Er broeit een veenbrand in een groene polder

Het broeit in de polder, maar ook op de zand- en veengronden waar landbouwers en veehouders hun best doen hun vruchtbare gronden te bewerken. Met zaaien en oogsten hebben boeren hun leven in dienst hebben gesteld van de mensheid. Door hun inzet hebben we elke dag te eten, dat wordt makkelijk vergeten. Onze boeren zijn daarom belangrijker dan de anderhalf miljoen ambtenaren in dienst van het Rijk en aanverwante overheidsinstellingen. Ambtenaren aangestuurd door elitaire regenten die vanuit Den Haag ons leven bepalen. Beleidsambtenaren die er een flinke boterham mee verdienen, met beleg dankzij onze boeren.

De Agenda

Er verandert iets in de samenleving. Mensen raken het vertrouwen kwijt in de politiek. Gekozen Haagse politici blijken ineens minder belangstelling te tonen voor de boeren en burgers die ze in hun fluwelen zetels hebben geholpen. Er bestaan nog andere machten dan alleen het regeringsbolwerk. Er is een EU die ook de nodige regels uitvaardigt waar Nederlanders rekening mee moeten houden. Behalve onze eigen Grondwet moeten we ook rekening houden met andere regels die van buiten Nederland komen. Mede als gevolg van voortschrijdende technologische toepassingen die wereldwijd worden uitgerold door Big Tech en cs. die vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de VN, WEF, WHO, EU, en andere supranationale organisaties. Ik benoem ze herhaaldelijk omdat ze ons leven beheersen. We kunnen niet om deze machtige lobby heen omdat ze gezamenlijke afspraken hebben gemaakt in de Agenda 2030 met de 17 SDG’s om van de wereld een betere wereld te maken. We kunnen er niet om heen.

Red de planeet

De agenda van de globalisten die een Nieuwe Wereld Orde nastreven volgens eigen ideologie. Hun visie bepaalt hoe we onze leefwijze moeten aanpassen om ons voortbestaan te garanderen. Niet alleen Den Haag en Brussel regeren. Het is een elitaire ideologie waarmee via het WEF, de VN, de WHO e.a. handreikingen worden uitgedeeld aan wereldleiders die via digitale verbindingen met elkaar babbelen en tussendoor met een snelle jet elkaar bezoeken op internationale conferenties. Zodoende zijn onze MP, en de Ministers van Financiën en BZ veel belangrijker dan de lagere bestuursorganen, de provincie- en gemeentebesturen. De Haagse toppers praten niet over onze koetjes en kalfjes maar over het redden van de planeet. Volgens hun ideologie valt er wat te doen met de temperatuur en de waterstand om de eeuwige cyclus van opwarming en afkoeling van de planeet te regelen. We hebben nu Big Tech met alle technologie waarmee de mensheid kan worden gecontroleerd op gedrag. Een prima middel om onze uitbundige en verspillende levensstijl af te remmen. Als we op de huidige weg doorgaan dan vernietigen we onszelf. Zo denken ook de actiegroepen en klimaatalarmisten die waarschuwen voor onze ondergang.

Stapje terug

We moeten snel een stapje terug doen. Daarom wordt angst gezaaid en jongeren voorgehouden dat er geen toekomst is als we doorgaan met onze huidige levenswijze. Het is tijd dat onze ecologische voetafdruk wordt gevolgd met gebruik van technologische controlemiddelen. We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken en alle stikstof producerende sectoren minimaliseren, precies de primaire sectoren die ons leven veraangenamen. De boeren die ons voedsel leveren, fabrieken die ons producten leveren, de luchtvaart en luchthavens die onze horizon vergroten, en noem maar op. We moeten als de wiedeweerga omschakelen, zo staat ook in het Klimaatakkoord dat een voorname positie inneemt op de Agenda 2030. De energietransitie is een voornaam onderdeel, net als de stikstofplannen die worden uitgerold in opdracht van de EU en het WEF. Door boerenprotesten dringt de enorme impact door zoals de onteigeningsplannen voor een derde deel van de agrarische sector. Let wel, het betreft onze voedselproductie die mondiaal onder druk komt te liggen als ook andere landen hun stikstofkaarten inkleuren. Tenzij het besef indaalt dat daarmee de wereldwijde voedselproductie afneemt op een moment dat er voedselschaarste heerst door een oorlog en immer heersende hongersnoden in Afrikaanse landen.

Het klopt niet

Toevallig speelt ook de energietransitie die sterk wordt gehinderd door oplopende olie- en gasprijzen. Toeval of niet, maar er was ook een pandemie terwijl de WHO nu wetgeving voorbereid die alle aangesloten landen verplicht hun repressieve voorschriften te volgen bij uitbraak van een nieuwe pandemie waarvoor al weer wordt gewaarschuwd. Toevallig op een moment dat er wereldwijd gierende inflatie rondwaart die  sociale onrust geeft in ontwikkelingslanden. Toevallig dat juist in een welvarend land als Nederland de meest strenge stikstofregels worden uitgevaardigd omdat wij met onze welvaart wel een stootje kunnen verdragen. Het lijkt dat Nederland een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld dient voor andere landen. Let wel, met het uitdunnen van de boerenstand spelen we met ons voedsel dat ook een belangrijk exportproduct is. Er klopt iets niet.

Hooivorken

Ik zie een veenbrand die bovengronds gaat als burgers zich in de boerenprotesten mengen en inzien dat Kabinet Rutte 4 andere afspraken volgt dan in het regeerakkoord staan. Afspraken die zijn gemaakt met gekozen volksvertegenwoordigers. Het vertrouwen in de politiek daalt in recordtempo, dat belooft weinig goeds. Zou een val van het Kabinet verandering brengen of zou de invloed van de hogere elite een grotere stem hebben dan de stem van de kiezer. Dat is het kardinale punt. Als de stem van het volk niet wordt gehoord dan zullen de hooivorken, de trekkers en alles wat kogels kan vangen van nerveuze agenten uit de kast worden getrokken. Een bizar einde van deze column.

GW

22 reacties

 1. Alles gaat gewoon verder gerrit…..echte boeren opstand komt er niet, beetje rommelen op snelwegen…..burgers komen helemaal niet in opstand….geen zin, geen fut, gewoon voor de buis hangen met bier….rutte , of z’n opvolger gaat verder met de plannetjes…..clowntjes als Jetten cs blijven hun rare wetjes opleggen aan dit vermoeide volk….massa immigratie blijft doorgaan….helaas….leg je erbij neer….je stukjes zijn ook herhalingen, telkens hetzelfde….je hoopt dat anderen de hooivorken pakken, zelf ga je het niet doen…..

 2. Zelf begin ik ook moe te worden Gerrit….ik ageer in mijn omgeving al 40 jaar tegen de domheid van massa immigratie met al z’n vreselijke gevolgen…..niemand wil het horen….mensen horen liever bij de knuffeldeugbrigade….ze zitten meestal in hun veilige witte woon/leef/vrienden bubbeltje….net als alle politici…journalisten….mediamensen…..ze hebben er geen last van….en enige empathie met de minderbedeelde autochtone nederlander die z’n eigen wijk uit getrapt is, hebben ze niet….dat is verderfelijk plebs…..dit land is verloren….het is over……

  1. Inderdaad Peter, dit is een verloren land geworden er is geen houden meer aan en de kortzichtige massa vindt dat het prima gaat en dan met name met hen!

 3. Niet genoeg dat de zogenaamde ‘volksvertegenwoordiging’ gewoon een verlengstuk is van de politieke regenten, waarin nood-, knevel- en spionagewetten jegens de burgers in sneltreinvaart worden doorgezwaaid.
  Om in het zadel te blijven bereikt de centrale bestuursgekte een voorlopig hoogtepunt door een ‘dwangwet’ die zelfs zelfstandige (democratische) bestuursbevoegdheden van lagere overheden amputeert bij het toewijzen van huisvesting aan asielzoekers en statushouders.

  https://nos.nl/artikel/2435787-kabinet-wil-alle-gemeenten-verplichten-om-bij-te-dragen-aan-asielopvang

  Even goed laten doordringen wat in dit liberale land gebeurt: omdat het kabinet worstelt met de zelf veroorzaakte chaos en chronische verstopping in de asielopvang wordt in feite het hele land gegijzeld voor de oplossing van wat opeens de ‘asielzoekerscrisis’ heet
  Iets, dat al sinds ‘Wir schaffen das’ (2015), ruimschoots te voorzien was.
  Terwijl de ‘welkomskraan’ wagenwijd open blijft staan omzeilen de Haagse filiaalhouders nationale grondrechten om aan hun verplichtingen jegens ‘Brussel’ te voldoen.

  Wat een opluchting dat de premier bij een andere gelegenheid, zonder een spier te vertrekken, aangeeft dat hij een voorstander is van een toekomstige, constitutionele (grondwettelijke) toets op wetgeving door de onafhankelijke rechter!

 4. Volgende week CETA erdoor jassen, de volgende een globalistische molensteen om de nek van de burger.
  Klaus Schwab; “We must prepare for a more angry world”. Er zijn plannen voor een digitaal paspoort, ze praten over energie- en voedseltekorten, ze willen dat we minder vlees en meer insecten gaat eten……..bereid je dan maar voor want dit zijn geen grapjes. Dat mag wel duidelijk zijn geworden in de laatste 2,5 jaar. Chaos is het doel en de redding komt in de vorm van een wereldregering en totale controle.

 5. “of zou de invloed van de hogere elite een grotere stem hebben dan de stem van de kiezer.”

  WA-HAA-HAAAA ! ! !

 6. Beste Gerrit, ‘het kardinale punt’: er IS geen ‘stem van de kiezer’ en dus ook geen ‘veenbrand’. Er zijn genoeg smeerseltjes om huidverbranding te voorkomen. Want ondanks Rutte en zijn kameraden gaan we weer massaal met de buik in het zand. Dat doet Den Haag ook, en zelfs de boer in komkommertijd.

  Gelukkig ontken je de opwarming niet langer, én de mogelijkheid van een nieuw, opwindend verdienmodel, door de aanplant van een tropische rimboe, met alles wat er aan flora & fauna bij hoort, in de platte, groene polder. BN-ers als krijsende apen, bananen in plaats van komkommers.
  Een win-win business, waarin exoten zich thuis, en zuinige Hollanders zich in eigen land altijd op vakantie zullen voelen.

 7. Boeren en voedselzekerheid blijven ons nog wel even bezig houden. Er wordt een nieuwe trend in gang gezet om de mens anders te leren eten. Iets met insecten, wormen en ander spul. Wordt in fabrieken gekweekt en tot voedsel bereid. Nederland gaat namelijk het centrum vormen voor wereldwijde voedselinnovatie met het Global Coördinating Secretariat (GCS) in Wageningen.

  Premier Rutte maakt dat al in 2021 bekend tijdens een digitale bijeenkomst van het WEF. Op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/27/mondiaal-centrum-voor-voedselinnovatie-komt-naar-nederland met trots aangekondigd.

  Zo kan de agrarische sector worden uitgedund en komt landbouwgrond vrij voor asfalt en beton. Tristatecity wordt trendy: https://www.tristatecity.nl/ . Boerderijen worden musea en “boer zoekt vrouw” wordt trendy want boerinnen zijn niet meer nodig.

  Niet verwonderlijk dus dat Nederland als eerste land een stikstofcrisis beleeft. Hoezo complottheorie van een praatclubje? Onze MP is een graag geziene gast bij het WEF en de VN.

   1. Collectief lijden door het volgen van een agenda vol ideologie.

    Teveel mensen op ons kleine stukje aarde zou je kunnen spreiden door onvruchtbare gronden in onbevolkte gebieden vruchtbaar te maken. Daarna is het de beurt aan de raketjes van Elon Musk als de elite een ticket boekt voor een enkeltje Mars en daar een NMO sticht. De Nieuwe Mars Orde als de NWO na voltooiing eenzelfde mislukking blijkt te zijn als Sri Lanka.

    (In tijden van grote verwarring wil ik met een beetje fantasie orde scheppen in de chaos. Verder droom ik zacht en gelukkig).

 8. Naar aanleiding van dit artikel is de volgende nieuwsbrief van de Macro econoom Maarten Verheyen wellicht de moeite van het lezen waard:

  Sri Lanka heeft een ESG-score van 98. Een voorbeeld voor ons allen. ESG staat voor environmental, social en governance. Kortom: duurzaamheid.
  Een onophoudelijke strijd tegen de CO2-uitstoot … een ongezonde focus op gendergelijkheid in plaats van competenties en uiteraard ellenlange discussies over ‘diversiteit’.
  Een score van 98 op 100 betekent dat het land volledig gestuurd werd op basis van deze principes. Ze hebben ‘ESG’ volledig omarmd als dé weg vooruit voor het land.

