De verschillende vormen van inflatie en deflatie

6

Via Nikolaos en Armstrongeconomics, hierbij de verschillende vormen van inflatie en deflatie. Ten eerste inflatie:

1. Valuta inflatie

Prijzen stijgen niet omdat de geldhoeveelheid wordt vergroot, maar omdat de waarde van de valuta op de wereldmarkt afneemt. Een voorbeeld is de G5 manipulatie van de dollar in 1985 (40% lager) hetgeen leidde tot de aandelencrash van 1987. De vlucht van kapitaal naar Japan die daarop volgde, creëerde een enorme bubbel die in 1990 barstte.

2. Concentratie van kapitaal in één sector

Als heel veel kapitaal zich concentreert in één sector, dan ontstaat er een bubbel. Dit kan een binnenlandse bubbel zijn (denk aan de Nederlandse huizenbubbel, Nikolaos) of een internationale bubbel die gepaard gaat met een stijgende valuta, zoals in Japan in 1989, of Amerika in 1929.

3. Stijging van de geldhoeveelheid

Dit is het theorieboek voorbeeld van inflatie, de geldhoeveelheid neemt sneller toe dan de groei van goederen en diensten, met prijsstijgingen in goederen en diensten tot gevolg. Zie ook deze grafiek.

4. Grondstoffen inflatie

Door een daling in de productie van grondstoffen ontstaat een sterke stijging van de prijs van die grondstoffen en gaan prijzen van producten omhoog. Een voorbeeld is het mislukken van oogsten door droogte of hitte, waardoor voedselprijzen sterk stijgen.

5. Omloopsnelheid neemt toe

Deze vorm van inflatie ontstaat als de geldhoeveelheid niet groeit, maar de omloopsnelheid van het geld neemt wel toe. Deze omloopsnelheid kan ook toenemen door het vergroten van hefbomen (= leningen). Momenteel neemt de omloopsnelheid van het geld in de Verengde Staten fors af.

6. Een combinatie van bovenstaande vormen

Ook deflatie kan zich op verschillende manieren manifesteren:

1. Daling van de geldhoeveelheid

Het theorieboek voorbeeld van deflatie, de geldhoeveelheid neemt af ten opzichte van de geproduceerde goederen en diensten, waardoor prijzen dalen.

2. Onvoldoende nieuw aanbod van geld tegenover een sterk gestegen vraag naar geld

Deze vorm van deflatie kan optreden in de volgende situaties:

  • De hoeveelheid extra gecreëerd geld is onvoldoende om de daling in de omloopsnelheid van geld op te vangen, zoals in de huidige crisis is gebeurd; QE 1, QE 2 en QE 3 zorgden niet voor inflatie, omdat deze extra geldhoeveelheid de contractie door ‘deleveraging’ niet opving.
  • De klassieke contractie tijdens een economische neergang, als risicovolle assets van de hand worden gedaan en cash wordt aangehouden.
  • Er is een vlucht naar kwaliteit, waardoor de extra vraag naar de valuta groter is dan het extra aanbod.
  • De groei van de geldhoeveelheid is kleiner dan de groei van de economie.
  • De groei van de geldhoeveelheid is kleiner dan de groei van de bevolking.

3. Contractie in beschikbaar kapitaal door stijgende kosten

Deze vorm van deflatie kan optreden in de volgende situaties:

  • Een plotseling forse prijsstijging, zoals de oliecrisis in de jaren 70, veroorzaakt door de OPEC, waardoor stagflatie optrad.
  • Een plotselinge verhoging in de belastingen, waardoor de omloopsnelheid van het geld afneemt.
  • Het in beslag nemen van financiële bezittingen, met als voorbeeld Cyprus (en wat gemeengoed dreigt te gaan worden).
  • Historische gedwongen leningen, bijvoorbeeld als bepaalde partijen gedwongen worden om grote hoeveelheden kapitaal in staatsobligaties aan te houden (Armstrong denkt dat we hier nog mee te maken zullen gaan krijgen, Nikolaos)

4. Het devalueren van een munt in een systeem met gouden/zilveren munten

Door de devaluatie treedt Gresham’s wet in werking, de oudere munten (die meer waard zijn) worden verzameld en niet meer uitgegeven, waardoor de geldhoeveelheid afneemt. Dit leidt gek genoeg tot binnenlandse prijsstijgingen vanwege de gedevalueerde nieuwe munt, terwijl er tegelijkertijd sprake is van deflatie omdat de totale geldhoeveelheid afneemt.

5. Het omvallen van een overheid en het geldsysteem

Door deze gebeurtenissen zal er een vlucht plaatsvinden naar tastbare assets buiten het bankensysteem, de enige manier om jezelf te beschermen tegen de transitie naar een nieuwe overheid en een nieuw geldsysteem. Normaal gesproken gaat dit gepaard met het in elkaar storten van het oude geldsysteem, waarbij de overheid haar eigen munt niet meer als betaalmiddel voor belastingen accepteert. Een voorbeeld daarvan is de ondergang van het Romeinse rijk.

6. Een combinatie van bovenstaande vormen’

Bron: armstrongeconomics.com