Faillissementen en outsourcing gaan door

18

In mijn eigen omgeving rondkijkende is het duidelijk dat we er wat downsizing betreft nog lang niet zijn. Bedrijven blijven in bosjes het bijltje er bij neergooien of zoeken hun heil in een faillissement met een doorstart. Ook de uitbesteding van productiewerk naar lagelonenlanden gaat door. In beide gevallen zijn de uiteindelijke resultaten dat er flink wat arbeidsplaatsen verloren gaan.

failliet ontslag nederland

Formatieakkoorden

Als we naar de lijn van de ingezette formatieonderhandelingen kijken en de al naar buiten gebrachte deelakkoorden, dan ziet de toekomst er wat dat betreft  niet rooskleurig uit. De lasten blijven omhoog gaan. Het netto besteedbare  inkomen van een grote groep mensen gaat flink naar beneden, bestedingen lopen terug, nog meer ontslagen en nog meer zoeken naar goedkopere alternatieven door potentiële werkgevers. Wat echt nodig is, namelijk een herstructurering van regelgeving  en overheidsingrijpen komt in de visie van onze politici en bestuurders niet of nauwelijks in zicht, eerder is er sprake van het tegendeel.

Klaas Knot

De directeur van de Nederlandse bank Knot was net in het programma Buitenhof aan het woord. Volgens hem is het uiterst moeilijk om de staatsschuld van landen, dus ook die van ons land, naar beneden te krijgen. Wat Knot betreft moeten we denken aan een afbouwperiode van tien tot twintig jaar! Daar kunnen we blij meer zijn.

Kosten basaal levensonderhoud

Eén van de in onze tijd grootste knelpunten betreft die van de minimaal te maken kosten voor levensonderhoud. Wonen, vast lasten waaronder energie, belastingen, verzekeringen, de kosten van het eigen risico en zeker niet als laatste eten, kleding en schoeisel. Alles bij elkaar opgeteld kom je per maand netto ruim boven de duizend euro uit. Zeker als het om eenpersoonshuishoudens gaat loop je dan als snel tegen de grenzen van het mogelijke aan. In deze tijd waarin steeds meer mensen geen of maar een beperkt aantal uren werk hebben loop je dan snel vast. Subsidies kunnen misschien even en beperkt helpen. Dit kan echter nooit de bedoeling zijn van een goed draaiende samenleving.

Hervormingen brengen geen oplossingen

Als we naar de huidige hervormingsvoorstellen en plannen kijken dan gaan we nog flink meer in de problemen komen. Werkgevers zullen steeds meer om arbeid op maat vragen, via uitzendbureau’s, ZZP constructies en anders. Veelal zal het hierbij gaan om veel minder uren dan 36 uur per week. De groep minstverdienende en uitkeringstrekkers zal in een behoorlijk tempo blijven groeien. De netto inkomens zakken en de kosten stijgen in een flink tempo. Het aantal beschikbare huurhuizen gaat flink naar beneden en de huurprijs vliegt omhoog. Koophuizen zijn bijna onverkoopbaar. Kortom geen rooskleurig plaatje tenzij je een flinks salaris hebt. Voor deze groep gaat de belasting omlaag. Laat dat nu net de groep zijn waar de Kamerleden en bewindslieden ook deel van uitmaken. Wat een toeval.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie