‘Diepste recessie ooit in vredestijd komt eraan’/Wanneer Madelon Praat…

6

…luisteren héél wat mensen, burgers, particulieren. Zoals meer dan 11.000 als abonnee van haar YouTube videokanaal. 3000 Keer gelezen en aanhoord op Biflatie.nl et al. Dat is ook prima en helemaal geen toeval. Madelon bezit de zeldzame eigenschap om met kennis van zaken te praten, in een taal die en met woordgebruik dat iedereen kan begrijpen. Ze bezigt de taal van de burger zonder op enigerlei wijze simplistisch te worden. Au fond moeilijke onderwerpen op een heldere manier samenvatten en verklaren. Het is lang niet iedereen gegeven. Politici in het algemeen niet zo, die er wel in getraind lijken om moeilijke onderwerpen nog moeilijker te doen lijken. Om veel te praten maar au fond weinig te zeggen. Niet dat zij niet kùnnen praten, vertellen, uitleggen want de meesten hebben Rechten gestudeerd. Advokaten moeten het vanuit hun beroep al goed kunnen uitleggen. Wat onze Nederlandse Madelon Vos op jonge leeftijd in korte tijd heeft gepresteerd verdient lof. Het is des te belangrijker omdat de ‘moeilijke’ stof die ze behandelt keer op keer, ons als burgers wel degelijk zeer aanbelangt.

Helpende hand

Ze zorgt er zo voor dat slechts heel weinig ver boven ons hoofd gebeurt zonder ons begrip of medeweten. In macro economie, beurs, beleggen. Wat er op politiek vlak en internationaal plaatsvindt dat invloed heeft op deze onderwerpen. Wat ons geld aangaat, onze portefeuille. Of we het nu niet graag hebben of willen of zien: politiek en economie hebben een reuze invloed op ons leven, onze maatschappij. We kunnen dus maar beter de kleine inspanning doen ons ervoor te interesseren. Of we er nu veel invloed op hebben of niet. Zo weten we tenminste wàt er gebeurt en waarom. Misschien kunnen we zelfs door middel van slimme beleggingen ons eigen leven aangenamer maken en draaglijker. In ieder geval kunnen marktwatchers als Madelon Vos (voorheen a.k.a. Misss Bitcoin) ons een stevige hand helpen. Ze plaatste gisteren, op 12 juni 2020 opnieuw een zeer interessante video, die we u hier tonen. Directe aanleiding is wat de OESO zonet schrijft. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Over de diepste recessie ooit in vredestijd. Jawel, die komt eraan! Ook een goede morgend en een fijn weekend gewenst… (?!)