De ontwikkelingen op enige afstand gevolgd hebbend voortvloeiend uit een onverhoeds verkeersongeval, verdient het Griekse volk ons grootste respect na alles wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Het Griekse drama is maar op één manier op te lossen en dat is domweg door reële schuldsanering. Echter, met als implicatie dat dit dan ook voor de andere “knoflook”landen zou moeten gelden. Andere oplossingen zijn niet voorhanden. Maar welke politicus durft zulks den volke voor te houden, want zou niet “alles” worden terugbetaald? Kortom, een “Gordiaanse leugen”!

Waar de situatie in Griekenland intussen volledig uit de hand is gelopen, omdat men daar “ver boven z’n stand heeft geleefd”, wordt gemakshalve voorbij gegaan aan het feit dat “wullie” Europeanen, Amerikanen en Japanners natuurlijk geen haar beter af zijn af gezien de absurdistische wijze van verruiming van de geldhoeveelheid sinds de val van Lehman in 2008. Voorts wordt de Grieken verweten dat ze in corruptie zijn groot gebracht maar wat te denken van de jarenlange manipulaties en machinaties van alle internationale financiële markten? Om dat in perspectief te zetten zijn de Grieken daarbij vergeleken maar armzalige “amateurs” terwijl ze als “landje” wel de zwarte piet toegeschoven wordt!

Voorts wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat nagenoeg geen enkel euroland zich heeft gehouden aan de destijds in Maastricht gemaakte afspraak: geen hogere schuldquote dan 60% van het BNP. Bij mijn weten is Luxemburg de enige staat die zich keurig aan deze afspraak heeft weten te houden. Zo zit ons land boven de 70%, Duitsland boven de 80% en België boven de 100% en dan zijn we nog dicht bij huis. Bovendien wordt vergeten dat de ECB de rentedruk op deze schulden heeft weggenomen door de rente (prijs van het geld) gemakshalve te vernullificeren en grootschalig alle schuldpapier op te kopen. Hiermee wordt overduidelijk weergegeven dat we ons op een steeds sterker hellend eurovlak bevinden.

In alle opwinding blijkt de prijs van het goud of beter “de prijs van het fiatpapier” sinds begin vorige maand een nagenoeg rimpelloos beeld te vertonen. Dit in flagrante strijd met de uiterst dubieuze internationale en politieke ontwikkelingen en ook dit is niet van vandaag! Zou het goud anderzijds de pan uitrijzen dan zijn de rapen pas echt gaar. Immers, hiermee zou de internationale financieel/monetaire politiek haar deficit moeten erkennen en toegeven dat de strijd tegen het zogenaamd in stand houden van onze koopkracht als verloren dient te worden beschouwd. Zo lang evenwel het vertrouwen in het “fiduciaire” fiatpapier gehandhaafd blijft, kunnen ‘da boyz’ ad libitum hun gang blijven gaan met het manipuleren en machineren met het edelmetaal op “front loge”. .

Over nagenoeg de gehele breedte van de grondstoffensector wordt op de huidige prijsniveaus verlies geleden, niet in de laatste plaats waar het de goud- en zilverproductie betreft. Voor zilver geldt dat gezien de productieprijs van gemiddeld $21 per ounce in het bijzonder.

Opvallend genoeg komen de producenten hiertegen niet in opstand in de wetenschap dat ze van die zelfde overheid afhankelijk zijn waar het gaat om de landconcessies en voorschriften betreffende de productie. Stoppen met produceren is geen optie daar dit laatste bij een nieuwe opstart duurder blijkt dan doorwerken. Niettemin zal er zich op goed moment een ‘point of no return’ aftekenen. Of dit het prijsverloop zal beïnvloeden, dient te worden betwijfeld. Ondanks de stevige vraag vanuit China blijken er zich tot dusver op de fysieke markt nog geen tekorten voor te doen.

goud euiros

Volgens Egon von Greyerz van Matterhorn Asset Management in Zürich is de BIS (Bank of International Settlements) in Basel met alle hens intussen druk doende ‘a terrifying nightmare’ leidend tot een mondiale ‘full blown panic’ af te wenden. Dat heeft met name te maken met de derivaten bubbel. Alleen al de top 5 Amerikaanse banken hebben een ‘exposure’ van $247 biljoen (12 nullen). Het totaal aan uitstaande derivaten van alle banken ter wereld bedraagt ruim $600 biljoen ofwel een absurdistische 9 maal het mondiale bruto product. Aangezien er bij elke transactie altijd sprake van twee partijen is, dient dit cijfer weer te worden gehalveerd.

Anderzijds is dit ook weer de helft van het verhaal. Een paar jaar geleden veranderde de BIS de basis van de waardering van deze derivaten naar ‘value to maturity’. Hiermee werd de waarde van de uitstaande derivaten ‘overnight’ gehalveerd, zodat op basis van de oude waardering de resultante neerkomt op ca. $1.200 biljoen.

In dit kader wist de OCC (Office of the Comptroller of the Currency) te melden dat zich met name in het laatste kwartaal van 2014 een ‘massive increase’ aan derivatengroei had voorgedaan van $257 miljard naar maar liefst meer dan $4 biljoen in Q1 van dit jaar, waarvan 96% voor rekening van JPMorgan. Jawel! Hoewel niet is aangegeven welk deel goud en zilver hiervan uitmaakt, mag je aannemen dat dit aanzienlijk moet zijn geweest gezien de grootste zilveraankopen sinds de Hunt Brothers eind jaren ‘70. Uiteraard wordt dit aandeel niet bekend gemaakt. Wel maakt dit duidelijk dat de banken op een ‘pile of positions’ zitten die garant staat voor een ongemeen sterke ‘tectonische’ beweging op de commodity markten. Deze derivaten bubbel zal naar verwachting niet als lont in dit kruitvat ontvlammen maar veeleer blijken als “een deeltjesversneller” te werken De verwachting luidt dat de eerste ‘rumblings’ zich reeds in de loop van dit jaar zullen aankondigen.

Om dat te voorkomen zullen de centrale banken “geïnspireerd” door de BIS eendrachtig nogmaals een wanhopige poging in het werk stellen zoveel mogelijk papier bij te drukken. Dat daarmee alle financiële markten in de klucht tot de grootste speelbal aller tijden worden gebombardeerd, speelt geen enkele rol meer. Voor de vraag wat dit betekent voor het edelmetaal moet je in China zijn. Daar wordt al sinds 2009 met man en macht gewerkt om de goudvoorraad op maximale “oorlogssterkte” te brengen.

Hoewel de schattingen uiteenlopen, mag worden uitgegaan van een fysieke reserve van 5.000 à 6.000 ton en een mijnbouwreserve van ca. 9.000 ton (Koos Jansen). Zolang de Chinezen aan het sprokkelen zijn, blijft het ook hun belang de prijs van het goud zo laag mogelijk te houden om straks het koopkrachtverlies van hun enorme voorraad Amerikaans staatspapier ten maximale gecompenseerd te zien.

De combinatie van de snel groeiende mondiale financieel/economische instabiliteit in samenhang met de gigantische derivaten exposure maakt de situatie meer dan explosief. Wordt vervolgd!

Robert Broncel          

40 reacties

 1. Mooi artikel. Dat ‘wordt vervolgd’ sluit ook leuk aan op de vele soapserie’s, maar ook aan soapserie’s komt eens een eind. En of dat nu een keppeltjes’ serie is of één van aluhoedjes maakt weinig verschil. Het systeem gaat veranderen, hoe dan ook. Ik zou haast willen zeggen: ‘Het onmogelijke doen we direct, wonderen duren wat langer’.

  1. Blijkbaar is het dus allemaal achteraf gezien een groot toneelstuk geweest.

   Maar 1 ding is duidelijk gebleken: het maakt geen snars meer uit wat het volk wil.
   Die illusie ligt aan diggelen, dat is nu compleet bewezen.

   1. @ Madman. Ja, zo zou je dat zeker kunnen noemen, een toneelstuk. Wat is nu precies het verschil tussen de vorige regeringen in Griekenland en de huidige als het aankomt op het terugdringen van de austerity maatregelen en de schuldenlast? Ze spreken daar al zo lang over. Ik zou het niet eens goed weten. Jij misschien wel? Mij schijnt het toe dat de deal voor de Grieken steeds slechter wordt i.p.v. beter en bedragen en politieke inzet steeds hoger, ondanks alle beloften van Tsipras en het referendum. Hoewel ik een stille hoop had dat het nu eindelijk tot een definitieve breuk zou komen tussen EU en Griekenland.
    Het enige wat ik zie is dat de EU de termijn voor het terugbetalen van Griekse schulden steeds langer maakt. Nu al iets van 30 jaar, als ik het goed begrepen heb. Denken ze nu daarmee de Euro daarmee veilig gesteld te hebben voor dezelfde tijdsduur? Het begint daar wel op te lijken.
    Doe daar ook nog eens bij de berichtgeving van de MSM en het alternatieve circuit en je kunt al op helemaal niets meer staat maken. Dus wacht ik voorlopig maar af, wat ze in Brussel gaan brouwen. Misschien dat we maandag meer weten, maar daar zou ik maar niet op rekenen. En och ja, wat is nou 50 miljard aan nieuwe leningen als we blijven volharden in hetzelfde systeem?

    1. Ja,Dick, het is bar en bijna ongelofelijk wat er allemaal gebeurt. En wat je zeg, wat moet je nou nog geloven van wat je leest en ziet.
     Afwachten maar idd…

     1. Ha die Bertus, jij bedoelt zeker zoiets als het aloude verhaal – en ik zou niet eens precies weten wie dat geschreven heeft (Plato misschien?) – waarin het Athene van ca. 12-13000 jaar geleden de Atlantiden (NATO?) versloeg. Volgens het verhaal ging het toen ook al om wereldheerschappij, hoewel de toenmalig bekende wereld een stuk kleiner was dan nu.

      Het zou zo maar kunnen, alleen toen was het een echte slachtpartij met wapens.

      Ik moet bij Plato wel een slag om de arm houden, omdat hij in de Critias en Timaeus, Solon aanhaalt die het verhaal hoorde van Egyptische priesters. Zie de link: https://en.wikipedia.org/wiki/Critias_(dialogue)

     2. Haha die Dick,de wereld is nog net zo groot als toen,alleen ziet hij er aan de oppervlakte wel wat anders uit.
      De link zegt wel iets,maar hoeft niet in deze vorm (meer) te zijn/worden.

    2. Dick, jij denkt nog steeds dat geld belangrijk is in dit hele Europese circus,niets is minder waar.
     Geld speelt in dit geheel een ondergeschikte rol,het is enkel een hulpmiddel om tot een einddoel te komen.
     Geld is er genoeg,of men zorgt dat er genoeg van komt.
     Geld heeft niet meer de functie en betekenis waar het in beginsel voor ontworpen is.
     Geld is er nu voor recalcitrante landen om in de pas te gaan lopen en machtsverdeling,net als snoepjes en koekjes voor dreinende en lastige kinderen.
     Als geld eenmaal z’n huidige functie als zoethoudertje en pleister op de wond verliest,dan wordt het pas menens en barst de strijd echt los.

     1. Als je nou een zinnige vraag hebt, Bertus, stel die dan, maar ga mij niet vertellen wat ik denk. Wie weet krijg je dan een antwoord.
      Vertel jij me nou eerst maar eens wat geld was, waarom het ontstaan is, en tot wat het nu geworden is. Misschien dat je daar eens zou moeten beginnen. Hou daarbij wel in de gaten dat fiatgeld en geld niet hetzelfde is en kijk ook eens waarom dat zo is.

     2. Beste Dick,

      Ik hoef jou geen zinnige vraag te stellen,ik heb een zinnige mening die ik verkondig.
      Wat geld is en hoe het wordt gebruikt heb ik zeer duidelijk uitgelegd.

      “Wie weet krijg je dan een antwoord”.

      Wat is dit voor onzin redenatie of domme brutaliteit reactie?
      Wat je weten wil staat in mijn reactie,als je me ergens naar vraagt,meer wilt weten,kan je me dat op een fatsoenlijke,waardige manier vragen.
      Ik ga domme,brutale individuen niet meer informatie en respons geven dan men waard is.
      Mijn kennis en gevoel is mij meer waard dan al het goud boven de grond.

   1. Leg eens uit Bertus, hoe je tot zo’n vreemde opmerking komt? Die keppeltjes zijn het spel gebracht door KTM met zijn nimmer aflatende K-verhaaltjes onder het artikel van TTIP, als het tenminste daarom gaat.

    1. Het was een gevoel dat bij me boven kwam Dick,bedoel er niets negatiefs mee.
     Ik kan wel de verkeerde ingeving hebben gekregen.
     Was maar gewoon een vraag.

     1. Met ingevingen alleen kom je er niet. Het zal ook nog eens onderbouwd moeten worden. Dat die ingeving wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van een onderbouwing, wil ik niet uitsluiten. Uiteindelijk heeft Newton het ook die manier gedaan als je de prachtige verhalen over de appel leest. Als je daarentegen de Principia leest, dan staat er wel wat anders.
      Wat me opvalt is dat je de laatste tijd aardig op oorlogspad bent, of vergis ik me daarin.
      Ik vond je vraag in ieder geval tendentieus, zoals dat zo mooi heet.

     2. Nee Dick,ik ben zeker niet op het oorlogspad,maar heb wel vaak het hart op de tong.
      Soms wel iets te snel.
      Net als bij Newton,kwam zijn ontdekking ook op een “eenvoudige” manier tot stand,door een ingeving en door wijd open te staan om iets te willen doorgronden volgens natuurlijke wetgeving.
      Zo kwam Einstein ook achter veel ontdekkingen.
      Zij kwamen tot grote ontdekkingen omdat zij langer over vraagstukken nadachten en er hun ziel en gevoel inlegden.
      Ik wil me zeker niet gelijkstellen met voornoemde wetenschappers,maar wil mezelf ook niet minder waarderen dan ik waard ben.
      Als er een tendens in mijn vraagstelling zit,dan hoop ik dat deze eerlijk is en in de goede richting beweegt.
      Maar,ik reageer ook wel eens vanuit emotie,ik lijk net een mens haha.
      Ik kan en wil ook nog veel leren,maar wil ook kennis delen met een ander,voor wie er in geïnteresseerd is.
      En daar gaat het om,elkaar vrijblijvend naar een hoger bewust niveau te brengen.
      Hersencellen hebben we allen genoeg en doet alleen maar dienst als harde schijf,hoewel het verstand soms zeer nuttig is,wil het je toch vaak op cruciale momenten op het verkeerde been zetten middels zijn opslag.
      Mijn intentie is,om een positieve bijdrage te leveren aan het wakker maken van ons persoonlijke bewustzijn,dat al een paar duizend jaar onderdrukt en verminkt is geworden.
      Nou jij je zin Dick,je hebt me weer uitgelokt tot een pagina tekst,maar ik vind het mooi dat we elkaar hier op een oprechte manier kunnen benaderen.

 2. Goed artikel Robert. De volgende fase zullen we eind dit jaar ingaan (rond 1 oktober). Schulden zullen hoogstwaarschijnlijk op grote schaal moeten worden kwijtgescholden, wat ook onderdeel is van het Bijbelse Shemitah-patroon. Hoe dan ook gaan we dus een heftige deflatoire periode tegemoet en zal de prijs van goud en zilver met man en macht in toom worden gehouden of zelfs naar beneden gedrukt, maar dan weten wij biflaten/”aluhoedjes” in ieder geval dat we onze fiatpapiertjes zsm moeten omruilen!

 3. Wordt vervolgd… heheh, dat ken je wel zegge. Goed artikel. De ‘lender of last resort’ zit inmiddels tot aan de knietjes in drijfzand, voorzover ik heb begrepen. Inderdaad Biflatie, het wachten is op een astronomische wereldwijd gecoordineerde QE. En een tekort aan fysiek zilver. Debt jubilee en gedekt geld, of terug naar de middeleeuwen.

  1. het hele probleem is dat het noorden onbeperkt producten heeft verkocht aan het zuiden in ruil voor schuldbewijzen, deze schuldbewijzen kunnen nooit worden omgezet in een voldoende tegenprestatie omdat het zuiden per definitie minder verkoopt of kwalitatieve diensten levert aan het noorden, de vorderingen die het noorden op het zuiden heeft komen nooit meer in evenwicht. het geld is per definitie weg, we kunnen de vorderingen leuk in de boekhouding laten staan maar waarom? als je als marktkoopman je appels aan een junk meegeeft in ruil voor de belofte dat hij het ooit betaald, denk je dat die marktkoopman volgend jaar nog bestaat? politici begrijpen niets van economie en zaken doen. één ding moet ik de mogelijke toekomstige presidentskandidaat van de VS, Trump nageven, hij snapt hoe je een bedrijf moet leiden en hoe je het financieel laat presteren. hij is de enige presidentskandidaat die ik ooit heb horen zeggen dat als je handel drijft met het buitenland er een mate van wederkerigheid moet zijn. als China verkoopt aan de VS dan moet China ook producten kopen in de VS, lijkt mij logisch.
   Mijn deprimerende conclusie, Europa is afgelopen, in 15 jaar tijd zijn we door een groepje zeer incompatibele mislukte idealisten met een ww2 trauma de afgrond in gedirigeerd. Op een bepaald ogenblik zullen deze geestgestoorden zo wanhopig zijn dat ze een oorlog tegen een zelf gecreëerde vijand nodig hebben om een reset ‘met schone handen’ te rechtvaardigen. Van mij mogen ze branden in de ***. (laatste zin mag indien gewenst worden weggecensureerd)

  1. De bankensector van Luxemburg is enorm, in verhouding tot haar bbp. Als shit gaat schuiven is Luxemburg het bokje. Finance in de Lage Landen is overigens ook geen kattepis….

   Margin handel in aandelen gezien?

   http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/07/margin%20debt%20china.jpg

   Altijd leuk als massaal wordt ingekocht op de top, met je eigen aandelenportefeuille als onderpand. Die Chinezen houden wel van een gokje.

   Ho Li Fuk…

   Heheh…

    1. Voor jou heb ik ook een cadeautje, noorderling.

     The thing that Greece has going for it is a relatively warm climate and a history of doing well with relatively little supplemental energy. Ancient Greece was known for its philosophy, literature and theatre, music and dance, science and technology, and art and architecture. Northern Europe, because of its cold climate, was not able to do very much until it added peat moss and coal as supplemental energy. Once these cheap supplemental energies were added, Northern Europe was able to industrialize, while Southern Europe lagged behind. If we are running into obstacles now with respect to fossil fuels, perhaps the advantage will again go back to people who live in warm enough climates that they can mostly live without supplemental energy.

     http://ourfiniteworld.com/2015/07/08/what-greece-cyprus-and-puerto-rico-have-in-common/

     KTM lacht zich rot in z’n zwembadje als ‘ie dit leest.

     1. Het boerderijtje waar ik woon was er al rond 1870, voor de industriele revolutie. Hout als warmtebron, zoals nu nog steeds. Verder leefden de mensen een eenvoudig ,zelfvoorzienend leven, waar ik ook zo veel mogelijk aan werk. Meer hoeft nl. niet voor mij.

      Haha, wat wel grappig is , is een blijkbare noodzaak tot afkraken/belachelijk maken en doemverhalen vertellen. Dat moet toch ergens een oorzaak hebben….afgunst is niet goed voor je karma 🙂 🙂 maar wel besmettelijk lijkt het 🙂 🙂 niet alleen op biflatie trouwens.

     2. Niets dan respect voor je mm. Doe je ding, het artikel geeft alleen weer wat het effect is van een ‘energy surplus’ op de wereld.

     3. Och houtskool,bedankt, idd alles is op dit moment meer nemen dan de bronnen kunnen geven. En waarom? Om te proberen de innerlijke armoede op te vullen met uiterlijke requisieten. Eindeloos verloren weg, op weg naar het punt van autocorrectie.

     4. Allemaal op weg naar niets. Dat was het Simplistisch Verbond nietwaar? Op zoek naar je innerlijke zelf?

     5. Zoiets denk ik… of in ieder geval op zoek in de geest ipv de eindeloze materie verzamel drift. Uiteindelijk komt daarvandaan de intentie tot elke fysieke actie, dus is het niet verkeerd daar eens te kijken, is mijn idee.

     6. Wat betekent die innerlijke zelf dan voor jou persoonlijk vertaald?

     7. Hallo Dick,

      Ben je plotseling niet meer bereid om te antwoorden op mijn reactie?
      Was dit vanwege een aardse irritatie,of omdat je een lege reactie gaf.

     8. Sommige zaken blijven bij mij privé, Bertus. En het was tot op zekere hoogte best een lege reactie. Een verwijzing naar Koot en de Bie met hun onnavolgbare stuk over het Simplistisch Verbond met hun liedje ‘Zoek jezelf’. Zelf zie ik dat eerder als humor met een spiegel, maar sommigen, zoals jij dus, nemen het Simplistisch Verbond dus heel serieus, naar het nu blijkt. Je gaat van mij dus geen antwoord op de vraag ‘wat die innerlijke zelf voor mijzelf betekent’ krijgen.

     9. Beste Dick,
      Ten eerste,heb ik nergens hier verwezen naar het Simplistisch Verbond.
      Ten tweede,was jouw vorige reactie niet aan mij gericht,een onderwerp waar ik geen deel van uitmaakte.
      Ik vond het S.V altijd een heel leuk komisch gekscherend programma,waarbij de vinger maatschappelijk op de zere plek werd gelegd,maar niet meer dan dat.
      Dus jouw motivatie om mij een etiket op te plakken is mij volstrekt onduidelijk.
      Voordat jij mij het juiste etiket wilt op plakken,zal je toch eerst je onderbewustzijn moeten activeren en dan is het etiket al weer verouderd.

 4. Een prima samenvatting en beschouwing over het afgelopen half jaar,wat er aan artikelen en reacties is voorbij gekomen.
  Het blijkt achteraf toch allemaal niet zo moeilijk te doorzien.
  Nu nog vooraf goede inzichten maken.
  Als de intenties er zijn,komt het allemaal vanzelf in orde.

 5. Er is totaal geen sprake van een “onverhoeds verkeersongeval”.
  Hier is sprake van een grote misvatting/interpretatie.

 6. De emotionele en mentale gekte neemt gaandeweg steeds omvangrijker vormen aan.
  Wat heeft nu meer waarde: geld,obligaties,pensioen,eigendom,zilver,goud,diamanten,kunst, of het leven van een kind,mens,natuur,zuiver geweten en intenties.
  De manier van redeneren bij veel mensen deugt nog steeds niet.
  Hoeveel mensen,zijn zich bewust wat er in hun directe kring mis is,alvorens zich druk te maken over andere landen en economische vraagstukken.
  Men hoeft dit niet in de openbaarheid te brengen,maar kijkt u eens goed en lang genoeg in de spiegel dagelijks.
  Het verdringen/verstoppen van eigen gebreken,tekortkomingen,doet mensen hun nare onderbuik gevoelens af reageren op externe zaken en personen.
  De mens mag eigenwijs,zelfzuchtig en gewelddadig zijn,daarom loopt hij ook op deze aarde rond,om te leren.
  Een mens heeft net zo veel angst en onbalans als hij geld en bezit heeft.

 7. Het menselijk IQ ligt gem op 90, min op 50 en max op 135.
  deze gem zeggen mij niet zo veel,iemand met een gem van 50 ,kan een veel hoger gevoel en universeel vermogen hebben dan iemand met een 135 IQ.
  En zo komen aardse menselijke waarden weer niet zo rotsvast te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: