Het gaat minder slecht in Europa – de cijfers

2

euDe economie van de eurozone is in tweede kwartaal met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Als je de cijfers echter vergelijkt met dezelfde periode in 2012 kom je uit op een krimp van 0,5 procent.  Daarbij blijft de werkloosheid toenemen.

Gemiddeld lichte groei

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone die de activiteit in de industrie en de dienstensector meet, ging in augustus van 50,5 naar 51,5, waarbij alles boven de 50 groei betekent.  Zelfs de dienstensector van Spanje vertoonde voor het eerst in 2 jaar tekenen van leven (van 48,5 naar 50,4).  Dit vertaalde zich echter niet in minder werklozen in Spanje, dat aantal ligt nog steeds op 4,7 miljoen.

Jobless recovery

Als de huidige lichte groei al doorzet, ziet het er toch naar uit dat het om een jobless recovery zal gaan; een economisch herstel zonder dat de werkgelegenheid toeneemt.  In de eurozone zitten momenteel bijna 20 miljoen mensen zonder werk – 12,1 procent van de werkende bevolking.  In de gehele EU zijn dat er 26,6 miljoen.  Het zijn onvoorstelbare aantallen geworden…

Een verloren generatie

De jeugdwerkloosheid is wel het meest schrijnend, we stevenen af op een lost generation al zeker voor de grootste probleemlanden.  Gemiddeld voor de eurozone is het percentage 24 procent en voor de EU 23,4 procent.  Spanje en Griekenland zijn er op dit gebied ook het ergst aan toe met een percentage rond de 60 procent! Wie of wat helpt? Er zijn geen mirakeloplossingen en alleen een onwaarschijnlijk krachtige groei van de eurozone, de EU – zeg maar de wereldeconomie – zou soelaas kunnen brengen.  Reken er maar niet op…