Depositobank mag nog niet beginnen van AFM en DNB

4

Het pilot project met de ‘digitale cash’ van een depositobank mag nog steeds niet plaatsvinden. Politieke onwil en vertragingstactieken belemmeren het eerste experiment met ‘een digitaal alternatief voor contant geld’.

Waarom mag een experiment met ‘de saaiste bank van Nederland’ niet plaatsvinden? Afgelopen dinsdag beantwoordde Jeroen Dijsselbloem de vragen die SP-Kamerlid Renske Leijten indiende naar aanleiding van het FTM-artikel ‘Angstcultuur bij DNB belemmert innovatie van het geldsysteem’. De minister van Financiën wijst opnieuw naar Europese regelgeving als sta-in-de-weg voor de depositobank van Stichting Full Reserve.

full reserve depositobank

Leijten vindt dat het initiatief, geheel toepasselijk op deze dierendag, wordt ‘doodgeknuffeld’: ‘Iedereen omarmt de gelddiscussie, er wordt veel over innovatie gesproken, maar uiteindelijk onderneemt niemand actie om een experiment met depositobank mogelijk te maken.’

Minister Dijsselbloem schrijft dat De Nederlandsche Bank (DNB) wel degelijk ‘een actieve rol neemt als het gaat om de bredere discussie over innovatie in de financiële sector.’ Hij wijst op de in 2016 gelanceerde InnovationHub en het rapport ‘Maatwerk voor Innovatie’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en DNB.

Contant geld

Dat rapport wordt door AFM en DNB omschreven als een ‘nieuwe aanpak om de toegang tot de markt te verruimen voor innovators’. Voor de depositobank van Stichting Full Reserve levert het echter helemaal niets op.

‘Voordat we in de details van de brief verzanden’ wil Paul Buitink, de nieuwe voorzitter van Stichting Full Reserve, het eerst nog even hebben over het maatschappelijk nut van een depositobank. Buitink: ‘Een depositobank biedt een alternatief voor contant geld. Een digitale versie van geld zonder kredietrisico.’

Hij legt uit dat cash geld in het huidige geldstelsel de enige vorm van geld is die burgers kunnen aanhouden zonder kredietrisico te lopen. ‘Aan giraal geld op een commerciële bankrekening kleeft voor de rekeninghouder altijd het risico dat een bank omvalt.’ Bij een depositobank is dat anders: de tegoeden van de burger worden één op één doorgezet naar de centrale bank, en niet met risico uitgeleend aan andere partijen.

Paul Buitink: ‘Omdat contant geld om allerlei redenen steeds meer uit de gratie raakt, zou het logisch zijn als DNB een digitaal alternatief voor cash zou creëren. De technische mogelijkheden zijn er. DNB kan digitaal centrale bankgeld voor de Nederlandse burger toegankelijk maken.’

Omdat DNB vooralsnog geen digitale cash uitgeeft, wil Stichting Full Reserve in dat gat in de markt springen met een depositobank. Daar wordt echter een stokje voor gestoken.

Leijten is teleurgesteld in de antwoorden van de minister: ‘Het is om cynisch van te worden. Waarom heb je als burger geen mogelijkheid om je spaargeld veilig te stallen? En dan bedoel ik echt veilig: 100 euro storten bij een partij die je 100 euro ook echt in kas houdt. Niet de schijnveiligheid van het depositogarantiestelsel. Lees verder op FTM.nl