Economie doet het goed, banengroei stagneert

0

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2011 met 3,2% op jaarbasis gegroeid. Dit is de hoogste groei in drie jaar, wel moet worden opgemerkt dat het eerste kwartaal dit jaar een werkdag meer telde dan vorig jaar. In vergelijking met voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,9%. Het aantal banen van werknemers lag in vergelijking met een jaar geleden nog hoger, maar ligt lager dan in het voorgaande kwartaal.

In het eerste kwartaal is 11,9% meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Dit is toe te schrijven aan fors hogere investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. Natuurlijk is dit een goed signaal, maar vergeet het kabinet vorig jaar het btw tarief op arbeidsloon voor de verbouwing van een huis heeft verlaagd van 19% naar 6%. Door deze tijdelijke maatregel konden Nederlanders natuurlijk een stuk voordeliger de keuken of de badkamer laten verbouwen. De btw-verlaging duurt tot 1 juli 2011. De investeringen in bouwwerken zijn de afgelopen twee jaar fors gedaald. Het herstel is vrijwel geheel te danken aan de hogere bouwproductie door de zeer zachte winter in het eerste kwartaal. Daarnaast werd opnieuw aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en computers.

In het eerste kwartaal van 2011 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 5,7% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dat is vrijwel een halvering van de groei in vergelijking met de voorgaande kwartalen. De vertraging deed zich voor het overgrote deel voor bij de wederuitvoer. Deze steeg voor het eerst in lange tijd minder snel dan de uitvoer van Nederlands product. De uitvoer van Nederlands product groeide met 7%. De invoer van goederen en diensten steeg met 5,4% en nam dus een fractie minder toe dan de uitvoer.

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 0,2% meer besteed dan een jaar eerder. Flink meer aankopen van personenauto’s en hogere uitgaven in de horeca gaven de consumptie een impuls. Huishoudens verbruikten echter veel minder gas door de zachte winter. De bestedingen aan kleding, woninginrichting en consumentenelektronica waren iets lager dan een jaar eerder. Het volume van de overheidsconsumptie was in het eerste kwartaal 1,1% groter dan een jaar eerder. De groei zit vooral bij de reële uitgaven voor de zorg, maar er ging ook meer geld naar het onderwijs. De uitgaven voor defensie en openbaar bestuur waren echter lager.

Dankzij het uitstekende bouwweer was de bouwproductie in het eerste kwartaal van 2011 liefst 13% hoger dan een jaar eerder. Vanwege de aanhoudende groei van de export van Nederlands product en het herstel in de bouw was de industriële productie % hoger dan een jaar eerder. Vooral de productie in de metaal nam sterk toe. In het kielzog van de toegenomen industriële productie groeiden handel en transport met respectievelijk 7% en 6%. De relatief hoge temperaturen zorgden voor een lagere productie bij de aardgaswinning en de energiebedrijven. Bij de zakelijke dienstverleners noteerde de uitzendbranche een stevige groei.

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 41.000 (0,5%) banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Kwartaal op kwartaal was er echter geen banengroei meer. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het eerste kwartaal 0,2% lager dan in het vierde kwartaal van 2010. De lichte daling volgt na drie kwartalen van banengroei.