Met de woorden ‘we will know the day is approaching when oil producing countries demand gold, or its equivalent, for their oil rather than dollars or euros’ refereerde oud presidentskandidaat Ron Paul aan het systeem van de petrodollar. Dat systeem vormt sinds de breakdown van Bretton Woods de belangrijkste pijler van de US$ status als ’s werelds premier reserve valuta.

Echter vanaf de afkondiging van de sancties tegen Rusland gaan er in dat land steeds meer stemmen op om de gehele grondstoffenhandel (Rusland is de grootste grondstoffenproducent) uit de dollarsfeer te trekken. Immers, elk land ter wereld dat grondstoffen nodig heeft, dient eerst dollars aan te kopen alvorens een transactie te kunnen aangaan. De enige uitzondering hierop is de V.S. die met een “willige” drukpers sinds 1971 alles maar dan ook alles gratis heeft kunnen importeren en voorts op kosten van de gehele wereld wereldwijd (naar willekeur) de militaire politieagent kon spelen. Hier past slechts sprakeloosheid tenzij vanuit Europa bezien de prioriteit lag/ligt bij de Amerikaanse defensieparaplu.

olieprijs

Zoals in deze column al enige malen aan de orde kwam, heeft China reeds in 2012 bij de BRICs een aanzet gegeven om het onderlinge handelsverkeer buiten de dollar af te wikkelen. Dat betekent nog niet het einde van de dollar suprematie. De jongste sancties jegens Moskou dragen evenwel bij tot een verdere stimulans in die richting. Diverse coryfeeën in Rusland dringen nu aan om plannen te ontwikkelen teneinde de dollar buitenspel te krijgen. De belangrijksten hiervan zijn Poetin’s economisch adviseur Sergei Glaziev alsmede Igor Sechin, CEO van Rosneft, Rusland’s grootste oliemij en persoonlijk vriend van Poetin. Verder op Rusland’s 24 uurs nieuwskanaal meldde de Russische minister van Economische Zaken Alexei dat Russische energiemaatschappijen de dollar in de ban zouden moeten doen. Maar ook Andrej Kostin, CEO van de Russische staatsbank, had begin maart al aangegeven dat giganten als Gazprom, Rosneft en Rosoboronexport (Rusland grootste wapenproducent) vrij baan zouden moeten krijgen om in roebels te handelen. Er dient echter wel nog een mechanisme (handelsplatform) geformeerd te worden om zulke transacties te kunnen faciliteren.

Rosneft zou in dit opzicht het voortouw kunnen nemen daar het zeer recent een serie grote contracten met China heeft afgesloten en op het punt staat ook een jumbo deal met India af te ronden. Volgens persbureau Reuters staat er bovendien een goederen (wapens?) voor olie transactie op de rails met Iran ter grootte van 500.000 vaten per dag, bestemd voor de wereldmarkt. Een en ander vergroot de kansen op een petroroebel, zeker als andere olie- en gas producerende naties w.o. Saudie-Arabië ook in deze richting zouden gaan denken.

Kortom, de Russen beschikken over voldoende ammunitie voor een ‘mutual assured destruction’ zoals Jim Rickards, één van de belangrijkste insiders op internationaal monetair terrein, het uitdrukte. Rusland met China beschikken thans over voldoende potentieel om zich niet langer bij de strapatsen van met name de V.S. neer te leggen. Rickards doelde daarbij op het eindeloos geld bijdrukken zonder dat je bankroet gaat. Ron Paul gaf met zoveel woorden aan dat dit moment steeds dichterbij komt.

Verder realiseren de politici in het Westen zich veel te weinig dat Rusland de voormalige Sovjetrepubliek Oekraïne middels allerlei in- en uitvoer beperkende maatregelen w.o. verhoging van de gasprijs (gebeurt al) eindeloos in de houdgreep kan nemen. Natuurlijk zal men daarvan in Oost-Oekraïne de nadelen ondervinden maar niet als Rusland zorgt voor compenserende maatregelen. Het opstoken van het vuurtje aldaar lijkt reeds een vingerwijzing te zijn. Het resultaat is dat wij in het Westen daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen zolang we dit land aan onze borst blijven koesteren. Daarbij zal Poetin evenmin schromen het Westen als “club” uit elkaar te spelen.

Intussen zitten we hier al met genoeg eigen problemen opgescheept waarvoor nog steeds geen adequate oplossing is gegenereerd. Het is niet voor niets dat Christine Lagarde bij Mario Draghi aandringt op maatregelen die de deflatie moeten tegengaan. Immers, zo lang de commerciële banken hun kredietlijn min of meer droog laten staan, zal er geen nieuw geld in het economische circuit vloeien en kan er geen sprake zijn van enige significante economische groei die zo hard nodig is om de schuld een beetje af te bouwen. Zonder krediet gaat het immers niet, ondanks alle mooie oppeppende geluiden.

Tegelijkertijd zit Fed voorzitter Yellen met de gebakken peren van nog meer tapering op het planbord en tegelijk moet proberen om de rente laag te houden. Bijgevolg moest er worden afgestapt van het stringente werkloosheidscijfer en meer gekeken worden naar een breder palet van economische parameters. De beurs- en bondmarkten mogen er uiteraard niet onder lijden, want waar moet al het overtollige geld anders naar toe? Kortom, zonder een adequaat uitsluitsel – en dat is er niet(!) – begint het Westen haar lot steeds meer in de eigen strop te hangen. Het is op zich al frappant dat deze ontwikkeling zich sinds 2008 heeft weten staande houden. Echter, dat was vooral dankzij even stringente als manipulatieve operaties die naarmate de tijd vorderde ons in termen van koopkracht steeds duurder zullen komen te staan. Immers, geen markt – obligaties, aandelen, energie, edelmetaal en andere grondstoffen kent nog het mechanisme van vraag en aanbod waarvan de prijs de functie is. Alle prijzen worden à la het voormalige communistisch systeem van bovenaf gecontroleerd c.q. gemanipuleerd, hier en daar met assistentie van de National Stasi Agency (NSA) totdat de wal het schip keert.

Niet dat je mag verwachten dat de directe inleiding daartoe wel eens in Saudi-Arabië zou kunnen liggen waar men intussen de buik meer dan vol heeft van de Witte Huis politiek w.o. de versoepeling van de sancties tegen Iran en de ‘no show’ jegens Syrië. Onthullend was het laatste bezoek van Obama aan koning Abdullah die hem de toegang tot het gezamenlijke diner ontzegde. Kennelijk had hij niet diep genoeg gebogen. Tegelijk realiseert men zich in dat land dat de geostrategische interesse voor het Midden Oosten in de V.S. met de schalievondsten “in eigen tuin” tanend is geworden. Kortom, ook deze ontwikkeling draagt allerminst bij tot een bestendige rol van de petrodollar. (Robert Broncel – Via GoudPortal)

19 reacties

 1. Voor mijn begrip: de Russen zullen intern toch zeker wel hun grondstoffen en energie in roebels aan de Russische industrie leveren? Of reikt de arm van de ongedekte petrodollar zover? Als nitwit op het gebied van beurs en grondstoffenmarkt dan ook maar deze vraag over de muur gooien: hoe zit dat eigenlijk met grondstoffen als goud, diamanten en bv uranium? Bedoel: het goedje zit in de aarde, onze aarde, maar naar ik begrijp zijn er eiganaren van de mijnen (De Beers, koninging van Engeland) of bedrijven (onze oranje profiteurs schijnen hun meerderheidsaandeel in Shell sneaky te hebben verdeeld zodat het totale belang minder in het oog valt) die eea delfen en te gelde maken. Dit riekt naar een manipulatief geheel a-la OPEC. Wat vindt de EU daarvan? Beetje kartel krijgt een watchdog aan zijn (of haar) kont immers.

  1. Als bijv. de Beers alle diamanten in haar bezit op de wereldmarkt zou dumpen, dan vraag ik me af of er nog wel een prijs voor diamant op de borden komt. Wat de meeste ‘grote jongens’ op dat soort gebieden doen, d.w.z. grondstoffen in het algemeen, is proberen een kunstmatige schaarste in stand te houden. Dat gaat zelfs op voor goud, want niemand weet precies hoeveel goud er werkelijk bovengronds ergens opgeslagen ligt. Het gaat natuurlijk veel minder op voor verbruiksgrondstoffen zoals bijv. olie en uranium, maar dat maakt ze niet minder belangrijk in het grote fiatgeld gebeuren.
   En ja, het is zeker een manipulatief geheel, maar dan wel gezien vanuit fiatgeld en niet vanuit de deelgebieden zoals goud, staatsobligaties, rentes enz. Alles is ondergeschikt aan de manipulatie van fiatgeld en vandaar dat ik de mening aanhang dat ook alleen de fiatmarkt gemanipuleerd wordt door gebruik te maken van alle mogelijke en onmogelijke constructies, die dan de indruk wekken dat alleen die deelmarkten gemanipuleerd worden. En zo wordt de aandacht van het hoofdmotief ‘fiatgeld’ afgeleid.
   Voor wat je opmerking rond Shell betreft neem ik aan dat de oprichtingsbewijzen bedoelt? De naam daarvan is mij even ontschoten, maar vroeger werden die gewoon vermeld bij de aandelen.

  2. Wat is dit voor onzin, die negatieve duimpjes? Ik stel een paar vragen waar Dick de moeite neemt zijn ideeen te delen. Kan iemand mij zeggen wat hier negatief aan is? Dan LEER ik er tenminste nog iets van…

    1. Zeik niet sickworld. It’s a sick world out there. Internationale handel in grondstoffen vindt plaats in $, DUS kan de VS met gratis geld importeren/consumeren, want er is een nimmer afnemende VRAAG naar $.

     Dat wij gewoon in euro’s ‘mogen’ betalen aan de pomp, ach, een marginale positie binnen de fiat voedselketen heeft nu eenmaal haar praktische zijde.

     Het ongedekte fractionele petrodollar feestje voor de happy few wordt afgebroken as we speak, getransformeerd naar een nieuw elitair ruilmiddel…. wellicht ‘backed by commodities’.

     Hedge accordingly.

     En een paasplusje om je humeur te pimpen.

 2. wat moeten we nog met die vieze olie troep.
  Het is, wat Win Kan al zei in zijn nieuwjaars conferance in 19.. ,nee dank u,wij gebruiken geen olie meer.

 3. De EU houdt de Oekraine aan de borst? Misschien maar hoe en waarom dan? Er is tot nu toe nog geen cent aan dit noodlijdende land gegeven. De bevolking in Oost Oekraine is reeds wakker geworden en willen niets, maar dan ook niets meer met het westen te maken hebben.
  De rest van de ontwikkelings landen volgen in snel tempo; men is die suprematie van de Petro dollar meer dan beu.

 4. En wat zullen de gevolgen zijn bij de pomp en voor de gasrekening indien de olie niet meer in Dollars wordt afgehandeld, maar in Roebels?

 5. Een zéér goed artikel over Het Grote Pump and Dump-plan van ‘De Elite’ met de USD :

  De euro in haar val meetrekkend natuurlijk.

  Waarschuwing voor de AIVD : Onderstaand artikel is NIET geschikt voor jullie, de facilitatoren van de Implosie van Binnenuit.
  Collaborateurs van de Globale Elite, zo gij wilt.

  Oftewel ‘landverraders’ volgens de definitie van de gewone man.

  http://vidrebel.wordpress.com/2014/04/17/bilderberg-2014-dollar-devaluation-on-the-agenda/

  1. Mooi stuk en buitengewoon interessant. Toch weer een paar dingen gelezen die ik niet wist of niet in die contaxt bekeken had. Maar toch zadelt het mij op met 1 vraag: Devaluatie van de wereldreservemunt Dollar tegenover wat?
   Hoe kan je een wereldreservemunt laten devalueren. Dat laat je niet devalueren, mar wat wel kan is; je verandert de regels van het spel en ik kan me niet voorstellen dat alle overige landen daar zomaar in toestemmen.

 6. Dit stukje tekst is erg belangrijk “Immers, geen markt – obligaties, aandelen, energie, edelmetaal en andere grondstoffen kent nog het mechanisme van vraag en aanbod waarvan de prijs de functie is. Alle prijzen worden à la het voormalige communistisch systeem van bovenaf gecontroleerd c.q. gemanipuleerd”

  ik denk niet dat in de geschiedenis op deze schaal op de vrije markt is geintervenieerd. Er zijn wel voorbeelden te vinden van vastgestelde prijzen voor consumenten goederen en dit liep altijd slecht af, denk aan de situatie in Chili voordat de dictator Pinochet de macht overnam. en ander voorbeeld is de soviet unie waar alles door een centrale regering werd vastgesteld, dit werkte ook niet, De huidige schaal waarop markten momenteel worden gemanipuleerd is absurd.

  de vastgestelde grondstoffenprijzen is en interessant onderwerp wat verdere uitdieping verdient omtrent de mogelijke gevolgen hiervan, maar vroeg of laat, de natuurlijke basisprincipes laten op termijn niet met zich sollen.

  (weet iemand toevallig de titel van een economieboek over soviet economie, dit werd gebruikt op de universiteit leiden bij het vak Russische economie, dit boek is een goede leidraad voor de huidige economische tijden)

 7. En de FED van America is de ”quantitavive easying” (geld drukken) langzaam aan het afbouwen .In november dit jaar wordt het helemaal nul ,dus….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: