Europa als onder een dikke sneeuwdeken

Als je na een nacht van hevige sneeuwval ‘s morgens vroeg buiten komt is het of je bent ontwaakt in een sprookjeswereld. Een wereld waarin elk geluid geabsorbeerd wordt, waar al wat lelijk is bedekt wordt met de zachtheid van poedersuiker, een wereld waarin het goed toeven is.

het gaat weer beter

De kerstsfeer

We hebben het moeilijkste gehad, zijn het eens over de nodige vervolgstappen aldus vele politici en eurofielen. Premier Samaras van Griekenland krijgt applaus als hij vertelt dat de Grieken aan een succesverhaal werken en een modelstaat zullen worden. Er hoeven geen verder schulden meer geschrapt te worden, er is nog maar één ding nodig en dat is economische groei. Wie goed leest die kan te weten komen dat we eigenlijk overal in Europa steeds meer op de goede weg zitten volgens de politici. Zo gaan per 1 januari 2013 de 50.000 EU-ambtenaren er zo’n 5,5% in beloning op vooruit. Hoera! Uit Ierland, Portugal, Spanje, Italië en andere landen komen er geen dringende crisisberichten meer binnen. Kerstsfeer, een dikke laag poedersuiker, zoetheid boven alles.

Georg Pieper

Pieper een Duitse is psychotherapeut is naar Griekenland gereisd om te kijken hoe het er van dichtbij en in de praktijk uitziet. Wat hij zag overtrof zijn ergste vermoedens. Door de crisis is de verzorgingsstaat verwoest en staat de maatschappij op springen.

Griekenland zag er in oktober 2012 volgens Pieper als volgt uit: hoogzwangere vrouwen haasten zich bedelend van ziekenhuis naar ziekenhuis, maar omdat ze geen ziektekostenverzekering of genoeg geld hebben, wil niemand ze helpen hun kinderen ter wereld te brengen. Mensen, die tot voor kort tot de middenklasse behoorden, rapen in een voorstad van Athene fruit- en groenteresten van de straat. Een oude man vertelt dat hij zich de medicijnen tegen zijn hartklachten niet meer kan veroorloven. Zijn pensioen is gehalveerd. Hij heeft ruim veertig jaar gewerkt en dacht dat hij alles goed had gedaan, maar nu begrijpt hij de wereld niet meer. Wie naar het ziekenhuis gaat, moet zijn eigen beddengoed en eten meenemen etc. etc.  Kerstfeest 2012, zoetheid boven alles.

Niets structureel veranderd

Een Hedgefonds verdient 500 miljoen door speculatie met Griekse obligaties. Diverse banken krijgen boetes of betalen afkoopsommen in miljardenhoogte wegens bedrog en manipulatie. Al dat geld moet op de één of andere wijze door gewone mensen worden opgebracht. De bankiers staan alleen klaar als het om bonussen gaat, voor de malussen wijzen ze naar ons burgers. Ook wat politiek betreft is er overal sprake van een zelfde niets brengende aanpak bestaande uit lastenverhogingen en bezuinigingen.

Stilstand én dynamiek

De kosten van het levensonderhoud en zeker die van het voeren van een zelfstandige huishouding zijn in ons land tot grote hoogte gestegen. O.a. wonen, energie, verzekeringen, de gezondheidszorg en de algemene- en lokale belastingen zorgen samen voor enorm bedrag aan vaste lasten. Lasten die alleen gedragen kunnen worden als er ook voldoende verdiend kan worden en juist dat goed of redelijk verdienen geeft voor grote groepen steeds meer problemen. Globaal gezien zijn bij ons de loonkosten erg hoog waardoor er steeds meer werkgelegenheid wegstroomt of waardoor er goedkope arbeidskrachten instromen voor werk dat niet gemakkelijk verplaatst kan worden. Sommigen van u zullen misschien roepen dat we toch een minimumloon hebben! Ja dat is zo, er zijn echter vele manieren om daar onderuit te komen.

Voor vele Nederlanders valt er al een hele tijd minder te verdienen terwijl er ook steeds meer werkloos worden. Feitelijk gezien zouden bij dalende inkomsten ook de kosten van levensonderhoud moeten zakken. Het omgekeerde is echter het geval, de regering verhoogt juist de lasten om zelf niet verder in de problemen te komen. In die zin is er dus sprake van stilstand of zelfs achteruitgang. Wat werkgelegenheid betreft is er juist een enorme dynamiek aan het ontstaan. Elke onderneming is aan het zoeken naar mogelijkheden om de loon- en productiekosten sterk naar beneden te brengen. KPN eist van zijn toeleveranciers 20% korting. Ook Albert Heijn kent deze wijze van aanpak. PostNL maakt van zijn post- en pakjesbestellers allemaal zogenaamde zelfstandigen. Op vrachtauto’s verschijnen chauffeurs uit Wit-Rusland, Mongolië, Polen of landen waarvan we de naam niet eens kennen. Het laatste nieuws is dat autofabrikanten naar Spanje kijken om daar nieuwe autofabrieken te gaan bouwen om zo tegen absolute minimumlonen en nul-uurcontracten aan de allerbeste arbeidsvoorwaarden te kunnen komen. U snapt vast wel dat daarvoor fabrieken in andere landen, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk moeten worden gesloten.

De kerstsfeer voorbij maar geen crisis?

Als bij wijze van spreken in januari 2013 de kerstsfeer voorbij is en de virtuele of echte sneeuwdeken smelt dan zal de harde werkelijkheid van Nederland in Europa en de wereld ons weer snel achterhalen. Volgens hoogleraar Arjo Klamer moeten we met 7% werkloosheid niet klagen. Pas als het om 25% of meer gaat, ons BBP met 10% naar beneden duikelt of de euro echt valt, mogen we wat hem betreft van een economische- of financiële crisis spreken.

Voor veel lezers van Biflatie zal duidelijk zijn dat er wel degelijk sprake is van een crisis, namelijk die van ons mens zijn. Door het opgeven van bijna al onze vrijheden, onze solidariteit, ons zorgen voor anderen en voor ons zelf. Door te leven alsof we robots zijn, aangestuurd worden door een centrale regelunit, steeds op zoek naar meer latinum zoals de Ferengi dit noemen.

Tot slot een paar regels uit de Ferengi Rules of Acquisicion

 • •  Once you have their money … never give it back.
 • •  Never allow family to stand in the way of opportunity.
 • •  Greed is eternal.
 • •  Expand, or die.
 • •  Don’t trust a man wearing a better suit than your own.
 • •  Anything worth doing is worth doing for money.
 • •  A deal is a deal … until a better one comes along.
 • •  A contract is a contract is a contract (but only between Ferengi).
 • •  A Ferengi without profit is no Ferengi at all.
 • •  Never place friendship above profit.
 • •  Nothing is more important than your health–except for your money.
 • •  There’s nothing more dangerous than an honest businessman.
 • •  War is good for business.
 • •  Peace is good for business.
 • •  The bigger the smile, the sharper the knife.
 • •  Never ask when you can take.

Hier kunt u ze allemaal vinden.

72 reacties

 1. Ik wil politici, ceo’s, bankiers en vele andere zakkenvullers uit het establishment zien rennen voor hun leven. En ik wil het nu. Als dat geen mooie kerstgedachte is…

 2. dat is wat geld doet als je het schaars houdt: Hulpbehoevenden krijgen geen hulp ook al is alles voorhanden om die hulp te verlenen: doktoren, medicijnen etc..

  De grootste misdaad tegen de mensheid: Schaars geld en goud

 3. Ik wil politici, ceo’s, bankiers en vele andere zakkenvullers uit het establishment zien rennen voor hun leven.

  Kan iemand ook een digitaal fotootje inelkaar flansen met daarop een rennende bankier, politicus, iemand die woekerpolissen verkoopt en een rennende beurshandelaar
  Met daarbij alex jones die achter ze aanrent met een geweer en hagelkogeltjes op ze afvuurt met op de achtergrond een schitterende besneeuwde bosomgeving.
  Ennuuh rechtsonder de foto fijne kerstdagen en een gelukkig 2013.

 4. Rudolf Steiner, 100 jaar geleden, over de ellende die zal gebeuren wanneer geld niet louter als ruilmiddel (‘symbool’) wordt gezien maar eigen waarde krijgt:

  [i]”En ook hier zien wij hoe er voor Ahriman een essentiële mogelijkheid ontstaat om de mensheid te misleiden, nu het geld, dat toch slechts bedoeld is als een “symbool” voor de goederen die de menselijke arbeid voortbrengt, een machtspositie is gaan innemen.”[/i]

  Dit is um trouwens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ahriman

 5. Houtskool, inderdaad een prachtige gedachte. In ieder geval lijkt het me goed dat de door jou aangehaalde groepen profiteurs van hun voetstuk geschopt worden. Ik ben er heel stellig in: deze lieden hebben de mensheid niets goeds gebracht. Dat ze als bestuurders van banken, bedrijven en overheden NIETS aan de kunst, wetenschap, muziek, literatuur, filosofie etc hebben toegevoegd kun je ze uiteraard niet kwalijk nemen.
  Maar gezien hun vorstelijke beloningen mag je toch verwachten dat ze IETS toevoegen, lijkt me.
  Het is echter niet het geval. NIETS hebben deze PARASIETEN toegevoegd. Het tegendeel is wel waar. Ze hebben genomen, heel VEEL genomen, maar NIETS gegeven aan de wereld. Ze hebben de economie zelfs veel schade berokkend en daarmee zijn ze indirect medeplichtig aan de toegenomen overheidsschulden.
  Het woord ‘parasieten’ moet je heel letterlijk nemen. Ik heb al eerder betoogd dat pakweg de afgelopen dertig jaar de productie van goederen en diensten VEEL meer is gestegen dan de bevolking. De GEMIDDELDE welvaart MOET dus zijn gestegen. Betrek daarbij ook nog eens de actieven / inactieven ratio en een AAP kan uitrekenen ( zeker indien activiteit – arbeid – extra gestimuleerd wordt ) dat de gemiddelde werknemer veel en veel rijker geworden zou moeten zijn. Maar dat is NIET het geval ( met een modaal inkomen kon je dertig jaar geleden als kostwinner prima leven!!!! Nu niet ) en dat we nu een computertje en een magnetron hebben is NIET de verklaring.
  Ergo, de toegenomen welvaart verdwijnt rechtstreeks in de zakken van een relatief kleine groep INPRODUCTIEVE bestuurders. En de economisch belangrijke groep middenklassers lijkt daarin te berusten en concentreert zich op de zieken, verschoppelingen etc. Zij mogen het vooral als ‘inactieven’ niet al te goed hebben. Dat heeft de elite toch maar even mooi voor elkaar. Klassieke verdeel en heersstrategie, doet het anno 2012 onverminderd goed.
  Nog één ding: dat de productie ( en dus de GEMIDDELDE welvaart ) zo gestegen is komt natuurlijk vooral door technologische en wetenschappelijke doorbraken. En dan weet je al wat ik ga vragen: Wie hebben daar GEEN bijdrage aan geleverd??
  Juist ja.
  Dat bedoel ik dus. Het woord ‘parasieten’ moet je dus heel letterlijk nemen en is eenvoudig AANTOONBAAR.
  En daarom is het belangrijk deze narcistische, autistische profiteurs als zodanig te benoemen.
  De waarheid mag en MOET gezegd worden.
  Zegt het voort !!!!

 6. #4 Alexander van elsloo beschrijft utopia. Hoe erg hij ook gelijk heeft dit zal nooit gebeuren. Het grote geld zal dit nooit toe laten.
  Het grote geld wil verdienmodellen zien en fluistert dit gedachtegoed in bij politici.
  Ik geloof dat Rutte II nu ook wil dat instellingen als staatsbosbeheer in hun eigen geldbehoefte gaan voorzien door natuur te verkopen.
  Het zal niet lang duren of er komt een kassa te staan bij het bos.
  Het zal niet lang meer duren of we gaan zuurstofbelasting betalen.
  Het zal niet lang meer duren dat we belasting moeten gaan betalen over de zonne-uren die op het huis van je dak schijnen.
  Het gaat niet lang meer duren of we gaan belasting betalen over het gemiddeld aantal winden dat een mens laat.
  Het gaat niet lang meer duren of ziekenhuizen gaan entree heffen bij de ingang.
  Het gaat niet lang meer duren of we gaan bij elk overheidsgebouw entree betalen immers deze gebouwen moet gebouwd, verwarmd en bemand worden.
  Het gaat niet lang meer duren of we gaan een algehele huisdieren belasting betalen. Want uuh de inwoners betalen belasting en dus huisdieren ook.
  Het gaat niet lang meer duren en de 1e telefoonminuut met een ambtenaar kost 1,5 euro.
  Het gaat niet lang meer duren of je gaat fietsbelasting betalen want een fiets maakt ook gebruik van de weg.

  En wat is het jammer dat als een beetje van dat ruilmiddel met de naam euro krijgt bijgeschreven op je bankrekening dat je het tegenwoordig ook zo weer kwijt bent.

  Maar ik ben daar tegenwoordig niet meer verbaasd over.

 7. [quote name=”houtskool”]Ik wil politici, ceo’s, bankiers en vele andere zakkenvullers uit het establishment zien rennen voor hun leven. En ik wil het nu. Als dat geen mooie kerstgedachte is…[/quote]

  Ik zie hier een geweldig filmscript voor me!
  Een mix van horror, drama en comedy. Nog even, en de mensen smeken om dit scenario.
  Wat er nu allemaal gebeurt is zelfs TE brutaal voor de gewone schaapmens, dit kan niet goed blijven gaan.

 8. @8
  Papaloe, weet je wat zo jammer is, het establishment erkent niet dat de huidige wereldpopulatie te groot is om het huidige systeem van groei en ‘welvaart’ te kunnen handhaven. Het geforceerd in stand houden van het huidige economische, monetaire systeem vertaalt zich in een kleine elite en een steeds grotere groep beeldschermarbeiders die niet meer kunnen rondkomen van hun betaalde baan.

  Ik speel graag de woedende gescheiden 45-plusser met rumoerige buren uit een vinexwijk en zijn kerstgratificatie die rechtstreeks naar de autolening gaat terwijl hij een eurofiele onwetende mainstreamstemmer van het perron duwt onder de hogesnelheidslijn naar Brussel.

 9. @dave

  Prima hoor, dat geld van jou “geen waarde” hoeft te hebben en vooral niet schaars moet zijn. Ik koop graag jouw huis voor een handvol zand of een liter zeewater.

 10. [quote name=”houtskool”]@8

  Ik speel graag de woedende gescheiden 45-plusser met rumoerige buren uit een vinexwijk en zijn kerstgratificatie die rechtstreeks naar de autolening gaat terwijl hij een eurofiele onwetende mainstreamstemmer van het perron duwt onder de hogesnelheidslijn naar Brussel.[/quote]

  Dat doe je echt geweldig beste houtskool, ik zit regelmatig luidruchtig te gniffelen vanwege je beeldende manier van schrijven. We delen het gevoel voor grof sarcasme.
  Ga vooral zo door, maak me gek 🙂

 11. @houtskool, wat doe jij dan precies anders dan de luitjes waar je op afgeeft? Ik snap de frustratie, maar het is en blijft frustratie.Frustratie in humor gebracht.
  Maar waar haal jij je boodschapjes?
  Werk je ook, zodat je ook meedraait in de mallemolen?
  Iedereen, doet op zijn of haar manier moeite om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen…alles over 1 kam is zo makkelijk. Natuurlijk klopt het huidige systeem van geen meter , maar de blinden verwijten dat ze niet zien…en ze daarom afkammen…tsja
  Dat heeft iets weg van een religieus gedrag..
  Laat de rode inkt maar vloeien….:)

 12. @12 Madman, kleine correctie ( minnetje is niet van mij ) het gaat niet om blinden die niet zien, maar ziende blind zijn.

 13. En wat is precies het verschil?
  Dat ze het bewust doen?
  Dat is maar een zeer kleine groep qua aantal dan, ten opzichte van het totaal aantal mensen.. Dat is nou net het probleem , de rest is bezig te overleven in een systeem waar ze ook niks aan kunnen veranderen maar wel in moeten leven.

  Dat bedoelde ik, vandaar mijn commentaar. Hoe bepaal je wie opzettelijk slechte intenties hebben en wie er het beste maar van proberen te maken in onmacht?
  Wie velt het oordeel over anderen? En wat doet hij of zij er dan aan om een positieve verandering teweeg te brengen?

  Das allemaal geen gemakkelijke materie hoor.

 14. @14 Madman, het verschil zit hem in de verwijtbaarheid. Als je niet blind bent moet je uit je doppen kijken, als je hersens hebt moet je ze gebruiken.

 15. @15 lekker makkelijk, kun je gelijk ook even uitleggen, hoe iemand die claustrofobie heeft er van af kan komen? Het is toch maar een kleine ruimte waar hij of zij bang voor is? Belachelijk, dat is toch helemaal niets om bang voor te zijn dat kun je toch zien, en ook simpelweg beredeneren met je gezonde verstand….

  Doe je best.

 16. @16 dat is niet echt een antwoord op mijn vraag , VB….

  Das een herhaling van je vorige reactie.
  Ziende blind wil zeggen dat je om een of andere reden de werklijkheid niet KAN zien. En dus is verwijtbaarheid dan ook niet waar.
  Moeilijk he.

 17. @18 Madman, dat zie je niet goed. Ik neem aan dat je niet ziende blind bent, dus kijk even op wiki.
  Het betekent ‘willens en wetens iets niet willen zien’.
  Misverstand de wereld uit.

 18. Juist, en wat houdt ze tegen om willens en wetens niet te willen zien?

  Ik zal het je zeggen. Dat is emotie. En de grootste emotie is angst.
  Net als die claustrofoob. Begrijp je? Dat wilde ik zeggen. En daarom kun je de massa mensen gevangen in die emotie niet veroordelen. Want onder die emotie gaat het grootste gedeelte van de mensen gebukt…. we doen maar verder anders gaat het helemaal mis met ons en ons gezin…. snap je?
  De grootste groep zit in de angstgevangenis van een zeer kleine groep. Maar dat beseffen ze ook nog vaak eens niet, vanwege die angst die hun leven beheerst. Er zijn maar heel weinig mensen die echt kwaad willen doen. En als ze het doen is het door de angst opgelegd door de kleine groep.
  Zo zit ons huidige bestel in elkaar.

  Stop anders de claustrofoob eens eigenhandig in een kleine ruimte, dan zul je te maken krijgen met angst en ziende blindheid.

  Er werd hier eens eerder gesteld dat mensen een zak moleculen zijn…, dat is een leuke oneliner, maar er speelt meer in mensen dan alleen zintuigen en verstand.
  En wie ben jij of ik of wie dan maar ook om te bepalen of iemand iets goeds doet….zonder inzicht van de emoties van diegene….

  Het is niet voor niets dat het boeddhisme zegt dat we vrij moeten worden van emotie om de werkelijkheid te kunnen zien.

  Was Spock toch nog niet zo gek, en zijn medebewoners van de planeet vulcan ook nie 🙂

 19. @20 Beste Madman, soms redeneer je slordig. Uit angst handelen of denken staat juist haaks op ‘willens en weten’
  Denk daar nou eens over na.
  Bovendien stap je gemakshalve heen over het feit dat je laatste twee zinnen van @18 apert onjuist zijn, terwijl je heel stellig overkomt.

 20. @21 ik ben het daar niet mee eens.

  Nogmaals…willens en wetens …dus eigenlijk wil je wel en weet je het wel, maar omdat de emotie van angst groter is laat je je daardoor leiden. (dat is dus de huidige machtshebbers grootste wapen)
  Dat is nou wat ik wil zeggen en dat is waarom velen doen wat ze doen. Misschien bedoelen we hetzelfde maar ik vond het tekort door de bocht om alles op logica (zintuigen en verstand) te gooien. Mensen zijn mensen.
  Met al hun aspecten.

  Stel je voor, je hebt geen werk en gaat solliciteren….

  De werkgever vraagt waarom je juist bij dat bedrijf wil werken…..

  Je WEET dat je eigenlijk WIL zeggen..Omdat ik geld nodig heb om te kunnen leven, maar dat doe je niet, want je gaat m een mooi verhaal ophangen om stroop aan zijn gat te wrijven, uit ANGST dat je niet aangenomen wordt.

  Dat is het systeem van angst waarin we leven. Willens en wetens doe je dat toch?

 21. @ Madman, ik denk ook dat we hetzelfde bedoelen. Taal kan ook soms voor verwarring zorgen. Geeft niet, we hebben beiden het beste voor met de mensheid.

 22. @23 das waar, maar het laatste voorbeeld uit mijn laatste reactie kun je toch niet ontkennen denk ik? Ik vind het trouwens wel leuk om eens zo met je te praten, ook al zal de snoeischaar alles wegknippen :))

 23. @24 Uiteraard ontken ik dat niet. Heb het in de praktijk zelfs gedaan. Gewoon je naar binnen lullen. Pluk ik nog de vruchten van. Maar ik zie het ook als een spel. Ik begrijp je nu beter, maar ik schaar niet alles onder angst. Je kunt dan heel snel iets onder de noemer angst plaatsen. Angst om die baan niet te krijgen, angst om niet op tijd wakker te worden waardoor je de wekker zet enz. Dus in elke situatie dat je iets wilt, zou je kunnen spreken van angst dat je het niet krijgt.
  Nu word ik echt moe van m’n eigen geouwehoer. Maar meen het wel.

 24. Ja maar VB dat is nou, hoewel je moe wordt, het echte probleem.
  Angst. Daar teert de huidige macht op.
  Lage emoties.

  Dat is de strijd die nu gaande is.
  En je weet waarschijnlijk ook wel wat de tegenpool is waar ik hier altijd over loop te zeuren.
  Liefde. En die strijd is nu gaande op de wereld,geloof me maar.
  Vandaag was voor velen een reden om angst te hebben, ook nog.

  Dat is echt de kern van het probleem.
  En de keuze. Het vergt moed.
  Angst loslaten en voor liefde kiezen. Dat is echt de ENIGE manier om het leven op deze planeet beter te krijgen.
  En niks van zoetsappigheid, maar gewoon een ander gunnen wat je jezelf ook gunt.

  Das helemaal niet makkelijk in een wereld beheerst door angst. Maar dat is wel de keuze die we allemaal persoonlijk hebben. Allemaal in ons kleine leven. Maar met een explosieve bijdrage aan het totaal.

 25. @Madman : “Mensen zijn mensen” zeg je.

  En terecht.

  Ik stel daar tegenover : “Psychopaten zijn psychopaten” , dwz nietsontziende, spiritueel totaal ontledigde, ascociale AARTS-uitbuiters, die helààs de (openlijk) dienst uitmaken en domineren over de mensen die gewoon mensen willen zijn.

  DIE realiteit bestaat dus helaas OOK.

  En dààr heeft VB het over.

  En dààr dient hartstochtelijk en wel voortdurend tegen gekankerd te worden, omdat deze parasieten het levensgeluk van goedwillende, gewone mensen, er in versneld tempo willen vernietigen door er volmaakte [u]schijt[/u] aan te hebben.

  Het Goede Gevecht niet uit de weg gaan, door argumenten aan te voeren die [u]niet[/u] van toepassing zijn op deze parasieten, zoals de [u]waarachtige[/u] medemenselijkheid.
  Een gevecht (of tegenstand) zonder genade, zoals ook [u]zij[/u] ons zonder genade behandelen en zien.

  De ‘Liefde’ dus even in de ‘dug out’.

  Heeft dan ook niets met ‘angst’ te maken, maar met sociale en spirituele gerechtigheid tegenover totaal misvormde en afgestompte ‘medemensen-die-geen-medemensen-zijn’.
  Hen even een ‘spiegel’ voorhouden, en laten inzien dat waneer de wereld alléén maar uit dit soort asociale randdebielen bestond, er überhaupt geen leven [u]mogelijk[/u] zou zijn, omdat die criminelen hun eigen bestaansreden (de Liefde, ben ik met je eens) ontzeggen aan hun medemensen, en DUS [u]ook[/u] aan zichzelf.

  En welbeschouwd probeer ‘je’ dus zo [u]ook nog[/u] die klootzakken tegen hun [u]eigen egoïsme[/u] te beschermen(de aartsvijand van de èchte Liefde) zodat je ook het Goede in hèn een handje probeert te helpen.

  Anders gezegd : die parasieten zijn gevangenen van hun eigen ongeluk en (sociale en spirituele) kortzichtigheid die van hen bezit heeft genomen.
  Momenteel nog dan, hè.

  En dààr moet dus aan gewerkt worden, middels het ‘Goede Gevecht’ van hèn die nog menselijk zijn, en dit willen blijven, reden waarom ik gewoon stug door ga met te geloven, soms blind ziende, soms ziende blind, in de aanwezigheid van het Goede in iedere mens.
  [u]Iedere[/u].

  En jou (op zich goede) houding is alléén maar mogelijk omdat [u]anderen[/u] daarvoor gevochten hebben zodat jij je ‘peace talk-praatje’ hier überhaupt kàn houden.

  En het zou wel fijn zijn als het ‘roze kleutertje Madman’ dat inzag …

  Basta di pasta.

 26. Bilfaters,

  hoop wijze heren hier maar wanneer komt de eerste biflatie anonymouse meeting.
  Spijkers met koppen slaan!
  Samen sta je sterk.

 27. Madman, zoals altijd heb je gelijk, en dat meen ik zonder enig cynisme. En je zegt het ook allemaal mooi. Alleen probeer ik die mooie woorden dan te vertalen naar concrete standpunten over concrete onderwerpen. Maar het blijft mooi om zulke idealistische mensen te horen.
  Daarom werd het met die occupy beweging ook nooit wat. Geen regie, geen organisatie, geen concrete standpunten. Daarmee maak je geen vuist tegen machthebbers. Die hebben geen seconde wakker gelegen.
  Jammer, wel goeie idealen, geen plan.

 28. Het plan is angst loslaten. In deze wereld met angst als raadgever van onze gedachten zul je er weinig mee kunnen.
  Omdat deze maatschappij er op gestoeld is en geen ruimte overlaat voor de concrete plannen van het juist tegenovergestelde… en dat is nou net de ultieme gevangenis.

  En @ktm, worden psychopaten als psychopaat geboren? En waarom dan? Of geloof je in de slechtheid van de mens?

 29. @27 KTM, wouw wat een binnenkomst. Madman is nog niet af van zijn angst. Hij hoort KTM en smeert hem meteen. Je houdt toch wel van KTM madman?

 30. Maar semi serieus, wat denk je ktm, worden babys als psychopaat geboren?

  En waarom ben je op een plekje weggekropen in frankrijk? Wat heeft je daartoe bewogen, of had je die reis al als kinderwens? Uit liefde voor frankrijk? wat was je motivatie?

 31. @28, 30, erg komisch, echt waar. Ik neem hem in de houdgreep en ga met hem praten over liefde. Schitterend. Dat vind ik nou echt grappig.

 32. @37 Dat klinkt al veel beter dan aan het begin van de reacties aan het begin van dit topic :))))

  @ktm , idd, liefde voor het ego vervangen door liefde voor het geheel? bedoelde je dat ?

  Het ego is het grote probleem.

  Ego pretendeert los te staan van het geheel en zal zich altijd afscheiden met elke mogelijkheid die het heeft. In gedachte woord en daad. De ANGST van het ego is eenheid, en verbondenheid. Want dat maakt het ego machteloos. Gelijkheid en tevredenheid. Uit den boze , en de angst van elk ego.

  Welkom in de huidige wereld.

  Tegelijk is het heel raar, iedereen wil byzonder zijn maar toch ook geliefd door de massa.
  Wat zijn we toch raar he, wij mensen.

  Ktm begint te gillen! SFRNWO, wat dat ook mag zijn.

  Ik hoor alleen dit….

  http://www.youtube.com/watch?v=aEHMHBRa94U

 33. Ode aan de snoeischaar.

  Snoeischaar, o, snoeischaar doe ons dat niet aan,

  We hadden het over de oorzaak van ons huidig bestaan,

  Het was wel offtopic, maar het was wel goed, en het vergde ons ongelofelijke moed.

  De angst die we voelden, zetten we even opzij, slechts voor een moment kwam liefde dichtbij.

  Maar dat is nou net wat de quo niet wil, en de keus dat is het verschil….
  Tussen huidig en next maar, ok , goed.

  Doe maar wat je nu doen moet….

 34. Oei das kras ktm, ja fuck them en fuck iedereen maar tegelijk.

  Fuck. Das een mooi woord. Ben je daarmee geboren in je vocabulaire of ben je dat geleerd?

  Gevangenschap is vaak onbegrepen.
  Zeg, je bent toch ook geen psychopaat he… want dan praat ik niet meer met je hoor.;))

  Of ik doe mee met je, ik doe mee…. dood aan iedereen die ons kwaad wil aandoen!!!!
  En de rest voor de zekerheid ook maar….

  Wordt het lekker rustig…Maar ik hou wel van jou hoor, dus jij mag wel blijven leven.

  Hopenlijk krijgen wij geen ruzie in de toekomst.

  Want dan blijft er maar 1 over op de wereld.

  En die is dan weer eenzaam.

  Tis ook altijd wat he…..

 35. Parasieten?
  Inderdaad!
  Als je vlooien, luizen, platjes ed. op je lchaam vind,wat doe je dan?
  Dooddrukken!
  Is dat mensonwaardig?
  Nee dus.
  Dat zou dus met ALLE parasieten moeten gebeuren!
  Zonder enige vorm van genade!

 36. Mensen mensen, hoe leuk ik het ook vind om jullie nachtelijke filosofische dwalingen te lezen, snappen jullie ook wel dat het gesprek een tikje afdwaalt. Ik laat alles keurig staan waar het staat, maar hou het netjes.

 37. @12 madman, ik doe niets anders dan de mainstream. Ik lees veel buiten de msm en probeer mezelf te vinden in het oerwoud van stromingen, opinies en levenswijzen. Ook plemp ik graag stukjes tekst voor anderen ter bewustwording van het feit dat wij ons in een overgereguleerde matrix bevinden. Spannend is het ook wel om te lezen hoe en wanneer zich een wereldwijde monetaire crash zou kunnen voordoen. Ik ben die zombies in de winkelstraten zat, tijd voor een wake up call. Voor mij staat vrijwel vast dat het systeem het niet houdt, en ik irriteer me mateloos aan het establishment dat wordt betaald om vertrouwen te handhaven, en niet om eerlijk te zijn.

 38. @46 Houtskool, zo is het helemaal. Ik realiseer me dat het establishment weg moet. Die leugenaars hebben de mond vol van verandering, maar zij zijn het grootste obstakel voor verandering. Dus, het klinkt simpel, maar het vertrouwen dat zij nog steeds genieten van hele horden niet nadenkende bange mensen is het probleem.
  Dat vertrouwen, Houtskool, moet met de grond gelijk gemaakt worden. TOTAAL vernietigd worden gelijk Carthago door de Romeinen, met een dusdanige grondigheid dat het nooit meer in die gedaante de kop op kan steken. Het zijn zoals Jan Thiel dat zo mooi omschrijft luizen die je gerust dood mag drukken.
  Eerst vernietigt deze destructieve klasse de economie, waardoor miljoenen in een ellendige onzekere situatie zijn beland terwijl zij er beter van worden!!!!
  Is dat een FUCKING SCHANDAAL of niet!!!!!
  Maar ze zijn nog niet klaar met het hardwerkende vaderlandslievende volk.
  Forget it.
  Nu gaan ze eerst ons onze laatste beetje invloed ontvreemden middels die vermaledijde Europese superstaat en vervolgens gaan ze ons gevoel van eigenwaarde en identiteit afnemen. Daarna zijn we weerloos, hulpeloos, wezenloos en alleen nog maar gefixeerd op plat en dom vermaak, hetgeen dan ook in overvloed aangeboden gaat worden, zoals een pooier een verslaafde in zijn macht heeft.
  En daarom ben je gewoon ronduit goed en zinvol bezig als je niet aflatend afgeeft op die onderdrukkers.
  Als je dat doet ben je gelijk een kaarsje in de duisternis, en met een heleboel kaarsjes kun je de duisternis verdrijven.
  Zet uw goede zinvolle werk dus voort en breng een beetje verlichting en hoop, zeker in deze donkere dagen voor kerst.

 39. [quote name=”Verontruste burger”]@46 Houtskool,
  En daarom ben je gewoon ronduit goed en zinvol bezig als je niet aflatend afgeeft op die onderdrukkers.
  Als je dat doet ben je gelijk een kaarsje in de duisternis, en met een heleboel kaarsjes kun je de duisternis verdrijven.
  Zet uw goede zinvolle werk dus voort en breng een beetje verlichting en hoop, zeker in deze donkere dagen voor kerst.[/quote]

  Amen

 40. Kijk, zulke rapportjes worden natuurlijk altijd ’toevallig’ uitgebracht als iedereen met Kerst en nieuwjaars- vakantie is, hè ? :

  http://www.testosteronepit.com/home/2012/12/21/the-eu-bailout-oligarchy-issues-a-report-about-itself.html

  Iets ‘anders’ : ‘Stacy’ zei tijdens de laatste Max Keiser dat de ECB al voor 924 miljard $ aan europese bonds heeft opgekocht.

  Het gaat dus de ‘goede’ kant op, VB, volgens mij word je het komende jaar op je wenken bediend voor wat betreft je ‘ harde reset ‘ , hihi …

 41. @52, ja, goud tier1, banken met flinke fysieke voorraden, en centrale banken die geen toestemming geven voor een geloofwaardige audit…. Dat fysieke goud is dus verplaatst van de publieke naar de private balansen. Een goudstandaard, niet om de standaard, maar om een ‘geloofwaardige’ ponzi verlenging te bewerkstelligen. Dat lease goud he…. hoe verkoop je dat aan je onderdanen. Een goudstandaard met fysiek bezit bij de private ‘primary dealers’ en familie, en een ongecontroleerde fysieke voorraad bij de centrale banken voor het volk. Iedereen blij, vooral wij. Kan er zomaar naast zitten, maar de donkere dagen voor kerst nodigen nu eenmaal uit tot speculatie.

 42. # 54

  Het beste protest dat je kunt doen, de grootste en dikste middelvinger die je kunt op steken, is geen kinderen op deze wereld zetten.
  Eigenlijks is kinderen op deze wereld zetten, vergelijkbaar met kindermishandeling.

 43. @54 KTM, de laatste communistische eilandjes worden spoedig stukgeslagen, in een woeste zee van kapitalistisch geweld, om nooit meer boven te komen.
  Zet je rooie brilletje nu eens af, en zie het gevaar is niet rood. Het communisme is bijna DOOD, en het gele gevaar is ook niet rood.
  De k-elite ruimt eerst de laatste restjes democratie op, en daarna hebben ze de overheden alleen maar nodig om hun wensen om te zetten in wetten. Deze onderdrukkers gaan de wetsartikelen dicteren aan hersendode eurocraatjes, die vervolgens door debiele europarlementariërs geformaliseerd worden. De markt wordt volledig gedereguleerd, geen bescherming meer voor werknemers of comsumenten. Lage lonen voor miljoenen werknemers zal het belangrijkste wapen zijn in de komende full scale marktoorlog.
  De winnaars van deze marktoorlog zullen de wereld onderwerpen, en uiteraard is het gedaan met eerlijke concurrentie omdat de paar overlevende multinationals alle markten gemonopoliseerd hebben. Werknemers en cosumenten zullen de grote verliezers zijn.
  DAAR is en moet voor gewaarschuwd worden mijn waarde.
  Vertel me wat is daar communistisch aan??
  Maar als jij dat communistisch noemt ( wat ik vermoed ) dan zijn wij broeders in de strijd en hebben we een gemeenschappelijke vijand.

 44. @58 : Naar mijn overtuiging voert het pseudo-kapitalisme dat sinds Lehmann’ NOG duidelijker zichtbaar is geworden voor de gewone man als zijnde een ordinaire oligarchische kleptocratie, de ellende-druk ZO ver op de wereldburger (zeker in Europa) op, dat er een breekpunt ontstaat en er anarchie en burgeroorlog uitbreekt, waarna een communistisch ‘volksbestuur’ de touwtjes in handen gaat nemen.

  -edit- Gedeelte van reactie verwijderd / Off topic. Het is niet de bedoeling dat iedere reactiestroom continue uitloopt op de zelfde theorie. Weer on topic graag.

 45. @58VB

  Je idee over communisme / kapitalisme wordt niet ondersteund op financiele (ik denk meer deskundige) sites. Zie hier citaat:

  But…Everybody with some common sense understands the banking/financial system is one inter-connected system, knows that the Quadrillions of derivatives will either kill the system overnight or will result in hyperinflation. We all know that during this process the authorities will, with the help of their Vazals try to plunder you as much as possible…so they can survive. What is happening NOW has been prepared for years. DIGITALIZATION of securities is one of the last steps towards FULL COMMUNISM/FASCISM and arbitrary, legal theft of your savings. They have (and will) use any possible excuse (Money Laundering and Terrorist Financing Act is only one example) to do so. If you for some reason decide to stay inside the system, you know what will happen. Getting out requests common sense and also guts. But by doing so you know that at least some of your savings will survive….Remember the thief is already there and no prisoners are taken. So much for trusting Athorities, Banksters and Fiat paper money. Welcome to Communism in the EU!

 46. @59, KTM, het grappige is dat zowel in jouw visie als de mijne de elite alle macht naar zich toe trekt, het volk onderdrukt en markten monopoliseert ( lees de vrije markt vernietigd ) en democratie ophoudt te bestaan. We zijn het, of je dat nu wilt of niet gewoon eens met elkaar, met een gezamenlijk doel: de ondermijning van de steun die de k-elite geniet.
  De resultaten zijn dus vergelijkbaar. Mij maakt het niet uit welk etiket daarop geplakt wordt of welke kleur daaraan toegekend wordt. Het resultaat is het zelfde : de elite grijpt de macht en onderwerpt het volk. Basta di pasta! , et au revoir kameradski, hi hi. 🙂

 47. @60 P.rutser, “the last steps towards communism/ fascism” ?????
  Dat zijn toch verschillende zaken mijn beste??
  Communisme en fascisme zijn geen verenigbare begrippen en kunnen niet slecht door / gescheiden worden.
  Ik ga in al mijn onwetendheid en ondeskundigheid nog één keer vertellen dat een communistische dictatuur niks met communisme te maken heeft. Dat is voor de elite alleen maar een dekmantel om de macht te hebben. Dat is nou juist zogenaamd ‘uit naam van het volk’
  Een communistische dictatuur ( voorhoede ) zou in theorie alleen maar een noodzakelijke tussenfase zijn om later echt de macht aan het volk over te dragen. Zo is het in Rusland ook gegaan ( begonnen met de tsjeta – weet niet zeker of het zo heette ). Maar ja, éénmaal aan de mach geroken, en je weet het wel hè. Doel en middel worden omgedraaid.
  Nog even over die meer deskundige sites: So what?? Who cares?
  Ik beschouw mezelf niet als deskundig maar wel als een onafhankelijk denker, die de ene keer iets aanneemt en de andere keer iets verwerpt, maar vooral poogt zelstandig tot standpunten te komen.
  ‘Deskundigheid’ is een goede zaak uiteraard, maar is ook maar een woordje hè.

  Oh ja, mijn voornaamste zorg en drijfveer betreft de DEMOCRATIE en de daarmee nauw samenhangende NEDERLANDSE SOEVEREINITEIT.
  Daar kom ik voor op en dan mag ik best eens op wat lange teentjes staan, of wat heilige huisjes omver schoppen.

 48. @60 / P.rutser : Waar heb je dat interessante citaatje/die analyse gevonden eigenlijk ?

  -edit- Reactie verwijderd / Off topic.

 49. @62VB
  Zoals broccoli en spinazie beide verschillend zijn, zijn ze toch beide groenten. Zo zijn communisme en fascisme ook verschillend en toch gelijk omdat het beide totalitaire ideologien zijn.
  Geen zorg, je staat nog lang niet op m’n tenen. Heb het idee ik eerder op de jouwe?
  Maar je hebt gelijk als het gaat om the endresult…

  @63KTM
  http://www.goldonomic.com/news/item/news-august-2012-public
  En dan even naar beneden scrollen naar 21 augustus.

 50. @64 P.rutser, nee hoor, je hebt echt niet op mijn tenen gestaan. Helemaal geen punt als er verschil van mening is. Soms lijkt het verschil inderdaad groter dan het in werkelijkheid is, heb ik soms het ideee.
  Nee, ik bedoelde dat ik soms te keer ga, maar dat ik vind dat het doel soms de middelen ( absoluut niet alle ) heiligt.
  Het ontgaat veel mensen simpelweg dat wat er nu gebeurt de kwaliteit van de democratie en onze soevereiniteit ernstig aantast. En daarom ben ik bezorgd, ik vrees dat de mensen op een gegeven zulen zeggen: ‘jullie’ zullen het wel weten, ga je gang maar, maar geef me wel plezier en vertier. Nou die lol zal ze vanzelf ook wel vergaan. Tja. zo gaat het dan. Dat was dat. Er is een tijd van komen en van gaan. Ook voor de democratie blijkbaar. Triest.

 51. @P.rutser, neem nou D’66. Wat een stelletje hoogopgeleide ( deskundige? ) opportunisten. Fijn dat ze zo hoog opgeleid zijn, maar ik ben geenszins onder de indruk van hun gebrek aan principes EN INZICHT.
  Er is geen Europese cultuur, niet één taal, geen Europees volk. NIKS van dat alles, geen sprake van een éénheid. HELEMAAL NIETS en daarom wordt het ook NIETS.
  En DAAR moet Nederland zijn soevereiniteit voor opgeven??????
  Dat wordt een historische blunder, de moeder aller blunders.
  En daar staan de DEMOCRATEN’ 66 achter?????
  Het woord referendum hebben ze uit hun vocabulaire geschrapt. Stelletje euro-fascisten ( euro-communisten is hezelfde dat heeft zich nu wel uitgekristalliseerd ).
  Nee, wat D’66 betreft moet het volk op afstand blijven, nu de grote jongens met hun misdaad jegens het volk bezig zijn.
  En dat Europese parlement gaat de democratie al helemaal niet redden, dat begrijpt zelfs een debiel. Er wordt zelfs niet over nagedacht, er wordt alleen nagedacht hoe zo snel mogelijk zo veel mogelijk bevoegdheden overgenomen kunnen worden. Na hun de zondvloed.
  Tering hè.

 52. @VB
  Misschien is het wijs om een beetje op te letten met het te keer gaan? De kans dat het afleidt van de inhoud is nl erg groot, terwijl je inhoudelijk dan best wel iets te zeggen hebt.

  Over D66 (en politiek) weet ik niet veel. Ook over politiek geldt mijn metafoor van die groente: allemaal verschillende groentes, maar het blijft groente, terwijl we behoefte hebben aan iets heel anders dan groente.
  Ik denk (zonder dat ik echt iets van d66 afweet) dat er best wel hoogopgeleide deskundigen zitten. Het probleem zit ‘m alleen in de agenda. Aan de resultaten kan je zien wat de bedoeling was. Dit maakt het des te erger, het is immers geen onwetendheid maar bewust…

  Mij ontgaat alleen je onderwerp over soevereiniteit. Inderdaad, nederland raakt dat kwijt als staat. Maar als mens heb je die nog nooit gehad. Als je geboren wordt dan maken je ouders je lid van de staat der nederlanden. Een lidmaatschap die je nooit meer kan opzeggen, en die zelfs doorgaat na je dood.

 53. P.ruster, ik ben geen nationalist hòòr, maar ik realiseer me dat zolang we nog niet tot een nieuwe maatschappijvorm zijn gekomen, dat er overheden moeten zijn, er moeten wetten gemaakt worden, uitgevoerd worden, bestuurd worden, beleid gemaakt worden enz enz.
  En nu komt het !!!!
  Wat moeten dan de bestuurlijke éénheden zijn?
  En hoe meer ik erover nadenk, des te meer ik ervan overtuigd raak dat dat alleen gaat als er reeds sprake is van een culturele éénheid, en nauw samenhangend daarmee, één taal.
  Ik ontwijk even de discussie over de multiculturele samenleving, want daar heb ik tot op zekere hoogte niets op tegen zolang we maar bepaalde waarden en normen delen, bovendien spreken al deze verschilende beovolkingsgroepen wel ( 99% ) één taal. De taalgrenzen zijn de natuurlijke grenzen van de bestuurlijke eenheden. Een Europese superstaat is dus een belediging voor het menselijk intellect, en België dient opgedeeld te worden. Het klinkt te simplistisch voor woorden, maar oh wat is het waar. Dat is ook de reden dat de VS wel kan werken. Ze spreken één taal. Zo simpel is het inderdaad. Taal, taal en nog eens taal. Daar ga ik op blijven hameren, omdat het niet te bevatten is dat het fundamentele belang hiervan verzwegen wordt. En DAAROM ga ik het er vaak over hebben.
  Het gaat erom dat Europa nooit een logische en werkbare bestuurlijke éénheid kan zijn in mijn ogen.
  Ik voel me Nederlander, en ik vind dat Nederlanders over Nederland gaan. Als we dit niet tijdig gaan inzien gaan er echt ongelukken gebeuren, daar ben ik van overtuigd.
  Die hele filosofie van een politieke unie, is echt een hele foute. De geschiedenis zal het straks aantonen.
  Wat dat grove taalgebruik betreft: Ik hoop niet dat het van de inhoud afleidt, voor de één wel, voor de ander misschien niet. Ik wil er in ieder geval de urgentie van de zaak mee aangeven. Misschien speelt een gevoel van machteloosheid wel mee.
  Verontwaardiging en boosheid over hoe e.e.a zich ontwikkelt speelt zeker een rol.
  En misschien zelfs, nu het nog kan, gooi ik het eruit.
  Het lijkt op dit moment wellicht overdreven maar ik voel aan dat het onvoorstelbare kan gaan gebeuren.
  Naast manipulatie van de feiten, gewoon weer CENSUUR invoeren. Ondermijnen van de Europese integratie, opkomen voor de autonomie van Nederland kan weleens als subversief bestempeld worden straks.
  Lach niet hard.

 54. Hoezoe crisis? Het gaat nu alleen maar wat minder. Echt crisis is het in Oost-Europa waar de ouderen geen geld meer hebben voor eten of brandstof! Op http://www.dorcas.nl/content/1040/43/1040 lees ik het volgende:

  [quote]Winterhulp in Oost-Europa
  De extreme kou heeft in Oost-Europa al zeker 460 levens geëist, waarvan meer dan de helft in Oekraïne waar de temperatuur op sommige plaatsen tot 25 graden onder nul is gedaald. In Roemenië maken hulpverleners zich zorgen over het lot van kinderen en ouderen in onverwarmde huizen. Ook in Moldavië en Albanië zijn grote problemen door de kou en extreme sneeuwval. Veel dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten en vele ouderen en families op het platteland hebben geen geld meer om de elektriciteitsrekening te betalen. Sinds twintig jaar is het niet zo koud geweest. Vooral de arme bevolking op het platteland wordt zwaar getroffen.

  Dorcas heeft vanuit haar lokale kantoren in Oekraïne, Roemenië, Albanië, Bosnië en Moldavië een dringende vraag gekregen om extra hulpgoederen en fondsen beschikbaar te stellen. In antwoord op deze hulpvraag is gisterochtend een transport met onder meer kleding, schoenen en dekens naar Oekraïne vertrokken. Daarnaast zullen via lokale partners negenhonderd families en vierhonderd ouderen hulp ontvangen in de vorm van brandhout, kolen, voedsel, kleding en dekens.

  Wilt u een extra gift geven voor deze winterhulp? Dat kan op giro 2500 onder vermelding van ‘5410 -Winterhulp Oost-Europa’. [/quote]

 55. @Prutser : Bedankt voor de link.
  Je doet je naam geen recht aan overigens.
  @VB : Ik ben het eigenlijk voortdurend met je eens.
  Onderschat niet het historische feit dat Nederland al zo’n 4 eeuwen een europese natie vormt (vroeger mèt de Vlamingen), wat niet onverdienstelijk is ; ik bedoel, dat schijnt onderbewust toch één of andere sterke identiteit te geven. Jammer alleen dat Nederlanders zo ongelofelijk DOM [u]worden gehouden[/u] door de (zio-masonnieke) media ; het NL- potentieel is namelijk niet te onderschatten.

  Waarschijnlijk worden we om die reden inmiddels al zo’n vijftig jaar ook zo afgrijselijk slecht geïnformeerd ; een sterk nationaal bewustzijn (zeker Christelijk) is namelijk de groots mogelijke bedreiging voor de (K-)’manipulators’.

  Vandaar de overdaad aan materiële welvaart, import van vreemde culturen, porno en drugs in NL ; dit zijn tot nog toe de meest effectief gebleken methodse en dus de favoriete wapens van ‘hen’ geweest in de ‘Slag om de Naties’.

  Voorlopig ligt NL in ieder geval op z’n gezicht richting het Groot-Oosten (is géén moslim-, maar een masonieke toespeling)

  Durf om je heen en in jezelf te kijken.

 56. @ 70

  Durf om je heen en in jezelf te kijken.

  Dat zei je…. dat is een gewaagde uitspraak, mijn grote broer….
  Meen je dat? Echt? Vooral dat laatste stukje he…..in jezelf.

  Je kleine broertje, klein rose kleutertje…..madman
  En bedankt nog voor het wijzen op mijn foute oude naam.

 57. @70 KTM, zo is het. En in jezelf kijken is inderdaad moed voor nodig. Je weet nooit wat je tegenkomt.
  Ik zou twee Griekse wijsheden willen combineren: KEN UZELF, KEN UW VIJAND. ZODAT GIJ NIET VERSLAGEN WORDT.
  Zelfkennis, is belangrijk voor jezelf maar is ook het begin van alle kennis.

  @Klein roze biggetje, wat zijn dat nou weer voor fratsen, pas maat op voor de grote boze ktm.
  Maar wel leuk hoor, aandachtslurpertje.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: