Falende overheidsdiensten, oorzaak…?

3

De berichten over falende overheidsdiensten blijven het dagelijkse nieuws overheersen. Dan is het de Belastingdienst, dan weer het UWV, dan weer Justitie, en zo kunnen we doorgaan. Het houdt nooit op. In onze democratie met een veel-partijen-stelsel moet werkelijk alles ultra goed geregeld zijn. De telkens wisselende coalitiepartijen en oppositie willen beurtelings graag hun stempel drukken op weer een nieuw wetje of maatregel waar soms een klein deel van de samenleving iets aan heeft of soms juist veel hinder van ondervindt.

Afbeelding van ijmaki via Pixabay 

Wetten, regels, voorschriften, voorwaarden en…..

Hoe langer een parlementaire democratie bestaat hoe meer wet- en regelgeving en amendementen over de bevolking heen wordt gestrooid. De vraag of daardoor onze democratie beter gaat werken wordt steeds vaker gesteld. Op bepaald moment wordt het teveel en draaien we door. Door de massale regelgeving dijt het ambtenarenapparaat uit. Dat moet dan weer niet, want kost teveel. Dus reorganiseren maar. Aan de lopende band worden uitvoerende overheidsinstanties beknibbeld. Echter vergeten de dames en heren politici te beknibbelen op wet- en regelgeving.

Handhaving onder druk

Het is een zege als weer een parlementslid iets nieuws bedacht heeft, politici geilen daar op. Ze vergeten dat de uitvoering en handhaving van zoveel voorschriften het nodige werk met zich meebrengt. Justitie en politieagenten worden uitgelachen en zelfs aangevallen bij de uitoefening van hun taken omdat de handhaving totaal ondergesneeuwd is geraakt door het vele bureauwerk wat opgestapeld ligt te wachten. Aangiften van diefstal, inbraken en vernielingen worden onderin de lade gedeponeerd en door de lange wachttijden gaan burgers afzien van het doen van aangifte. Alleen urgente zaken zoals vermissing van personen worden na 48 uur in behandeling genomen. Kortom, de overheden kunnen hun werkzaamheden in een overbevolkt polderlandje eenvoudigweg niet aan.

Ondernemen wordt afgeremd

De overijverige politici vinden het creëren van werkgelegenheid heel belangrijk en wat is er dan makkelijker om je eigen uitvoerende organen te belasten met meer werk. Het creëren van werk voor innovatieve bedrijven door bijvoorbeeld wat minder strenge voorschriften op te leggen bij de aanvraag van vergunningen en de uitvoering van hun activiteiten, door o.a. aangescherpte milieuvoorschriften, zal heel wat meer bijdragen aan het landelijke BBP. Het belastinggeld wat rondtolt onder de ambtelijke instanties houdt dan wel wat ambtenaren van de straat maar voegt niets toe aan het BBP. Het is tijd dat een signaal uitgaat naar politiek Den Haag dat onze democratie doorschiet in wet- en regelgeving. We moeten weer praktisch kunnen werken zonder belemmeringen van de wetgever.

Ontelbare voorwaarden

Hoeveel startende ondernemers zijn er niet afgeknapt doordat ze zich rot schrokken van de ontelbare voorwaarden waar je als zelfstandig ondernemer aan moet voldoen. Als we straks, wanneer een recessie zich weer aandient, niet rap zorgen dat we gewoon aan het werk gaan i.p.v. van elkaar voor de voeten te lopen, dan kunnen we het schudden met onze werkgelegenheid. Hoeveel bedrijven hebben hun productie niet verplaatst naar goedkope lonen-landen.

Niet lullen maar poetsen

Ach ja, daar hebben we het weer, de globalisering. Het is tijd voor een andere richting, de omgekeerde wel te verstaan. Minder regelgeving en meer productie. Minder toeslagen en lagere belastingen. Veel minder overheidsbemoeienis en meer vrijheden voor starters. Minder buitenlandse werknemers en hogere lonen. Daardoor minder uitkeringstrekkers, deze worden verleid door hogere lonen. Hogere beloning is mogelijk door lagere loonbelasting. Lagere loonbelasting is mogelijk door afschaffen toeslagensysteem. Toeslagenmiljarden neerleggen bij de sectoren zorg, sociale huurwoningen, kinderopvang. Hierdoor minder ambtenaren en minder overspannen burgers. Kortom, niet lullen maar poetsen.

Vol gas in de vooruit

We zijn totaal vergeten dat de vele miljarden die rondzingen in de toeslagen- en subsidiecarrousel dienen tot kermisvermaak van de lagere inkomens. Het aanvragen en toekennen van allerlei toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies is erg fraudegevoelig en kost teveel geld en tijd in de uitvoering. We zijn hier totaal in vast gelopen. De Belastingdienst, UWV, politie en justitie en diverse andere overheden liggen constant onder vuur. Hoe kun je nu nog in onze complexe samenleving de ingewikkelde wet-en regelgeving handhaven en controleren?

Wat er echt toe doet

De ene na de andere politiek verantwoordelijke staatssecretaris of minister kan opkrassen en alle politieke drukte daar omheen leidt ons af van de dingen die er echt toe doen. Namelijk zorgen dat we als natie kunnen meedoen op het wereldtoneel als scheepsbouwers, baggeraars, dijkenbouwers, en voorop lopen in de innovatieve Informatietechnologie. Zorgen dat we enthousiaste en slimme ondernemers niet in de weg lopen met afremmende voorschriften. Kortom, de handrem er af en vol gas in de vooruit. En vooral niet direct op de rem staan, dan krijg je een gat in de voorruit.