Debat over de Crash van 2010 en de ondergang van het kapitalisme

5

De economische crisis is nog niet écht begonnen, zal rampzalige gevolgen hebben en kan het einde van het kapitalisme betekenen. Dat is de strekking van De crash van 2010, een spraakmakend, naar het Nederlands vertaald boek van de Spaanse gerenommeerde econoom Santiago Niño-Becerra. Het boek is recent uitgebracht en is de aanleiding voor het debat op 6 oktober over de aard en gevolgen van de huidige economische crisis.

In De crash van 2010 beargumenteert Niño-Becerra dat de crisis eind 2010 pas werkelijk zal losbarsten en dat we staan voor een systeemcrisis die langdurig zal zijn. Een aantal gerenommeerde experts zal zijn licht laten schijnen over de inhoud van het boek, de huidige economische situatie en de ongewisse toekomst: Willem Middelkoop (financieel economisch journalist en auteur van ‘Als de Dollar valt’), Ronald Plasterk (financieel woordvoerder van de PvdA), Ewald Engelen (hoogleraar financiele geografie aan de UvA en columnist van De Groene Amsterdammer) en Sander Tideman (voormalig bankier ABN AMRO en auteur van ‘Mind over matter’ waarin hij de vraagt stelt of onze economie, met de nadruk op groei, consumptie  en concurrentie, wel uitgerust is om de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan). Het debat zal worden geleid door Jan Tromp, redacteur van de Volkskrant en presentator van het VARA actualiteitenprogramma Uitgesproken.

Datum: Woensdag 6 oktober
Plaats: Lux Nijmegen
Aanvang: 20.00 uur
Entree: €5,00


Al in 2006 – op het toppunt van de beurseuforie – had Niño-Becerra, hoogleraar economische structuur aan de universiteit Ramon Llull te Barcelona als een van de weinige deskundigen de moed om aan te kondigen wat we nu beginnen te vermoeden. Dat de jaren van voorspoed voorbij zijn. Niet omdat hij helderziend is, maar omdat hij jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de structuur en de evolutie van de wereldeconomie. Zijn conclusie: we staan voor onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen, want het kapitalistische systeem raakt uitgeput. 
De eerste Spaanstalige editie van De Crash van 2010 verscheen in maart 2009 en is in Spanje een bestseller. Ook het Nederlandse en Vlaamse publiek blijkt zeer geboeid door de zienswijze van Niño-Becerra.

Meer informatie op de website van De Crash van 2010.