Vraag naar olie op laagste niveau sinds 1985

6

De vraag naar olie in Europa daalt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het International Energie Agentschap. De regering hoeft geen eens maatregelen te nemen, daar zorgt de economische crisis wel voor. In de afgelopen 28 jaar is de vraag naar olie niet zo laag geweest. Dit is onder andere het gevolg van stijgende werkloosheid (minder auto’s op de weg) en economische krimp (minder vrachtwagens op de weg). Bijkomend voordeel is dat ook de files afnemen. Hieronder een grafiek van de ontwikkeling van de filezwaarte (de lengte van de file vermenigvuldigd met de duur van de file) in de verschillende regio’s van Nederland. Via ANWB.

filezwaarte nederland

2,2 miljard liter olie per dag

Het IEA denkt dat de vraag naar olie in Europa in 2013 met 340.000 vaten per dag zal afnemen. In één vat ruwe olie zit 159 liter. Dat is dus een afname van zo’n 54 miljoen liter crude oil. Momenteel consumeren we dagelijks ruim 2,2 miljard liter ruwe olie. Het IEA ziet Europa momenteel als het zwakste continent ter wereld economisch gezien, aangezien de vraag naar olie blijft dalen. Aan de ene kant zou je zeggen, dat dat helemal niet erg is, beetje consuminderen, goed voor het milieu, maar aan de andere kant geeft het ook aan dat de economische activiteit in Europa achterblijft in vergelijking met andere werelddelen.

Motor van de Emerging Markets

Wereldwijd is de vraag naar olie overigens wel gestegen. De vraag naar olie steeg met 795.000 vaten per dag. Deze stijging kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan landen die niet bij de OESO-landen zijn aangesloten. De vraag naar olie vanuit de emerging market steeg met 1.28 miljoen vaten per dag. De vraag naar olie vanuit de OESO-landen daalde met 480.000 vaten per dag.

Olieprijs 10% gedaald op jaarbasis

De prijs van olie is in het afgelopen jaar met zo’n 10% gedaald. In april 2012 noteerde prijs van een vat ruwe olie nog boven de $100,-. De huidige olieprijs ligt momenteel rond de $92,- per vat. Het Internationaal Energie Agentschap gaat er in de nieuwe raming van april vanuit dat de gemiddeld prijs van een vat ruwe olie in 2013 op gemiddeld $94,- uit zal komen. Een maand eerder hanteerde het agentschap nog een gemiddelde prijs van $92,- per vat.