus Eijffinger en Mujagic. De noodzaak om schulden te verlagen is groot, maar heeft als schaduwzijde dat het de groei om zeep helpt. In het zoeken naar een uitweg gebruiken overheden en centrale banken daarom maar financiële repressie: dwang uitoefenen op kapitaalstromen. Marktkrachten voeren niet meer de boventoon maar overheidskrachten. De verleiding wordt steeds groter om vroeg of laat schulden te verlagen via verkapte monetaire financiering.

Kritische schuldgrens

Het eerste onderwerp waarover de Amerikaanse president Barack Obama sprak na zijn herverkiezing begin november was de Amerikaanse staatsschuld. Hij wil het enorme begrotingstekort aanpakken en zo de toename van de staatsschuld beteugelen. Bijna alle westerse landen zijn bezig of hebben plannen om de eigen staatsschuld terug te brengen of de toename ervan op zijn minst te stoppen. Het meest genoemde argument is dat de staatsschuld gevaarlijk in de buurt komt van de kritische grens van ongeveer 90 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en in sommige gevallen deze grens al gepasseerd is. Een staatsschuld hoger dan 90 procent werkt als een rem op economische groei, zo blijkt uit een uitgebreid historisch onderzoek van de Harvard-economen Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart. Als we de eurozone als een land bekijken, dan zou de schuld van dat land circa 90 procent van het bbp zijn, meldde Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, onlangs. In de Verenigde Staten is de staatsschuld volgens de OESO eind van dit jaar 103,6 procent. In andere westerse landen is het beeld niet veel beter: Verenigd Koninkrijk (97,2 procent), Frankrijk (102,4), Duitsland (87,3) en Nederland (75 procent). Lees verder op MeJudice.nl

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie