‘ Financiële systeem is een piramidespel ‘

35

René Tissen, RTLZ | Ons huidige financiële systeem draagt alle kenmerken van een op schuld gebaseerd piramidespel en in zo’n systeem is het inderdaad van vitaal belang dat er steeds meer geld in omloop is.

Geld voor groei

Dat is dus het geval in het huidige systeem. Daarvan is het belangrijkste principe dat geld tot doel heeft om groei te realiseren. De bedoeling van geld is dat het ofwel direct wordt omgezet in eigen vermogen, bijvoorbeeld door maandelijks inkomen in ruil voor arbeid te verkrijgen, ofwel op termijn tot eigen vermogen leidt, onder andere via investeringen. Heel veel stimuleringsgeld bereikt momenteel niet het stadium van groeidiamanten, maar sneuvelt al eerder omdat het verkeerd gebruikt wordt.

Rentelasten

Ten eerste wordt nieuw geld gebruikt om de rentebetalingen op bestaande schulden te kunnen voldoen en blijven voldoen. Vandaar het streven van vrijwel alle centrale banken in de wereld naar lage tot zelfs negatieve renteniveaus. De situatie is momenteel zo slecht dat zelfs een lichte stijging van de rente ertoe kan leiden dat het huidige financiële systeem niet meer overeind blijft. Naar verwachting zullen de Nederlandse Banken in 2013 overstappen op negatieve rente. We zullen dan voor ons geld moeten gaan betalen en dat is een typerend kenmerk voor depressieve tijden.

Aflossen voor niets

Ten tweede wordt geld momenteel gebruikt om schulden af te lossen. Vooral particuliere huizenbezitters lossen af, daartoe bang gemaakt door de huidige crisisretoriek van politici. Het is een begrijpelijke reactie van onzekere burgers maar zet gemiddeld genomen te weinig zoden aan de dijk om tot een beter draagbare schuldenlast te komen. Veel hypotheekbezitters maken nu mee dat zij én aflossen én de waarde van hun huis zien dalen én derhalve twee keer ‘gepakt worden. Het zou beter zijn als de regering zou besluiten om de pensioenopbouw van mensen te gebruiken voor de hypotheek afbouw. Maar daar willen politici –van alle stromingen- helaas niet aan. Waarom niet eigenlijk? Lees het hele artikel van Rene Tissen op RTLZ.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie