DeFi (Decentralized Finance) is een hot topic in de crypto-wereld. In dit artikel zal uitgelegd worden waarom. Om duidelijk te maken wat Decentralized Finance is zal allereerst besproken worden hoe traditionele, gecentraliseerde, financiële markten werken. Daarna zal uitgelegd worden hoe DeFi-markten werken. Zo zal duidelijk worden dat op DeFi-markten de manier waarop vraag naar, en aanbod van financiële producten samenkomen wezenlijk anders is dan op traditionele financiële markten. Tenslotte zullen de DeFi-tokens Compound en KNC kort uitgelicht worden.

Defi crypto

Traditionele financiële markten

Traditionele financiële markten zijn gecentraliseerd en maken gebruik van intermediairs als banken om vraag naar en aanbod van financiële producten bij elkaar te brengen. Deze intermediairs brengen voor deze bemiddeling normaalgesproken hoge bedragen in rekening, zeker als het internationale transacties betreft. Daarnaast is het handelen van deze intermediairs vaak weinig transparant en schiet het toezicht op hun handelen vaak tekort. Als goed voorbeeld hiervan kan de bankencrisis in 2009 dienen.

Een ander kenmerk van traditionele financiële markten is dat deze centraal gereguleerd worden door centrale banken. Verder is bij traditionele, centraal gereguleerde, financiële markten van belang dat mensen vertrouwen hebben in de personen die het voor het zeggen hebben bij de intermediairs en centrale banken.

Decentralized Finance-markten

Decentralized Finance bestaat sinds 2015, en bouwt voort op de blockchain-technologie waar crypto-valuta op gebaseerd zijn. Blockchain-technologie bestaat sinds 2009. Deze feiten zijn een goede weergave van het feit dat ontwikkelingen in de financiële wereld snel gaan sinds de komst van het internet.

Decentralized Finance maakt gebruik van zogenaamde Smart Contracts. Deze Smart Contracts worden als het ware bovenop de blockchain geplaatst, om zo het tot stand komen van financiële overeenkomsten tussen twee partijen te automatiseren. De term die hiervoor wordt gebruikt is ‘Lego money’, doordat verschillende bouwstenen op elkaar geplaatst worden. Het is een geautomatiseerd proces, waardoor de noodzaak van een derde partij, zoals een traditionele bank, komt te vervallen. Vertrouwen in een derde partij is daarom ook niet nodig. Je vertrouwt op technologie in plaats van op een bemiddelende partij. Verder is de werking van DeFi-markten volledig transparant, omdat alles wat op de blockchain, en door het gebruiken van Smart Contracts gebeurt, openbaar is.

Belangrijk om te vermelden is dat bij Decentralized Finance alle transacties te herleiden zijn tot crypto-valuta. DeFi-markten brengen in essentie vraag naar en aanbod van crypto-valuta bij elkaar. Er worden zogenaamde DeFi-tokens gebruikt om deze handel in crypto-valuta mogelijk te maken. Verderop in dit artikel wordt uitgelegd hoe DeFi-tokens in de praktijk werken.

Meest voorkomende toepassing van Decentralized Finance op dit moment zijn crypto-leningen. De ene partij leent een crypto-valuta uit aan de andere partij. De ene partij ontvangt hiervoor rente, de andere partij betaalt rente. Veel andere toepassingen van DeFi zijn er op dit moment nog niet. Experts echter stellen dat naarmate de DeFi-markt volwassener wordt, het mogelijk zal worden steeds meer financiële overeenkomsten tussen slechts 2 partijen mogelijk te maken, door gebruik te maken van dit geautomatiseerde proces. Op een dergelijke manier zal er steeds minder noodzaak zijn om een derde partij te betrekken bij het afsluiten van complexe financiële overeenkomsten.

DeFi-tokens Compound en KNC

Zoals aangegeven zijn leningen in crypto-valuta op dit moment de meest voorkomende toepassing van Decentralized Finance. Via de platformen van Compound en KNC worden leningen in crypto-valuta aangeboden. Goed om te vermelden is dat Compound en KNC zich qua handelsvolume in de top 20 van DeFi-platformen bevinden. Hieronder volgt een bespreking van beide platformen, en zal uitgelegd worden waarvoor de Compound en KNC-tokens gebruikt worden.

Compound is een platform waarop bezitters van crypto-valuta deze valuta aan kunnen bieden als lening. Hiervoor ontvangen ze rente. Diegenen die deze crypto-valuta willen lenen betalen daarvoor rente. Deze rente wordt geautomatiseerd vastgesteld door een algoritme, wat hiervoor speciaal ontwikkeld is. Als de vraag naar een bepaalde crypto-valutalening stijgt past het algoritme automatisch de rente aan naar boven.

Compound-tokens vertegenwoordigen het bedrag aan crypto-valuta wat een gebruiker uitleent of leent. De rente die verdiend en betaald wordt wordt ook in Compound-tokens uitgedrukt. Verder vertegenwoordigen Compound-tokens de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de koers van het platform. Als je minstens 1% van de totale hoeveelheid Compound-tokens in je bezit hebt mag je meebeslissen over eventuele (technische) aanpassingen aan het platform. Zo wordt ervoor gezorgd dat de gebruikers van het platform de toekomst van het platform bepalen, in plaats van dat een centrale partij te veel invloed krijgt op de koers van het platform.

Ook het KNC-platform maakt het uitlenen en lenen van crypto-valuta mogelijk. KNC staat voor Kyber Network Crystals. Het platform maakt gebruik van KNC-tokens. De KNC-tokens hebben een vergelijkbare functie als het Compound-token.

Decentralized Finance, conclusie

Geschiedenis heeft uitgewezen dat de ene innovatie voortbouwt op de andere. Decentralized Finance vormt hierop geen uitzondering. Het kan daarom als logisch omschreven worden dat Smart Contracts ontwikkeld zijn, die als het ware op de blockchain geplaatst worden, leidend tot steeds geavanceerdere financiële producten. En hoewel de DeFi-industrie nog in de kinderschoenen staat, heeft deze industrie de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. Veel analisten voorspellen dat deze industrie steeds volwassener zal worden, en dat op termijn steeds meer financiële producten afgenomen kunnen worden door DeFi-technologie te gebruiken.

Dit zou betekenen dat er in de toekomst voor het afsluiten van steeds meer financiële overeenkomsten geen derde partij meer nodig zal zijn. De Blockchain, en Smart Contract-technologie zouden dan de rol van deze derde partij overnemen. Dit zou gepaard gaan met grotere  transparantie en lagere kosten voor de betrokken partijen. Alle reden om de ontwikkelingen rond DeFi met interesse te blijven volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: