Europa flirt met deflatie

8

eueuro crisisGaat Europa uiteindelijk de weg van Japan op, dat van 1989 tot 2013 deflatie kende? “Erg lage inflatie zet ECB onder druk” kopt Tijd.be.  De Europese inflatie is inderdaad gedaald tot 0,7 %. Desinflatie in Europa is nu al een tijdje aan de orde. Als oorzaken worden aangegeven de lagere energieprijzen en tragere stijging van voedselprijzen, alcohol en tabak, maar natuurlijk de lagere eurokoers tegenover de USD die ingevoerde producten goedkoper maakt. “De ECB heeft verscheidene opties. Ze kan de basisrente verlagen van 0,5 tot 0,25 procent, ze kan proberen de euro naar omlaag te praten of ze kan de banken een nieuwe langlopende lening geven om de marktrente naar omlaag te duwen“.

Deflatie: De vijand van het monetaire systeem

Wie gedacht en verwacht had dat de enorme toevloed van dollars, euro’s en ponden van de laatste jaren hoge inflatie of zelfs hyperinflatie teweeg zou brengen, die heeft het vooralsnog mis. Hoewel inderdaad de levensduurte gestegen is komt dit toch niet voor in de officiële cijfers. Deflatie is de ware vijand want al dat verzonnen geld komt niet of nauwelijks in de economie terecht; het blijft grotendeels hangen bij banken en andere financiële instellingen.

Wat is deflatie?

Deflatie is een krimpen van de geldgroei oftewel een waardevermeerdering van geld. Maar de geldgroei krimpt nu toch niet, integendeel zelfs? Inderdaad, maar het zijn de effecten die niet of nauwelijks doorstromen.  Bekende deflatieperioden zijn Japan van 1989 tot begin 2013.  Eerder was er nog de Grote Depressie in de VS in de jaren dertig en twee voorbeelden van landen die nu met deflatie kampen zijn Spanje en Griekenland.  Beide hebben te maken met dalende prijzen, uiterst nefast voor een economie want het leidt tot “uitstelgedrag” : aankopen en investeringen worden uitgesteld omdat “morgen toch alles goedkoper wordt”.

Het ergste van alle kwaden?

“Europe heads towards disinflation” schrijft de Chief Economist en CIO van Saxo Bank.  “There’s no doubt disinflation is becoming the main theme. As such, it is important to remember that from a policymaker’s perspective disinflation is the worst of all evils in economics”.  En : “Debt is now an even bigger burden on growth and the overall economic outlook and debt projections are likely to shoot much higher, thereby upsetting present budget goals and projections being made by government officials. Corporations’ balance sheets will no longer expand as making new investments and buying new machinery will be cheaper if they wait.”

Japanisation in Europe and downward indicators

Europe basically asked for it (disinflation) and is now getting it: Japanisation. With no real reforms, Europe has experienced a lost decade where extend and pretend and hope were the main drivers. Now time is running out for this ‘non-action’ policy. This increases the odds on our main call for Europe next year: zero growth in Germany and new lows in global interest rates. We have maintained this call from August and continue to remain confident about it”.