Is deflatie iets om schrik voor het hebben?

7

economicsAls overheid – eender welke – is deflatie zeker iets om te vrezen.  Letterlijk betekent dit de krimp van de geldhoeveelheid.  Nu zult u zeggen : dat is toch zeker niet aan de orde want alle grote overheden – Verenigde Staten, Japan en de EU – drukken geld bij als gek.  En toch…het is hun grootste schrik, dat waar ze ’s nachts zwetend van wakker worden.  Wij als burgers zien dit gevaar niet maar hoeven het ook helemaal niet te vrezen want het zou betekenen lagere prijzen.  Een economie kan alleen maar groeien door meer bestedingen, meer uitvoer, meer consumentenuitgaven.  Wanneer de prijzen van allerhande in dalende trend gaan zullen consumenten en investeerders hun uitgaven uitstellen in de zin van “morgen wordt alles toch goedkoper”.  Maar dan heb je de poppetjes wel aan het dansen; een Japan-scenario zoals van 1989 tot 2013 zien overheden heel ongaarne komen, terwijl het voor de burger dan net fijn wordt.

Nu al deflatie om ons heen

Met een extreem lage inflatie van 0,7 % voor de eurozone, ver onder de doelstelling van de ECB, dreigt er inderdaad deflatie voor dit continent indien de groei niet vlug aantrekt.  Binnen de grenzen van Europa hebben Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus nu al te maken met de gevolgen.  Voor wie veel schulden heeft – en genoemde landen zijn inderdaad de grootste probleemlanden – is deflatie dramatisch. De schuld vergroot er a.h.w. door.  Bij inflatie daarentegen wordt die schuld bij wijze van spreken “opgegeten”.  Een in de draaikolk van deflatie beland, cf. Japan en de periode van de Grote Depressie in de jaren ’30, is het heel moeilijk daar nog uit te raken.  Nederland kende reeds deflatie in 1987 door de sterke daling van de olieprijs en in 1936 aan het eind van die Grote Depressie.