Wanneer u zich bij een bank meldt om een lening af te sluiten dan zal de bank, als blijkt dat u kredietwaardig bent, u deze lening verstrekken. Het door u geleende bedrag wordt door de bank op uw rekening bijgeschreven. Waarschijnlijk denkt u dat de bank dit geld  ergens in een kluis heeft liggen en het vervolgens op uw rekening stort. Dit is een complete misvatting. De bank hééft dat geld helemaal niet. Het enige wat de bank wél heeft is de toestemming van de centrale bank om het door u gevraagde bedrag als nieuw geld te mogen creëren.

geld

Op het moment dat u uw handtekening onder het leencontract heeft gezet is het nieuwe geld gecreëerd en bent u er verantwoordelijk voor dat dit bedrag binnen de afgesproken tijd aan de bank wordt terugbetaald. Tot zover is er, buiten het feit dat de bank dit geld eigenlijk niet heeft,nog  niks aan de hand en lijkt alles te kloppen. U leent geld en u spreekt een termijn af waarbinnen het zal worden terugbetaald dus, logisch toch…?

Discrepantie

Maar zo logisch als het lijkt is het echter niet. Wat u namelijk wél met de bank heeft afgesproken is, dat u over het geleende bedrag rente moet gaan betalen. Die rente wordt door de bank niet als nieuw geld gecreëerd en bestaat feitelijk dus nog niet. Toch zult u dat moeten gaan betalen. U moet om zo te zeggen dit niet bestaande geld voor de bank gaan ‘witwassen’. Het zal de bank een worst zijn waar u het vandaan haalt, als u het maar betaalt. Hoe u aan het rentebedrag komt is dus uw zaak maar tevens uw probleem. Want, hoe kunt u nou geld dat nooit gecreëerd is (dus niet bestaat) aan de bank gaan terugbetalen?

Méér lenen

Als we het heel zwart wit bekijken zit er dus eigenlijk maar één ding op en dat is; méér lenen om ook de rente te kunnen betalen! Dat hiermee in een vicieuze cirkel terecht wordt gekomen komt moge duidelijk zijn. Toch zit er feitelijk niets anders op. Met die extra lening wordt er namelijk weer nieuw geld gecreëerd waarmee de rente kan worden betaald. Dat over die extra lening ook weer rente zal moeten worden betaald is iets waar dan maar beter niet over nagedacht kan worden.

Wanneer we alle leningen op één grote hoop gooien, ligt de werkelijkheid natuurlijk veel genuanceerder dan hierboven geschetst. Door de enorme hoeveelheid staats- bedrijfs- en particuliere leningen die verstrekt zijn en de verscheidenheid in de looptijden ervan is er een gigantische cashflow aan het rondgaan die door zijn complexiteit verbloemt wat er werkelijk gaande is. Lees meer op Gewoon-Nieuws.

53 reacties

 1. We leven eigenlijk in een slavensysteem gebaseerd op gebakken lucht. Deze lucht wordt gebakken door de banken. Op een keer komt hier een eind aan en komen de banken in de problemen omdat alle beloften wat hun baksels betreft niet meer waargemaakt kunnen worden. En op dat punt zijn we nou ongeveer aangeland. En de luchtbakkers zullen er alles aan doen om hun positie te behouden,vandaar dat ze koste wat koste de mensen zullen misbruiken mede via hun politieke medebakkers,om via het afknijpen van de mensen toch door te kunnen blijven gaan met hun slavenspelletje.

  1. @Madman

   Vandaag een Gerrit Zalm die zich in een cabaretvoorstelling zich voordoet als zijn virtuele zus voor zijn nieuwjaarsborrel voor zijn bank. Zijn zus zou als hoererende een bedrijf voeren.
   Zou hij, op zijn manier, ons willen uitleggen hoe wij met z’n alle genaaid worden ?

   1. alleen al als ik die paardenlach van zalm zie, excuus paarden, krijg ik een raar gevoel in mijn knokkels ,ik weet niet wat dat is….

 2. Oh no. Lord have mercy. De Grote Te Weinig Geld Mythe: geld is schuld en op een schuld moet je ook nog rente betalen,dus is er vroeger of later te weinig geld,. Dit misverstand gaat waarschijnlijk nooit meer uitgeroeid worden. Maar ’t blijft een misverstand. Hoezo Te Weinig Geld? Moet iedereen dan op precies hetzelfde moment de aflossing en rente betalen?

  Geld is een hoeveelheid schuldbewijzen aan toonder die circuleert als ruilmiddel bij een oneindige reeks inkomens- en vermogenstransacties. Omdat die hoeveelheid geld circuleert hoeft de geldhoeveelheid maar een fractie van de waarde van die inkomens- en vermogenstransacties te zijn.

  Het betalen van rente op schuld is zo’n inkomenstransactie. Betaal je rente aan de bank (of los je af) dan is er sprake van geldvernietiging. Het geld verdwijnt weer in hetzelfde ‘niets’ waaruit het werd getoverd en de geldhoeveelheid is kleiner geworden. So what? Meer dan 90% van onze geldhoeveelheid bestaat nu eenmaal uit giraal geld dat via kredietverlening ontstaat en verdwijnt als er rente en aflossing wordt betaald. Dat uitzetten en (theoretisch) inkrimpen van die geldhoeveelheid is echter eerder een symptoom van economische problemen dan een oorzaak.

  Als geleend geld een productieve bestemming krijgt is, rente op geleend geld geen oorzaak van een soort onvermijdelijk systemisch falen van ons geldsysteem (Wat niet betekent dat er niet betere en eerlijker geldsystemen mogelijk zijn). Een productief krediet levert namelijk gewoon het inkomen op waaruit de bank de rente kan afromen. Zolang de toename van schulden en inkomens gelijk op gaan zijn de rentelasten geen probleem. ’t Gaat pas mis als teveel geleend wordt voor niet-productieve doeleinden: elkaar onroerend of aandelen verkopen tegen steeds hogere prijzen. ’t Leidt niet tot productie en dus niet tot meer inkomen. ’t Is slechts speculatie dat die huisjes en aandelen volgend jaar nog duurder zullen zijn. Ja, en dan worden die rentelasten opeens wel een probleem. Zeker als het risicobesef verandert, en er opeens zomaar minder vraag is naar huizen, aandelen of tulpenbollen. Dan is er weer eens een speculatieve bubble geklapt. Die bubble is dan wel geklapt omdat teveel krediet is verleend/schuld is aangegaan voor bestemmingen die nooit het inkomen gaan genereren of bij verkoop genoeg opbrengen om de rente-en aflossingsverplichtingen betaald te voldoen. Er is daarom geen liquiditeitsprobleem (te weinig ruilmiddel), maar een solvabiliteitsprobleem (te weinig vermogen).

  Bij voorbaat excuses voor de betweterige toon die ik hier aansla, maar ben nogal allergisch voor de Zeitgeist Theory of Money and Interest.

  1. Beste Rocksan….ik begrijp eea niet volledig. Ik ben er mee eens dat er een gigantisch verschil bestaat tussen productieve en niet productieve leningen maar mi is toch op het einde van de rit hetzelfde verhaal?
   Stel dat NL een eiland is en enkel bedrijven zouden leningen mogen aangaan (dus productieve leningen). Er is dus een bedrag in omloop en gedurende een willekeurig jaar worden er kredieten aangegaan door het bedrijfsleven waardoor ‘het geld in omloop’ bvb wordt verdubbeld. Stel nu dat de komende 9 jaar er geen nieuwe leningen uitgegeven worden en dat de aangegane leningen na 10 jaar terugbetaald moeten zijn MET interest ten belope van het totale geleende bedrag. Dat betekend toch dat er gedurende die 10 jaar nieuw geld moet gecreëerd worden (middels nieuwe leningen of geld printen) om dit te betalen of zie ik dit verkeerd?
   PS…ik ga er even vanuit dat we niets exporteren en dat de productie van de bedrijven enkel voor de lokale markt bestemd is.

   1. Je veronderstelt als het ware een situatie waarin de economie wordt stilgelegd. Iedereen moet op hetzelfde moment z’n schuld gaan betalen. Niet gek dat er dan een tekort aan geld ontstaat. In de realiteit draait de economische kringloop door en staan tegenover de aflossingen en rentebetalingen nieuwe kredieten (en dus geldschepping). Zolang de door productief krediet teweeggebrachte economische groei groot genoeg is om de rentelasten te betalen is de kredietgroei geen onoverkomelijk probleem.

    1. Onjuist, het betalen van de rentelasten hoeft geen probleem te zijn als je handelsoverschot groter is dan de te betalen rentelasten… Dan komt er genoeg geld binnen vanuit het buitenland.. Maar dan heeft een ander land een handelstekort en is het probleem daar van rentebetalingen dus groter.. Voorbeeld is Zuid Europa.. Dus het artikel heeft uiteindelijk wel gelijk.. Je moet het als een globaal probleem zien dat wellicht op nationaal niveau niet speelt door een lokaal sterke economie…

     1. Ik heb eerder het vermoeden dat internationale handel een bron is van geldschepping. Kijk bijvoorbeeld is naar het handels- en kapitaalverkeer tussen de USA en China. De Amerikaanse overheid geeft meer uit dan ze aan belastingen int. Het verschil wordt (ten dele) goedgemaakt door de FED (wat op zich al de geldhoeveelheid vergroot) Amerikaanse gezinnen en bedrijven hebben nu meer te besteden en dat vertaalt zich o.a. in invoer van goederen uit China en dollars die naar China gaan. Exporterende Chinese bedrijven wisselen hun dollars bij de People Bank of China om in de yuan waardoor de geldhoeveelheid in China stijgt. Ondertussen zet de PBC de dollars om in Amerikaanse staatsobligaties, waardoor de dollars weer terug reizen naar de USA. Per saldo heeft de handel tussen China en de USA tot een toename van de geldhoeveelheid in China geleid.

      Handelstekorten worden gefinanciert door internationale kredietverlening en kredietverlening leidt in een systeem van fractioneel bankieren onveranderlijk tot geldschepping.

      Meer in het algemeen: je isoleert nu het effect van internationale handel op de geldhoeveelheid, maar er zijn nog talloze andere factoren te noemen die de geldhoeveelheid tegelijkertijd, en soms in een andere richting, beinvloeden. Eerder al noemde ik het mogelijke effect van begrotingstekorten op de geldhoeveelheid. Centrale bij de vraag of de geldhoeveel stijgt of daalt is steeds : leiden transacties per saldo tot meer of minder kredietverlening door de banken.

     2. Kredietverlening is geldschepping. Je haalt wat te vaak cause en effect door elkaar… PBoC koopt overigens vrijwel geen US staatsobligaties ..

     3. je verhaal is overigens wat rommelig, lees het nog eens door anders.. je trapt wat open deuren in maar mist dan weer soms volledig de essentie..

      Natuurlijk heeft een begrotingstekort effect op de geldhoeveelheid omdat er dan bijgeleend moet worden… Daar gaat het artikel nou net over…

     4. ‘Natuurlijk heeft een begrotingstekort effect op de geldhoeveelheid omdat er dan bijgeleend moet worden… Daar gaat het artikel nou net over…’

      Dacht het niet. Dit artikel is de zoveelste variant op de Zeitgeist Theory of Money en Intrest: dat banken nooit genoeg geld zouden kunnen scheppen om ook nog de rente op schuldgeld te kunnen betalen en dan gaat het Helemaal Mis door Te Weinig Geld.

      Ik dacht dat de lijn van mijn argumentatie glashelder was, maar je kunt een en ander zelf checken door eens wat te googelen. China kampt al jaren met ongelofelijk inflatoire druk door die export. De centrale bank heeft in de afgelopen jaren de hele truckendoos opengegooid om die druk te beteugelen. Waar denk je trouwens dat die vastgoedbubbles in China door ontstaan.

      En ondertussen is de hoeveelheid dollars is wereldwijd ook niet bepaald kleiner geworden de laatste jaren. Het is zeker niet overdreven om te stellen dat de wereld de afgelopen decennia, mede door het Amerikaanse handelstekort. overspoeld is met liquiditeiten en inflatoire druk. Zeker tot 2008.

      Je hoeft mij niet te geloven. Dit zijn zaken die allemaal zelf kunt nalopen op het internet.

  2. Klopt en excuses zijn echt overbodig. Alleen de geldhoeveelheid blijft maar toenemen ondanks de bubbels, die de geldhoeveelheid juist weer hadden moeten doen afnemen. Een bubbel is slechts een deel uit de totale economie, die vnl. op speculatie heeft berust. En dat is nu eenmaal inherent aan het fiatgeld systeem. Bij fiatgeld is een transactie nimmer afgesloten. Bij het fractioneel fiatgeld systeem wordt de toename alleen maar groter en groter, zonder dat daar de nodige productiviteit tegenover staat.
   Speculatie zorgt inderdaad voor de rest en die vind je echt niet alleen bij banken. Wat te denken van de gewone particulieren, bedrijven, maar vooral de politiek, die steeds weer nieuwe regeltjes bedenkt waardoor steeds weer nieuwe speculaties ontstaan.

  3. Hoe verklaar je dan dat er te weinig geld in omloop is?
   Ik ben ondernemer en hoor niets dan jammer verhalen van ondernemers die geen idee hebben hoe aan geld te komen.
   Iedereen krijgt nog geld van iedereen en niemand betaald nog. Daar komt het grofweg gezegd op neer. Het net wordt steeds strakker aangetrokken. Inkomensongelijkheid zou een hoofdoorzaak kunnen zijn. Het geld gaat immers ergens naartoe. Dat de banken problemen krijgen is dan ook gelijk weer verklaard. Immers moeten zij weer rente betalen maar ontvangen steeds minder rente.

  4. Rocksan, waar heb jij je economische theoriën precies vandaan?
   1] “Geld is een hoeveelheid schuldbewijzen aan toonder die circuleert als ruilmiddel bij een oneindige reeks inkomens- en vermogenstransacties. ”
   U bedoelt misschien papiergeld? Dit vertegenwoordigt idd slechts 2-3% v/d uitstaande schulden/geld, zoals u later zelf ook zegt en zichzelf dus ook tegenspreekt. Bovendien, dat papieren geld is niet inwisselbaar voor iets dat echte waarde heeft, zoals vroeger goud, U kunt er hooguit een ander briefje voor terugkrijgen van een (centrale) bank. Dit is wat fiat geld heet te zijn, het geld heeft waarde omdat de overheid zegt/fiatteert dat het waarde heeft.
   2] “Het betalen van rente op schuld is zo’n inkomenstransactie. Betaal je rente aan de bank (of los je af) dan is er sprake van geldvernietiging.”
   Rente is inkomen voor de bank ja (waar ze bijna niets voor hebben gedaan), aflossing is aflossing, waarmee er geld verdwijnt uit het systeem.
   3] U doet het voorkomen alsof er zich alleen problemen voordoen als er geld wordt uitgeleend voor niet-productieve activiteiten, hier wringt hem nou net de schoen, het meeste geld wordt uitgegeven aan niet-productieve activiteiten, maar consumeren (sterker nog, dit is precies de bedoeling). De VS en ook NL zijn voor 70% van hun economie afhankelijk van consumptie incl. huizen (wat natuurlijk op elke mogelijke manier wordt aangemoedigd), wat nu natuurlijk voor problemen zorgt.
   4] Veel te ruime kredietverlening in de jaren van 1995 t/m 2008 hebben ervoor gezorgd dat activa (zoals huizen, aandelen etc.) veel meer geld gingen kosten, tegelijktertijd “groeide” de economie door het vrije stromen van te veel en te goedkope kredieten. Nu is de tegengestelde beweging tot stand gekomen; geen/weinig kredieten aan burgers en MKB, waardoor de economie op slot is komen te zitten.
   Het is duidelijk dat u de historie niet goed bestudeerd heeft want een v/d oorzaken v/d Great Depression in de VS was de afname van kredietverlening in de VS met zo’n 30% in de jaren na 1929.
   Kredietverlening = economische expansie
   Kredietcontractie = economische contractie
   Op dit moment gebeurt precies hetzelfde in bv. Spanje en Griekenland op een ongehoorde schaal, maar ook in NL.
   5] U haalt de causaliteit door elkaar van geld/kredietverlening en economische problemen. Het is de kredietverlening die ec. problemen veroorzaakt, niet andersom. Het huidige systeem is ontworpen om van mensen schuldenslaven te maken, want dan heb je ze in je macht, zo simpel is het gewoon.
   6] Tot slot, solvabiliteit en liquiditeit zijn idd twee verschillende zaken, maar wel nauw gerelateerd. Als je maar genoeg geld (en dus schulden) in het systeem pompt, zijn er op den duur vanzelf geen solvabele burgers, kleine bedrijven en overheden (denk bv aan Detroit) meer. De kredietcontractie daarna doet de rest, het hevelt de bezittingen over v/d 99% naar de 1% (degenen die het huidige geldsysteem hebben uitgevonden).

   1. Puntsgewijs:

    1.’Papiergeld’ is een (niet meer opvorderbaar, inderdaad) schuldbewijs dat door de centrale bank in omloop wordt gebracht. Giraalgeld is een schuldbewijs dat door de algemene banken in omloop wordt gebracht via de kredietverlening aan het publiek. Dit soort kredietverlening leidt met de regelmaat van de klok tot speculatieve bubbels.

    2, 3 ,4,5 Ja. Zeg ik inhoudelijk dan iets anders? Ik leg alleen nadruk op het feit dat niet rente an sich het probleem is, maar ‘verkeerd’ krediet, d.w.z. krediet dat niet besteed wordt op een wijze die het inkomen levert waarmee rente en aflossing betaald kunnen worden.

    6. Voor een kredietovereenkomst zijn twee partijen noodzakelijk: een geldgever en een geldnemer . In die zin is het onmogelijk om geld in het systeem ’te pompen’. Niemand wordt bijvoorbeeld gedwongen om zich tot aan de nek in de schulden te steken voor een overgeprijsd Vinexhok.

    Ik ben zeker geen advocaat van het huidige monetaire systeem. Vind dat systeem niet efficient en bovendien zeer onrechtvaardig.Neig zelf sterk naar een systeem wat in de richting van full reserve banking gaat (zoals bijvoorbeeld gepromoot wordt door een organisatie als ‘Positive Money’)
    In zo’n systeem worden kredietverlening en geldschepping ontvlochten. Banken blijven verantwoordelijk voor de kredietverlening, maar het geld wordt door de staat in omloop gebracht. Dus niet langer ‘in existence’ geleend. Voor krediet moet je dan nog steeds rente betalen, maar geld wordt dan rentevrij.

    Vind het uitstekend en zeer noodzakelijk dat de aard van ons huidige monetaire systeem kritisch tegen het licht wordt gehouden., maar dan wel graag op goede gronden. De Zeitgeist Theory of Money and Interest is wat mij betreft zo fout als maar kan. Aanhangers er van lijken moeite te hebben met het uit elkaar houden van inkomen (stroomgrootheid) en geld (hoeveelheidsgrootheid).

    1. Rocksan, fijn dat we het over zoveel dingen eens zijn! Onder het huidige fin. systeem is krediet praktisch gelijk aan geld, omdat de overheid dat privilege aan de banken heeft gegeven. Kun je me uitleggen hoe dan in jouw ogen onder een nieuw systeem geld (waar geen rente over betaald wordt) en krediet (waar wel rente over betaald zou moeten worden) naast elkaar kunnen bestaan, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat deze discussie eindelijk eens een keer gevoerd wordt…

     1. Full reserve banking kun je misschien nog het best typeren als een banksysteem dat nu eens wel een beetje lijkt op de naive voorstelling van banken die niets anders doen als het doorsluizen van ons spaargeld.

      Wat kenmerken:

      Bij full reserve banking dienen de saldi die rekeninghouders op hun betaalrekening aanhouden voor 100% gedekt te zijn door basemoney. Zo’n rekening kost de bank dus alleen maar geld, bij ivm de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het girale betalingsverkeer. Voor dit soort rekeningen ligt het dan ook eerder voor de hand dat de bank een vergoeding vraagt aan de rekeninghouder, dan dat ie er rente op krijgt. Rente kan de rekeninghouder verdienen op spaarrekeningen. Dit spaargeld mag de bank wel uitlenen.

      In geen geval leent de bank geld uit dat ze niet heeft via het scheppen van girale tegoeden uit het befaamde ‘niets’. Ze leent alleen de middelen uit die van spaarders of andere beleggers, zoals obligatie- en aandeelhouders heeft aangetrokken. De bank blijft dus wel kredietverlenen, maar dan als bemiddelaar tussen spaarder en lener en niet als geldscheppende instelling.

      Bij full reserve banking heeft de staat het monopolie op de uitgifte van geld. Simpelweg door een deel van de uitgaven te financieren met geldschepping in plaats van belastingen. Vergis je niet, in het huidige systeem worden overheidstekorten ook inflatoir gefinancierd als er staatsobligaties bij de algemene banken worden geplaatst. Alleen moeten we er dan als burger ook nog een keer rente voor betalen vanwege die obligaties.

      Over full reserve banking, de pro’s en contra’s valt nog heel wat meer te zeggen. De econoom Irving Fisher kwam er rond 1930 mee op de proppen onder de naam ‘Çhicago plan’. Onlangs verscheen onder de naam ‘Chicago revisited’ een IMF studie uit waar de werking van het Chicago plan in een modelsimulatie werd onderzocht.

      Een voorbeeld van een mogelijk maatschappelijk voordeel wanneer we op full reserve banking zouden overschakelen: Door staatsobligaties van de banken terug te kopen met door de staat in omloop gebracht geld krijgen banken de middelen die nodig zijn om een 100% dekking van de girale tegoeden te realiseren en de overheid verkleint in een klap een groot deel van de staatsschuld.

     2. Ok, dat is duidelijk, maar ik dacht dat je zou komen met een verschillend model voor kredietverlening en geld, dit is gewoon de overheid het geld laten creëeren, waar ik overigens ook een voorstander van ben (nadat we alle huidige politici natuurlijk een grote schop onder hun kont hebben gegeven, en we politici krijgen die het volk dienen, i.p.v. big business). De gewone burger moet tot bepaalde hoogte gewoon geld kunnen lenen bij de overheid (die we dus zelf zijn) zonder rentevergoeding. Maar wat te doen met grote bedrijven, ik ben er geen voorstander van deze bedrijven zo maar geld uit te lenen zonder vergoeding, aangezien ze dan hun megalomane projecten oop onze kosten gratis kunnen financieren. Ik denk overigens dat big business over een aantal jaren een veel minder grote rol zal gaan spelen in ons leven, aangezien we veel meer dingen lokaal en kleinschaliger zullen gaan doen.
      Bv. het is wachten op vrije energie, dag oliereuzen!

     3. Vergis je niet full reserve banking betekent een heel radicale breuk met de huidige monetaire praktijken. Binnen dit huidige systeem is AL het geld dat circuleert rentedragend. Tegenover al het geld dat de centrale bank in omloop brengt worden staatsobligaties geplaats en daarop betaalt de belastingbetaler rente. Al het girale geld is ooit als krediet in het leven geroepen en is dus ook rentedragend. Bij full reserve banking brengt de staat geld in omloop in een hoeveelheid die noodzakelijk wordt geacht voor een vlot lopend betalingsverkeer. Rentevrij. Pas als er geld geleend gaat worden komt de rente om de hoek kijken.

      Ik zie overigens niet in waarom burgers rentevrij zouden moeten kunnen lenen. Hell, we zitten nu juist met een epische schuldencrisis omdat die particuliere kredietverlening zo waanzinnig uit de hand is gelopen. In Nederland alleen al groeide de hypotheekschuld bijvoorbeeld van 200 naar 600 miljard tussen 2000 en 2008, dankzij de lage rente die ook nog eens gesubsidieerd werd met hra.

    1. Bedank voor de tip. Was al eens eerder tegen de pagina aangelopen en had op een van de fimpjes geklikt. Als ik me niet vergis wordt in de discussiedraad een lans gebroken voor freegold. Ik ga er binnenkort eens voor zitten.

     1. Ja, dat Freegold, mooie nietszeggende term. Eigenlijk is het niets anders dan de echte niet-fractionele goudstandaard, die we nog nooit in de werkelijke praktijk gezien hebben. Freegold gaat uit van een zwevende goudprijs in fiatgeld. De goudstandaard gaat uit van een bepaalde gewichtshoeveelheid goud als standaard met daaraan gekoppeld een zwevende valutaprijs. Dat is een wezenlijk verschil.

     2. Ik heb wat dingetjes gelezen over freegold (FOFOA/FOA/Another) Fascinerend kwa inhoud en presentatie. Of je nu wel of niet voor de volle 100% meegaat in de visie die zij ontvouwen over vrijgoud, als je ooit in verdiept heb kun je nooit meer met dezelfde ogen naar ons huidige monetaire stelsel kijken (en de pleitbezorgers ervan). Je krijgtzelf een heel ander visie op zaken als geopolitiek. Is mijn ervaring tenminste.

      ‘k Vind ’t wel moeilijke kost met tegelijkertijd ook weer verbluffend heldere conclusies: je moet gewoon een beetje uitkijken met sparen in hetzelfde spul als waarmee je betaalt. En dan moet er wel sprake zijn van een vrije prijsvorming tussen het spul waarmee je betaalt en het spul waarmee je spaart. Tenminste, dat is zoals ik de freegold theorie begrijp.

  5. Rocksan/Paul,

   Geen probleem met je betweterige toon, want je verhaal is zonder meer verhelderend Echter ik denk dat alleen de aflossingen geld vernietigen en niet het betalen van rente. Er is een schuld en die wordt afgelost en dus weggestreept, de rente verdwijnt de zak van de bank, maar dat geld was er al en blijft dus in feite in omloop. Verder ben ik er ook mee eens dat je geld moet lenen om te investeren en niet om te speculeren, maar je moet ook niet lenen om te consumeren en dat mis ik in je verhaal. Verder OK..

   1. Zag ooit eens een videoclipje waar de geldhoeveelheid werd voorgesteld als het waterniveau in een badkuip. Het waterniveau steeg als banken via kredietverlening de girale geldhoeveelheid verruimden en het daalde als er rente werd betaald of werd afgelost. Dat lijkt me een goede voorstelling van zaken, want iedere eurocent die je overmaakt naar een bank doet de geldhoeveelheid krimpen.

    Zelf ben ik niet geneigd om te lenen voor consumptieve doeleinden, maar ik zou niet zover willen gaan om te zeggen dat je het nooit moet doen. Ik snap wel dat consumptief krediet macro-economisch behoorlijk destabiliserend kan werken. Je haalt bestedingen naar voren in de tijd, maar later zit je met de brokken. Veel zou al gewonnen zijn met realistische rentestanden. Fractioneel bankieren zorgt voor een extra aanbod van krediet bovenop de besparingen en dat kan m.i. leiden tot onrealistisch lage rentes en van daar uit overmatige kredietverlening.

 3. En wie mag dat uit niets gecreeerde tegen rente uitgeleende geld aan zijn balans en bezittingen toevoegen…
  Waarom denkt u dat banken zo groot zijn?

 4. Tadaaaa daar gaan we weer: De bank hééft dat geld helemaal niet. Het enige wat de bank wél heeft is de toestemming van de centrale bank om het door u gevraagde bedrag als nieuw geld te mogen creëren.

  Zo werken banken niet!!! Hoe vaak ik dat zelfde verhaal hier niet tegen kom is ongeloofelijk. LEER NOU EENS HOE FRACTIONEEL BANKIEREN WERKT!!!

  1. Schreeuw eens ff niet zo hard…

   Blijkbaar zitten er een hoop mensen helemaal naast. Ik ben oprecht benieuwd hoe jij de zaken ziet. Leg het eens duidelijk uit en stuur het naar [email protected]. De onwetenden onder ons kunnen weer wat leren en jij gaat je minder ergeren. Jou toevoegingen zijn gewaardeerd.

   1 + 1 = 2

 5. banken krijgen tegen 0% geld van de ECB lenen dit uit aan bv.4%,is toch gemakkelijk verdiend( u koopt een woning van 250000 euro en op het laatste van de rid heb je 2 woningen betaald 1 voor u en 1 voor de bank)dit noem ik moderne slavernij.Als het waar is wat Karen Hudes verteld dat er op ons geboorteakte al geld word verdiend binnen het bankwezen wat een mooi democratie,je kan het terug vinden op you tupe,een nederlands gesprek van +-27 min.ze gebruiken ons niet alleen maar misbruiken ons.

 6. Sorry hoor, ik geef maar gewoon toe dat ik dit artikel nogmaals moet lezen om te begrijpen wat er staat. Ik als ICT-er ben bekend met het begrip ‘fuzzy logic’ dat staat voor ‘vage logica’. Programma’s redeneren dan niet in termen van ‘waar’ of ‘niet waar’ maar zijn dan meer gebaseerd op ‘kansrekenen’. (kort door de bocht) Ik moet daarbij gelijk bekennen dat ik nog niet eerder een ‘fuzzy logic’ programma heb geprogrammeerd. Misschien wel, zonder het zelf te beseffen maar dat terzijde.

  Ik had gehoopt dat er in dit verhaal nog zoiets als inflatie zou worden behandeld dat als een soort tegenpool kon fungeren voor rente. Dan had het muntje misschien bij mij kunnen vallen.

  Deze zin:
  “Als we het heel zwart wit bekijken zit er dus eigenlijk maar één ding op en dat is; méér lenen om ook de rente te kunnen betalen! Dat hiermee in een vicieuze cirkel terecht wordt gekomen komt moge duidelijk zijn.”

  Hoezo ‘meer lenen’ ? Door een lening aan te gaan koop je toch alleen maar TIJD ?! Je lost het af door arbeid en daar gaat TIJD overheen. Daar hoef je toch niet MEER voor te lenen ? Ja, dat je meer moet betalen dan het feitelijk leenbedrag dat is me wel duidelijk.

  Enfin, ik ga ‘m nog een keertje lezen…

 7. Blijkbaar moet er nog een geldsysteem ontdekt worden dat wel goed functioneert.
  Dat is er wel, en was er ook wel vaker, maar als het eenmaal goed en wel werkt wordt het weer vervormd en over de kop gejaagd door politieke en bancaire wijsneuzen die niet met de vingers van de suikerpot, de geldcreatie, af kunnen blijven.
  Inflatie doet schuldenwaarde weliswaar verdampen, maar als er meer schuld (geld) bijkomt dan dat er verdampt, helpt inflatie ook niet tegen het schuldenmonster.
  Deflatie doet eigendomswaarde verdampen en geld oppotten. Men is er in de EU als de dood voor.
  Dat komt omdat er geen zekerheid is van voldoende kringloop van geld, van zowel renten, dividenden als hoofdsommen. Als die kringloopzekerheid er is, en geen piramidespel-achtige systemen, is abnormaal oppotten en sparen niet logisch, want steeds wordt er weer geld ontvangen om uit te geven. Deflatie doet in dat geval de koopkracht toenemen.
  Een goed beheerd geldsysteem stroomt en houdt corrigerend het midden tussen inflatie en deflatie.
  Jesse Frederik heeft twee jaar geleden een aardig analyserend artikel gewijd over een tijd dat er een gecontroleerde geldkringloop en zorgvuldig beheer was in een niet te grote, overzichtelijke, technisch volwaardige muntzone.
  http://www.ftm.nl/exclusive/de-vergeten-vastgoedbubbel/

  1. “Blijkbaar moet er nog een geldsysteem ontdekt worden dat wel goed functioneert.”

   Nee hoor, het huidige werkt prima. Het enige probleem is dat zoveel mensen het niet begrijpen. Ik inmiddels wel: rhar.net/m .

 8. Hi ho biflaten; leningen die niet worden afgelost, NPL’s, non performing loans, worden doorgerold as we speak. PIIGS staatsschuld, p2p leningen in China etc, worden geherfinancierd zonder lastige vragen. Ook worden npl’s van falende mega golfbanen in Spanje van SNS bank, althans haar vastgoedtak, gesocialiseerd, want u en ik zijn nu eigenaar van SNS bank. Zoals ik eerder zei; einde van een debt super cycle.

  Dit verhaal wordt ook hier verteld: http://hiddensecretsofmoney.com

  In 5 delen, voor wie het nog niet kent. Van zirp naar nirp sallik maar zeggen.

  1. Nog zoiets leuks; de FED creeert dollars, geeft dat aan grote Amerikaanse banken, de zgn. primary dealers, die kopen daarmee VS staatsobligaties, “treasuries”, van de VS overheid. Vervolgens verpatsen die grote banken dat staatspapier weer aan de FED in ruil voor verse knisperende nullen en enen in ruil voor dollars, en die dollars verdwijnen naar de S&P 500 op POMO dagen.

   En zo maken we valuta’s. Geen geld maar valuta’s, geld is iets anders. Weet je meteen waarom de beurs aldaar zo hoog staat.

   BTFATH zegt men dan. Buy the fucking all time high.

   1. Overigens kan het zijn dat er een klein foutje is geslopen in mijn bovenstaande reactie aangaande de FED circle jerk, maar dan hoor ik het wel. 😉

  1. Het basiswoord wat ik uit zijn verhaal proef is vertrouwen. En dat is nou niet bepaald een standvastig punt gebleken. Heb maar vertrouwen en dan komt alles goed, is een gezegde dat ik al vele keren gehoord heb in diverse vormen. Het is net zoiets als het zwaard van Damocles, zolang het daar hangt en blijft hangen is er niets aan de hand. Wee je gebeente als het toch mocht vallen.

 9. Als die zekerheid van geldkringloop er is, door bijv. bankensplitsing en geen piramidespel-achtige systemen en een bankenunie, is abnormaal oppotten en sparen niet logisch, want steeds weer wordt er geld ontvangen om uit te geven. Deflatie doet in dat geval de koopkracht, de werkgelegenheid en de muntwaarde toenemen. De Oostenrijkse School droomt er van.
  President Roosevelt kreeg het in 1933 voor elkaar met de Glass-Steagal Act. (In 1999 afgeschaft).
  Een goed beheerd geldsysteem stroomt en houdt corrigerend het midden tussen inflatie en deflatie.
  De lokale marktrente is dan een goede indicator om de geldhoeveelheid in omloop bij te sturen.

  1. Dus een pleidooi voor een centrale bank die het geld uitgeeft met banken die een nutsfunctie vervullen en de ´zakenbanken´ die speculeren door geld op te nemen van het publiek die zo graag willen speculeren. Eens.

 10. De mensen die het geld lenen,zijn in principe net zo schuldig als het geldsysteem die het uitleent.
  Het grootste deel van de volwassenen zijn net als kinderen,ze kunnen niet wachten tot ze iets verantwoord kunnen aanschaffen.
  Kocht je een huis in 1970,was het ok,kocht je hem in 2004,dan ben je de sjaak.
  Het financiele systeem weet dat de werkende klasse hebberig is en z’n vergaarde hebbedingen ook graag aan z’n omgeving wil tonen.
  In het kapitalistische systeem,moet je goed kunnen inschatten waar het op dat moment tijd voor is.

 11. Het zou mij niet verbazen als er in de toekomst bij aanvang van pensioen/aow een vermogenstoets komt. Of dat mensen ipv verdere belastingverhoging een stukje staatslening krijgen toegeschoven om af te lossen. Reken er maar op dat alle nu ondenkbare scenario’s de revue passeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: