Dit is hoe de markten werken

8

Via Nikolaos | Een depressie ontstaat als de omloopsnelheid van het geld instort. Hoe groter het optimisme over een betere toekomst, hoe minder er wordt gespaard en des te meer geld er wordt uitgegeven. Dat verhoogt de omloopsnelheid van geld. Als het vertrouwen afneemt, wordt het pessimisme over de toekomst groter en wordt er meer gespaard, dus minder geld uitgegeven. Hierdoor neemt de omloopsnelheid van geld af. Deze cyclus herhaalt zich elke keer weer. Diverse centrale bankiers hebben al laten optekenen dat de beurs niets anders is dan ‘golven van optimisme afgewisseld met golven van pessimisme’.

Belasting en economische groei

Marxisme had als doelstelling om de omloopsnelheid van geld te elimineren, door geld van mensen af te nemen. Daarom geldt dat de economische groei lager en lager wordt, naarmate de belastingdruk groter is. Want ook verhoogde belastingen zorgen voor een lagere omloopsnelheid van geld. In tegenstelling tot wat velen beweren, dalen of stijgen markten niet door externe factoren, manipulatie of samenzweringen. Externe factoren kunnen nooit de hoofdtrend in een markt veranderen, ze kunnen hooguit het tempo versnellen of vertragen, waarmee volatiliteit en onzekerheid in een markt ontstaat. Een trendwijziging kan ALLEEN ontstaan door interne factoren, nooit door externe. Daarom is het zo gevaarlijk om de systematische structuur van de economie te veranderen (bijvoorbeeld door belastingverhoging), omdat daarmee het interne mechanisme van de economie wijzigt.

Een voorbeeld

Houd je arm maar eens rechtop in de lucht. Hoe langer het duurt, hoe zwaarder het voor je wordt om je arm in de lucht te houden. Het kost je steeds meer energie om tegenwicht te bieden aan de zwaartekracht. Er is geen enkele externe factor die jou aanspoort je arm weer naar beneden te doen, het is alleen de zwaartekracht die dat bewerkstelligt. Niemand zal je arm naar beneden duwen, het is de zwaartekracht die ervoor zorgt dat je op een gegeven moment niet meer in staat bent om je arm in de lucht te houden.

What goes up must come down

Markten werken op dezelfde manier. Er is geen enkele markt die alleen maar omhoog gaat. Elke markt zal, net als de arm in het voorbeeld, op een gegeven moment met de ‘zwaartekracht’ te maken krijgen en instorten. Een markt MOET instorten, om te kunnen hergroeperen en de energie te verzamelen voor de volgende rally. Japan probeerde de instorting te voorkomen en kende een depressie van 23 jaar. Dit heeft niets met manipulatie of een samenzwering te maken, het is een cyclus van stijgen en dalen die simpelweg voor alle markten geldt.

Het manipuleren van de markt

Het is in onze maatschappij noodzakelijk dat politici eindelijk begrijpen dat het geen zin heeft om je tegen deze cyclus te verzetten. Nog steeds proberen overheden – vooral in Europa – de economie te manipuleren en ze denken dat ze slimmer zijn dan markten. Niets is minder waar en daarom maken ze de huidige crisis alleen maar erger. Japan is het schoolvoorbeeld hoe het niet moet en toch herhalen ze in Europa al deze fouten. De definitie van domheid is: steeds hetzelfde doen en dan een andere uitkomst verwachten. Het wordt tijd dat politici dit eindelijk eens begrijpen.

Nederlandse huizenmarkt

Een mooi voorbeeld is de Nederlandse huizenmarkt, die zal gaan corrigeren totdat de huizenprijzen weer normale niveaus hebben bereikt. Uit alle macht proberen politici deze trend te keren, maar zoals uit bovenstaande blijkt, zal ze dat nooit lukken. Het enige dat ze bereiken, is kortstondige oplevingen en een verlenging van de periode waarin de prijzen dalen. Nikolaos – Overheidsschuldencrisis | Bron: armstrongeconomics.com

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie