Dollar komt steeds verder onder druk te staan

29

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd op het financiële en economische wereldtoneel en daarbij valt het op dat het vaak gaat over een specifiek onderwerp: De dollar als wereldreservemunt staat onder druk. Het is een scenario waar steeds vaker over gesproken en geschreven wordt: de val van de dollar.

debtdollar

Misschien dat niet alles wat in dit artikel beschreven is precies klopt, want ik ben geen afgestudeerd econoom, maar wat voor menig een duidelijk mag zijn: de dollar heeft een groot probleem en achter de schermen van de wereldpolitiek is men druk bezig om de Amerikaanse valuta ten koste van alles te als wereldreservemunt te behouden.

De petrodollar niet meer heilig

De olie-exporterende landen krijgen dollars voor hun olie. Dit is nou eenmaal de afspraak, die gemaakt is door de VS en de OPEC landen. Het is één van de voordelen van wereldreservemunt zijn. Je betaalt kostbare olie eigenlijk heel simpel met papier. De huidige daling van de olieprijs heeft gigantische effecten op de dollarkoers. Door de dalende olieprijzen krijgen de exporterende landen minder dollars, die op hun beurt daardoor geen dollars op de markt brengen (dollaroverschot), maar juist dollars onttrekken aan de markt om hun dollarschulden te betalen. Dit alles betekent dat er een verschil in dollar liquiditeit is van een schamele $7,6 miljard in 2014. Dat was in 2012 wel even anders, namelijk $248 miljard. Daarnaast zijn er steeds meer geluiden te horen dat verschillende partijen af willen van de macht van de dollar als wereldreservemunt.

Amerika wordt steeds vaker uitgesloten

Rusland en China lijken steeds belangrijkere bondgenoten te worden. Nu was de afname van Russisch gas al niet gering, tijdens de afgelopen APEC summit in Beijing hebben China en Rusland de innige vriendschap nog meer benadrukt door verschillende megadeals te tekenen. Er zullen nieuwe pijplijnen en energiecentrales aangelegd worden en de toelevering van gas gaat volgend jaar verdubbelen. Al met al worden er voor honderden miljarden geïnvesteerd, alleen al in energie. Al deze energie zal volgens Poetin vanaf nu niet meer in dollars afgerekend worden, maar in de eigen lokale valuta. De wereldwijde macht van de dollar neemt af: Het feit dat China en Rusland roebels en yuan gebruiken in plaats van dollars zal de invloed van beide landen in de energiemarkt aanzienlijk vergroten, aldus Poetin. China en Rusland kunnen de dominantie van de dollar beëindigen.

De dood van de Total-topman

Christophe de Margerie, topman van het Franse oliebedrijf Total, heeft in juni 2014 tijdens een economische conferentie in Frankrijk gezegd dat hij geen reden ziet om olie in dollars af te rekenen. Het is logischer om andere valuta te betrekken bij het betalen van olie buiten de VS. “Nothing prevents anyone from paying for oil in euro`s. The price of a barrel of oil is quoted in dollars. A refinery can take that price and using the euro-dollar exchange rate on any given day, agree to make the payment in euros.” Vier maand later komt de beste man om bij een dubieus vliegtuigongeluk in Moskou. Zomaar de US hegemonie publiekelijk aanvallen? I don`t think so buddy! De belangen zijn te groot en persoonlijk denk ik dat de dood van de Margerie als een boodschap geldt voor alle betrokkenen. Dit is wat geheime diensten doen, waarvoor ze opgericht zijn. Het verdedigen van belangen, ten koste van alles.

Valutakoersen in dollars

De stijgende koers van de dollar momenteel heeft als gevolg dat de schulden in dollars steeds moeilijker af te betalen zijn. De markt is de afgelopen jaren overspoeld met schuld in dollars door het QE-beleid van de Fed. Inmiddels is de FED wel gestopt met de kwantitatieve verruiming. Veel mensen denken dat er in aandelenmarkten het meeste geld omgaat, maar het is de valutamarkt die de grootste financiële markt ter wereld is. Met de dollar als grootste carry trade in de wereld, maar liefst 5,3 biljoen per dag. Een carry trade is een investeringsconstructie in de valutamarkt, zoals het lenen van geld in landen met een lage interest en dit vervolgens investeren in een land met een hoge interest. Bij een carry trade leent men in een valuta waar de rente laag is, om het geld uit te lenen in een valuta waar de rente hoger is. Een carry trade werkt alleen als het geleende geld zwak blijft, als deze stijgt kan de winst omslaan in verlies. En zoals gezegd zorgt de stijgende dollarkoers in een markt welke hiermee is overspoeld dus voor een groot probleem.

Fysiek goud van West naar Oost

Een ander punt waarom de dollar in zijn laatste levensfase is belandt, is de afwezigheid van goud in de Amerikaanse kluizen. Na het Bretton Woods akkoord is goud voor de “buitenwereld” niet meer belangrijk, alleen de dollar. Maar goud is geld, niet papier. Juist dat feit lijken de Russen en Chinezen wel te begrijpen. China haalt elk jaar ontzettend veel goud binnen, net als Rusland, maar liefst 6 ton goud per dag, precies de hoeveelheid wat geproduceerd wordt ex de productie van Rusland en China zelf. Zij kopen alles op. Kort gezegd is het fysieke goud en zilver de afgelopen decennia verplaatst van het Westen naar het Oosten.

goudvoorraden

Veel landen repatriëren hun goud

Heeft Amerika nog wel goud in de kluizen van Fort Knox? Of Londen? Waarom roepen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hun goud terug? En waarom komt dit veelal tot stand via publieke druk? Heeft dat soms te maken met het feit dat men de Amerikaanse banken niet meer vertrouwd? De afgelopen 20 jaar is al het goud in Amerika uitgeleast via ingewikkelde constructies. Er wordt meer goud op papier verhandeld dan dat er daadwerkelijk gedolven wordt. Goud op papier is zo ondoorzichtig geworden dat het bijna niet te achterhalen is waar het fysieke goud en zilver nou werkelijk ligt. Mijns inziens is het goud in het Westen veranderd in papier en het echte goud ligt in China en Rusland. Alleen al het feit dat de Fed geen inzage geeft in de eigen goudvoorraad is een teken aan de wand.

Gaat Amerika uiteindelijke verliezen?

Wat nu als blijkt dat Amerika inderdaad geen fysiek goud en zilver meer kan verhandelen? Wat als China eist om zilver en goud geleverd te krijgen en ze ontvangen het niet? Dan zal China de wereld oproepen om de precious metals in te leveren tegen elke prijs, immers hebben ze dollars zat. Wat zal Amerika dan kunnen doen? Dan zal blijken dat ze toch niet zo vertrouwenswaardig zijn als dat ze altijd beweerd hebben. Dat zal een trigger kunnen zijn waarvan de gevolgen niet zijn te overzien voor de (financiële) wereld.

De val van de dollar is aanstaande

China en Rusland worden in steeds grotere mate gezien als opkomende machten die tegenstand bieden aan de Verenigde Staten. De VS, met de dollar als wereldreservemunt, heeft wellicht geen goud meer. Een vertrouwensprobleem met de dollar door QE en aan de basis van het geldsysteem een tot op het bot corrupt systeem. De miljarden boetes vliegen je tegenwoordig om de oren voor de Amerikaanse banken. Zo’n beetje elke beurs, koers en andere platformen waarop banken opereren zijn doordrenkt van fraude en corruptie. Alles wordt gemanipuleerd. Nu zijn het de valutakoersen, vorig jaar was het Libor. China en Rusland beginnen steeds nauwer samen te werken, zijn groeiende economieën, hebben (waarschijnlijk) al het goud van de wereld en zijn samen een militaire supermacht. De dollar komt niet alleen verder onder druk te staan, de val van de dollar is aanstaande, dat is zeker.