Expliciet + impliciet: Schulden Europa

18

Als we spreken over staatsschuld dan hebben we het meestal over de expliciete schuld, het getal dat ergens op een balans leesbaar is. De impliciete schuld ontsnapt hierdoor aan de aandacht maar is veel belangrijker om de situatie correct in te schatten. Zo kan een land schijnbaar een goed rapport voorleggen maar in werkelijkheid de slechtste leerling van de klas zijn. Ter getuigenis, Johan Van Overtveldt was vroeger journalist en redacteur, vandaag Belgisch Minister van Financiën. Wie scoort nu het best, België of Nederland? Of Italië misschien? Zo hadden we het nog niet bekeken?

De Belgische overheidsschuld klokte eind 2010 af op 96% van het bruto binnenlands product (bbp). Houd je rekening met de toekomstige uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg die met het huidige belastingsregime niet gedekt zijn door inkomsten, dan schiet de Belgische overheidsschuld gezwind de hoogte in, namelijk tot zo maar eventjes 426% van het bbp. Onze reële overheidsschuld is dus bijna 4,5 keer groter dan wat in de officiële tabellen staat … lees meer

Pro memorie

Het artikel geplaatst binnen de actualiteit van vandaag. Draghi heeft het over het stimuleren van de economie, niets mis mee gezien het sociale drama dat zich onder onze wereldneus afspeelt. Echter, waar we – tenzij klakkeloos gemist – niets over horen is een oplossing voor de schulden als erfenis van het verleden. Op Biflatie.nl lezen we daarentegen verschillende opties om hieraan tegemoet te komen, van complex naar eenvoudig. Misschien heeft Draghi en politiek daar nog niet op die manier over nagedacht? Finaal niets nieuws onder de zon, het betekent wel een wereld van verschil. Hoe lang is deze situatie nog houdbaar? Of zien we dan toch meer heil in een spelletje wereldoorlog? We hoeven het maar te kiezen, niet waar?

Over de auteur

Als procesfilosofisch denker ziet Werner de economische crisis als een geschenk. Werner heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, financiën, logistiek, HR, project- en crisismanagement zijn hem niet onbekend. Werner zoekt co-creatieve samenwerking rondom het veelomvattende idee van een 'monetaire reset', biflatie speelt hierin een sleutelrol.