  We weten inmiddels hoe duurzaam deze ESG-principes zijn. Het land kwam de voorbije dagen zonder geld te zitten en is niet meer in staat om voldoende energie, voedsel en medicijnen te importeren. De woedende massa bestormde vervolgens het presidentieel paleis en staken de woning van de premier in brand.
  Hoe is het zover kunnen komen? Sri Lanka maakte vele vergissingen maar twee ervan duwden het land over de ravijn.
  De strenge coronamaatregelen betekenden een enorme klap voor de toerismesector. Toerisme is levensbelangrijk voor Sri Lanka en maakt meer dan 12% van het BNP uit.
  Maar de nagel aan de doodskist van het Zuid-Aziatische eiland bleek toch wel de beslissing om de landbouw 100% duurzaam te maken.
  Vanaf begin 2021 waren meststoffen verboden waardoor boeren het met een veel kleinere opbrengst moesten stellen. De gemiddelde inwoner van het land eet 100 kilo rijst per jaar en op een gegeven moment volstond de eigen productie niet meer om alle monden te voeden. Sri Lanka moest plots graan importeren uit India en werd zo blootgesteld aan de enorme prijsstijgingen van rijst op de wereldmarkt.
  Tot overmaat van ramp beschikte men ook amper over buitenlandse deviezen. Het aantal toeristen was namelijk met 90% gedaald waardoor de valutareserves zienderogen geslonken waren. Eens de centen op zijn, volgt de totale ineenstorting.

  Sri Lanka hanteerde de Davos-blueprint en implementeerde de recepten van het Westen. De sukkelaars dachten dat het hen rijkdom zou brengen, maar zitten enkele jaren later reeds compleet aan de grond. Met een hoge ESG-score oogst je misschien respect van de globale elite, maar je voedt er geen bevolking mee. De waanzinnige ESG-regels zijn hét symbool van centrale planning en in Sri Lanka weten ze nu dat het de snelste manier is om je land over de afgrond te duwen.

  Zal men in de EU inzien dat dit beleid desastreuze gevolgen heeft? Zal men inzien dat we best de boeren gerust laten en hen laten boeren? Zal men inzien dat ook wij op weg zijn naar een complete ineenstorting van onze systemen als we zo verder doen?
  Natuurlijk niet. Onze Europese leiders zijn arrogant, onwetend en elitair. Zij, en enkel zij, hebben de wijsheid in pacht. Zij weten alles over alles en vertellen vervolgens hoe de boer moet boeren, de bank moet bankieren en de bakker moet bakken. Iedere beslissing die ze nemen, zorgt voor grotere problemen en brengt ons weer een stap dichter bij de diepe val die ons te wachten staat.

  1. @Boerke, wilt u er wel rekening mee houden dat ook van de NL landbouw niet veel meer over zou zijn zonder de (vaak bekritiseerde) EU subsidies voor inkomenssteun, verduurzaming en plattelandsontwikkeling?

 9. Straks 3D-geprint vlees op de plank en voedsel verbouwd in pakhuizen: https://deanderekrant.nl/nieuws/staat-en-multinationals-kapen-voedselketen-2022-07-08 Alles conform de Agenda 2030 v/h WEF.

  Heeft ooit iemand hierover iets gelezen in de verkiezingsprogramma’s van onze coalitiepartijen? Waarom wordt de stem van boeren en burgers niet gehoord? Waarom heeft de stem van ene Klaus Schwab, die nota bene al vanaf 1971 de baas is van het WEF, zoveel invloed op de Young Global Leaders? https://www.younggloballeaders.org/ Sorry hoor, het is vragen naar de bekende weg.

 10. Wat let je Gerrit….verkoop je doorzonwoning voor een ongekend hoog bedrag…..koop voor een fractie een leuk huis met lap grond hier in frankrijk…..verbouw je eigen groenten….houd je eigen kippen en konijnen…..dan hoef je straks geen sprinkhanen en wormen te eten….doe het dan…..of blijf je liever klagen en jeremieren……

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: