ECB faalt hard in haar primaire kerntaak

3

Deze onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de consumentenprijzen zien in Griekenland en Nederland. De inflatie in Nederland ligt al een jaar of drie hoger dan 2% en daarmee boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze streeft ernaar de inflatie in de eurozone dichtbij 2% te houden. De basisdoelstelling van het ECB is het garanderen van prijsstabiliteit. Het is de primaire kerntaak van de centrale bank! Het blijkt echter lastig om de prijsstabiliteit in de eurozone te waarborgen, aangezien de contrasten tussen de verschillende lidstaten steeds groter worden. Niet alleen op het gebied van de consumentenprijzen, maar ook op het gebied van werkloosheid, economische groei en schuldenlasten.

griekenland nederland consumentprijsindex grafiek

Thanks to @Darlington_Dick for this great chart!