Deze omvang van “valsemunterij” heeft zich nog nooit eerder voorgedaan

Het is maar goed dat de centrale banken over een digitale “fiat” drukpers met een onbeperkte capaciteit beschikken. Anders zou het grootste deel van onze planeet al flink ontbost zijn geraakt. Gelukkig is dat niet het geval want anders zouden velen er intussen wel wakker van hebben gelegen! Het is maar goed dat de centrale banken over een digitale “fiat” drukpers met een onbeperkte capaciteit beschikken. Anders zou het grootste deel van onze planeet al flink ontbost zijn geraakt. Gelukkig is dat niet het geval want anders zouden velen er intussen wel wakker van hebben gelegen!

Permanente leningen

Sinds 17 september j.l. gaat er wekelijks opnieuw voor een kleine $700 miljard in de vorm van permanente leningen “over de toonbank”. Iets dergelijks vond ook plaats ten tijde van de ‘collapse’ in 2008 en volgende jaren oplopend tot biljoenen dollars die elke 2½ jaar werden doorgerold. Overigens zonder enige autorisatie van het Congres of welk instituut dan ook! Vergeet evenmin dat voor volgend jaar het Amerikaanse militaire budget genietend van dezelfde “drukpersvrijheid” voor een “te verwaarlozen” $718 miljard in de boeken staat.

Diverse kritieken

Een dergelijke omvang van “valsemunterij” heeft zich nog nooit eerder voorgedaan! Deze permanente leningen dragen thans nog een rente van 2% en zijn volgens Pam en Russ Martens van het financiële nieuwsstation Wall Street On Parade bestemd voor buitenlandse banken die gelden als een counter party risico voor de Amerikaanse banken. We hebben het in dit kader in het bijzonder over het beheersen van talrijke riskante derivatenproducten, een permanente zorg zonder noemenswaardige checks and balances! Tot dusver is er nog geen sprake van een implosie geweest maar is dat een garantie? Hierover bestaat veel zorg!

Back to the future

Intussen laat de Fed balance sheet met de zgn. not QE ad $200 miljard per maand een ongekend snelle stijging zien vanaf de afbouw vorig jaar. In dit tempo staan we binnen de kortste keren weer op het vorige hoogtepunt van $4.200 miljard (met de nodige nullen!) en daarbij zal het naar het zich laat aanzien nu stellig niet blijven!

Koopkrachtdiefstal

In deze parade liet ook scheidend ECB president Draghi zich bepaald niet onbetuigd middels de opstart van een doorlopend opkoopprogramma (QE) vanaf november aanstaande van een “bescheiden” €20 miljard per maand zonder een einddatum in het vooruitzicht te stellen. Daarbij laat hij opvolger Lagarde met “de gebakken peren” achter. Dit om zijn geboorteland Italië en andere zwakke(re) eurobroeders “uit de rentewind” te houden. Deze “démarche” laat zien dat er aan de meegegeven richtlijnen van de ECB hier en daar nog wel wat valt bij te schaven, want ook dit blijft “koopkrachtdiefstal” van de eerste orde!

Roepende in de woestijn

Zelfs de Secretaris-Generaal van de VN deed een dringend beroep op alle centrale bankiers, het IMF en de Wereldbank om alles in het werk te stellen om een potentiële crisis af te wenden. Nog een roepende die zich in deze woestijn schaart. Mervyn King, het vorige hoofd van de Bank of England, gaf in een verklaring de boodschap mee ‘it is time for the Federal Reserve and other central banks to begin talks behind closed doors with politicians to make legislators aware of how vulnerable’ (kwetsbaar) zij zijn bij het uitbreken van een nieuwe crisis. Die kwetsbaarheid dient uiteraard niet naar buiten te worden gebracht! Maar dit heeft alles van “mosterd na de maaltijd”.

Vraagteken

McKinsey & Company benadrukte in hun jongste Global Banking Outlook dat meer dan de helft van alle banken ter wereld in de gevarenzone verkeert en niet in staat is zich te herstellen van een nieuwe crisis. Hun zwakke vermogenspositie is nog altijd te wijten aan een te lage vermogensratio en voorts een neergaande economische conjunctuur met dalende inkomsten mede als gevolg van een lagere rente. Alleen fusies en overnames zouden mogelijk als laatste redmiddel nog enig soelaas kunnen bieden. Vraagteken! Duidelijk is dat het voor de centrale bankiers meer dan ooit “pompen of verzuipen” is. Middels M(odern) M(onetary) T(heory) in combinatie met ZIRP en NIRP rentes als allerlaatste redmiddelen hoopt men het systeem vooralsnog gaande te houden.

Voordelen MMT:

Het ‘out of thin air’ (gratis) geld in het circuit pompen teneinde het systeem gaande te houden – verreweg de beste systeem heroïne

Stimuleren van economische groei (teneinde de schulden te kunnen aflossen??)

“Handig instrument voor politici die hun volgende termijn hopen te halen door te kunnen laten zien dat het economisch goed blijft gaan c.q. beter wordt, waartoe alle middelen (MMT) geheiligd zijn; niet toevallig hebben o.m. de Duitse en Nederlandse centrale bankiers hiertegen verzet aangetekend, terwijl opportunist Trump gesecondeerd door zijn adjudanten hiervan de grootste (openlijke) voorstander is.

Nadelen:

Als deze geldstroom eenmaal op gang is gekomen, blijkt dat hieraan geen ontkomen meer is tenzij een nieuwe centrale bankpresident ‘the guts’ heeft hiermee te stoppen (Powell); hij zal ongetwijfeld weten dat geld bijdrukken niet echt bijdraagt tot meer productie, een hogere bezettingsgraad en/of meer afzet; het beste voorbeeld hiervan is Japan met een schuld/BBP quote van >250% en een voortmodderende economie

Voorts als de ‘money supply’ (geldhoeveelheid) verdubbelt zonder dat er van een noemenswaardige productie/consumptiegroei sprake is, is er wel sprake van halvering van de koopkracht en een synchrone daling van de waarde van de onderliggende munt; dit is het basisprincipe van (hyper)inflatie; zolang dit geld niet in het economisch circuit verkeert, blijft die inflatie uit

Bij het openzetten van de geldpers is er veeleer sprake van een politiek dan van een economisch proces, in het kader waarvan alle middelen geheiligd zijn

Als gevolg van de zeer lage rente worden alle vermogensklassen bij gebrek aan risicobesef tot in de klucht in waarde opgestuwd terwijl vooral de spaarders en pensioenfondsen worden geofferd die toch (!) als kapitaalverschaffers dienen

Gevolg: misallocatie van kapitaal en arbeid; door vergroting van de geldhoeveelheid wordt “het probleem” niet opgelost maar juist aangewakkerd! Het onderstaande zakenvertrouwen spreekt voor zich!

Welke groei

Samengevat kun je stellen dat MMT een alternatieve en onbewezen poging is om groei te verwezenlijken zonder dat er van een consistente economische groei sprake is. Wat in wezen nodig is, is schuldafbouw maar daartoe leent zich het huidige monetaire “gewrocht” niet! Het moment van schuldafbouw was in feite al gepasseerd ten tijde van de crisis van 2007/8. De uitgang van het huidige monetaire systeem bevindt zich aan de ingang van Zombieland.

Slotopmerkingen

Onder de huidige omstandigheden is een degelijke economische groei alleen mogelijk nadat de schuld is geïmplodeerd. Aan de keerzijde staat dat daarmee alle vermogensklassen synchroon zullen mee imploderen. Een nieuwe goudpariteit zal dan opgetuigd moeten worden met een geheel andere koopkrachtverhouding dan het huidige “miezerige” niveau ad $1.500. De koopkracht van de dollar is intussen met ‘next to nil’ tot het bot uitgebeend! De euro staat er weinig florissanter bij, zij het met “een agio” van een slordige 10 procentpunten boven de dollar. Gezien het euro raamwerk en de afzwakkende economische groei in Duitsland zou de euro ten opzichte van de dollar zelfs eerder lager moeten staan, vertaald in een hogere goudprijs in euro’s. Het goud is intussen al in alle valuta’s aanmerkelijk gestegen!

Vertrouwen

Niettemin genieten centrale banken binnen de financiële markten nog een flink godsvertrouwen. “Spreuken” als ‘never fight the Fed’ en Draghi’s ‘whatever it takes’ staan in die kringen nog op het netvlies en lijken in “goud” gegrift. De hele monetaire riedel van QE, OMT, TILTRO, APP, ABCP thans uitgebreid met zoiets als ‘not QE’ gaan er nog steeds in als Gods water in een ouderling. Dit heeft vooral te maken met de gebrekkige en ondermaatse kennis van de werking van een monetair systeem, het chassis van de economie!

Stable coins’ (crypto’s)

De vraag of de zgn. stable coins de rol van een reservevaluta zouden kunnen overnemen werd onlangs beantwoord middels een rapport van de G-7 die deze innovatie beziet als een directe bedreiging van het mondiale monetaire systeem. Dat heeft te maken met het feit dat hiermee een nieuw controle instrument geïnitieerd zou moeten worden, door alle centrale banken ter wereld gelegaliseerd en gereguleerd, waarbij de monetaire stabiliteit centraal staat. De enig denkbare mogelijkheid zou kunnen liggen in een goud crypto (Kinesis?) die dan fysieke goudtransporten veelal overbodig zou maken. Bijgevolg zouden de crypto speculanten in het voorportaal van “Andere Tijden” beter hun kaart op goud kunnen zetten.

19 reacties

   1. Tjonge jonge mario8282 met het hart op de tong zullen we maar zeggen.
    Maareh ik dacht bij mezelf laat ik ook weer eens wat plaatsen op het biflatieforum.

    De fed verlaagde de korte termijn rente van 6,5 % eind 2000 naar 1,75 % in dec 2001 en nog verder naar 1 % in juni 2003.
    De fed hield de rente vervolgens meer dan een jaar op 1 %, hoewel de inflatieverwachtingen in die tijd ruim boven de doelstelling van 2 % uitkwamen en de werkloosheid tot bijna 5 % was gedaald.
    Door de renteverlaging gingen amerikanen op grote schaal hun huis herfinancieren en in bijna alle gevallen werd de oude hypotheek door een veel hogere hypotheek vervangen.
    Aldus een stukje tekst uit het betreffende volkskrant-artikel geschreven door heleen mees.

    Dus wil jij beweren mario8282 dat de de lehmann-crisis bewust gecreeerd werd door de fed?

    Wat ik niet goed begrijp, is dat blijkbaar voor een hoop amerikaanse hypotheek-eigenaren de rente omhoog ging. Ik begrijp niet wat hier de oorzaak van was. Inflatie? Of ging de rente weer omhoog omdat de fed de rente omhoog bracht?
    We weten inmiddels dat amerikaanse hypotheken die niet meer terugbetaald werden waren verzekerd door financiele instellingen door middel van derivaten. Hetgeen leidde tot de lehmann-crisis van 2008.

    1. Maar ja. Als ik verder lees in het volkskrant-artikel van heleen mees…
     De lange termijn rente bleef hardnekkig laag, ondanks het feit dat de fed de korte termijnrente verhoogde van 1% in juli ’04 tot 5,25% in juni 2006.

     Dus de rente werd eerst verlaagd door de fed. Toen gingen amerikanen massaal hun hypotheken herfinancieren vaak ook tegen veel hogere bedragen want je woning werd meer waard. En toen men massaal de hypotheken ge-her-financierd had en de woningmarkt-prijzen heel erg hoog waren, ging de fed de rente verhogen…
     En dit laatste snap ik niet. Met inflatie had t niks te maken. En de fed ging de rente pas verhogen toen het te laat was.

     Als de centrale banken dit nu weer gaan doen op hetzelfde niveau en op dezelfde manier dan gaan er bijzonder veel mensen in de problemen komen.

     De vraag is alleen… wanneer gaat dit punt komen?
     Nu ben ik erg benieuwd mario8282 wanneer jij denkt dat dit moment gaat aanbreken.

     1. De centrale bank van de centrale banken is (niet de BIS, maar) de Fed. De Fed bepaalt stiekem tot op het uur en minuut wanneer er weer officieel een “crisis” uitbarst. Nu wordt niet meer aan een “crisis” gewerkt, maar aan een finale crash van het geldsysteem zelf. Men wil een ander systeem introduceren.

      = = = =
      De vorming van het geldkartel Federal Reserve System is voorafgegaan aan een lange reeks kunstmatige “crises”:
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recessions_in_the_United_States
      In 1913 Amerika was gaar gebraden voor een “oplossing om een einde aan alle crises te maken”. Dat was de Federal Reserve, een private geldmonopolie dat eerst Amerika en dan de wereld in een schulden gevangenis heeft opgesloten.

      Het huidige geldsysteem geeft de grote bankiers alle instrumenten in hand om de economie te laten groeien of krimpen. Onze economische vrijheid is beperkt omdat de eigenaren van het geldsysteem bepalen hoeveel geld en schulden de economie heeft. Maar er is nog vrijheid binnen dit systeem om te bepalen hoe een ondernemer zijn activiteit inricht, of voor een consument in de keus van zijn aankoop.
      Zelfs deze minimale economische vrijheid is te veel voor de grote bankiers. Ze willen een nieuw systeem hebben om elke koop/aankoop door een fijne kam te trekken en te bepalen per individu wat gekocht mag worden, voor welke prijs, van wie, hoe veel, enzovoorts. En net zoals in 1913 zal dit nieuw systeem “nodig” zijn om nieuwe “crises” te voorkomen. Nieuwe motivaties zullen zijn dat “het beter is voor het milieu”, “het is om onze pensioen veilig te stellen”, en nog meer van zulke onzin. De “oplossing” zal gebaseerd zijn op 3 pilaren:
      – de blockchain technologie;
      – kunstmatige intelligentie logica, big data;
      – de inwendige chip – 666.
      Om dit te kunnen realiseren moet eerst een “crisis” gemaakt worden zo diep, zo lang en zo ondragelijk dat de “oplossing” met de 3 ingrediënten
      acceptabel zou zijn (net als in 1913 met de introductie van de Federal
      Reserve). Daarom wordt het huidige systeem bewust gesloopt met negatieve rente.
      Wie zich zorgen maakt over zijn pensioen of spaarpot zou eerst het ontstaan van het huidige geldsysteem moeten aanschouwen om de verschijning van de logisch onverklaarbare negatieve rente te begrijpen en het doel daarvan te identificeren.
      = = = =

      Uiteraard, doen de architecten van deze transformatie geen mededelingen naar buiten over de planning en het einddoel. Ik kan dus niets zeggen over het “wanneer”, maar de lopende ontwikkelingen convergeren naar wat het hierboven staat omschreven.

     2. Nou mario8282 er valt wel wat voor te zeggen dat de bank der centrale banken: de fed, stiekem bepaalt wanneer de volgende crisis gaat komen.
      Ze kunnen mij inmiddels niet meer wijsmaken dat ze bij de fed met al hun computers en software en algotrritmes niet hebben kun zien aankomen dat een hoop mensen met een variabele hypotheek in de problemen zouden komen toen de korte rente verhoogd werd tot 5,25% in juni 2006.

      Dit beloofd nog wat naar de toekomst. Want we zitten zo langzamerhand in een situatie dat de centrale banken de rente niet meer omhoog kunnen zetten. Met alle gevolgen van dien.
      Maar laten we wel wezen. Als de fed bewust crisessen creert dan doet ze dit best wel ingenieus.
      Verder ben ik van mening dat voor de nederlandse economie de rente al lang weer minimaal 2 % had moeten zijn. Echter blijft het voor een deel gissen naar de (monetaire) gevolgen aangaande het extreem lage rente-beleid.

     3. “Ze kunnen mij inmiddels niet meer wijsmaken dat ze bij de fed met al hun
      computers en software en algotrritmes niet hebben kun zien aankomen dat een hoop mensen met een variabele hypotheek in de problemen zouden komen toen de korte rente verhoogd werd tot 5,25% in juni 2006.”
      Mee eens… maar jij leeft nog steeds in de kunstmatige wereld van verdraaide verklaringen van een economische nepwetenschap.
      Heb jij ooit beseft dat alle “crises” bewust zijn gemaakt? De Fed eigenaren bepalen wanneer de economie groeit of krimpt. Dit gebeurt al sinds de tijden van voor de Fed:

      https://www.michaeljournal.org/articles/banks/item/an-example-of-banking-philosophy
      [“We are authorizing our loan officers from the Western States to loan on properties, monies repayable by September 1t, 1894. No fatal date is to exceed this date.] = kunstmatige BUBBLE.

      [“On September 1st, 1894, weshall categorically refuse all loan renewals. On that day, we shalldemand the repayment of our money, under penalty of foreclosure oncollaterals.
      “The mortgaged properties willbecome ours. (Money will have become scarce beforehand, and therepayments will have become generally impossible.) We’ll thus be able to acquire, at a price agreeable to us, two-thirds of the farms west ofthe Mississippi and thousands more east of this great river.] = kunstmatige CRASH.
      Conclusie: zolang het geldsysteem is in private handen, onze economische toekomst wordt bepaald door dezelfde handen.

    2. Bergje, sorry maar jij trapt in de officiële valse verklaring die de crisis regiezeurs hebben gebakken voor het gelovige publiek. De leugens gaan diep, met veel verdraaiingen en hebben veel varianten. Ik ga hier niet in op details, deze link uit 2013 somt enkele verzinsels op (Helen Mees d’r fantasie staat er ook bij…)
     https://mario828282.wordpress.com/2013/12/30/msm-afleidingen-aangaande-de-crisisoorzaak-en-oplossing/

     De voorbereiding van de 2008 “crisis” begon tijdens Clintons bewind met het afschaffen van de voorzieningen van de Glass-Steagall Act door de adoptie van de Gramm-Leach-Bliley Act in november 1999.
     https://mario828282.wordpress.com/2014/01/01/bankensplitsing/
     En verder wil ik niets meer horen over deze lege genie, HM.

     1. At mario 8282
      Of het nu opzet is of niet maar de centrale banken doen mij inmiddels denken aan een ondernemer die failliet aan t gaan is en t ene gat met t andere moet vullen.
      Waarbij de spaarders steeds zwaarder de lul zijn.

     2. Ondernemen veronderstelt onzekerheden en risico’s. Niets hiervan is te vinden bij de LOLR. De centrale banken zijn geen ondernemers, ze zijn franchisenemers van een monopolie: LOLR.
      Niet alleen de spaarders zijn gedupeerd, maar iedereen die geen aandeelhouder is van de LOLR.

 1. De vorming van het geldkartel Federal Reserve System is voorafgegaan aan een lange reeks
  kunstmatige “crises”:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recessions_in_the_United_States
  In 1913 Amerika was gaar gebraden voor een “oplossing om een einde aan alle crises te maken”. Dat was de Federal Reserve, een private geldmonopolie dat eerst Amerika en dan de wereld in een schulden gevangenis heeft opgesloten.

  Het huidige geldsysteem geeft de grote bankiers alle instrumenten in hand om de economie te laten groeien of krimpen. Onze economische vrijheid is beperkt omdat de eigenaren van het geldsysteem bepalen hoeveel geld en schulden de economie heeft. Maar er is nog vrijheid binnen dit systeem om te bepalen hoe een ondernemer zijn activiteit inricht, of voor een consument in de keus van zijn aankoop.

  Zelfs deze minimale economische vrijheid is te veel voor de grote bankiers. Ze willen een nieuw systeem hebben om elke koop/aankoop door een fijne kam te trekken en te bepalen per individu wat gekocht mag worden, voor welke prijs, van wie, hoe veel, enzovoorts. En net zoals in 1913 zal dit nieuw systeem “nodig” zijn om nieuwe “crises” te voorkomen. Nieuwe motivaties zullen zijn dat “het beter is voor het milieu”, “het is om onze pensioen veilig te stellen”, en nog meer van zulke onzin. De “oplossing” zal gebaseerd zijn op 3 pilaren:
  – de blockchain technologie;
  – kunstmatige intelligentie logica, big data;
  – de inwendige chip – 666.

  Om dit te kunnen realiseren moet eerst een “crisis” gemaakt worden zo diep, zo lang en zo ondragelijk dat de “oplossing” met de 3 ingrediënten acceptabel zou zijn (net als in 1913 met de introductie van de Federal Reserve). Daarom wordt het huidige systeem bewust gesloopt met negatieve rente.Wie zich zorgen maakt over zijn pensioen of spaarpot zou eerst het ontstaan van het huidige geldsysteem moeten aanschouwen om de verschijning van de logisch onverklaarbare negatieve rente te begrijpen en het doel daarvan te identificeren.

 2. Moderne Monetaire Theorie
  MMT is een rookgordijn en een vals verhaal.
  1. MMT gaat ervan uit dat de staat geld uitgeeft. Nee, de staat geeft geen geld uit, de staat leent geld. Volgens de wet kan geld alleen worden uitgegeven door de Fed en door banken en alleen als schuld.
  2. Het echte doel van MMT is om de aandacht af te leiden van de echte problemen met het private geldsysteem: geen dekking voor de rente. Alle geld wordt uitgegeven als schuld en dekt alleen de hoofdsom. De verschuldigde rente wordt betaald door de hoofdsom van de latere kredieten te verhogen. Dit voedt inflatie en eeuwige schuld.
  Voor te velen is de schuldengevangenis helaas niet zichtbaar.

  1. [Alle geld wordt uitgegeven als schuld en dekt alleen de hoofdsom. De verschuldigde rente wordt betaald door de hoofdsom van de latere kredieten te verhogen. Dit voedt inflatie….]

   Is een denkfout. Een onverslaanbaar populaire denkfout, maar desondanks een denkfout. Als banken de hoofdsom uit het niets kunnen scheppen, dan geldt dat net zo goed voor de rente over die hoofdsom.. Er komt geen ’tekort aan geld’ omdat banken alleen de hoofdsom scheppen , maar niet de rente die op de hoofdsom moet worden betaald. De geldhoeveelheid is vraagbepaald, afhankelijk van hoeveel het publiek wil lenen.

   1. Beste Dawg: geen sprake van “denkfout”, uw repliek heeft 2 verkeerde uitgangspunten.
    1. De banken scheppen het geld niet uit het niets. Alleen de LOLR mag en kan geld uit het niets scheppen, de rest kan dit niet doen.

    2. De geldhoeveelheid is niet door de vraag bepaald, maar door andere factoren zoals de ruimte die de banken hebben om te leveragen, de leencapaciteit van de inleners, enzovoorts. De beschikbare geldhoeveelheid is bepaald in eerste instantie door de LOLR en de daaraan onderworpen centrale banken. De vraag naar geld is altijd groter dan de ruimte die de commerciële banken hebben om geld te scheppen.

    U dient meer onderzoek te doen mede om te begrijpen wat geld is, hoe het geld geschapen en vernietigd wordt, waarom wereldwijd de schulden 3 keer groter zijn dan de hoeveelheid geld, waarom bestaat het geldsysteem nog met deze verhouding tussen schulden en het aanwezige geld.

    1. @ Mario8282

     Een bank die een giraal krediet verstrekt vergroot tegelijkertijd de girale geldhoeveelheid. Is echt een abc-tje hoor.

 3. Daar dat alle crypto’s derivaten zijn van de centrale banken valuta’s, zullen ze weinig kans maken om het huidige geldsysteem te vervangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: