‘Er is eigenlijk niet genoeg geld’

53

Wanneer u zich bij een bank meldt om een lening af te sluiten dan zal de bank, als blijkt dat u kredietwaardig bent, u deze lening verstrekken. Het door u geleende bedrag wordt door de bank op uw rekening bijgeschreven. Waarschijnlijk denkt u dat de bank dit geld  ergens in een kluis heeft liggen en het vervolgens op uw rekening stort. Dit is een complete misvatting. De bank hééft dat geld helemaal niet. Het enige wat de bank wél heeft is de toestemming van de centrale bank om het door u gevraagde bedrag als nieuw geld te mogen creëren.

geld

Op het moment dat u uw handtekening onder het leencontract heeft gezet is het nieuwe geld gecreëerd en bent u er verantwoordelijk voor dat dit bedrag binnen de afgesproken tijd aan de bank wordt terugbetaald. Tot zover is er, buiten het feit dat de bank dit geld eigenlijk niet heeft,nog  niks aan de hand en lijkt alles te kloppen. U leent geld en u spreekt een termijn af waarbinnen het zal worden terugbetaald dus, logisch toch…?

Discrepantie

Maar zo logisch als het lijkt is het echter niet. Wat u namelijk wél met de bank heeft afgesproken is, dat u over het geleende bedrag rente moet gaan betalen. Die rente wordt door de bank niet als nieuw geld gecreëerd en bestaat feitelijk dus nog niet. Toch zult u dat moeten gaan betalen. U moet om zo te zeggen dit niet bestaande geld voor de bank gaan ‘witwassen’. Het zal de bank een worst zijn waar u het vandaan haalt, als u het maar betaalt. Hoe u aan het rentebedrag komt is dus uw zaak maar tevens uw probleem. Want, hoe kunt u nou geld dat nooit gecreëerd is (dus niet bestaat) aan de bank gaan terugbetalen?

Méér lenen

Als we het heel zwart wit bekijken zit er dus eigenlijk maar één ding op en dat is; méér lenen om ook de rente te kunnen betalen! Dat hiermee in een vicieuze cirkel terecht wordt gekomen komt moge duidelijk zijn. Toch zit er feitelijk niets anders op. Met die extra lening wordt er namelijk weer nieuw geld gecreëerd waarmee de rente kan worden betaald. Dat over die extra lening ook weer rente zal moeten worden betaald is iets waar dan maar beter niet over nagedacht kan worden.

Wanneer we alle leningen op één grote hoop gooien, ligt de werkelijkheid natuurlijk veel genuanceerder dan hierboven geschetst. Door de enorme hoeveelheid staats- bedrijfs- en particuliere leningen die verstrekt zijn en de verscheidenheid in de looptijden ervan is er een gigantische cashflow aan het rondgaan die door zijn complexiteit verbloemt wat er werkelijk gaande is. Lees meer op Gewoon-Nieuws.