In 2006 werd de Amsterdamse Zuidas Onderneming opgericht. Onder leiding van Elco Brinkman werd een organisatie opgetuigd die uitvoering moest geven aan de infrastructuur en creatie van bouwgrond voor de bouw van o.a. 1,6 miljoen m2 kantooroppervlakte.

zuidas

Het totale Zuidas project (wonen/werken/recreëren) zal naar verwachting tussen 2035 en 2040 zijn afgerond en behelst een totale bebouwing van ruim 4,2 miljoen m2. Het zakencentrum van de Zuidas zal pas zijn definitieve contouren krijgen als de A10 ondergronds is gebracht (!) en de huidige kantoren aan weerszijden van de snelweg samensmelten via nieuwbouwkantoren bovenop de A10.

Gecentraliseerde macht

De Zuidas, die in het buitenland ‘The Financial Mile’ wordt genoemd, vormt over een lengte van ca. 1.200 meter het grootste en meest prestigieuze zakencentrum van Nederland. De grootste bedrijven zijn vooral actief in de financiële, juridische en bedrijfsadvies dienstverlening. De glazen sculpturen van deze machtige bedrijven wedijveren onderling om het hoogste, het meest milieuvriendelijke of het grootste gebouw. Aan de rand van de Zuidas vinden we nog een architectonische dwaling, die als het ware zijn ‘voet’ tussen de deur lijkt te willen zetten om nog bij grote jongens te mogen horen.

De Zuidas moet zich meten met futuristische soortgenoten als La Défènse in Parijs, Het Internationaal Zakencentrum van Moskou, The City of London en het financieel zakencentrum van Frankfurt, waar vooral de recente oplevering van het hoofdkantoor van de ECB spraakmakend is. Met een totale investering van ca. 1,5 miljard dollar is het een van de duurste gebouwen ter wereld geworden met een budgetoverschrijding van ruim 500 miljoen dollar. Volgens insiders geeft de ECB hiermee alvast het goede voorbeeld hoe gratis geld moet rollen in Europa. Uiteraard grossiert Moskou in het aantal hoogste kantoorkolossen. De Russische spierballenmentaliteit bezit met de Mercury City Tower (338,8 meter hoog) voorlopig het hoogste kantoorgebouw van de genoemde zakencentra en Moskou heeft nog het nodige vastgoedtestosteron in petto.

Paleizen van het kapitalisme

De bombastische zakencentra kijken trots uit over hun metropolen. Vanuit de nieuwe ‘paleizen van het kapitalisme’ wordt de wereld financieel veroverd. Het is het nieuwe oorlog voeren. Soldaten zijn werknemers geworden en munitie is geld geworden met de Centrale Banken als munitiefabrikanten. Maar de basis blijft hetzelfde…macht. En macht corrumpeert en maakt onaantastbaar. Dat lezen we elke dag in de media. De schandalen volgen elkaar bijna in het tempo van een mitrailleur op. Dat is ook niet verwonderlijk als je weet dat de ‘munitie’ tegenwoordig gratis wordt geleverd.

Veruit de meeste schandalen worden geschikt tegen een fractie van de werkelijke schade. Corruptie en misleiding zijn daarmee buitengewoon aantrekkelijke businessmodellen met een lage inkoopprijs en nauwelijks boetes of straffen. De schandalen vinden bovengemiddeld vaak hun oorsprong in diezelfde glazen torens. En dat begint al in een vroeg stadium. Bij de bouw van de glazen paleizen zelf.

Corruptie en zelfverrijking als fundering

Neem de bouw van die spiegelmonsters aan ‘The Financial Mile’. Net bekomen van de bouwfraude affaire tussen 1990 en 2005, deed op een novemberochtend in 2007 de Fiscale Opsporings- en Inlichtingen Dienst invallen bij meer dan 50 bedrijven en kantoren in binnen- en buitenland. Het leidde tot de grootste vastgoedfraudezaak in de geschiedenis; De Klimop-zaak. Honderden miljoenen werden via spookfacturen en smeergeld weggesluisd. Prominente ‘spelers’ in de Klimop-zaak zijn de twee Zuidas kolossen Symphony en Eurocenter Central. Op enkele kilometers rijden van de Zuidas vond vrijwel tegelijkertijd de schaamteloze verrijking plaats door de top van KPMG (hofleverancier van diensten aan de glazen paleizen) bij de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor op 300 meter afstand van hun oude hoofdkantoor. De funderingen van de machtssymbolen van onze tijd zijn maar al te vaak doordrenkt met de stank van corruptie en zelfverrijking.

In de negentiger jaren ruilde ABN/AMRO grond en gebouwen in de gemeente Amsterdam in voor 75.000 m2 Zuidas grond. Op die grond en het later gebouwde nieuwe hoofdkantoor van ABN/AMRO kon in 2007 al een boekwinst worden gemaakt van ruim 110 miljoen euro (een saillant detail in de Fortis affaire). Uit diverse publicaties blijkt dat de verdere ontwikkeling en realisatie van Zuidas projecten is overgoten met een dikke saus van perverse zelfverrijking door een beperkte elite. Een van de auteurs van het boek Vastgoedfraude, Vasco van der Boon, heeft zelfs ooit een ‘fraudefietstocht over de Zuidas’ georganiseerd. Zijn gevolg bestond uit, jawel, Ewald Engelen met een schare studenten. Op elke hoek blijkt wel een verhaal te liggen. Van Kavelfraude tot Koopprijsmanipulatie, alles lijkt geoorloofd in het paleis van het kapitalisme.

De Zuidas levert wel meer bijzondere fenomenen op. Wat bijvoorbeeld te denken van onderzoek om de ‘logolengte’ te bepalen, waarvan dit de definitie is: Een logolengte is de lengte van beeldmerken hangend aan bedrijven, in dit geval gevestigd op de Zuid-as te Amsterdam. Het is de afstand van het beeldmerk tot aan de grond vermeerderd met “de lengte van gebeurtenissen” die voor de ontwikkeling van het logo van betekenis zijn geweest. Ik verzin het niet, het bestaat echt.

Na Geldcreatie volgt Winstcreatie

Een heel nieuw fenomeen in 2014 is dat een aanzienlijk deel van de kantoorkolossen op ‘The Financial Mile’ binnen een jaar tijd van eigenaar zijn gewisseld! In de oorlog om de financiële macht zijn het in dit geval vooral Duitse vastgoedreuzen die de ene na de andere Zuidas toren aankopen alsof het uitverkoop in de PC Hooftstraat is. De leegstand op de Zuidas blijkt zo laag en het rendement zo hoog, dat investeringen in Zuidas-kantoren momenteel zelfs de voorkeur genieten boven Londen en Parijs. Het management achter deze vastgoedfondsen is grotendeels afkomstig  van, hoe kan het ook anders, internationale banken.

In de Retail zien we momenteel dat het middensegment compleet wordt weggevaagd (o.a. failliet van Halfords, Siebel, Mexx, Oad, Polare, De Harense Smid, Free Record Shop, House of Shoes etc.). In het kantorenvastgoed is dezelfde trend gaande. De leegstand van kantoorgebouwen in het middensegment is van historische proporties. Maar tegelijk wordt de Zuidas meer waard en realiseren de ‘nieuwe’ eigenaren van de gebouwen een hoger rendement! De (financiële) macht concentreert zich nu zo sterk, dat het zelfs haar eigen winst kan creëren.

De geschiedenis herhaalt zich

De koningen en tsaren van toen zijn de CEO’s van vandaag, waarbij de politiek, al dan niet bewust, steeds meer optreedt als regeltjespolitie om de massa in bedwang te houden. En als de geschiedenis zich herhaalt en daar moet u niet gek van opkijken, dan zullen onze nazaten de glazen sculpturen ooit verwonderd gadeslaan zoals wij vandaag de paleizen van onze vroegere vorsten gadeslaan.

Verwonderd door de buitensporige architectuur en verwonderd hoe het kon gebeuren dat de massa zich (alweer) zo liet onderdrukken door een kleine elite. De vraag die overblijft is hoe onze economische revolutie er zal uitzien voordat we zover zijn en welke landen het echte herstel zullen brengen.

9 reacties

 1. De planeet waarop wij leven is een ecologisch zelf regenererend geheel waarbij alles een functie heeft tot instandhouding ervan.
  Alle activiteit die daar tegen in werkt zal op termijn aan zichzelf ten ondergaan, simpelweg omdat het niet conformeert aan de “natuurlijke”gang van zaken ten gunste van het geheel.

  Zoals wij nu leven is verre van dienstbaar tot instandhouding van het geheel.

  En zolang dat besef niet doordringt tot de mensheid , en we blijven hangen in een bewustzijn dat niet verder kan kijken dan het korte termijn-denken van vergaren van materie of macht ten gunste van persoonlijk gewin zal er niets veranderen.
  Wie er de touwtjes dan ook maar in handen heeft.

  Zoals Einstein terecht zei:

  Je kunt geen problemen oplossen met dezelfde denkwijze of hetzelfde bewustzijn die deze problemen hebben gegenereerd.

  Pas wanneer het besef doordringt dat alles aan elkaar hangt en elke daad een gevolg heeft ten gunste of ten nadeel van het algemeen dus ook van onszelf , dan pas zullen we de pad van werkelijke vooruitgang op kunnen gaan. Tenminste dat denk ik.

  1. Vergeet ik nog te zeggen… misschien lijkt mijn reactie off topic, maar centralicatie van macht en het onderdrukken van anderen doet dus afbraak aan de natuurlijke gang van zaken waarbij elk mens die op deze aarde geboren wordt werkelijk vrij hoort te zijn van keuze. En geen opgelegde schijnkeuze waarbij de illusie van vrijheid wordt gecreeerd ten gunste van een kleine minderheid die zich kortzichtig persoonlijk verrijkt
   .

   1. En das eigenlijk geen nieuwtje….

    Plato (427-347 v.C.)

    Bij Plato is ‘het Goede’ een onveranderlijk Idee uit de Ideeënwereld. Het aardse en het lichamelijke (bijv. het overdadig streven naar eten, of het meegesleept worden door emoties) houden de mens volgens Plato af van het streven naar dit goede, dat alleen door de rede bereikt kan worden. De belangrijkste deugden zijn wijsheid, moed en matigheid, die samen resulteren in rechtvaardigheid. Net als zijn leraar Socrates gaat Plato er van uit dat het goede verbonden is met inzicht. Als je weet wat het goede is, zul je er volgens hem ook naar handelen.

   2. En precies daarom, Madman, een basiseconomie, NAAST een op duurzaam fundament gebaseerde kapitalistische tegenpool, elkaar ontlastend via de wet van de communicerende vaten.

    Je bent wat zweverig, maar in de kern acceptabel. Tot op zekere hoogte.

    1. Beste houtskool je schrijft naar MM: “Je bent wat zweverig, maar in de kern acceptabel. Tot op zekere hoogte. ”

     Zweverig? Prima toch, omdat het een brede lach op mijn gezicht te weeg brengt.
     https://www.youtube.com/watch?v=JapNFdfd8NY&index=39&list=PL7BA10E9E40C5FF66

     Iets minder zweverig, maar het maakt me ook aan het lachen. Zou goed zijn als we zo met elkaar om zouden gaan.
     https://www.youtube.com/watch?v=NB3NPNM4xgo&list=PL7BA10E9E40C5FF66&index=21

     Of deze onacceptabele klote realiteit, waarmee niet te lachen valt, maar waar de meeste mensen niet continu mee bezig willen zijn.
     https://www.youtube.com/watch?v=U3qgBRr8rqE&index=18&list=PL7BA10E9E40C5FF66

     Toch maar blijven lachen, omdat je daar gelukkiger van wordt? 🙂

     1. Je hebt helemaal gelijk Spiegel. Madman heeft meer dan een punt. Maar ik vind het wel leuk om nu en dan prikkels uit te delen. Daar kan ik weer om lachen.

      😉

      Greetz!

  2. Jeffrey Leichel,

   Die grote berg beton,ijzer en glas zal de komende jaren in waarde vanzelf gereduceerd worden tot…………. Euro’s.
   Die Brinkman heeft ook een bord voor de kop en loopt in hoofdzaak achter z’n eigen knip aan.
   Deze onbenul komt als een gevallen ster uit de politiek en wordt door een stel slaafse idioten op een kruk gezet,alsof hij ineens verstand van vastgoed heeft.
   Geeft een beeld van de structuur van onze samenleving.

 2. Yes Jeffrey…..

  Ik voel met je mee. Die overtollige in arrogantie geinvesteerde miljarden worden tzt, met een beetje mazzel, afgeroomd door publieke verontwaardiging als gevolg van de gebrekkige voorziening in fossiele brandstoffen.

  De onmenselijkheid binnen deze betonnen tranentrekkers heeft geen toekomst.

 3. Het duidelijke bewijs dat de verschillen tussen arm en rijk gigantisch worden. De enorme contrasten tussen de bombastische zakencentra en verpauperende winkelcentra in onze oude binnensteden zijn een exacte weergave van de groeiende tegenstellingen in onze maatschappij. De paleizen van het kapitalisme tegenover de achterstandswijken spreken voor zich. Net als in het verleden zal een revolutie hier vanzelf weer een eind aan brengen. Maar ja, op dit moment van schrijven kijken meer dan 1 miljoen Nederlanders naar de Voice of Holland. De revolutie lijkt in NL althans nog ver weg. Maar toch, net als in onze natuur, wanneer daar de verschillen in luchtdruk een storm veroorzaken, zo zullen de contrasten in onze samenleving zoals die zich nu openbaren, al makkelijk een flinke bries teweeg kunnen brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: