Dow Jones Index op weg naar 67 punten

6

President Obama heeft, na intensief overleg met zijn financieel adviseurs, besloten de formule waarmee de Dow Jones Index wordt berekend, aan te passen. De Dow Divisor in de formule wordt op 1 januari 2014 veranderd in 30. De consequentie van deze aanpassing zal zijn, dat de Dow Jones Index bij de huidige stand van ongeveer 15.360 punten terugvalt naar ongeveer 67 punten. De onderliggende waarde van de aandelen van de 30 genoteerde bedrijven blijft natuurlijk onveranderd. Door deze aanpassing in de formule hoopt Obama dat de grote fluctuaties in punten van de Dow in de laatste decennia tot het verleden behoren en dat door deze wijziging in de formule er meer rust op de aandelenmarkten komt. Banken, grote investeerders en pensioenfondsen juichen deze wijziging in de formule van de Dow Jones Index toe.

dow jones

De geschiedenis

Om het voorstel van Obama te kunnen begrijpen, moeten we even terug in de geschiedenis van de Dow Jones. De Dow wordt voor het eerst gepubliceerd in 1896. De Dow wordt berekend door de som van de 12 genoteerde bedrijfsaandelen te delen door 12:

Dow-index_1896 = (x1 + x2+ ……….+x12) / 12

In 1916 wordt de Dow uitgebreid naar 20 bedrijven; er verdwijnen 4 bedrijven en er komen 12 nieuwe bedrijven bij.

Dow-index_1916 = (x1 + x2+ ……….+x20) / 20

Van een aantal bedrijven wordt in 1927 het aandeel gesplitst en voor die aandelen wordt een wegingsfactor in de berekening meegenomen. De formule ziet er als volgt uit (x1 = American Can wordt met 6 vermenigvuldigd, x2 = General Electric met 4 enz. )

Dow-index_1927 = (6.x1 + 4.x2+ ……….+x20) / 20

De Dow Divisor

Op 1 oktober 1928 wordt de Dow verder uitgebreid naar 30 aandelen.  Omdat men nog alles met de hand moet uitrekenen wordt de berekening van de index eenvoudiger gemaakt. Men introduceert de Dow Divisor. De index wordt berekend door de som van de aandelen te delen door de Dow Divisor. Omdat de index een ononderbroken grafiek moet laten zien, krijgt de Dow Divisor de waarde 16.67. De index-grafiek van twee tijdsperioden wil men per slot van rekening op elkaar laten aansluiten.

Dow-index_okt_1928 = (x1 + x2+ ……….+x30) / Dow Divisor

Dow-index_okt_1928 = (x1 + x2+ ……….+x30) / 16.67

Vanaf dat moment krijgt de Dow Divisor, bij elke wijziging in het mandje van de Dow, een andere waarde en verandert dus telkens de formule waarmee de index wordt berekend. Dit gebeurt omdat de index, de uitkomst van de twee formules van beide mandjes, op het moment van verandering dezelfde uitkomst moet opleveren. Ook bij een aandelensplitsing wordt de Dow Divisor om dezelfde reden aangepast. In het najaar van 1928 en het voorjaar van 1929 vinden er 8 aandelensplitsingen waardoor de Dow Divisor daalt naar 10.47.

Dow-index_sept_1929 = (x1 + x2+ ……….+x30) / 10.47

Na de beurskrach in 1929 worden in 1930 18 bedrijven vervangen in de Dow en krijgt de Dow Divisor de waarde 15.1.

dow divisor

Dow Multiplier

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de formule van de Dow Jones in het verleden al vele malen is aangepast en dat de Dow Divisor tijdens de periode 1980 – 2010 eigenlijk een Dow Multiplier is geworden, met name door het grote aantal aandelensplitsingen in deze periode. Werd vroeger de som van de waarde van de aandelen gedeeld door het aantal aandelen, tegenwoordig wordt de som van de waarde van de aandelen vermenigvuldigd met 7,5. Immers de som delen door 0,132 is hetzelfde als de som vermenigvuldigen met 7,5 (1 / 0,132 = 7,5). Dit verklaart ook deels het gedrag van de grafiek van de Dow vanaf 1980.

dow jones since 1896

Door het wijzigingsvoorstel van Obama wordt per 1 januari 2014 de formule weer zoals deze oorspronkelijk was: De som van de waarde van de aandelen wordt gedeeld door het aantal genoteerde aandelen.

Dow-index_jan_2013 = (x1 + x2+ ……….+x30) / 30

De huidige waarde van de 30 genoteerde aandelen is samen 2039 dollar. Door de Dow Divisor te veranderen van 00.130216081 in 30 (een factor 230 groter) zal de index bij een huidige stand veranderen van 15360 in 67 punten (een factor 230 kleiner).

Brengt deze verandering rust?

De emotiefactor in de huidige formule, de terughoudendheid en of euforie van beleggers bij grote fluctuaties in de Dow Jones, wordt door deze wijziging enorm verkleind (230 keer) en daardoor zal de ratio bij beleggers weer meer de boventoon gaan voeren. Het wijzigingsvoorstel van Obama moet nog wel goedgekeurd worden door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Zowel de republikeinen als de democraten hebben Obama laten weten achter zijn voorstel te staan. Ook politici, ongeacht hun signatuur, willen zoveel mogelijke rust op de aandelenmarkten. Voor de belegger zal het even wennen zijn; de Dow Jones op 67 punten.

Wim Grommen