Is het einde van een tijdperk nabij?

6

De aandelenkoersen stijgen weer, de huizenmarkt heeft de bodem bereikt, de eurocrisis is afgewend en er is een economisch herstel in de USA. Als men de berichten in de mainstream media volgt lijkt alles weer in orde te komen. Zij het voorzichtig, er wordt weer groei verwacht. Straks is alles weer als dat het voor de crisis was.

Verwachting tegenstrijdig met de werkelijkheid

Deze verwachting is er steeds weer opnieuw al vanaf het begin van de crisis, toch blijkt dit iedere keer weer niet te kloppen. Er komen steeds nieuwe problemen bij waardoor de verwachte groei er maar niet komt. Dit is volstrekt logisch als men niet alleen naar de economie kijkt maar ook naar de andere factoren zoals fossiele brandstoffen (Energie) en steeds schaarser wordende grondstoffen (onder andere Fosfaat) en een toenemend gebrek aan water (Omgeving) etc. Dit te samen met een snel groeiende wereldbevolking. Ons fiat geldsysteem is door schuld en rente gebaseerd op exponentiële economische groei. Hierdoor is er een toenemende vraag van de andere factoren, Energie en Environment, de Omgeving.

Pogingen tot het voldoen aan exponentiële behoeften lijdt tot meer problemen

Zoals u in de vorige artikelen heeft kunnen lezen wordt er al alles aan gedaan om aan onze energiehonger te voldoen, met als resultaat een mega zeepbel in Fracking en enorme investeringen in deep-sea drilling. Fracking en deap-sea drilling kunnen niet genoeg energie leveren. Toch zal dit nodig zijn om aan een exponentieel groeiende energiebehoefde te voldoen. Daarbij ontstaan er steeds meer problemen bij de andere factoren die onder Omgeving vallen. Hier wordt later tot in detail over bericht.

Het einde van een tijdperk nabij

Het probleem is dat de factoren Economie, Energie en Omgeving NIET los van elkaar gezien kunnen worden. We zijn nu in een tijdperk aangekomen van het einde van groei. Hierdoor zal ons fiat geldsysteem wat gebaseerd is op exponentiële groei door schuld en rente niet meer kunnen functioneren. Het financiële systeem is kapot. Lees meer op Goud-Portal.