Er gaan 150 bedrijven per week failliet

2

Dit Biflatie Bulletin beginnen we met nieuws over het aantal faillissementen in Nederland. In juni 2012 zijn er 610 bedrijven en instellingen op de fles gegaan. Dit aantal is exclusief de faillissementen van eenmanszaken. Bij eenmanszaken wordt een faillissement namelijk gerekend tot een persoonlijk faillissement. De zelfstandigen en zzp’ers zijn dus door het CBS niet meegenomen in de berekening. Desalwelteplus bleek het aantal faillissementen in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog. Er gingen in de afgelopen zes maanden 3.760 bedrijven failliet. Dat houdt in dat er ongeveer 150 per week failliet gaan. Dit is een stijging van ongeveer 25% in vergelijking met een jaar geleden.

Vastgoedbubbel van tientallen miljarden

Dat we te maken hebben met een bubbel op de Nederlandse vastgoedmarkt wisten wij al tijden, maar steeds meer partijen komen erachter dat het toch echt over is met de pret. Door de alsmaar durende crisis zullen bedrijven, banken en overheden volgens een berekening van het adviesbureau Arcadis nog zeker voor €37 miljard moeten afschrijven. In het ergste geval (dit betreft een berekening met lagere WOZ-prijzen) kan dit bedrag volgens Arcadis oplopen tot €46 miljard. Het zou ons niet verbazen als de verliezen nog veel hoger zullen uitkomen. De vastgoedbubbel heeft vooral grote gevolgen voor de Nederlandse banken, die voor ongeveer 80 miljard aan leningen hebben uitstaan in commercieel vastgoed, uhmm herstel, commercieel léégstaand vastgoed. Zeg maar dag tegen uw centjes.

ESM: Duits Consitutioneel Hof neemt de tijd

Voordat het permanente noodfonds ESM in volle werking kan gaan treden zal eerst het Duitse Consitutionele Hof toetsen of dit noodfonds strookt met de Duitse grondwet. Rechters hebben laten weten dat de behandeling van de zaak mogelijk tot in de herfst van 2012 kan gaan duren alvorens een uitspraak gedaan kan worden over de rechtmatigheid van het noodfonds. De rechters lieten weten uitgebreid de tijd te willen nemen voor een zorgvuldig en afgewogen vonnis. Regeringsleiders en financiële markten hebben eigenlijk helemaal niet zoveel tijd. De Duitse Minister van Financiën, Wolfgang Schauble, waarschuwde al dat de eurozone mogelijk uit elkaar zou vallen mochten de crisismaatregelen niet op tijd in werking treden. “De nervositeit op de markten is zeer groot”, aldus Schauble, die door dit soort uitspraken waarschijnlijk de druk op het Gerechtshof wil verhogen.

Inflatie in de eurozone blijft 2,4%

De inflatie in de Eurozone is in juni 2012 uitgekomen op 2,4%. Het inflatiecijfer is onveranderd in vergelijking met voorgaande maand. Een jaar geleden bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 2,7%. De laagste inflatiepercentages werden gemeten in Zweden (0,9%), Griekenland (1,0%) en Bulgarije (1,6%). In Hongarije, Estland en Malta was de inflatie gemiddeld het hoogst, namelijk respectievelijk 5,6%, en 4,4%. Dat we momenteel nog met biflatie te maken hebben (kort gezegd: stijgende prijzen van grondstoffen en dalende huizenprijzen) blijkt wel uit het feit waardoor de inflatie is gestegen. De prijs van alcohol en tabak steeg met 4,9%, huisvesting werd bijna 4% duurder en transport kostte 3,1% meer (onder andere door hogere olieprijzen).

Derivaten blijven groot probleem

Tenslotte nog een uitstekend van Follow The Money. Journalisten Eric Smit en Jesse Frederik kwamen tot de ontdekking dat derivaten inmiddels overal zijn intreden hebben gedaan. Na de woningcorporaties (Vestia) en scholengemeenschappen (Amarantis) is nu ook slibverwerker SNB aan de beurt. Het bedrijf zag zijn derivatenportefeuille fors dalen van 270 miljoen in 2008 tot 69 miljoen vandaag de dag. Mochten de derivaten market-to-market worden gewaardeerd en het verlies zou moeten worden genomen, dan zou het eigen vermogen van 69 miljoen in een klap worden weggevaagd. En dan te bedenken dat het doel was om “gewoon geld te verdienen”.

Quote of the day: ‘History does not repeat itself, but it does rhyme‘ – Mark Twain