(door Gerrit Welbergen) De term ‘globalisering’ of ‘mondialisering’ valt geregeld in mijn opiniestukjes. Het is een woord waar ik langzaamaan een hekel aan krijg. Het doet mij denken aan iets groots, iets werelds. In Wikipedia staat de volgende omschrijving: ‘Mondialisering is een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie, met als centraal kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling, waarbij productielijnen over de wereld worden gespreid die gedreven worden door de informatie- en communicatietechnologie en door internationale handel.’

Doorgeschoten

Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die anders denken dan ik, of beter gezegd, ik wil hopen dat deze mensen bestaan. Het zou verrekte saai zijn op deze aardkloot als we het intens met elkaar eens zouden zijn. In ieder geval denk ik dat we met de globalisering zijn doorgeschoten.

Waar is de moraal

We profiteren op bijna onethische wijze van de voordelen, zoals de goedkope producten uit de opkomende economieën die worden gefabriceerd door goedkope arbeidskrachten. We hebben profijt van de politieke integratie waardoor grootschalige conflicten op afstand worden gehouden. Er is de culturele integratie, waardoor we een kleurrijk polderlandje zijn geworden. We profiteren van het verspreiden van ‘vuile’ productielijnen over de ontwikkelingslanden waardoor wij netjes schone handjes houden. En wat te denken van de open grenzen en de vele verdragen die wereldwijd zijn afgesloten om een veilige wereld te realiseren onder toezicht van de VN. En daarmee een “eerlijke handel” te creëren onder toezicht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Kortom, globalisering heeft de mensheid welvaart en welzijn gebracht. Althans in grote lijnen.

De overgang

Echter begin in mijn verhaal met de opmerking dat ik een hekel heb gekregen aan het woord “globalisering.” Zoals in veel wereldse zaken kleven er ook nadelen aan de voordelen. Als fan van Johan Cruijff vergeet ik zijn mooie uitspraken niet(elk voordeel heb z’n nadeel). De ideologen onder ons zullen de nadelen van globalisering zeker weten op te noemen. Zelf voel ik mij meer een socioloog en vanuit die denkwijze trek ik mijn conclusies. Ik denk dat het hele proces van wereldwijde economische integratie generatie overstijgend is en als zodanig in onze moderne technologische samenleving niet valt te stoppen. Maar altijd treden er (gelukkig?) vertragingen en verstoringen op in een proces wat van externe factoren afhankelijk is.

Correctie

Soms is een correctie nodig en wordt zelfs een stapje terug gezet in de tijd. Dan wordt de klok even terug gedraaid en beginnen we ergens opnieuw. In de menselijke historie is gelukkig nog nooit de klok echt stil gezet maar alleen de tijd een stukje terug gedraaid. Het zijn de ups en de downs, of zo u wilt, de 7 vette en de 7 magere jaren. Na voorspoed volgt tegenspoed. We geraken nu in het tijdvak van de overgang. Een overgang die anders verloopt dan in de voorgaande eeuwen van het menselijke bestaan. Tuurlijk, alles is anders in deze 21ste eeuw.

Techreuzen grepen de macht

In het globaliseringsproces van de laatste decennia zijn op grote schaal reusachtige concerns ontstaan die zich wereldwijd hebben gevestigd. Deze grote multinationale bedrijven hebben met de globalisering de macht gegrepen en zijn zo groot gekapitaliseerd dat daarmee politieke invloed kan worden ‘gekocht.’ Dat gebeurt op slinkse wijze met o.a. fiscale voordelen. Deze machtige beursgenoteerde reuzen profiteren van snelle nieuwe technologieën en hebben met de snelheid van het licht hun invloed over onze aardkloot weten te bemachtigen. Als je weet dat onze aardbol 4,6 miljard jaar bestaat en multinationale bedrijven als Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet(Google) en nog veel meer zich hebben ontwikkeld tot machtige concerns in een tijdbestek van soms niet eens een decennium dan is dat verontrustend snel.

Verhouding is zoek

We leven in een tijdvak van de ICT-revolutie waarbij de Techbedrijven op slimme wijze de macht hebben gegrepen, en dat mondiaal. Wij, het simpele aardklootjesvolk, zouden ons af kunnen vragen of deze snelle ontwikkeling wenselijk is. De verhouding tussen de factor menselijk geluk en de factor kapitaal is zoek.

Met dank aan centrale banken

In het huidige globaliseringsproces is dit een gevaarlijke ontwikkeling die nu gekeerd lijkt te worden. Gelukkig is niet iedereen voor Netflix in slaap gevallen. De verstoring zie je al ontstaan door de enorme onbalans die is ontstaan door de verdeling van het wereldwijde kapitaal. In het almachtige globaliseringsproces is de aardklootbewoner als individu buitenspel gezet. Het mondiale kapitaal is via de financiële markten als een magneet aangetrokken door de beursgenoteerde multinationals. Centrale banken schoten te hulp door met renteverlaging en monetaire stimulering het geld goedkoop te maken waardoor beursgenoteerde bedrijven met geleend geld volop eigen aandelen in konden kopen ten faveure van het dividend van hun beleggers. Mondiaal is de superrijke elite de bezitter van het kapitaal. Dat is dus de bekende onbalans. Vorig jaar bezaten 26 superrijken evenveel als de armste helft van de mensheid, oftewel 3,8 miljard mensen (cijfers van de Wereldbank).

Onrust ondergraaft globalisering

Mijn conclusie is dat we met de ingezette déglobalisering terecht komen in een ‘race to the bottom.’ Het grote geld van centrale banken blijft rondzingen binnen de elite, de superrijken der aarde. De enorme inkomensverschillen tussen de 10 procent superrijken der aarde en de 90 procent daar onder gaan zich wreken. Centrale banken zien nu het gevaar van escalatie(revolutie?) en roepen luidkeels dat regeringen wat moeten doen met fiscale stimuleringen. Logisch, hun munitie is op en hun eigen bankiers komen in opstand tegen de negatieve rentetarieven. Dus moeten overheden met belastingverlagingen het aardklootjesvolk tegemoet komen, want het ‘gepeupel’ wordt onrustig en dat gaat ontaarden in déglobalisering (kleine woordspeling). Dus raakt het globaliseringsproces verstoord. Er zijn duidelijke signalen.

Populisme

De opkomst van populistische partijen zegt in feite alles. Kijk naar de onrust in Frankrijk die er wel degelijk is maar geen media-aandacht meer krijgt door slim ingrijpen van Macron. Kijk naar de onrust in de metropool Hong Kong en kijk naar de sterke opkomst van de AfD in Duitsland. In Brandenburg en Saksen, de beide voormalige Oost-Duitse deelstaten, heeft Alternative für Deutschland (AfD) kans de grootste partij te worden bij de deelstaatverkiezingen op 1 september.

Terug naar kleinschaligheid

De onvrede over o.a. immigratie en inkomensongelijkheid begint flink de kop op te steken om ons heen. Precies daar waar de economische groei in voornamelijk de middenklasse tot stilstand is gekomen. Ons kleine polderlandje loopt vaak wat achteraan als het gaat om economische ontwikkeling en daarmee ook de achteruitgang. Maar déglobalisering trekt uiteindelijk ook ons mee in de misère. We gaan een stapje terug in de tijd. Terug van grootschaligheid naar kleinschaligheid. Terug naar ons eigen MKB. Weer aandacht voor de (kleine) middenstander en de middenklasse. Uithuilen en opnieuw beginnen.  Heel toevallig komt tijdens schrijven van dit artikel het bericht online dat Hudson’s Bay al zijn 16 grote warenhuizen in NL sluit. Meer dan 1400 medewerkers op de keien. Geen faillissement dus maar een pure misrekening van het grootkapitaal. Duidelijk één van de signalen dat we terug moeten naar kleinschalige winkelmodellen.

Waar ligt de echte trigger

Echter verloopt een mondiaal verstoringsproces nooit zonder slag of stoot. We moeten lijdzaam afwachten en zien waar de trigger ligt. Is het Hong Kong, is het China contra VS, is het de euro, is het de Deutsche Bank of zijn het die 100 slechte Europese banken? Of is het een totaal wantrouwen in centrale banken en systeembanken met de uiteindelijke val van een systeem, het failliete fiat geldsysteem. De tijd zal het leren.

GW

8 reacties

 1. Iedere nieuw gevormde sociaal-culturele organisatie omvat en integreert de vroegere vormen en transformeert deze gedeeltelijk. Dit leidt tot een nieuw en hoger systeemniveau waarbinnen de eerdere systemen functionele subsystemen vormen. De totstandkoming van hogere ‘suprasystemen’ ten gevolge van de integratie van voorheen relatief autonome systemen (die voortaan als subsystemen fungeren) is in de systeemtheorie een bekend begrip. Zulke suprasystemen ontstaan als gevolg van het creëren van ‘hypercycli’ waarin de subsystemen in elkaar grijpen onder invloed van cycli die elkaar wederkerig katalyseren : de zogeheten ‘kruiskatalytische cycli’. Hierdoor worden de subsystemen in toenemende mate afhankelijk van elkaar, terwijl het suprasysteem dat ze gezamenlijk vormen zijn structuur en autonomie verwerft. De met de Nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.

   1. Mogelijkerwijs totale chaos en WOIII, zeker wanneer diverse attractors hun werk beginnen te doen zonder dat mensen op de hoogte zijn. Biflatie is daar een belangrijke factor in, eerder logisch dan onbegrijpelijk.

    1. A ja, nu snap ik ‘m. Kredietdeflatie trad wereldwijd op in de jaren 30 toen langdurige deflatie het financieel systeem deed ploffen. En juist nu zien we volop signalen van aankomende biflatie. Er is inflatie en deflatie dreigt. Dat de prijs van schuld gerelateerde producten nu zal dalen ligt dik voor de hand. Door de lage leentarieven zijn de prijzen van vastgoed de hemel in gestegen. Met de mondiale schuld op record hoogte zal deze uiteindelijk zwaar gaan drukken op de inkomens van schuldenaren en andersom op de financiers die met een verslechterende balanspositie failliet kunnen gaan. Nogmaals, opmerkelijke gelijkenissen met de crisis van de jaren 30. We gaan het dus druk krijgen op dit platvorm.

     1. Je kan er alles mee, zelfs de gekste dingen, idealiter wordt biflatie gebruikt met gezond verstand maar dat is gezien het hedendaagse kennispeil lang geen zekerheid. Maar net daarom werkt biflatie als een katalysator met als hoopvol resultaat een ethische upgrade van onze economie. We kunnen niet zeggen dat het potentieel er niet is, daar gaat het in eerste instantie inzake bewustwording.

 2. De-Globalisering,
  Leuk verzonnen maar zal nooit uitkomen.
  Sla de VS vandaag er maar op na met president Trump zijn slogan , Amerika First.
  Politiek Amerika dacht China zijn grootste uitvinding 5 G datatransmissie middels chantage afhandig te maken.
  Helaas dit feest ging niet door en even kopiëren gaat ook niet omdat bij openmaken hardware deze direct zich zelf onschadelijk maakt ofwel vernietigd zichzelf bij manipulatie van buitenaf.
  Resultaat een handelsoorlog welke nog steeds verder escaleert.
  China was de werkplaats en de chinezen de koelis voor VS maar ook EU.
  Het resultaat is wel dat nu na ca 20 jaar er geen vakmanschap in het westen aanwezig is.
  De koelis hebben in tussentijd dat de Neoliberale droomden van vette winsten niet stilgezeten.
  Neen, zij hebben in stilte vele nieuwe producten ontwikkeld zoals 5G(5e generatie) maar ook tal van andere industriële producten waar het westen totaal niets van snapt.
  Rusland heeft dit ook gedaan en na 2014 vijf versnellingen opgeschaald.
  Deze 2 landen werken dan ook vandaag heel goed samen.
  Rusland defensie en China economisch.
  Vandaag zegt VS nu dan wijken wij uit voor de productie naar India, leuk bedacht maar de India bevolking van dit land heeft een zodanig lage arbeidsmoraal dat zij niet in de schaduw van de Chinezen kunnen staan.
  Een mooi voorbeeld is dat India een Russische jet sukoi-30 in licentie gingen bouwen maar na 2 jaar bleek dat de in Rusland gebouwde toestellen veel goedkoper waren en beter functioneren.
  Oorzaak corruptie want dat bleek ook uit dat een Russische firma expertise ging leveren om in de stad Momby een rioolsysteem op te zetten.
  De Russen zijn na 2 jaar maar hoofdschuddend weggegaan want de corruptie is daar zo groot dat alle bestelde producten nog verdwenen voor dat ze afgeleverd waren.
  In de EU is vandaag goed waar te nemen dat de hooghartige houding naar Rusland niet meer werkt.
  Goed voorbeeld is Norhtstream 2 VS en EU dachten Rusland te kunnen chanteren met aardgas leveringen.
  De gedachte was Amerika levert schaligas aan EU en Oekraïne en Polen bedingen een hoge transportkosten vergoeding zodat daarmee de hoge prijs van LNG gelijk getrokken.
  Helaas Rusland heeft een contract met India 500 miljard NM3gas wat als LNG word geleverd tegen 110 dollar/1000 nm3.
  China komt een deze maanden Power of Siberië 1 in bedrijf en 2 over 2 jaar ook ca 250 miljard NM3 gas.
  M.a.w wat heeft het westen nog voor chantage mogelijkheden geen dus.

  EU Vertraagde Nord Stream 2 voltooiing dus kom nieuwjaar 2020 Zeg hallo tegen catastrofale gastekorten
  Rusland beëindigt de leveringen over Oekraïne of Nord Stream 2 klaar is of niet. Dit betekent tekorten voor de EU en een totale droogte voor Oekraïne
  Ben Aris 10 min geleden | 2600 woorden 6 12

  Checkpoint Asia is een uitstekende nieuwssite van een voormalig plaatsvervangend redacteur van de onze die van cruciaal belang is voor RI tussen 2014 en 2019. Beste nieuws en commentaar, variërend van Rusland tot China, tot imperiale tegenslagen in het Midden-Oosten. Slim, scherpzinnig en met een kromming van het anti-imperium.
  De aankomende economische grootmacht wordt China en Rusland.
  Het westen is nu een mega crisis aanstaande en daarna zal het uithuilen en opnieuw beginnen.
  Eerst zal het onderwijssysteem moeten worden terug gebracht naar ca.1980.
  En na vele decennia zal zeker Europa opkrabbelen en zich herstellen van wat er door de Neoliberale is veroorzaakt.
  Europa verkrijgt na 1 januari as. gas via Norhtstream 1 en 2 en via Turkstream te samen 150000 NM3.
  Eventueel tekort is via Oekraïne mogelijk indien er een concurrerende prijs bedongen kan worden.

 3. De-Globalisering,
  Leuk verzonnen maar zal nooit uitkomen.
  Sla de VS vandaag er maar op na met president Trump zijn slogan , Amerika First.
  Politiek Amerika dacht China zijn grootste uitvinding 5 G datatransmissie middels chantage afhandig te maken.
  Helaas dit feest ging niet door en even kopiëren gaat ook niet omdat bij openmaken hardware deze direct zich zelf onschadelijk maakt ofwel vernietigd zichzelf bij manipulatie van buitenaf.
  Resultaat een handelsoorlog welke nog steeds verder escaleert.
  China was de werkplaats en de chinezen de koelis voor VS maar ook EU.
  Het resultaat is wel dat nu na ca 20 jaar er geen vakmanschap in het westen aanwezig is.
  De koelis hebben in tussentijd dat de Neoliberale droomden van vette winsten niet stilgezeten.
  Neen, zij hebben in stilte vele nieuwe producten ontwikkeld zoals 5G(5e generatie) maar ook tal van andere industriële producten waar het westen totaal niets van snapt.
  Rusland heeft dit ook gedaan en na 2014 vijf versnellingen opgeschaald.
  Deze 2 landen werken dan ook vandaag heel goed samen.
  Rusland defensie en China economisch.
  Vandaag zegt VS nu dan wijken wij uit voor de productie naar India, leuk bedacht maar de India bevolking van dit land heeft een zodanig lage arbeidsmoraal dat zij niet in de schaduw van de Chinezen kunnen staan.
  Een mooi voorbeeld is dat India een Russische jet sukoi-30 in licentie gingen bouwen maar na 2 jaar bleek dat de in Rusland gebouwde toestellen veel goedkoper waren en beter functioneren.
  Oorzaak corruptie want dat bleek ook uit dat een Russische firma expertise ging leveren om in de stad Momby een rioolsysteem op te zetten.
  De Russen zijn na 2 jaar maar hoofdschuddend weggegaan want de corruptie is daar zo groot dat alle geleverde producten nog verdwenen voor dat ze afgeleverd waren.
  In de EU is vandaag goed waar te nemen dat de hooghartige houding naar Rusland niet meer werkt.
  Goed voorbeeld is Norhtstream 2 VS en EU dachten Rusland te kunnen chanteren met aardgas leveringen.
  De gedachte was Amerika levert schaligas aan EU en Oekraïne en Polen bedingen een hoge transportkosten vergoeding zodat daarmee de hoge prijs van LNG gelijk getrokken.
  Helaas Rusland heeft een contract met India 500 miljard NM3gas wat als LNG word geleverd tegen 110 dollar/1000 nm3.
  China komt een deze maanden Power of Siberië 1 in bedrijf en 2 over 2 jaar ook ca 250 miljard NM3 gas.
  M.a.w wat heeft het westen nog voor chantage mogelijkheden geen dus.

  EU Vertraagde Nord Stream 2 voltooiing dus kom nieuwjaar 2020 Zeg hallo tegen catastrofale gastekorten
  Rusland beëindigt de leveringen over Oekraïne of Nord Stream 2 klaar is of niet. Dit betekent tekorten voor de EU en een totale droogte voor Oekraïne
  Ben Aris

  Checkpoint Asia is een uitstekende nieuwssite van een voormalig plaatsvervangend redacteur van de onze die van cruciaal belang is voor RI tussen 2014 en 2019. Beste nieuws en commentaar, variërend van Rusland tot China, tot imperiale tegenslagen in het Midden-Oosten. Slim, scherpzinnig en met een kromming van het anti-imperium.
  De aankomende economische grootmacht wordt China en Rusland.
  Het westen is nu een mega crisis aanstaande en daarna zal het uithuilen en opnieuw beginnen.
  Eerst zal het onderwijssysteem moeten worden terug gebracht naar ca.1980.
  En na vele decennia zal zeker Europa opkrabbelen en zich herstellen van wat er door de Neoliberale is veroorzaakt.
  Europa verkrijgt na 1 januari as. gas via Norhtstream 1 en 2 en via Turkstream te samen 150000 NM3.
  Eventueel tekort is via Oekraïne mogelijk indien er een concurrerende prijs bedongen kan worden.

 4. Meer dan zeven miljard mensen,

  bijna net zo veel mobieltjes.

  ‘Alle Menschen werden Brüder’.

  Verschillen verdwijnen.

  Alle monden zuchten: “Money”.

  Samen op weg naar een hoger bewustzijnsniveau,

  van chemische fabrieken, papapaver- en wietplantages.
  Met gespreide armen en benen laat ons zweven,

  steeds hoger en hoger.

  Naar het licht.

  Dat een zwart gat blijkt te zijn.

  Waaruit niets, zelfs geen licht, kan ontsnappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: