Veel economische analisten vragen zich af waarom de huidige groeiperiode zo lang duurt. Niet dat we een hoge groei kennen van 3 tot 4 procent, zoals in vorige decennia heel gebruikelijk. Maar toch, de inflatie blijft laag en de rente ook. Dat heeft alles met elkaar te maken. Centrale banken hebben de rente omlaag gemanipuleerd om reden dat ze graag wat meer inflatie willen zien.

Waarom geen hoge inflatie?

Al jaren sukkelen we met een inflatiepercentage van beneden de 2 procent. De ECB ziet liever 3 tot 4 procent inflatie bij een  rentepercentage van 1 tot 2 procent. Zou beter zijn voor het verdienmodel van de banken. Maar de aloude gedachte van monetaire beleidsmakers is om de groeiende schuldenberg weg te inflateren. Als de geldontwaarding beweegt met hogere percentages dan zal de schuldenberg verhoudingsgewijs lager uitvallen. Er van uitgaande dat de schuldenberg minder hard groeit bij hogere rentepercentages.

Van inflatie naar deflatie

We zien nu al jaren een gevaarlijk stijgende schuldenberg die procentueel elk jaar hoger wordt in verhouding met het mondiale BBP. In Nederland is de schuldenberg uitgedrukt in percentage van het BBP gedaald. In andere meest zuidelijke lidstaten van de EU weer niet. Heeft te maken met aflossen van oude schuld met nieuwe schuld. En nieuwe investeren die een lagere rente kennen. Het zijn de gevolgen van de lage rentepolitiek. Oude schuld aflossen met nieuwe schuld en gelijk vooral goedkoop investeren, nu het nog kan. Je creëert daarmee zombiebedrijven en een stevige concurrentie. Dat geeft neerwaartse druk op de prijzen en een lagere inflatie. We zouden zelfs kunnen spreken van een stukje deflatie onder invloed van lageprijzen van goedkope winkelketens. Winkels als de Action en Primark puilen uit. Dure winkelketens zoals Hudsons Bay gaan op de fles.

Overstappers naar lage rente

Tegengesteld zien we inflatie in de huizenprijzen. Vastgoed en aandelenmarkten gaan nog altijd omhoog door de extreem lage rente. Hoe lang gaan we dit maatschappelijk volhouden. Sommige analisten vragen zich af waarom het huidige tijdvak van economische groei zo lang duurt. De oorzaak is natuurlijk die extreem lage rente. Maar de huidige voordelen daarvan houden een keer op. Hoe langer dit tijdvak duurt, hoe minder voordelen we genieten. Na een poosje worden de nadelen zichtbaar. Ik zie ze nu al maar momenteel kunnen we nog spreken van een mix van voor- en nadelen. Wat te denken van de woningeigenaren met een hypotheek. Steeds meer huizenbezitters genieten van het enorme rentevoordeel van hun nieuwe rentevaste periode. 20 Jaar vast is nu erg populair. Men veronderstelt dat de lage rente niet blijvend zal zijn.

Profijt lage rente oudere huizenbezitters

We zien al een aantal jaren de gevolgen van de flink lagere maandlasten van woningeigenaren. Elk jaar zien duizenden huizenbezitters hun inkomen op die manier stijgen. Ze geven meer uit en voorzien de kleine aannemers van opdrachten. Doordat de overwaarde flink hoger ligt is het mogelijk voor tienduizenden euro’s te investeren in uitbreiding en verbouwing. Hypotheek hogerop is geen probleem als er 100.000 of meer is “verdiend” met stil blijven zitten. Toch zal het voordeel van oversluiten langzaam verdwijnen. De lage rente is al een paar jaar stabiel en is de laatste jaren slechts mondjesmaat gedaald. Sommige mensen kwamen vanaf 6 procent naar een nieuwe rente van 1,5 tot 2 procent. In 10 jaar tijd is de rente hard gedaald en in die periode hebben “oudere” huizenbezitters economisch geprofiteerd.

Lage rente kent zeker nadelen

Maar helaas niet de starters. Deze betalen de hoofdprijs en lopen de kans dat bij een aanstaande recessie de huizenprijzen flink gaan dalen. Ook zal na enige jaren de hausse voorbij zijn van de overstap naar lage rentetarieven. Of we dan een status quo ingaan waag ik te betwijfelen. De voordelen van lage rentetarieven zijn straks uitgewerkt. Dan gaan we aanlopen tegen de nadelen die ik vaker heb benoemd. De aantasting van de spaartegoeden en pensioenreserves door de lage rente, of beter gezegd nul-komma-nul en negatief op hoge deposito’s en Europese staatsleningen. We gaan mopperen op de gevolgen van het repressieve beleid van centrale banken die hun doelstelling van een hogere inflatie niet hebben bereikt.

Omslag komt onverwachts

Waar we tegenaan kijken zijn opgeblazen bubbels. Een beurshausse, woningmarktcrisis voor jonge generatie, angstaanjagend hoge schuldenberg, kortingen op pensioenen, interen op spaargelden, en uiteindelijk de neergaande spiraal door lagere consumentenbestedingen. De voordelige effecten van lage rentetarieven slaan om naar de lang verwachte negatieve effecten. De grote vraag is hoelang zo’n overgangsfase duurt. We hebben het niet eerder meegemaakt dat de massa moet bloeden voor het riskante beleid van monetaire beleidsmakers. We hebben zoveel mogelijk willen profiteren van de lage rente. Liefst zo snel mogelijk want de rente ging in het verleden altijd weer omhoog als een recessie voorbij was. Na de laatste kredietcrisis van 2009/12 is verzuimd de rente te verhogen en de schuldenberg af te lossen.

Bedrog van monetaire beleidsmakers

Het is een soort “gentlemen’s agreement” dat rentetarieven omhoog gaan als er weer een opleving is van economische groei. Zo was altijd de marktwerking in een normaal functionerend monetair stelsel. Nu is het anders en is een “herenakkoord” verbroken. Ik denk dat de sanctie op het niet nakomen van dit soort afspraken zich gaat uiten in maatschappelijke onrust. Kwestie van tijd dat ook de massa wakker wordt en met hetzelfde simpele verstand als van deze auteur gaat inzien dat we zijn bedrogen door monetaire beleidsmakers. Ze zijn ingepalmd door de machtige multinationals die met hun elitaire beleggers in een tijd van globalisering zowel de politiek alsmede centrale banken geheel onder de duim hebben. Het goedkope geld van centrale banken is voornamelijk opgeslokt door de financiële markten en kwam duidelijk niet in de reële economie terecht. Getuige de ontevredenheid onder de massa.

Volkstuintje

De massa zal inzien dat hun reserves worden misbruikt en moeten dienen om een failliet fiat geldsysteem te redden van de ondergang. Kwestie van tijd. Kijk eens buiten de mainstream media om hoeveel sociale onrust er bijvoorbeeld in Frankrijk is. En hoeveel afgelegen dorpen in Spanje zelfvoorzienend zijn geworden door de euro los te laten en  met ouderwetse ruilhandel voorzien in hun levensonderhoud. De tijd komt dat wij in ons polderlandje massaal het land gaan bewerken dat vertrekkende boeren achter laten. Steden en dorpen gaan we omranden met volkstuintjes. Het overschot van de oogst gaan we onderling verhandelen of verruilen. Een appel voor een ei. De grote ommekeer en terug naar de evolutie. Weg met het grootkapitaal, terug naar de natuur. De redding van onze opwarmende planeet is nabij.

GW

18 reacties

 1. De huizenprijzen en -bubbels in dit land worden decennialang
  opgeblazen door fiscale manipulatie en een chronische woningNOOD. De hoogte van de marktrente is in deze (particuliere) sector is dan ook nauwelijks van invloed op het mechanisme van vraag en aanbod en de prijsvorming.

  Een zzp-er wil (als hij daartoe de tijd vindt) best even komen klussen (bv. stopcontact aanleggen). Niet meer voor twee tientjes per
  uur, maar voor een minimum starttarief van € 70 – 100, exclusief voorrijkostenen btw.
  Deze enorme geldontwaarding bij de ‘woonkosten’ is niet
  verdisconteerd in het officiële inflatiepercentage, dat in Nederland toch al uitsteekt boven het eurogemiddelde.

  Dus: hoezo ‘deflatie’? Vooral door huidige en toekomstige
  overheidsmaatregelen zijn we stevig op weg naar een (verborgen) hyperinflatie!

  1. De huidige economische situatie is moeilijk in te delen. Is er sprake van inflatie? Ja. Van deflatie? Ja. En van stagflatie? Ja, ook. We zien nu een combinatie van stagnatie en inflatie. Economische groei valt terug en er is sprake van inflatie in vastgoed en aandelen. Huizen en aandelen gaan nog altijd de lucht in. De inflatie meting is altijd een discussie wat betreft het percentage. Als van officiële zijde wordt aangegeven dat we een inflatie hebben van 2 % dan kun je nog wel 2 % bijtellen. Niet alle producten worden in het inflatiemandje meegewogen. Ook belastingen en lokale heffingen niet. Toch zien we ook een vorm van deflatie. De oplettende consument kan zeker prijsvoordeel behalen via online-shoppen. En zoals ik al schreef krijgen de goedkope winkelketens de overhand in de winkelcentra. De Wibra, Primark, Action, Aldi, Lydl, Kruidvat, enzovoort.

   Door de globalisering en verplaatsen van maakindustrie naar lage lonen landen voeren we (nog) goedkoop in uit die landen. Ook de moordende concurrentie tussen onlineshops zorgt voor lage prijzen. Een beetje shoppen op internet levert zeker voordeel op. Daarom is er wel degelijk sprake van (winkelprijs)deflatie. De lastenstijging via de overheid, belastingen, zorgverzekering, gemeentelijke heffingen enzovoort gooien roet in het eten. Dat maakt de werkelijke geldontwaarding hoger. Daarom is de lage rente op spaartegoeden een ondergewaardeerd maatschappelijk probleem. Als we de werkelijke geldontwaarding kunnen stellen op 4 a 5 procent dan teren we behoorlijk in op onze spaarcenten. Heel gevaarlijk. Veel mensen roepen nu dat het geen nut heeft om te sparen. Wordt dus niet gestimuleerd.

   Alle mooie overheidscijfers ten spijt, we zouden het best kunnen meten via de gemoedstoestand van de samenleving. De uitgeklede middenklasse en de mopperende massa zijn de echte signalen.

   1. Niet de ‘gemoedstoestand’, maar de eigen portemonnee bepaalt de werkelijkheid. En daar worden we niet vrolijk van.
    ‘Verstandige’ mensen in de grensstrook hebben er wel ee ritje naar de buren voor over om hun wekelijkse boodschappen in te slaan. Voor sommigen schijnt het zelfs lonened te zijn om eens per maand naar Luxemburg te rijden (gedistilleerd, rookwaar, brandstoffen).
    Nederland prijst zich de markt uit. Nu nog de CO2-heffingen.

   2. Nog zoiets: gemiddeld verlaten 500 Nederlanders PER DAG, om uiteenlopende
    redenen, definitief dit land om elders voor zichzelf en hun gezin een nieuw bestaan op te bouwen.
    Zegt het in het algemeen iets over het leefklimaat in Nederland?

 2. Lees het juiste boek ‘deflatie in aantocht’ dat door Erik Mecking is geschreven. De fase tussen 1981 tot 2020 / 2023 is sprake van deflatie. Daarvoor was de periode van inflatie. De totale cyclus van een bepaalde periode komt telkens weer terug. Als men de vorige cyclus goed kent weet ie ook wat er een komende tijd gebeurt: een depressie van 1923-1929/30. Straks komt er nog veel erger!

  De lage rente heeft te maken met een onmogelijke terugbetaling in het Zuiden van Europa. Afgesproken in de EU is dat het Noorden aan het Zuiden moet blijven betalen. Lees het boek van Jean Waningen.

  Het is gewoon zo: manipulatie van onze regering en EU zoals een zogenaamde woningnood, klimaatsfonds. Dankzij o.a. dit ontwikkelde fonds moeten we steeds meer betalen… DUUR PAKKET

 3. We zitten met gevolgen van qe-politiek van de centrale banken wereldwijd. Interessant artikel. De voordelen vd lage rente politiek loopt ten einde.
  Ik moest bij het lezen van dit artikel aan deze link denken:
  https://www.vn.nl/een-nieuwe-economische-ordening/

  Vooralsnog denk ik dat die lage rente, ondanks alle negatieve consequenties, wel laag moet blijven. Ik bedoel er is zo belachelijk veel schuld gecreerd. Dat als de rente omhoog gaat overheden en bedrijven gelijk in de problemen komen met als gevolg een wereldwijde depressie.

  1. Mee eens! Rente kan niet meer omhoog. Dan krijgen we stront aan de knikker. De rekening wordt nu met negatieve rente voorgelegd aan spaarrekeninghouders en pensioenfondsen.

  1. Interessant stuk. Conclusie: bubbels overal. Vastgoed door het dak. Beurzen sky high. Schuldenberg met lawinegevaar. Dus centrale banken zijn uitgespeeld. Opvallend is de laatste alinea: “Veel economen kijken nu dan ook niet meer naar de ECB als potentiële aanjager van de economie, maar naar overheden van landen die gemiddeld wat slapper in de was zitten. Gaan die meer investeren, dan jaagt dat de economie ook aan.” Ook centrale banken roepen om het hardst dat nu overheden aan zet zijn. Meer investeren betekent meer geld op tafel leggen. Alleen de noordelijke lidstaten van de EU zitten nog slap in de was. De zuidelijke lidstaten zitten tot hun nek in de schulden.

   Omdat we met ons allen in hetzelfde EU-schuitje zitten zal NL worden gedwongen om meer te lenen. Want spotgoedkoop toch? Juist wij hebben de schuldgraad t.o.v. BBP omlaag gebracht en dus moeten wij onze staatsschuld NOOD-gedwongen maar weer verhogen. Verhoging van belastingen zal politiek gevoelig liggen dus gaan we (weer) lenen. De makkelijkste weg want sommige staatsleningen geven geld toe. NL obligatie 10 jr – 0,12 en NL 5 jr – 0,46 procent. Geld voor niks, nee geld toe. Als we dat gaan doen dan betekent dat einde EU-verhaal. Dan gooi je de laatste ijzers in het vuur. De Europese gedachte is dat je beter met z’n allen koppie onder gaat dan één voor één. Uiteindelijk bezwijken we collectief onder de schuld. Dat heet Europese saamhorigheid.

 4. De hyperinflatie is er al, maar wordt verborgen door de lage interesten, en die maken geld quasi “waardeloos”. Een cijfervoorbeeld :

  1) een gezonde monetaire situatie. Echte inflatie 1%, interestvoet 5%, reële interest 4%. Stel dat je 1 miljoen euro hebt, kan je 40.000 per jaar incasseren EN spenderen zonder verlies van koopkracht van je resterend kapitaal ( dat aangroeide tot 1.010.000 euro ) Van 40.000 euro netto kan je rustig leven.

  2) de huidige situatie. Echte inflatie 6% ( en niet die leugen van de politiek ), rente 0.1%, reële rente -5.9%. Om aan 50.000 euro rente te komen van geval 1 zou je nu … 50 miljoen euro nodig hebben. DAAR zit de hyperinflatie, geld is wardeloos geworden. EN de koopkracht van je miljoentje DAALT elk jaar. Na 20 jaar is je kapitaal door de inflatie en je jaarlijkse uitgaven compleet weggeërodeerd. Je miljoen is WEG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: