Europese digitax wordt mogelijk sneller ingevoerd

1

De ministers van FInanciën van Duitsland en Frankrijk opperen dat de zogeheten Digitax of Google-tax nog dit jaar rond moet zijn. Het gaat volgens zeggen om een ‘eerlijke belasting van de digitale economie‘ in Europa. Multinationals, werkzaam in de techbranche (denk aan Google, Amazon, Apple…) zullen dan belast worden, daar ze de meeste gebruikers hebben. En dus ook het meest verdienen. Want nu vestigen ze zich officieel nog in het land met de laagste belastingtarieven. Parijs en Berlijn dringen er bij de EU op aan niet te wachten op een internationale concensus in deze. Die zou via de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) moeten komen, maar wanneer zouden 35 landen het tezamen eens worden?

digitax

Digitax: Ieder zijn fair share

Het ziet er naar uit dat de eerste multinationals eindelijk hun fair share zullen moeten bijdragen aan belastingen. De Europese molens malen langzaam maar toch zit er resultaat aan te komen. Genoemd wordt nu de technologiebranche of digitale economie, maar eigenlijk zouden àlle soorten multinationals een eerlijke bijdrage aan de plaaselijke economie kunnen geven. Verplicht worden te geven in de vorm van een redelijk belastingtarief betalen. De huidige internationale belastingregels van Europa zijn niet meer méé met de snelheid van de internetwereld, aldus zakenkrant De Tijd. Dit kan een precedent zijn om inderdaad elke multinational ter wereld te verplichten te betalen waar ze het meest verdienen. De gewone man en vrouw betalen belastingen (en veel), dus deze grootverdieners binnenkort eindelijk ook. Wanneer in deze naar Parijs en Berlijn geluisterd wordt toch.

Hoog tijd voor nieuwe regels

Tegelijkertijd, en sprekend over die OESO, zou dringend dienen nagedacht te worden over een versnelling van de beslissingname in het algemeen in de EU. Het kan eigenlijk niet dat soms één land van de Unie dwars ligt en daardoor belangrijke maatregelen nemen verhindert. Sneller, cordater en efficiënter optreden vanwege Europa zou haar imago zeker ten goede komen. Vetorechten in het algemeen zouden afgeschaft kunnen worden, en een twee-derde meerderheid om tot resultaten te komen zou kunnen volstaan. Lean and mean worden, Europa! Und schnell bitte, au plus vite!

loading…