Europa als onder een dikke sneeuwdeken

72

Als je na een nacht van hevige sneeuwval ‘s morgens vroeg buiten komt is het of je bent ontwaakt in een sprookjeswereld. Een wereld waarin elk geluid geabsorbeerd wordt, waar al wat lelijk is bedekt wordt met de zachtheid van poedersuiker, een wereld waarin het goed toeven is.

het gaat weer beter

De kerstsfeer

We hebben het moeilijkste gehad, zijn het eens over de nodige vervolgstappen aldus vele politici en eurofielen. Premier Samaras van Griekenland krijgt applaus als hij vertelt dat de Grieken aan een succesverhaal werken en een modelstaat zullen worden. Er hoeven geen verder schulden meer geschrapt te worden, er is nog maar één ding nodig en dat is economische groei. Wie goed leest die kan te weten komen dat we eigenlijk overal in Europa steeds meer op de goede weg zitten volgens de politici. Zo gaan per 1 januari 2013 de 50.000 EU-ambtenaren er zo’n 5,5% in beloning op vooruit. Hoera! Uit Ierland, Portugal, Spanje, Italië en andere landen komen er geen dringende crisisberichten meer binnen. Kerstsfeer, een dikke laag poedersuiker, zoetheid boven alles.

Georg Pieper

Pieper een Duitse is psychotherapeut is naar Griekenland gereisd om te kijken hoe het er van dichtbij en in de praktijk uitziet. Wat hij zag overtrof zijn ergste vermoedens. Door de crisis is de verzorgingsstaat verwoest en staat de maatschappij op springen.

Griekenland zag er in oktober 2012 volgens Pieper als volgt uit: hoogzwangere vrouwen haasten zich bedelend van ziekenhuis naar ziekenhuis, maar omdat ze geen ziektekostenverzekering of genoeg geld hebben, wil niemand ze helpen hun kinderen ter wereld te brengen. Mensen, die tot voor kort tot de middenklasse behoorden, rapen in een voorstad van Athene fruit- en groenteresten van de straat. Een oude man vertelt dat hij zich de medicijnen tegen zijn hartklachten niet meer kan veroorloven. Zijn pensioen is gehalveerd. Hij heeft ruim veertig jaar gewerkt en dacht dat hij alles goed had gedaan, maar nu begrijpt hij de wereld niet meer. Wie naar het ziekenhuis gaat, moet zijn eigen beddengoed en eten meenemen etc. etc.  Kerstfeest 2012, zoetheid boven alles.

Niets structureel veranderd

Een Hedgefonds verdient 500 miljoen door speculatie met Griekse obligaties. Diverse banken krijgen boetes of betalen afkoopsommen in miljardenhoogte wegens bedrog en manipulatie. Al dat geld moet op de één of andere wijze door gewone mensen worden opgebracht. De bankiers staan alleen klaar als het om bonussen gaat, voor de malussen wijzen ze naar ons burgers. Ook wat politiek betreft is er overal sprake van een zelfde niets brengende aanpak bestaande uit lastenverhogingen en bezuinigingen.

Stilstand én dynamiek

De kosten van het levensonderhoud en zeker die van het voeren van een zelfstandige huishouding zijn in ons land tot grote hoogte gestegen. O.a. wonen, energie, verzekeringen, de gezondheidszorg en de algemene- en lokale belastingen zorgen samen voor enorm bedrag aan vaste lasten. Lasten die alleen gedragen kunnen worden als er ook voldoende verdiend kan worden en juist dat goed of redelijk verdienen geeft voor grote groepen steeds meer problemen. Globaal gezien zijn bij ons de loonkosten erg hoog waardoor er steeds meer werkgelegenheid wegstroomt of waardoor er goedkope arbeidskrachten instromen voor werk dat niet gemakkelijk verplaatst kan worden. Sommigen van u zullen misschien roepen dat we toch een minimumloon hebben! Ja dat is zo, er zijn echter vele manieren om daar onderuit te komen.

Voor vele Nederlanders valt er al een hele tijd minder te verdienen terwijl er ook steeds meer werkloos worden. Feitelijk gezien zouden bij dalende inkomsten ook de kosten van levensonderhoud moeten zakken. Het omgekeerde is echter het geval, de regering verhoogt juist de lasten om zelf niet verder in de problemen te komen. In die zin is er dus sprake van stilstand of zelfs achteruitgang. Wat werkgelegenheid betreft is er juist een enorme dynamiek aan het ontstaan. Elke onderneming is aan het zoeken naar mogelijkheden om de loon- en productiekosten sterk naar beneden te brengen. KPN eist van zijn toeleveranciers 20% korting. Ook Albert Heijn kent deze wijze van aanpak. PostNL maakt van zijn post- en pakjesbestellers allemaal zogenaamde zelfstandigen. Op vrachtauto’s verschijnen chauffeurs uit Wit-Rusland, Mongolië, Polen of landen waarvan we de naam niet eens kennen. Het laatste nieuws is dat autofabrikanten naar Spanje kijken om daar nieuwe autofabrieken te gaan bouwen om zo tegen absolute minimumlonen en nul-uurcontracten aan de allerbeste arbeidsvoorwaarden te kunnen komen. U snapt vast wel dat daarvoor fabrieken in andere landen, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk moeten worden gesloten.

De kerstsfeer voorbij maar geen crisis?

Als bij wijze van spreken in januari 2013 de kerstsfeer voorbij is en de virtuele of echte sneeuwdeken smelt dan zal de harde werkelijkheid van Nederland in Europa en de wereld ons weer snel achterhalen. Volgens hoogleraar Arjo Klamer moeten we met 7% werkloosheid niet klagen. Pas als het om 25% of meer gaat, ons BBP met 10% naar beneden duikelt of de euro echt valt, mogen we wat hem betreft van een economische- of financiële crisis spreken.

Voor veel lezers van Biflatie zal duidelijk zijn dat er wel degelijk sprake is van een crisis, namelijk die van ons mens zijn. Door het opgeven van bijna al onze vrijheden, onze solidariteit, ons zorgen voor anderen en voor ons zelf. Door te leven alsof we robots zijn, aangestuurd worden door een centrale regelunit, steeds op zoek naar meer latinum zoals de Ferengi dit noemen.

Tot slot een paar regels uit de Ferengi Rules of Acquisicion

 • •  Once you have their money … never give it back.
 • •  Never allow family to stand in the way of opportunity.
 • •  Greed is eternal.
 • •  Expand, or die.
 • •  Don’t trust a man wearing a better suit than your own.
 • •  Anything worth doing is worth doing for money.
 • •  A deal is a deal … until a better one comes along.
 • •  A contract is a contract is a contract (but only between Ferengi).
 • •  A Ferengi without profit is no Ferengi at all.
 • •  Never place friendship above profit.
 • •  Nothing is more important than your health–except for your money.
 • •  There’s nothing more dangerous than an honest businessman.
 • •  War is good for business.
 • •  Peace is good for business.
 • •  The bigger the smile, the sharper the knife.
 • •  Never ask when you can take.

Hier kunt u ze allemaal vinden.