Europa: Veranderen of uitsterven

30

De bevolking van Europa vergrijst en wel in een hoog tempo. Hoewel we het al lang weten en al veel hadden kunnen doen om de nadelige gevolgen op te  vangen, zaten en zitten we stil, ons angstvallig vasthoudend aan wat er de afgelopen vijfenzestig jaar is opgebouwd. We zijn inmiddels op weg naar een eindeloze winter, zonder voorjaar. Eendonkere wereld zonder licht. Waarom? Omdat we bang zijn, denken dat het vanzelf wel goed zal komen. Niets is echter minder waar.

europa ten onder

Als de dagen gaan tellen

Ouder worden is inherent aan het mens zijn, elke seconde, minuut, dag en jaar telt. Naarmate de dagen slijten lijkt de tijd steeds sneller te gaan, merk je dat je ouder en wijzer bent geworden, maar ook minder kwiek en ambitieus. Dat het zware werk moeilijker wordt. Als we niets doen dan zal in 2060 één op de drie Europeanen ouder zijn dan 65. Voor het echter zover is zal de economische trein al lang tot stilstand zijn gekomen omdat ons huidige systeem gebaseerd op eeuwig durende economische groei, van AOW en pensioen, niet past bij wat is en gaat komen.

Immigratie als verjongingsmiddel

Wie jong en nog (relatief) arm is die wil wat. Werken, leren, geld verdienen én uitgeven. In en buiten Europa staan dan ook honderden miljoenen mensen te popelen om deel te mogen nemen aan een systeem waarin ook zij meer welzijn en welvaart kunnen ontwikkelen. Wie de ontwikkelingen in Nederland volgt die weet dat immigratie al lange tijd een meer dan beladen onderwerp is. Nee niet als het gaat om Japanners, Chinezen, Amerikanen, Franssen of bijvoorbeeld Australiërs. Bij het beladen woord allochtoon denken we veel meer aan Turken, Marokkanen, Afghanen, Afrikanen en vooral moslims. Politiek gezien zijn we een puur negatieve spiraal terecht gekomen waarin het alleen maar gaat over integratie, uitzetting, dubbele paspoorten, gedwongen dit en dat alsmede de harde aanpak van de ettertjes en de onaangepasten.

Nederland 400 jaar emigratie- én immigratieland

Vergeten zijn we kennelijk dat in de afgelopen 400 jaar honderdduizenden Nederlanders hun heil elders hebben gezocht en vaak gevonden. Al deze landen hadden net als wij nu, fris bloed nodig,  mensen die van aanpakken wisten. Duizenden Nederlanders, die bijvoorbeeld naar Australië emigreerden, konden en kenden geen woord Engels toen ze vertrokken en toch hebben de meeste het gered.

Migratie is er altijd geweest. Net als nu in China, trokken, met een ander woord immigreerden, vanaf 1500 vele “Nederlanders en personen van verder weg” van het  platte land naar de steden. De combinatie van economische bloei en religieuze tolerantie maakte de Republiek der Nederlanden tot een aantrekkelijk immigratieland. Zowel de immigranten als de Republiek voeren er wel bij, waarbij de bestuurders er wel voor zorgden dat de immigranten meerwaarde opleverden. Armlastigen werden geweerd en bestuurlijk hadden immigranten niets in te brengen. Uit het boek: Komen en gaan: immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550, blijkt dat in de periode tussen 1550 en 1800 tegenover elke drie actieve autochtonen bijna twee immigranten stonden.

Komen en gaan

Uit het genoemde boek blijkt dat de Nederlandse in- en uitstroom van alle tijden is. Ten aanzien van het in deze tijd zo vaak gehoorde begrip integratie, bedoeld wordt eigenlijk helemaal Nederlander worden wil ik daarom besluiten met een citaat uit het eerder genoemde boek. Het gaat over de grote groepen Nederlanders die na de Tweede Wereld oorlog emigreerden naar Canada, de VS en elders. Citaat: “De Nederlandse emigranten deden erg veel moeite om vast te houden aan hun Nederlandse cultuur en taal. Ze zetten eigen scholen en kerken op en vormden verenigingen”. Ik kan nog aanvullen dat de meesten, inclusief een oom van mij, voor de zekerheid en het thuisgevoel  hun Nederlandse paspoort behielden.

Onze toekomst

Zowel mijn vrouw als ik komen beide uit een gezin met zes kinderen. Onvoorstelbaar in de huidige tijd waar de combinatie van opvoeden en werken voor vele ouders tot een bijna onmogelijke opgave is geworden. Immigratie, het toelaten van grote groepen jonge, goed opgeleide en of leergierige wereldburgers, is voor ons land en Europa, meer dan ooit noodzakelijk. De regels kunnen simpel zijn. Van elke instromer wordt verwacht dat hij de Nederlandse taal zo snel als maar kan machtig wordt en zich houdt aan onze wetten. Voor de rest is en moet men vooral vrij blijven. Op basis van eerdere bevindingen blijkt dat na drie generaties al een zeer grote samensmelting heeft plaatsgevonden. Politiek gezien blijft dit moeilijk in een cultuur van one-liners. Nu direct, gedwongen integratie en meer van dat soort gedoe.

Vadertje tijd

Zaken als AOW en collectieve pensioenen, smelten weg als ijs in de zon van een  opwarmende aarde. De kosten van de gezondheidszorg worden zo hoog dat de onbetaalbaarheid nabij is. We leven al in een nieuwe “wereld”, al willen we dat nog niet weten omdat we moeite hebben met het loslaten van het oude .

Vadertje tijd, de man met de zeis, doet echter elke dag zijn werk. De ouderen van nu hebben als hoofdtaak om onze kinderen, de generaties van nu en morgen zo optimaal mogelijk hún leven, te laten leiden. De nieuwe wereld moet een mengelmoes worden van nationaliteiten,  gezamenlijk werken en eigen subculturen.  Een wereld waarin zelfredzaamheid, eigen verantwoording, samenwerking, welzijn in plaats van welvaart, voorop zullen staan. Een wereld zonder AOW, WW en uitkeringen bij ziekte, een wereld zo onvoorspelbaar anders dan in de periode 1945- 2012.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie