Geen deflatie maar ‘disinflatie’

0

James B. Bullard, de twaalfde president van de Federal Reserve Bank in St. Luis, gaf 19 augustus een toespraak in Rogers, Arkansas over de economische situatie in Amerika. Hoewel hij eerder dit jaar nog aan had gegeven dat Amerika nog wel eens in een deflatiescenario (á la Japan) terecht zou kunnen komen, indien de Fed de rente niet snel zou verhogen, kwam het woord deflatie deze keer niet voor in de presentatie (die overigens hier geheel is terug te vinden). Nee, deflation klinkt eng, het kan beter gedefinieerd worden als ‘disinflation’. Disinflatie betekent letterlijk een daling van de inflatie en deflatie is de daling van het prijspeil.

We gaan even in op de inhoud van de presentatie. Ondanks dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie naar beneden zijn bijgesteld, zal de economie blijven groeien. Voornamelijk blijven de binnenlandse aankopen op peil. Dat is ook wel nodig in een economie waarvan de economische groei voor twee derde afhankelijk is van de consumentenbestedingen. De consumenten in de VS zullen moeten blijven consumeren om de economie draaiende te houden. Hoe dit ongeveer werkt wordt in deze video uitgelegd —> The story of Stuff.

Het werkloosheidspercentage van de Verenigde Staten is momenteel 9,5% en het aantal gewerkte uren per week van de gemiddelde Amerikaan zit in een dalende trend. Ook staat de huizenmarkt er nog zwak voor. Over de industriële productie kon Bullard wel positief zijn. De productie in de industrie steeg in juli met 1% ten opzichte van vorig jaar. Ook ging hij in op de kerninflatie in Amerika, die momenteel op het laagste punt in de afgelopen 44 jaar staat. Amerika heeft zo’n tachtig jaar geleden veel problemen gehad met deflatie, dit was tijdens de grote depressie van de jaren ‘30. Dus aan deflatie wil niemand denken. De lage inflatiecijfers zijn momenteel nog steeds op ‘manageable levels’, aldus Bullard, die overigens meer verdient dan zijn ‘baas’ Ben Bernanke. James Bullard mag elk jaar $276,800 in z’n broekzak steken. Bij Ben blijft de teller steken op $199,700 per jaar.

Ook de schuldencrisis in Europa is een puntje van onzekerheid volgens Bullard. Dit zou de groei van de wereldeconomie in gevaar kunnen brengen en dus ook de groei in de Verenigde Staten. De prijs van de kredietverzekeringen staat ook nog op een hoog niveau, zie grafiek hieronder.

Door de gevaren die disinflatie met zich meebrengen (disinflatie kan immers uitmonden in deflatie) zou alleen een rentebeleid van 0% niet voldoende zijn. Het zou volgens de Fed in St. Luis mogelijk moeten zijn  om de markt opnieuw te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van het aankopen van meer overheidspapier. Dan moet de FOMC (Federal Open Market Committee) daar het natuurlijk wel even over eens worden. Het bedrag aan stimuleringen zou volgens de centrale bank verder kunnen oplopen tot 200 miljard dollar aan treasuries per jaar. Deze week is al voor bijna 4 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties gekocht.

Ook werd er in de presentatie aangegeven dat de QE (Quantitative Easing) in Engeland veel succesvoller is geweest in vergelijking met de QE in de Verenigde Staten. De inflatie in Engeland is de afgelopen tijd afgelopen tot rond de 3%, terwijl de kerninflatie in Amerika momenteel onder de 1% staat. Zie ook de grafiek hieronder. De disinflatie kan nog even aan blijven houden, totdat de 0% is bereikt. Dan begint de deflatie, als de prijzen blijven dalen tenminste.


Koen Dil